Business Joomla Themes by Justhost Reviews
 • Politički uticaj na javna preduzeća i medije
 • Indeks transparentnosti lokalne samouprave - LTI 2017
 • Subvencije investitorima - svrsishodna državna pomoć ili promocija
 • Antikorupcijsko savetovalište – ALAC
 • Funkcionerska kampanja - zloupotreba javnih resursa
 • Beograd na vodi - geneza slučaja
 • B.Pekić, “Poslednja pisma iz tuđine”
 • sudija Miodrag Majić

Pod lupom

Prev Next

Problemi u sistemu javnih nabavki

Na konferenciji „Dan javnih nabavki – U susret novom Zakonu o javnim nabavkama“, održanoj u petak u Kragujevcu, Nemanja Nenadić je predstavio glavne aktivnosti Transparentnosti Srbije u vezi sa javnim nabavkama, uključujući monitoring pojedinačnih slučajeva, predloge za poboljšanje propisa, praćenje javnih nabavki u kontekstu EU integracija, praćenje srodnih propisa i posebnih vrsta nabavki, kao što su nabavke medijskih usluga. Između ostalog, on je kao glavne probleme koje bi trebalo rešavati izmenama Zakona, istakao prečestu primenu međudržavnih sporazuma putem kojih se ukida konkurencija u najvrednijim javnim nabavkama, nedovoljnu konkurenciju koja je u vezi sa strogim uslovima koji se postavljaju pred ponuđače u...

Ugovor o auto-putu Preljina-Požega

Transparentnost Srbija zatražila je od Vlade Srbije dodatne podatke u vezi sa ugovorom o izgradnji deonice auto-puta Preljina - Požega. Vlada Srbije prošle nedelje usvojila je Zaključak o usvajanju Komercijalnog ugovora o projektovanju i izvođenju radova na izgradnji "E-763, deonice autoputa Preljina-Požega". Kako je tada saopšteno, zaključak se odnosi na ugovor između Vlade Srbije, javnog preduzeća "Putevi Srbije" i China Communications Construction Company Ltd, a "cilj potpisivanja Komercijalnog ugovora je definisanje načina finansiranja izgradnje ovog dela autoputa". Transparentnost Srbija je, u posebnim zahtevima za dostavljanje informacija od javnog značaja, od Vlade Srbijei Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture zatražila ugovore, studiju o izvodljivosti, analizu...

„Tijanin zakon“ – šta treba da uradi predsednica Skupštine?

Brojne vesti o podnošenju predloga da se ubice i silovatelji dece i trudnica ubuduće kažnjavaju doživotnim zatvorom ostale su začuđujuće nedorečene u pogledu bitnih pitanja. Tako su građani koje zanima šta će se dalje dešavati uskraćeni za mogućnost da objektivno sagledaju da li su državni organi učinili sve što je u njihovoj nadležnosti. Svuda se može pročitati da je predlog Fondacije „Tijana Jurić“ za izmene Krivičnog zakonika kako bi se kazne povećale (sa sadašnjih maksimalnih 40 godina, na doživotnu kaznu zatvora), i ukinulo pravo na uslovni otpust, podržalo 158 hiljada građana. Međutim, niko ne može pouzdano da zaključi šta ovaj...

Zahtevi Grupe za slobodu medija

Imajući u vidu da su u Srbiji političkim, ekonomskim, socijalnim, administrativnim, pravosudnim i fizičkim pritiscima na medije i novinare ozbiljno ugrožene medijske slobode; Imajući u vidu kontinuiranu diskreditaciju i diskriminaciju medija i novinara koji drže do profesionalnih i etičkih standarda i rade u interesu građana i javnosti; Imajući u vidu da se u oblasti javnog informisanja ne sprovode zakoni i krše  profesionalne i etičke norme; Imajući u vidu neefikasnost državnih institucija u zaštiti sigurnosti novinara i slobode medija, a da neke od njih i ugrožavaju prava medija i novinara; Imajući u vidu da stalno pogoršavanje situacije u oblasti slobode medija ugrožava demokratske procese u...

Ostavka direktorke Agencije za borbu protiv korupcije

Posle samo dva meseca provedena na toj funkciji, direktorka Agencije za borbu protiv korupcije Majda Kršikapa podnela je danas ostavku. Na sajtu Agencije objavljeno je da je Odbor na telefonskoj sednici odmah prihvatio ostavku i imenovao ponovo Verku Atanasković za vršioca dužnosti. Direktorka je ostavila veoma dobar utisak spremnosti da unapredi rad ovog nezavisnog organa i TS žali što nije imala više vremena da to i pokaže. Za građane, a i za kandidate za mesto direktora na novom konkursu bi svakako bilo od značaja da čuju i razloge zbog kojih se nedavno izabrana direktorka odlučila na ovakav korak, ukoliko oni imaju...

