Business Joomla Themes by Justhost Reviews
 • Antikorupcijsko savetovalište – ALAC
 • Indeks transparentnosti lokalne samouprave - LTI 2019
 • Otvorena vrata pravosuđa
 • Komentari TS na Nacrt zakona o utvrđivanju porekla imovine i posebnom porezu
 • Funkcionerska kampanja
 • Ka efikasnijem procesuiranju obelodanjenih sumnji na korupciju
 • Glavni problemi u vezi sa finansiranjem izborne kampanje

Pod lupom

Prev Next

Koliko vredi zemljište "Beograda na vodi"?

Vest o prodaji građevinskog zemljišta "Marine Dorćol", pored obale Dunava pruža odličan uvid u razmere štete koje su Beograd i Srbija pretrpeli zaključivanjem ugovora za projekat "Beograd na vodi".  Prema vestima, 4 hektara zemljišta pored reke, na kojem se može izgraditi 76.000 "kvadrata" bruto, izlicitirano je (po početnoj ceni) za 32,8 miliona evra. To znači da mogućnost građenja jednog kvadratnog metra stambenog ili poslovnog prostora budućeg investitora košta 431 evro. Kada se na to zaračuna već izvesni popust za plaćanje cele cene odjednom od 30%, cena se spušta na 302 evra. Ako bi se računalo po hektaru zemljišta, cena iznosi 5.740.000...

Pozivanje OEBS-a da kontroliše izbore i šta bi u stvari trebalo tražiti

Vest prema kojoj je predsednik radne grupe za saradnju sa OEBS Nebojša Stefanović uputio poziv za posmatranje budućih izbora u Srbiji, i "zatražio sastanak na kome bi bili precizirani svi detalji buduće saradnje", ne govori još uvek ništa o tome da li Vlada Srbije ima nameru da zatraži od posmatračke misije da učini išta više od onoga što je do sada bilo uobičajeno.  Moglo bi se, naime, desiti da uloga ove međunarodne organizacije bude vrlo slična onoj iz prethodnih izbornih procesa. To znači da bi jedan broj posmatrača pratio sam izborni proces, da bi stručnjaci iz ODIHR, na osnovu uvida u...

„Mišljenje o etici“ javnih tužilaca u funkciji napada na „neposlušne“

Većina građana Srbije je po prvi put saznala da postoji Etički odbor Državnog veća tužilaca kada je u brojnim medijima objavljena informacija kako je taj odbor „prosledio prijavu disciplinskom tužiocu protiv tužilaca za koje se sumnja da su prekršili etički kodeks na proslavi 50. rođendana njihovog kolege Stanislava Dukića.“ U vezi sa tim, kako se kaže „disciplinski tužilac će u narednom periodu sprovesti istragu protiv tužilaca kako bi se utvrdilo da li su na pomenutoj proslavi ostvarili kontakt sa osobama za koje se navodi da su iz kriminalnog miljea. Samim tim, o sudbini njihove karijere upravo će odlučivati disciplinski tužilac.“ Propuštanje...

Šta će pratiti radna grupa Vlade, a šta bi trebalo da radi

Vest o tome da je Vlada „na poslednjoj sednici“ usvojila odluku o obrazovanju radne grupe za saradnju sa OEBS, „čiji je zadatak da prati primenu preporuka ove organizacije za unapređenje izbornog procesa“, nije objavljena u izveštaju sa sednice Vlade od 29. avgusta 2019, ni među vestima. Jedini izvor saznanja o tome su „Večernje novosti“, koje saznaju da je za predsednika radne grupe imenovan ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović, da je njegov zamenik direktor republičkog Sekretarijata za zakonodavstvo i nekadašnji predsednik RIK Dejan Đurđević. „Novosti“ takođe prenose da oni za obavljanje tog posla neće dobijati novčanu naknadu, da će radna grupa...

