Transparentnost Srbija

Pod lupom

Krajnje vreme za brzu i kvalitetnu zaštitu uzbunjivača

Krajnje vreme za brzu i kvalitetnu zaštitu uzbunjivača

Transparentnost Srbija je u trenutku unošenja normi o zaštiti uzbunjivača u Zakon o Agenciji za borbu protiv korupcije (2010) ukazivala da su one nedovoljne i da tu materiju treba urediti posebnim zakonom. Pri tom smo naglasili da čak i takvu, veoma ograničenu zaštitu, Agencija nema uslova da kvalitetno pruži, jer se podzakonskim aktom ne može bliže uređivati način pružanja pomoći ako već u samom zakonu nisu data jasna ovlašćenja . Da su ove strepnje bile opravdane, pokazalo se u punoj meri više od četiri godine kasnije. Naime, Ustavni sud...

Rebalans i finansiranje stranaka

Rebalans i finansiranje stranaka

Tokom rasprave o rebalansu budžeta čule su se opaske iz opozicije o tome da su izdvajanja za finansiranje stranaka povećana, odgovori predstavnika vlasti da je to "zbog Zakona koji je donela DS", a potom i tvrdnja da je vlast imala "dve i po godine da donese novi zakon". Od ove tri tvrdnje, poslednje dve su tačne - zakon jeste donet u doba DS, i SNS jeste imala mnogo mogućnosti da ga do sada izmeni, na primer, u skladu sa amandmanima koje su upravo njeni poslanici podnosili pre tri godine. Međutim, prva tvdnja nije...

Sprečavanje "izvoza korupcije"

Sprečavanje

Samo četiri od 41 zemlje potpisnice Konvencije OECD protiv korupcije sprovode aktivne mere koje treba da spreče "izvoz korupcije", odnosno da spreče njihove firme da plaćaju mito prilikom poslovanja u inostranstvu. To je pokazalo redovno godišnje istraživanje Transparency International. Prema oceni TI, sprovođenje Konvencije je slabo, jer istražitelji nemaju političku podršku da istraže poslovanje velikih kompanija, posebno tamo gde su nacionalni ekonomski interesi ispred antikorupcijskih obaveza. Istražitelji takođe često nemaju sredstva da istražuju složeni finansijski kriminal. Pogledajte detalje (na engleskom) na sajtu TI: http://www.transparency.org/exporting_corruption/

Neobična stavka u rebalansu budžeta

Neobična stavka u rebalansu budžeta

Kako nam je ukazao kolega iz Leskovca, u predloženom rebalansu budžeta za 2014. nalazi se i transfer sa razdela Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture od 2 milijarde dinara čiji korisnik treba da bude lokalno javno-komunalno preduzeće "GSP Beograd". Da je pojava neobična, vidi se iz toga što se sa razdela ovog ministarstva ne finansiraju preduzeća koja u drugim gradovima vrše gradski prevoz, kao i to što u proteklim godinama nije bilo transfera iz republičkog budžeta za GSP "Beograd" (ili oni makar nisu bili prikazani). U obrazloženju izmena i dopuna Zakona...

(Ne)obavešteni premijer i nepotvrđena ostavka

(Ne)obavešteni premijer i nepotvrđena ostavka

U medijima se raspravlja o tome da li je v.d. direktora Službenog glasnika Radoš Ljušić podneo ostavku, i zbog čega, da li ju je povukao, da li se sastao sa premijerom, da li je premijer zadovoljan njegovim redom i rezultatima i da li premijer „raspolaže relevantnim informacijama“ o situaciji u Glasniku. Novosti su, naime, u utorak objavile da se Ljušić sastao sa Vučićem, koji ga je zamolio da povuče ostavku. Premijer je, prema tim navodima, rekao da nije raspolagao relevantnim informacijama o situaciji u „Glasniku”, odnosno ono što je do njega dolazilo...

Vesti