Štrajk u Pošti i izbor direktora

Štrajkovi i protesti nekoliko sindikata zaposlenih u „Poštama Srbije“ doneli su javnosti nekoliko informacija koje bi inače bile skrivene ili manje poznate, a koje nameću pitanja od javnog interesa. Pored sumnji u partijsko zapošljavanje, koje postoje i u brojnim drugim javnim preduzećima, sada su, naročito u komentarima na vesti o ovom štrajku, zastupljene i teze o nameri da se ovo JP proda „za male pare“ i da to može biti jedan od razloga loših poslovnih poteza. Druga stvar koja se može pročitati jeste da se partijsko zapošljavanje vrši tako da proizvodi dvostruki negativni efekat na poslovanje – da otkaz dobijaju službenici...

Zašto je važno?

Zbog čega je uopšte važno šta će u budućem ustavu pisati o pravosuđu? Zar bilo ko očekuje da će ono što bude napisano imati uticaja na našu ustavnu stvarnost? Zar nismo dosegli stadijum na kojem je u potpunosti nebitno šta piše u bilo kom pravnom aktu, pa i onom najvišem? Ovo su samo neka od pitanja na koja sam prethodnih nedelja, angažujući se u ustavnoj debati, po nekoliko puta dnevno pokušavao da odgovorim kolegama, novinarima i prijateljima. I zaista, da li je uopšte važno šta će pisati u novom ustavu, u situaciji u kojoj, uprkos ustavnom garantovanju jedinstvenosti sudske vlasti na teritoriji...

U izveštaju Agencije ništa o kontroli

Izveštaj Agencije za borbu protiv korupcije o troškovima kampanje za izbor predsednika Republike pokazao je da je ova kampanja bila specificna po drastičnom povećanju broja i vrednosti donacija kojim su kampanje kandidata pomogli građani Srbije. Izveštaj međutim ne navodi da li je Agencija vršila dodatne provere ovih donacija kao ni da li je i u kojim slučajevima zbog sumnje da su prikazani podaci lažni ili nepotpuni preduzela mere iz svoje nadležnosti i zatražila postupanje drugih nadležnih organa.  Za razliku od upravo predstavljenog Izveštaja o troškovima predsedničke kampanje, prethodni dokumenti Agencije o finansiranju kampanja i partija, objavljivani su kao Izveštaji o kontroli...

Srpski

Aktuelno

U kategoriji Aktuelno možete videti članke i materijale koje su podeljeni u grupe :

Potkategorije

 • Projektia
  Broj članaka:
  59
  • Reforma javne uprave
   Reforma javne uprave – dimenzioniranje kapaciteta u skladu sa potrebama

   U vezi sa državnom upravom često se govori o potrebi racionalizacije, pod kojom se obično podrazumeva potreba da se smanji broj zaposlenih. Međutim, po strani ostaje problem načina pripreme akata o sistematizaciji radnih mesta u organima državne uprave i drugim javnim institucijama. Ovo pitanje je takođe značajno u vezi sa trećim kriterijumom iz Kopenhagena i tzv. „administrativnim kapacitetima“ javnih institucija Srbije.

   Ovaj projekat ima za cilj da ispita u kojoj meri se pri sačinjavanju akta o sistematizaciji razmatraju zadaci koje institucija treba da ispuni, na osnovu kojih kriterijuma su vršene procene o broju izvršilaca i stručnoj spremi izvršilaca za izvršenje pojedinih zadataka.

   Pored navedenog, projekat ima za cilj da doprinese i ostvarenju širih ciljeva kao što su: približavanje administrativnih kapaciteta Srbije standardima koje postavlja EU, dobro upravljanje u organima koji troše novac građana Srbije i poreskih obveznika i povećanje mogućnosti da javne institucije ostvare u praksi zadatke koji su im dati zakonima i planovima rada.

    

   Završna analiza [doc]

   Novinski članci:

   Broj članaka:
   0
  • Monitoring finansiranja izbora u Srbiji 2012

   Monitoring finansiranja nacionalnih, pokrajinskih i lokalnih izbora u Srbiji – 2012


   Dana 6. maja 2012 u Srbiji su održani lokalni, parlamentarni, predsednički i pokrajinski izbori. Novi Zakon o finansiranju političkih aktivnosti usvojen je u junu 2011.

   U okviru projekta, TS je prikupljala, analizirala i promovisala zaključke o najznačajnijim troškovima političkih stranaka i kandidata u kampanji za izbore, (zlo)upotrebama javnih funkcija i javnih resursa za stranačke promocije i celokupnoj implementaciji pravila o finansiranju kampanje.

   Kroz projekat, TS je podržala, direktno ili indirektno, aktivnosti nezavisnih državnih organa, poput Agencije za borbu protiv korupcije i Državne revizorske institucije.  