Uslovi izbora, predsednik u kampanji, mediji – šta nije pomenuto

Komentarišući odluku nekoliko opozicionih stranaka o bojkotu izbora predsednica Vlade Srbije, Ana Brnabić je pored teza koje se legitimno koriste u političkoj borbi između vlasti i opozicije iznela i nekoliko teza ili propustila da ukaže na nekoliko činjenica koje zaslužuju komentar sa stanovišta vladavine prava i demokratije u Srbiji. Tako se, u vezi sa realizacijom preporuka ODIHR navodi da Vlada radi sa ovim ekspertskim telom OEBS-a još od 2016. na unapređenju izbornih uslova i atmosfere u kojima se izbori sprovode. U tom smislu se navodi da je Vlada poslala na komentare Zakon o centralnom registru stanovništva, pominju obuke koje sprovodi RIK i navodi...

REM izveštaji – šta je zakonska obaveza.

Savet Regulatornog tela za elektronske medije, odnosno ona(j) ko u njihovo ime piše saopštenja i odgovore medijima (CINS, Politika, Danas) se poslednjih pet dana upinje da dokaže da nisu postojali tajni izveštaji o monitoringu rada emitera tokom izborne kampanje 2016. Kada se stave na stranu literarne, političke i druge digresije koje zauzimaju pretežni deo ovih tekstova, može se zaključiti da je glavni argument osporavanja nedavnog CINS-ovog teksta formalne prirode – ono što su pripremala stručne službe, a što Savet REM nije usvajao, „nije izveštaj“. Zanimljivija je međutim sledeća tvrdnja iz poslednje objave (odgovor „Danasu“): „Postoje zakoni u ovoj zemlji, koje mi...

Partnerstvo sa očekivanim ishodom

Jedan od političkih protivnika aktuelne vlade ukazao je da je danas okončani izbor strateškog partnera za „Moravski koridor“ bio netransparentan. Naprotiv, pre bi se moglo reći da je Vlada Srbije vrlo transparentno dovela proces odabira partnera do ishoda u kojem je dobijena samo jedna ponuda. U julu je Skupšina na predlog Vlade usvojila poseban zakon za Moravski koridor. Glavna meta tog posebnog zakona je ubrzanje eksproprijacije. Ako je to bio cilj, nije bilo nikakavog razloga da se usvajaju posebna pravila samo za jedan infrastrukturni objekat, već su mogla biti unapređena u opštem zakonu koji uređuje tu materiju. Zakon je drastično narušio sistem javnih...

Transparentnost i pristup informacijama - poređenje evropskih prestonica

Beograd je među najnetransparentnijim prestonicama Evrope, rezultat je istraživanja koje su ogranci globalne mreže Transparency International sproveli na uzorku od 26 glavnih gradova država i teritorija sa našeg kontinenta. Gradovi su ocenjivani na osnovu 14 indikatora koji su obuhvatili oblasti kao što su dostupnost informacija o procesima odlučivanja, o trošenju novca, javnim nabavkama, etičkim pravilima. Za 12 su traženi podaci, odnosno dokumenti, na sajtovima, a za dva su od gradova traženi podaci zahtevom za slobodan pristup informacijama od javnog značaja. S obzirom na to da je reč o pilot projektu sa relativno malim brojem indikatora, gradovi nisu rangirani već su svrstani u...

Etički kodeks

Etički kodeks

Naša vizija

 

Srbija i svet u kojem će vlast, politika, poslovne aktivnosti, građansko društvo i svakodnevni život ljudi biti oslobođeni od tereta korupcije .

Naša misija

Korupcija je jedan od najvećih problema našeg vremena i modernog društva. Suzbijanje korupcije je moguće samo ako na njemu rade javne institucije, privatni sektor i građansko društvo.

Mi uviđamo štetu koja korupcija nanosi Srbiji i svetu. Mi tu štetu prepoznajemo u eroziji morala, u podrivanju ekonomije i u obesmišljavanju demokratskih procesa.

