Business Joomla Themes by Justhost Reviews
  • Antikorupcijsko savetovalište – ALAC
  • Indeks percepcije korupcije (CPI) za 2018.
  • Otvorena vrata pravosuđa
  • Komentari TS na Nacrt zakona o utvrđivanju porekla imovine i posebnom porezu
  • When law doesn’t rule - State capture of the judiciary, prosecution, police in Serbia
  • Ka efikasnijem procesuiranju obelodanjenih sumnji na korupciju
  • Prioriteti u borbi protiv korupcije u Srbiji 2019

Pod lupom

Prev Next

„Bezbednosno osetljivi“ podaci

Narodni poslanik Aleksandar Martinović je u raspravi povodom godišnjeg izveštaja Poverenika za informacije od javnog značaja za 2018. tu instituciju optužio da je bila „služba i ekspozitura“ više nevladinih organizacija, između ostalog i Transparentnosti Srbije „koji su u stvari tražili u najvećem broju slučajeva bezbednosno vrlo osetljive podatke“. Ova izjava sadrži neistinite informacije, ne samo u pogledu rada Poverenika, već i prirode informacija koje je tražila naša organizacija, jer se one očigledno ne mogu smatrati „bezbednosno osetljivim“. Naime, istina je da je Transparentnost Srbija tražila, a Poverenik u 2018. naložio da se obelodane sledeće informacije: 1) trajanje oglasa u izbornoj kampanji...

Agencija za borbu protiv korupcije: Nema osnova za postupak protiv direktora Namenske zbog poziva radnicima da glasaju za SNS

Agencija za borbu protiv korupcije obustavila je postupak protiv direktora MB Namenska Lučani Radoša Milovanovića ocenjujući da on nije prekršio zakon, odnosno zloupotrebio funkciju, kada je radnike fabrike pozvao da na lokalnim izborima glasaju za Srpsku naprednu stranku. Agencija je prihvatila obrazloženje Milovanovića da je on poziv radnicima uputio na skupu dobrovoljnih davalaca krvi iz fabrike, a ne na skupu koji je organizovala fabrika čiji je direktor što je, prema oceni Agencije, razlog za obustavu postupka. O ovakvoj odluci Agencija je obavestila podnosioca prijave u slučaju Radoša Milovanovića, odnosno organizaciju Crta. Organizacija Crta je u januaru podnela prijavu protiv Radoša Milovanovića...

Sakrivanje podataka o državnim preduzećima

Koliko opasnosti nosi sa sobom eventualno usvajanje promena Zakona o slobodnom pristupu informacijama koje predviđaju da preduzeća u vlasništvu države budu isključena iz obaveze dostavljanja podataka, pokazuje i primer sa Lukom Novi Sad. Još u martu 2019. TS je komentarisala dešavanja u vezi sa privatizacijom Luke Novi Sad. Tad aje, naime, objavljeno da je jedna finansijska ponuda proglašena uspešnom. Posle neuspešnog tendera, sa početnom cenom od 15 miliona evra, u drugom pokušaju je prihvaćena ponuđena (početna) cena od oko 8 miliona evra i investicije u naredne tri godine „verovatno veće od 15 miliona evra“ (14,9 miliona je bio minimum prema tenderskoj...

Posle upita Pištaljke o imovini, Agencija za borbu protiv korupcije izbrisala beogradskog urbanistu sa spiska funkcionera

Agencija za borbu protiv korupcije izbrisala je glavnog urbanistu Beograda Marka Stojčića iz registra funkcionera pošto joj je Pištaljka postavila pitanje o njegovoj imovini. Pištaljka je prethodno objavila članke o sukobu interesa u kom se Stojčić našao i firmama čiji je vlasnik. Marko Stojčić izabran je za glavnog urbanistu 4. marta ove godine, a Pištaljka je početkom juna postavila pitanje agenciji da li je Stojčić prijavio svoju imovinu i kada će njegova imovinska karta biti dostupna javnosti. U tom trenutku Stojčićevo ime je bilo u registru funkcionera koji vodi Agencija za borbu protiv korupcije, dok u registru imovine funkcionera nije bilo...

Značajan stav Prekršajnog suda za kažnjavanje organa koji ignorišu zahteve za pristup informacijama

Prekršajni apelacioni sud je zauzeo stanovište prema kojem je udruženje ovlašćeno da pokrene prekršajni postupak zbog uskraćivanja prava na pristup informacijama. Ovaj stav je značajan zato što se, u situacijama kada organi vlasti ignorišu zahteve tražilaca, pored ulaganja žalbe Povereniku, može koristiti i ovo dodatno sredstvo pritiska na organ vlasti da ispuni svoju obavezu. Naime, već i samo propuštanje organa vlasti da u roku (15 dana, odnosno 48 sati za pojedine informacije) postupi po zahtevu za pristup informacijama predstavlja prekršaj na osnovu Zakona o slobodnom pristupu informacijama. U skladu sa Zakonom o prekršajima, postupak može da pokrene javni tužilac, organ...

Nacrt Fiskalne strategije (skoro) na vreme

Nacrt Fiskalne strategije (skoro) na vreme - kritika donela rezultate Prvi put posle 2011. godine, Ministarstvo finansija je pripremilo Fiskalnu strategiju, dokument koji po zakonu prethodi izradi budžeta za sledeću godinu, pre nego što je napravljen sam budžet. Iako je praksa pokazala da su Vlada i Skupština često odstupale od ovih trogodišnjih planskih dokumenata, čak i u doba kada su ih donosili na vreme, sama činjenica da se Fiskalna strategija pojavila blizu roka koji je postavljen Zakonom o budžetskom sistemu, daje nade da će makar u pogledu poštovanja tog pravila stvari početi da se popravljaju. Da je Fiskalna strategija napravljena nismo, međutim, saznali...

Nacrt Fiskalne strategije (skoro) na vreme

Nacrt Fiskalne strategije (skoro) na vreme - kritika donela rezultate Prvi put posle 2011. godine, Ministarstvo finansija je pripremilo Fiskalnu strategiju, dokument koji po zakonu prethodi izradi budžeta za sledeću godinu, pre nego što je napravljen sam budžet. Iako je praksa pokazala da su Vlada i Skupština često odstupale od ovih trogodišnjih planskih dokumenata, čak i u doba kada su ih donosili na vreme, sama činjenica da se Fiskalna strategija pojavila blizu roka koji je postavljen Zakonom o budžetskom sistemu, daje nade da će makar u pogledu poštovanja tog pravila stvari početi da se popravljaju. Da je Fiskalna strategija napravljena nismo, međutim, saznali...

Tajnost ugovora sa Fijatom i drugima

To što su značajne odredbe ugovora zaključen pre deset godina o obavezama države tajne, nije opravdanje da se nastavi sa sličnom praksom, već razlog da se tajnost ubuduće spreči. Izjava predsednika Vučića o ugovorenoj tajnosti davanja države Fijatu, "za koju on nije kriv", dobar je podsetnik da se sagleda da li je Srbija nešto promenila u propisima ili praksi što bi onemogućilo da poslovanje države bude transparentno. Dva ugovora sa najvećim finansijskim posledicama, koji su zaključeni u poslednjih sedam godina, o zajedničkom preduzeću "Beograd na vodi" i "Air Serbia" objavljeni su. Međutim, to je učinjeno tek mesecima nakon potpisivanja, kada su dobijena...

Doc

Vesti