    

   Materijal:

    

    

    USAID     IFES

   Broj članaka:
   5
  • Pravosudje u borbi protiv korupcije

   Reforma pravosuđa u Srbiji je sprovođena uglavnom kroz proces reorganizacije sudova i mreže tužilaca kao i izbora sudija i tužilaca u 2009. Reforma je nastavljena kroz proces usvajanja zakonskih rešenja. Pojedini njeni aspekti su izazvali kontroverze i rasprave koje jos uvek traju. Nedostatak transparentnosti u procesu reizbora doveo je do smanjenja poverenja građana u pravosuđe, što je predstavljalo jedan od ciljeva reformi. Delimične procene tužilaštva i sudova koji procesuiraju slučajeve korupcije pokazuju da procedure predugo traju, u poređenju sa sličnim zemljama, najčešće ispod pravnog minimuma, veoma je mali broj slučajeva visoke korupcije koji se procesuiraju. Naročito zabrinjavajuća je činjenica da postoji ogromna razlika među brojem slučajeva korupcije sa kojima se građani susreću na osnovu istraživanja i procesuiranih slučajeva, slučajevi kada se korupcija ne procesuira godinama nakon njenog otkrivanja i gotovo potpuno nekažnjavanje kršenja antikorupcijskih zakona u prekršajnoj proceduri (javne nabavke, Zakon o budžetskom sistemu, finansiranje političkih stranaka).

   Projekat će pratiti i ocenjivati rezultate srpskog pravosuđa u borbi protiv korupcije i sveukupnu primenu antikorupcijskih zakona. Projekat je direktno povezan sa reformom pravosuđa koja je sprovedena na osnovu Strategije o reformi u pravosuđu iz 2009 godine, sa Nacionalnom strategijom za borbu protiv korupcije (očekuje se da će nova biti usvojena 2012, dok je postojeća na snazi od 2005), i indirektno sa dostignućima u oblasti evropskih integracija Republike Srbije i ispunjenja političkih i kriterijuma javnog sektora iz Kopenhagena. Takođe, na osnovu procene i sprovedenog monitoringa, projekat će identifikovati slabosti sistema i predložiti aktivnosti za prevazilaženje ovih slabosti. U okviru aktivnosti zagovaranja, projekat će pokušati da skrene pažnju zainteresovanim stranama kako bi se obezbedilo usvajanje preporuka i obezbedilo poboljšanje sistema.
    
   Projekat se sprovodi u saradnji sa Društvom sudija Srbije
    

   Projekat je podržan od strane Ambasade Kraljevine Norveške u Beogradu

    

   amb logo engelsk 2ce00

    

   Materijal:

   Broj članaka:
   2
  • Sistem monitoringa i evaluacije performansi javnih

   Sistem monitoringa i evaluacije performansi javnih nabavki u Srbiji

   Transparentnost Srbija je opredeljena da razvije benčmarking, monitoring i sistem evaluacije performansi javnih nabavki u Srbiji. Vodeća ideja bila je da se obezbedi alat koji se može koristiti i za procenu trenutnog sistema javnih nabavki i promene tog sistema tokom vremena.

   Metodologija za procenu sistema javnih nabavki je napor ka stvaranju jedinstvenog sredstva za procenu karakteristika i efikasnosti sistema javnih nabavki u Srbiji.
   Osnov za razvijanje metodologije je Zakon o javnim nabavkama koji je stupio na snagu 6. januara 2009 i dodatnih podzakonskih dokumenata, koji su stupili na snagu 6. jula 2009. Pored korišćenja Zakona o javnim nabavkama, metodologija se zasniva na preporukama međunarodnih organizacija kao i opšte prihvaćenoj dobroj praksi. Dodatni izvori informacija koje su korišćene su Zakon o budžetskom sistemu, Zakon o slobodnom pristupu informacijama, kao i drugi propisi u manjem obimu.
   Metodologija se ne sme smatrati kao završena i trajna alatka, vec više kao živo biće izloženo stalnom usavrsavanju i prilagođavanju novim situacijama i razvijanju novih zahteva. Pod ovime se ne podrazumevaju samo promene zakonskog okvira, već i promene privrednog i društvenog okruženja, kao i prilagođavanje metodologije realnim uslovima.

   Ova metodologija je jedan od rezultata projekta UNDP kancelarije u Beogradu i implementiran od strane Transparentnost Srbija.

   Broj članaka:
   0
  • Javne rasprave u procesu pripreme zakona

    

    

    

    

    

    

   U okviru ovog projekta Transparentnost Srbija prati organizovanje javnih rasprava o zakonskim predlozima u Republici Srbiji. Javne rasprave su jedno od sredstava za obezbeđivanje transparentnosti rada državnih organa i imaju za cilj povećanje demokratskog učešća građana i njihovih predstavnika u postupku formulisanja zakonskih i podzakonskih akata koje donose organi vlasti.  Praksa organizovanja javnih rasprava je takođe od velikog značaja u borbi protiv korupcije jer omogućava poznavaocima odredjene materije da ukažu na problematične odredbe ili odredbe kojima se favorizuju interesi pojedinaca ili grupa na štetu javnog interesa.

    

   Pravni okvir i praksa organizovanja javnih rasprava u Srbiji su nedovoljno razvijeni.