Mi smo se udružili da bismo se borili za povećanje transparentnosti i odgovornosti rada organa vlasti i za stvaranje drugih preduslova za sprečavanje zloupotreba javnih ovlašćenja u privatne svrhe u Srbiji i u celom svetu .

Mi uviđamo da u toj borbi, kao članovi organizacije građanskog društva možemo biti uspešni jedino ako naše udruženje deluje kao nevladina, nestranačka i neprofitna organizacija, bez obzira na interese i stavove koje svako od nas ima kao pojedinac.

Smatramo za svoju dužnost da:

•  podst ičemo reforme institucija i sistema u pravcu povećanja transparentnosti

•  podnosimo predloge vlastima naše zemlje, međunarodnim organizacijama, institucijama i profesionalnim i strukovnim Udruženjima kako da se borba protiv korupcije unapredi;

•  edukujemo javnost o opasnostima i troškovima koje korupcij a nosi za društvo

•  pratimo r ad organa vlasti i obaveštavamo javnost o efikasnosti postojećih institucionalnih mehanizama za s uzbijanje korupcije

•  sarađujemo sa organizacijama iz zemlje i inostranstva koje imaju srodne ciljeve

•  podržavamo inicijative institucija, drugih organizacija i pojedinaca koji doprinose suzbijanju korupcije

•  sarađujemo sa državnim organima , organima teritorijalnih autonomija i lokalnih samouprava, sa pojedinc ima, institucijama, profesionalnim i strukovnim Udruženjima, koji doprinose ostvarivanju ciljeva Udruženja

•  o rganizujemo o buke, radionice, javne skupove i obraćanje javnosti sa ciljem edukacije javnosti , kao i informisanje o radu Udruženja

•  objavljujemo izveštaje o sprovedenim istraživanjima i zapažanjima

•  objavljujemo izveštaje o našem radu

•  osmišljavamo sveobuhvatnu nacionalnu antikorupcijsku strategiju i učestvujemo u izradi odgovarajuće zakonske regulative

•  pratimo primenu usvojenih antikorupcijskih akata i mera

•  pomažemo institucijama i pojedincima koji su suočeni sa problemom korupcije ili teškoćama u primeni antikorupcijskih propisa

•  pratimo strana iskustava i antikorupcijsku politiku u drugim zemljama u tranziciji

 

Kao deo globalnog pokreta za borbu protiv korupcije, i deo mreže nacionalnih ogranaka organizacije Transparency International mi uviđamo da ta borba može biti uspešna jedino ako vodi stvaranju saveza onih koji se protiv korupcije bore na u okviru pojedinih država i u celom svetu.

 

 

Vrednosti za koje se zalažemo

 

 • Transparentnost ,
 • Odgovornost ,
 • Integritet ,
 • Solidarnost ,
 • Hrabrost ,
 • Pravednost i
 • Demokratičnost .

 

 

Principi kojima se rukovodimo

 

Kao članovi Udruženja Transparentnost- Srbija poštujemo i rukovodimo se u radu sledećim principima:

 

•  Mi želimo da radimo sa drugima i uvek smo spremni da sarađujemo sa pojedincima i grupama, sa profitnim i neprofitnim organizacijama, sa organima vlasti i međunarodnim organizacijama koji su posvećeni borbi protiv korupcije, vodeći pri tom računa o ciljevima i prioritetima koje su organi Udruženja formulisali.

•  Uvek smo otvoreni, pošteni i odgovorni u odnosu sa onima sa kojima sarađujemo i sa svima drugima .

•  U radu Udruženja postupamo nezavisno od naših ličnih ili grupnih interesa i političkih ili drugih ubeđenja.

