Transparentnost Srbija

Pod lupom

Policija i mediji

Policija i mediji

"Premijer Srbije je seriju smena u srpskoj policiji pre par meseci obrazložio time da su policijske službe počele da se bave 'same sobom, politikom i sve većim uticajem na medije'. Nije rešio problem. Policajci i dalje spinuju kako im je volja. Misle da je informacija roba kojom nagrađuju lojalne novinare u tabloidima preko kojih vode svoje prljave ratove". http://goo.gl/crvHdB

"Optimizacija javne uprave"

Na sajtu Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, u okviru vesti o formiranju "Saveta za reformu državne uprave", objavljen je i nacrt akcionog plana za sprovođenje Strategije reforme javne uprave http://goo.gl/phtupe, ali je još uvek nejasno da li se objavljuje samo informisanja radi, ili sa namerom da se prikupe sugestije za poboljšanje, jer nije objavljeno obaveštenje o javnoj raspravi, adresa na koju se mogu upućivati komentari i rok za to. U vesti je, kao jedan od prioriteta istaknuta najava "optimizacije" javne uprave, nesumnjivo potrebna stvar, koja se često dovodila u vezu...

Putevi za slikanje

Putevi za slikanje

Da Srbija ima problema sa planiranjem i izgradnjom putne mreže znali smo i pre medijske polemike (http://goo.gl/dhwufT) bivšeg ministra i aktuelne ministarke zadužene za tu oblast. Polemika je otkrila samo stepen odsustva planiranja i logike, koji nadmašuje čak i pesimistična i zlonamerna očekivanja. Bivši ministar je, naime, poručio: "Pošto je ona dama a ja kavaljer odgovoriću prvi i zadnji put jer se o stručnim stvaraima ne govori u medijima. Ta deonica je bila jedina spremna na celom pravcu pa čak ni ona nije imala kompletnu dokumentaciju i eksproprijaciju ali smo u dogovoru sa...

Transparentni izbori

Transparentni izbori

Premijer najavljuje da će konkursi za izbor direktora javnih preduzeća biti transparentni i da će svi imati uvid u biografije kandidata (http://goo.gl/KzdVW6). To je dobro, ali ne bi smelo da bude vest jer je to ono što predviđa zakon koji je usvojen pre gotovo 19 meseci i koji vlada do sada uglavnom nije primenjivala. U istraživanju koje sprovodimo imali smo uvid u biografije mnogih kandidata za direktore javnih preduzeća na lokalnom nivou i na nivou pokrajine. Uvid u biografije kandidata za direktore republičkih JP nismo imali jer konkursi nisu ni bili...

Selektivna primena zakona

Selektivna primena zakona

Funkcioneri su mnogo puta do sada pokazali da ne postoji pravilo koje može da ograniči njihovu volju ili, tačnije, samovolju. Sve dok se zakoni budu primenjivali selektivno i dok se pravni poredak bude prilagođavao trenutnim potrebama, bilo da je se to radi u veri da je reč o opštem dobru (borbi protiv korupcije, privlačenju investitora...) ili svesno radi ostvarivanja ličnih ili partijskih interesa, neće biti stabilnog napretka. Stoga slučajevi pronalaženja rupa u propisima koji treba da spreče potencijalno koruptivne situacije nisu retkost. Dugogodišnji gradonačelnik Jagodine D.M. Palma od prošlih izbora je predsednik...

Vesti