    

   Gradjani imaju Ustavom garantovano pravo da utiču na kreiranje politike. Kada je u pitanju zakonodavni proces, gradjani imaju pravo učešća, podnošenjem peticija i inicijativa. Pored toga, Zakon o državnoj upravi propisuje obavezu organizovanja javnih rasprava kada se donosi nov propis, a sličnu odredbu sadrže i relevantni akti koji regulišu rad organa lokalne samouprave.  Portal e-uprave omogućava organima republičke i lokalne vlasti da objave informacije o javnim raspravama koje organizuju. Nacionalna startegija za borbu protiv korupcije koja je na snazi od 2005 god. predviđa veću transparentnost u postupku izrade nacrta zakona.

    

   Medjutim, sve ove  mogućnosti se ne koriste dovoljno. Zakonske odredbe o javnim raspravama su neodredjene. Ne postoji unapred definisan oblik javne debate niti sankcije u slučaju da neki javni organ propusti da to učini. Ispunjenje ove zakonske obaveze se ne prati na odgovarajući način, dok je interesovanje građana slabo. Mogućnosti koje pruža Portal e-uprave se ne koriste u dovoljnoj meri, ponovo zbog nejasno definisanih obaveza za uportebu i nedovoljne informisanosti građana.

    

    

    

   Tokom ovog projekt Transparentnost Srbija će se usredsrediti na analizu pravnog okvira i prakse, identifikujući u kojoj meri se organizuju javne rasprave, ali i na izradu preporuka za poboljšanje i zalaganje za bolju informisanost građana.

    

   Materijal:

    

   Projekat je podržan od strane ambasade Kraljevine Holandije u Beogradu.

    

   holandski

    

   U sprovođenju ovog projekta TS sarađuje sa Projektom za pravnu reformu u Srbiji GIZ-a. Kao rezultat te saradnje, analiza pravnog okvira i prakse javnih rasprava u Srbiji, analiza propisa o javnim raspravama u drugim zemljama i preporuke za izmenu propisa u Srbiji na kojima je radila naša organizacija uvrštene su u Studija o unapređenju zakonodavnog procesa u Republici Srbiji, koja će biti predstavljena 25. septembra 2012. u Narodnoj skupštini Republike Srbije.

    

   PIPZ_ZnkLgSrbStd4cmala

   Broj članaka:
   6
  • Praćenje mogućnosti sudova i nezavisnih tela

   Praćenje mogućnostisudova i nezavisnih tela da sankcionišukršenje antikorupcijskih zakona

   Korupcija u Srbiji je široko rasprostranjena, a problem je identifikovan u brojnim izveštajima EU i drugih međunarodnih organizacija. Loše funkcionisanje sudstva, a zatim pokušaj da se reformiše, koji je umesto rešavanja doveo do još većeg problema, se obično navodi kao jedan od glavnih prepreka za suzbijanje korupcije u prošlosti. Nova vlast je proklamovala borbu protiv korupcije kao politički prioritet, a neke od negativnih posledica neuspeha reforme pravosuđa su uklonjene. Međutim, javno proklamovana nezavisnost sudstva mora biti dokazana u praksi u oblasti primene zakona.

   TS će pratiti koja kršenja antikorupcijskih zakona su primećena od strane nezavisnih tela, koji mehanizmi sankcionisanja su korišćeni, na koji način su prekršajni sudovi i tužioci reagovali, i da li su mediji izvestili o tome, kako bi se identifikovanjem slabosti uspostavio bolji sistem odgovornosti.

   Opšti cilj projekta je jačanje vladavine prava kroz strogo sankcionisanje kršenja antikorupcijskih zakona identifikovanih od strane nezavisnih tela. Ovaj projekat ima za cilj poboljšanje efikasnosti rada sudova i nezavisnih agencija, ukazujući na neophodnost sankcionisanja nepravilnosti koje nezavisni organi uoče, ukazujući na nepravilnosti koje nezavisni organi nisu identifikovali, i podsticanjem pravosudnih organa da pokrenu postupke za kršenje antikorupcijskih zakona. Ovaj projekat će promovisati transparentnost i odgovornost državnih institucija podstičući medije da pišu o izveštajima nezavisnih organa i da promovišu nultu toleranciju protiv korupcije.

    

    

   Ovaj projekat je podržan od strane Projekta zareformu pravosuđa i odgovornu vlast (JRGA)

   USAID-logosrbija-ENG

   Broj članaka:
   2
  • Funkcionalan sistem za borbu protiv korupcije u JN

   Javne nabavke su identifikovane kao oblast u kojoj je korupcija u Srbiji široko rasprostranjena. Nov Zakon o javnim nabavkama, sa značajnim poboljšanjima pravnog okvira za borbu protiv korupcije u ovoj oblasti, na snazi je od 1. aprila 2013. Ovaj zakon je predstavljen kao kamen temeljac antikorupcijske politike. Međutim, primena novih pravila, uključujući i ona koja se odnose na sprečavanje korupcije u najranjivijim oblastima sistema javnih nabavki, nije obezbeđena. Kapaciteti Uprave za javne nabavke i drugih nadzornih institucija (tj. budžetska inspekcija, Državna revizorska institucija, Komisija za zaštitu prava ponuđača) su prilično slabi.

