Transparentnost Srbija

Pod lupom

Društvo sudija Srbije povodom komentara o radu ombudsmana

Društvo sudija Srbije povodom komentara o radu ombudsmana

Društvo sudija Srbije je u današnjem saopštenju, iskazalo zabrinutost "zbog neprimerenog i neprihvatljivog načina na koji se visoki državni zvaničnici odnose prema Zaštitniku koji savesno, odgovorno i u skladu sa zakonom obavlja funkciju poverenu mu Ustavom da štiti prava građana i kontroliše rad organa vlasti". Društvo je ukazalo, između ostalog, "da su organi uprave (u koje po zakonu spadaju i Vojnobezbednosna i Vojnoobaveštajna agencija i Ministarstvo unutrašnjih poslova) dužni da sarađuju sa Zaštitnikom građana, da mu omoguće pristup prostorijama i stave na raspolaganje sve podatke kojima raspolažu, a koji...

"Sporazumevanje" oko zakonskih obaveza

U Srbiji je, izgleda, vest kada dva ministarstva (u istoj Vladi) potpišu sporazum o saradnji, pa ministar još zaključi da će taj sporazum doprineti borbi protiv korupcije. Naime, ministar finansija Dušan Vujović ocenjuje da je potpisivanje "Sporazuma o saradnji" između MUP i MF "znak rešenosti vlade da bitno smanji prostor za korupciju, zloupotrebe, bežanje u sivu ekonomiju". Ministar Stefanović ocenjuje da "ove dve institucije" (misli se prevashodno na Upravu carina i kriminalističku policiju) "i inače dobro sarađuju", te da će "sporazum omogućiti i saradnju u primeni zakona o javnim nabavkama, integrisanom...

Aerodrom prašta dugove

Aerodrom prašta dugove

U autorskom tekstu na Peščaniku, Miša Brkić piše o tome da se državna pomoć za Air Serbia nastavlja kroz otpis potraživanja Aerodroma Beograd i to kroz zaključak Vlade. Prethodno je donet poseban zakon kojim su otpisana potraživanja iz ranijeg perioda (do kraja 2013). Ovu informaciju nije moguće proveriti ni na sajtu Vlade (koja ne objavljuje zaključke), ni na sajtu Komisije za kontrolu državne pomoći. Bez obzira na to da li ovakvi potezi imaju neko ekonomsko opravdanje, sam način sprovođenja stvara sumnju. Zakon o kontroli državne pomoći prevashodno se bavi pitanjima mogućeg narušavanja konkurencije...

VBA, Ombudsman i Skupština

VBA, Ombudsman i Skupština

Kao što smo ukazali pre nekoliko dana, (http://goo.gl/c82tjL) jedini normalni pravni put da se reši ozbiljan problem za pravnu državu - odbijanje VBA/Ministarstva odbrane da dostavi tražene dokumente, koji su potrebni za ostvarivanje zakonske uloge Zaštitnika građana, bilo je hitno zakazivanje sednice skupštinskih odbora koji nadziru rad ovih organa. Nedostavljanje podataka je ozbiljniji problem od bilo koje potencijalne nepravilnosti u radu koja bi se iz tih dokumenata mogla utvrditi. Međutim, do toga nije došlo. Kako izveštavaju mediji, "predsednik Odbora za kontrolu službi bezbednosti Momir Stojanović je objasnio da je od MUP-a zatražio...

Izmene "notarskih zakona" - srećno rešenje jednog problema

Izmene

Izmene "notarskih" zakona su ušle u hitnu skupštinsku proceduru, kako bi se što brže okončao štrajk advokata, i bez javne rasprave, a u tekstu koji su dogovorili stručni timovi Ministarstva i advokatske komore. Već smo pisali da praksa dogovora između zainteresovanih strana o tekstu propisa ne može biti dobra zamena za javnu raspravu, jer uvek postoje i interesi trećih strana koje ni na koji način ne učestvuju u tim pregovorima, a često ne bi ni mogle da se unapred identifikuju. To se i pokazalo. Aktuelni tekst zakona ograničava poslovanje svih...

Vesti