•  Osuđujemo svaki oblik korupcije snažno i hrabro kad god je njeno postojanje utvrđeno na uverljiv način i ukazujemo na sistemski problem koji je omogućio da do takvog akta korupcije dođe ili da takav akt ne bude ranije otkriven

•  Mi ne vršimo istragu i razotkrivanje pojedinačnih slučajeva korupcije ali ukazujemo na uočene pojave kršenja antikorupcijskih propisa.

•  Težimo ka tome da stavovi koje zauzimamo budu osnovani na jasnim, objektivnim i profesionalno urađenim analizama .

•  Prihvatićemo da naše aktivnosti budu finansirane samo pod uslovom da to ne ograničava naše pravo da o svim pitanjima govorimo slobodno, otvoreno i objektivno.

•  Dajemo precizne i pravovremene izveštaje o svojim aktivnostima organima Udruženja.

•  Poštujemo i podstičemo poštovanje osnovnih ljudskih prava i sloboda.

•  Prilikom politike zapošljavanja i angažovanja za potrebe Udruženja vodimo računa o stručnosti i sposobnosti i stremimo uravnoteženoj predstavljenosti polova i regija, shodno rasprostranjenosti našeg Udruženja.

 

Sukob interesa

 

U svakodnevnom radu može da se pojavi sukob između naših ličnih interesa i interesa Udruženja, drugih ogranaka Transparency International ili drugih članova Udruženja. Postojanje takvog sukoba ćemo otkriti i razrešiti ga na transparentan način u skladu sa interesima Udruženja i međunarodnog pokreta za borbu protiv korupcije.

 

Nepovlašćeni tretman porodice i prijatelja

 

Zalažemo se za pošteno, objektivno i nepristrasno odabiranje, zapošljavanje i nabavljanje sredstava. Posebno :

•  Članovi porodice, prijatelji i organizacije sa kojima smo mi ili naše porodice i prijatelji povezani neće imati povlašćen tretman

•  Nećemo zaposliti niti zaključiti ugovor sa članom naše uže porodice (supružnik, roditelj, dete, brat, sestra) niti sa članovima uže porodice funkcionera Udruženja pre nego što to odobri predsednik Udruženja. Zapošljavanje ili angažovanje lica povezanih sa predsednikom mora da odobri Upravni odbor Udruženja.

•  Imenovanja na sve pozicije biće vršene na osnovu sposobnosti i znanja kandidata i i tek posle primerenog razmatranja svih kandidatura

 

Pokloni i troškovi reprezentacije

Pošto prihvatanje poklona može da stvori obavezu mi ćemo izbegavati davanje ili primanje poklona, usluga i počasti povezanih sa vršenjem naših dužnosti :

•  Nećemo prihvatiti poklon bilo koje vrste koji može da utiče na vršenje naših funkcija u Udruženju, na obavljanje naših dužnosti ili na kreiranje naših stavova.

•  Svaki primljeni poklon i ponudu poklona koja je u vezi sa vršenjem dužnosti u Udruženju prijavićemo pretpostavljenom organu Udruženja, a taj organ je dužan da te podatke unese u registar koji mora da bude dostupan svim članovima Udruženja .

 

Putovanja i imovina Udruženja

•  Službena putovanja koja budemo imali o trošku organizacije moraju biti neposredno povezana sa radom Udruženja i biće korišćena samo kada je to neophodno. Samo troškovi koji budu bili neophodni radi ostvarivanja zadataka čija je svrha službeno putovanje biće nadoknađeni iz sredstava Udruženja. Troškovi putovanja avionom biće nadoknađeni samo do visine ekonomske tarife, osim u slučaju da Upravni odbor iz opravdanih razloga odluči drugačije.

•  Postaraćemo se da sredstva Udruženja budu upotrebljavana u skladu sa njihovom namenom i ciljevima Udruženja.

•  Kada se putovanje u privatne svrhe nadovezuje na službeno putovanje, obavestićemo o tome Upravni odbor Udruženja pre putovanja i snosićemo sami srazmerni deo troškova putovanja .