   U okviru ovog projekta, Transparentnost Srbija će pratiti sprovođenje ključnih antikorupcijskih odredbi novog Zakona i njihove efekte sa ciljem da pruži podršku reformi, ali i da javnosti pruži objektivan pregled efekata i slabosti reforme sistema javnih nabavki.

   Materijal:

    

   Projekat je podržan od strane Ministarstva spoljnih poslova Velike Britanije.

   fco1

   Broj članaka:
   2
  • Povećana transparentnost i efikasnost

   Povećana transparentnost i efikasnost javnog sektora u oblastima javnih nabavki, dostupnosti informacijama, pripreme propisa i javno-privatnih partnerstava

   _______________________________________________________________________________

   1jnab 2dostup
   4javprivpartn 3javrasprav

   Uvod

   Da je korupcija u Srbiji ozbiljan problem svesni su građani, privrednici i stručna javnost. Raširenost tog problema i nužnost da se on prioritetno rešava prepoznali su međunarodni posmatrači i organizacije (među njima  Evropska komisija u svojim godišnjim izveštajima o napretku), ali i vlade Srbije od 2000. do danas. Međutim, čak i kada svest o tome postoji, ostaje pitanje da li će se borba protiv korupcije voditi sistemski, neselektivno i tako da donese najbolje moguće efekte. Transparentnost – Srbija, kao organizacija posvećena upravo takvoj borbi protiv korupcije, u okviru ovog projekta je, uz pomoć zainteresovanih građana i institucija, osvetlila neke od najrizičnijih tačaka za pojavu korupcije i pokušala da uticati na to da borba protiv korupcije u tim oblastima bude delotvornija.

   Jedan je od glavnih preduslova za uspešnu borbu protiv korupcije je transparentan rad javnog sektora. S druge strane, korupcija u procesu donošenja propisa, kod raspolaganja javnim sredstvima i pružanju usluga javnog sektora građanima i preduzetnicima veoma štetno utiče na ekonomski razvoj društva,  standard stanovništva i funkcionisanje pravne države i demokratskih institucija.

   Šta nam je bio cilj?

   Ovaj projekat imao je za cilj jačanje vladavine prava kroz povećanu transparentnost rada javnog sektora i kvalitet usluga koje se pružaju građanima. To smo želeli da ostvarimo na nekoliko načina. Kao prvo, prateći da li i u kojoj meri organi vlasti poštuju propise, jer je to preduslov vladavine prava. Među propisima čije smo sprovođenje pratili kroz projekat bili su Zakon o javnim nabavkama, Zakon o javno-privatnim partnerstvima i koncesijama, Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, Poslovnik Vlade Republike Srbije i statuti izabranih gradova i opština. 

   Oblasti kojima smo se bavili

   Javne rasprave

   U vezi sa javnim raspravama radili smo na nekoliko polja:

   • Unapređenje pravnog okvira tako što smo davali konkretne predloge za poboljšanje propisa koji su od značaja za borbu protiv korupcije. U vreme sprovođenja projekta predstojilo je, antikorupcijskom strategijom predviđeno, donošenje ili izmena mnogih važnih zakona (o lobiranju, o zaštiti uzbunjivača, o Agenciji za borbu protiv korupcije, o finansiranju političkih aktivnosti, Krivični zakonik itd.);
   • TS se zalagala za poboljšanje pravnog okvira javnih rasprava na lokalnom nivou (izmena Zakona  o lokalnoj samoupravi ili statuta zainteresovanih gradova i opština);
   • Organizovanje obuku za organizacije civilnog društva i medije;
   • Praćenje postupaka javnih rasprava u pripremi propisa i obaveštavanje o javnosti o poštovanju obaveza iz Poslovnika Vlade (npr. minimalni rokovi) ali i smislenosti celog propisa (npr. da li su predlozi sa javne rasprave ozbiljno razmatrani)

   Javne nabavke

   TS je pomno pratila zakonitost sprovođenja i svrsishodnost dvadeset pojedinačnih javnih nabavki i o nalazima obavestila i nadležne organe i javnost. Trudili smo se da u ovaj uzorak uključimo nabavke koje utiču na veliki broj građana. Takođe smo organizovali obuke za organizacije civilnog društva i medije na temu javnih nabavki.

   Pristup informacijama

   TS je sprovela dva kruga istraživanja o poštovanju obaveze organa vlasti da izrade i objave informatore o radu (30 odabranih institucija). Ovaj put smo se posebno posvetiti pitanju poštovanja obaveze iz Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja da se objave detaljne informacije o uslugama koje organi vlasti pružaju, o budžetu i sredstvima rada kojima raspolažu. Pored toga, organizovali smo i diskusiju o ispunjavanju ove obaveze.

   Javno – privatna partnerstva

   Javno – privatna partnerstva, kao oblast koja sa sobom nosi velike rizike od korupcije, bila su predmet naše pažnje na nekoliko načina:

   Analiza slučajeva i efekata ugovora o javno-privatnom partnerstvu koji su zaključivani pre donošenja aktuelnog Zakona (2011);

   Praćenje zakonitosti i efekata 10 postupaka za zaključivanje ugovora o javno-privatnom partnerstvu u narednih godinu ipo dana;

   Organizovanje dve radionice na temu javno-privatnih partnerstava.

   Učešće javnosti

   Kako bi nam pomogli u ostvarivanju ovih ciljeva i doprineli uspehu projekta, pozvali smo sve građane, organizacije civilnog društva, medije, privrednike i sve ostale zainteresovane da nam na e-mail Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. ili telefon 011 303 38 27 ukažu na:

   -          Problematične odredbe propisa, sa stanovišta moguće korupcije, koji se nalaze u postupku usvajanja, a koje je potrebno pratiti i hitro reagovati (npr. davanjem predloga tokom javne rasprave ili upućivanjem predloga amanamdnama narodnim poslanicima);

   -          Javne nabavke koje su po prirodi dobara, radova ili usluga koje se nabavljaju značajne za veliki broj ljudi, za posebno osetljive (ranjive) grupe ili koje se odnose na pitanja zastite životne sredine i uštede energije, i koje bi stoga trebalo da uvrstimo u naš uzorak za praćenje od samog početka;

   -          Informacije o nepravilnostima u sprovođenju postupaka javnih nabavki ili o nesvrsishodnosti sprovođenja planiranih javnih nabavki nekog državnog organa, javnog preduzeća ili ustanove;

   -          Netačne informacije (npr.  netačne podatke o uslugama koje organ vlasti pruža) koje ste pronašli u Informatorima o radu organa vlasti;

   -          Sporazume o javno-privatnim partnerstvima (sporazumi o zajedničkim ulaganjima privatnih investitora i javnih tela kao što su državni organi, javna preduzeća i dr.) koji su od posebnog značaja za veliki broj građana i koje bi stoga trebalo pažljivo posmatrati;

   -          Sumnje u nepravilnost ili nesvrsishodnost kod zaključivanja ugovora o javno – privatnom partnerstvu i podatke o efektima sprovođenja već zaključenih ugovora ove vrste;

   -          Takođe, pozvali smo sve gradove i opštine zainteresovane da unaprede odredbe Statuta koje se odnose na organizovanje javnih rasprava da nam se obrate, kako bismo im neposredno pomogli u tom poslu.

   Ovaj projekat se sprovodio u periodu 28. 11.2013 - 28.05.2015 zahvaljujući podršci Delegacije Evropske Unije u Republici Srbiji kao deo projekta „EU Civil Society Facility Serbia Programme“  i Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom.

    

   euflag  grbsrbijemali1

    

    

    

    

    

    

    

   Materijal:

   Informatori o radu organa vlasti

   Javne rasprave

   Javno privatna parnerstva

    

   Javne nabavke

    

    

   Pozivi na konferencije i radionice

   Broj članaka:
   2
  • Mehanizam odgovornosti sudija u Srbiji

   Pravosudni sistem Srbije godinama se bori sa ozbiljnim problemima, kao što su nedovoljna efikasnost, ogroman broj zaostalih predmeta, široko rasprostranjena percepcija korupcije i politički i drugih nedozvoljeni uticaji.

   Pokušaji da se učine promene datiraju još iz 2001. godine. Među merama koje su tada preduzete bilo je i povećanje plata sudija i uspostavljanje novih tela sa ciljem da se obezbedi veća uloga pravosuđa u disciplinovanju svojih članova uključujući rad Nadzornog odbora Vrhovnog suda Srbija i Velikog personalnog veća Visokog saveta pravosuđa. Ove institucije su bile su zadužene da ispitaju primedbe na rad sudije i da predlože odgovarajuće mere u slučajevima kada nije postupio u skladu sa zakonom. Međutim, ovaj sistem se nije pokazao efikasanim. Iako је vrlo često bilo navoda o nepravilnostima u radu sudova i sudija, slučajevi u kojima je bilo predlagano razrešenje sudija i tužilaca su bili izuzetno retki. Percepcija korupcije u pravosuđu prema svim relevantnim istraživanjima javnog mnjenja ostala je visoka, što je imalo za posledicu i smanjeno poverenje građana u ovu granu vlasti.

   Reforma pravosuđa iz 2009 godine uvela je nekoliko značajnih promena, uključujući i novu mrežu sudova (npr. ukidanje opštinskih sudova u manjim mestima u korist osnivanja manjeg broja osnovnih sudova, osnivanje Vrhovnog kasacionog suda i sudova posebne nadležnosti), osnivanje novih institucija - Visokog saveta sudstva kao i autonomiju pravosudnog budžeta. Međutim, u fokusu diskusija koje su se vodile bilo je pitanje "opšteg izbora" sudija, gde se kao jedan od argumenata zbog čega veliki broj ranijih sudija nije ponovo izabran bio i njihova navodna nekompetentnost i nepravilnosti u radu.
    
   Ovaj projekat pokušao je da odgovori na zanimljivo pitanje - da li novoosnovani sistem pravosuđa u Srbiji ima odgovarajuća sredstva i mehanizme kako bi se obezbedila odgovornost sudija kroz redovnu proceduru, odnosno bez primena vanrednih mera? To je učinjeno kroz analizu efikasnosti mehanizama odgovornosti sudija i zalaganje za njihovo unapređenje.
    