 

Privatne aktivnosti i imovina članova

•  Nećemo biti angažovani u aktivnostima i transakcijama, niti ćemo prihvatiti neku funkciju, plaćenu ili ne, koja je nespojiva sa funkcijom koju obavljamo u Udruženju ili umanjuje mogućnost pravilnog vršenja dužnosti, i koja može da nanese štetu međunarodnom pokretu za borbu protiv korupcije.

•  Svoje privatne aktivnosti ćemo obavljati tako da one ne škode kredibilitetu Udruženja.

•  Nećemo koristiti poslovne veze koje Udruženje ima radi dobijanja privilegija ili nedoličnih koristi za nas ili nama bliska lica .

•  Naša politička ubeđenja i aktivnosti ćemo ispoljavati i preduzimati na način koji neće uticati ni na koji način na naš rad u Udruženju i na političku neutralnost pokreta za međunarodnu transparentnost.

 

Nadoknade za pojavljivanje u javnosti

Kada dobijemo nadoknadu za javna izlaganja, pisanje za publikacije, pojavljivanje u medijima, pri čemu govorimo ili pišemo o aktivnostima Udruženja, odnosno, ako je takvo pojavljivanje u javnosti posledica obavljanja funkcije u Udruženju ili angažovanja za potrebe Udruženja , tražićemo da nadoknada bude uplaćena na račun Udruženja. Nakon toga Upravni odbor će odlučiti o raspodeli te nadoknade.

 

Ukoliko takva procedura nije moguća zbog razloga koji zadiru u poslovanje onog ko nadoknadu daje, o tome ćemo obavestiti Upravni odbor Udruženja i zadržaćemo nadoknadu samo uz odobrenje Upravnog odbora Udruženja.

 

Buduće zaposlenje

 

Nećemo nikada dopustiti da naše odluke i delovanje u okviru Udruženja budu pod uticajem mogućnosti da u budućnosti radimo za drugu organizaciju/ drugog poslodavca.

 

Poverljivost i transparentnost

 

•  Informacije do kojih dođemo radeći za Udruženje, kad je njihova priroda takva da zahteva postupanje sa posebnom poverljivošću ili kada je izričito određeno da informacija predstavlja poslovnu tajnu Udruženja, nećemo koristiti u privatne svrhe. Ova obaveza važi i nakon prestanka rada u Udruženju ili rada za Udruženje .

•  Bićemo otvoreni prema javnosti u vezi sa odlukama koje donosimo u okviru Udruženja ili poslova koje za Udruženje preduzimamo, uzimajući u obzir potrebu za očuvanjem poverljivosti informacija iz prethodne tačke.

Finansijska transparentnost

 

•  Obezbedićemo da izveštaji o reviziji našeg poslovanja budu lako dostupni. Objavićemo na odgovarajući način i finansijske izveštaje.

•  Objavljivaćemo jednom godišnje izveštaj o našim izvorima finansiranja a donatorima ćemo pružati izveštaje o utrošku sredstava iz njihovih donacija pravovremeno i tačno, na način predviđen uslovima ugovora.

 

Finansijska nezavisnost

 

Nikada nećemo prihvatati finansiranje koje bi moglo da škodi nezavisnosti Udruženja ili da bude na uštrb ostvarenja naše misije. Zbog toga će Udruženje:

 

•  da prihvati finansiranje samo od strane donatora s kojima delimo ciljeve po pitanju borbe protiv korupcije .

•  da traži donatore u javnom i privatnom sektoru, kao i među fondacijama.

•  da traži više donatore u okviru svakog od tih sektora ;

•  da odbije donacije koje bi bile ponuđene pod uslovima koji bi smanjili nezavisnost delovanja Udruženja , i to:

- koje bi zahtevale sprovođenje aktivnosti koje su suprotne našoj misiji, ili

- koje bi zahtevale nesprovođenje aktivnosti koje su u skladu sa našom misijom.

Vesti