    
    


   Projekat je podržan od strane Balkanskog fonda za demokratiju (BTF). Podršku BTF dali su German Marshall Fund Sjedinjenih američkih država  i Ambasada Kraljevine Holandije.

    

   BTD                                kingdom-of-the-netherlands

   Broj članaka:
   1
  • Finansiranje političkih stranaka

   Netransparentno finansiranje političkih partija i izbornih kampanja je jedna od glavnih briga aktuelnih reformi u Srbiji, u smislu demokratskog razvoja, borbe protiv korupcije i integracija u EU. Usvajanje novog Zakona je već identifikovano kao jedan od prioritetnih zadataka u kontekstu evropskih integracija, budući da se postojeći pokazao kao neefikasan.

   Imajući u vidu iskustva sa drugim anti-korupcijskim zakonima, donošenje novih pravila ne predstavlja garanciju napretka. Štaviše, predlog zakona koji je trenutno na raspravi u Vladi bi se mogao poboljšati, kao i dosta povezanih zakona. Zato je neophodno javno zagovaranje u parlamentu i drugim institucijama.
   Implementacija pravila će zavisiti od nekoliko tela, uključujući Agenciju za borbu protiv korupcije, Državnu revizorsku instituciju, ali i mnogih drugih, kao što su Savet za radiodifuziju, organi vlasti koji vrše distribuciju subvencija iz budžeta, javni tužioci i sudovi za prekršaje. Njihovo iskustvo u praćenju finansiranja partija je nedovoljno i podrška koja dolazi kroz praćenje aktivnosti od strane civilnog društva je veoma korisna, ako ne i presudna.

   Prvi izveštaji čija je provera predsotjila na osnovu odredbi novog zakonodavstva bili su oni za godinu 2010. Redovni izbori, i najveći test za novi zakon u praksi planirani su za 2012. Imajući u vidu te izbore koji su predstojili, TS je želela da u okviru ovog projekta osigura da se poboljša pravni okvir u najkraćem mogućem roku i da se testiraju odredbe novog Zakona.

   Projekat se odnosio na rad više javnih institucija, uključujući Parlament, Agenciju za borbu protiv korupcije, Državnu revizorsku instituciju, Agenciju za radio-difuziju ali i finansijski sektor centralne, pokrajinske i lokalne vlasti, javne tužioce i prekršajne sudove. 

    

   Materijal:

    

   Projekat je podržan od strane Ministarstva spoljnih poslova,  UK.

   fco1

   Broj članaka:
   3
  • Praćenje proaktivnog pristupa informacijama u Srbiiji 2011

    

    U okviru ovog projekta Transparentnost – Srbija je pratila u kojoj meri organi javne vlasti poštuju Uputstvo za izradu i objavljivanje Infomatora o radu državnih organa, koje je septembra 2010, na osnovu svojih ovlašćenja doneo Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti. Ovaj akt propisuje koje vrste informacija organi vlasti moraju objaviti na svojim internet prezentacijama i kada to niko od njih ne traži posebnim zahtevom. U okviru projekta je praćeno postupanje 57 javnih institucija.
    

    

   OSI

    

   Projekat je podržan od strane Open Society Institute

   Materijal:

   Broj članaka:
   2
  • Antikorupcijsko savetovalište (ALAC)

   Jedan od razloga zbog kojeg borba protiv korupcije ne daje za sada pune rezultate jeste činjenica da mnogi građani koji se sa ovom pojavom suočavaju ne poznaju u dovoljnoj meri pravne mogućnosti koje im stoje na raspolaganju u takvim slučajevima, ili pak nemaju dovoljno poverenja u rad institucija koje bi te probleme trebalo da rešavaju.

   Glavni cilj projekta uspostavljanja pravnog savetovališta jeste zato da se poveća učešće građana u borbi protiv korupcije, i da se poveća kako broj prijavljenih, tako i broj rešenih slučajeva korupcije.

   Transparentnost – Srbija, kao organizacija koja je posvećena kreiranju i sprovođenju uspešne antikorupcijske politike u Srbiji želi da doprinese ostvarenju tih ciljeva. Radi toga, rešili smo da otvorimo savetovalište. Savetovalište, u kojem će raditi volonteri i sa kojim će sarađivati pravni savetnici će primati pozive od građana koji se osećaju kao žrtve korupcije ili koji su za koruptivno ponašanje saznali na drugi način i žele da se ono spreči ili mehanizmi korupcije razotrkiju.

   Savetovalište funkcioniše na sledeće načine:

   • Primanje poziva na poseban telefonski broj 0800 - 081 - 081, radnim danima od 11 do 15 časova. Pozivi na ovaj broj su mogući sa svih brojeva fiksne telefonije iz Srbije i potpuno su besplatni za građane, kao i pomoć koju građaninu pruža Savetovalište. Građanin koji poziva ovaj broj bira da
   li će ostati anoniman ili ostaviti svoje podatke. Volonteri iz savetovališta će pažljivo zabeležiti spornu situaciju ili problem na koji građanin ukazuje i u najkraćem mogućem roku, nakon konsultacija sa stručnjacima, uputiti građanina na to koje korake može da preduzme, sam ili u saradnji sa Savetovalištem, kako bi se problem rešio.

   •  Primanje elektronske pošte na adresu  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. pri čemu će građani moći da izlože sporne situacije, dostave dokumentaciju i zatraže savet. Sa primljenim mejlovima postupaće se na poverljiv način.

   •  Primanje klasične pošte na adresu Bul. Despota Stefana br. 36/1, 11000 Beograd. Sa primljenim dopisima postupaće se na poverljiv način.

   •  Zakazivanje sastanka sa pravnim savetnikom (savetovanje besplatno za građane).

   Transparentnost – Srbija nema pravne ni finansijske mogućnosti da građane koji se smatraju oštećenima zastupa pred nadležnim organima. Međutim, zanimaćemo se za ishod pokrenutih slučajeva i otklanjanje mehanizama koji omogućavaju da do korupcije dođe kod nadležnih organa. Radi ostvarenja tog cilja nameravamo da sa svim relevantnim državnim i drugim organima potpišemo memorandume o saradnji.

   Vaša obraćanja Antikorupcijskom savetovalištu će nam omogućiti da steknemo bolji uvid u rasprostranjenost korupcije u pojedinim oblastima i probleme u sprovođenju antikorupcijskih zakona i planova. Na osnovu toga, dobićemo priliku i snažne argumente da se u budućnosti javno založimo za rešavanje problema u najurgentnijim oblastima.

   Bitan element ovog projekta je i saradnja sa medijima koji su posebno angažovani na praćenju korupcije i borbe protiv korupcije u Srbiji. Želja nam je da građanima koji su spremni da o svojim problemima i javno progovore olakšamo pristup takvim medijima, kako bi se pokrenulo rešavanje korupcije - jednog od najkrupnijih problema koji tište naše društvo.

   Ovaj projekat do isteka 2006, Transparency International istovremeno sprovodi i u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Rumuniji, Moldaviji i Bugarskoj, a sprovođenje projekta omogućeno je donacijom Ministarstva spoljnih poslova Savezne Republike Nemačke.

   Serb_OSCE_RGB

   Projekat se sprovodi u periodu od 1. maja do 30. septembra 2011. godine uz podršku Misije OEBS u Srbiji

   Sprovođenje ovog projekta tokom 2006 – te, u periodu 1. avgust – 31. decembar 2007, u periodu 1. januara 2008. do 31. decembra 2008 i u  periodu 1. januara 2009. - 31. jula 2010. godine omogućeno je donacijom Ministrarstva spoljnih poslova Savezne Republike Nemačke. Izložena mišljenja ne moraju predstavljati stavove donatora.

   Antikorupcijska savetovališta Transparency International u regionu

   ALAC PUBLIKACIJA

    

   Total_Opened_Cases_In_Period_2007-2010
   Total Opened Cases In Period 2007-2010

    

   Serbia_Reporting_Formats_2012
   Number Of Total Opened Cases in 2012

   tabela

    

   Od 15.4.2007. projekat finansira Fond za otvoreno drustvo

   Broj članaka:
   5
  • Savetodavna pomoć ponuđačima

   Zaštita prava ponuđača jeste jedan od najvažnijih oslonaca regularnosti javnih nabavki. Sistem zaštite prava u Srbiji uređen je Zakonom o javnim nabavkama i koncipiran je kao dvostepen. To znači da se, u prvom stepenu, ponuđač žali naručiocu, pa ukoliko naručilac odbije njegov zahtev, ponuđač upućuje žalbu Komisiji za zaštitu prava, kao drugostepenom organu koji može da odluči da se postupak u celini ili delimično poništi ili pak da odbaci žalbu ponuđača. Odluka Komisije je konačna i protiv nje se ne može izjaviti žalba niti voditi upravni spor.

   Shvatajući značaj zaštite prava za uspostavljanje kredibilnog i efikasnog sistema javnih nabavki, Transparentnost Srbija (TS) je, u periodu april 2004 – april 2005. godine, realizovala projekat „Efikasne javne nabavke“ čija je ključna komponenta bila obuka ponuđača širom Srbije u oblasti zaštite prava u postupcima javnih nabavki.

   Jedan od osnovnih nalaza ovog projekta bio je da je nivo poznavanja postupka zaštite prava relativno nizak kod ponuđača. To ima za posledicu da, zbog nedovoljnog poznavanja pravila i postupka, ponuđači propuštaju da zatraže zaštitu svojih prava ili da ulažu zahteve za zaštitu prava koji imaju formalne nedostatke zbog čega bivaju odbijeni od strane Komisije. Istovremeno, ne postoji neko telo kome se ponuđači mogu obratiti za konsultaciju kada su u pitanju konkretni slučajevi zaštite prava, već tu vrstu saveta pružaju samo advokatske kancelarije uz komercijalnu nadoknadu. Uočljiv je problem da manji ponuđači neretko odustaju od zaštite svojih prava jer treba da plate usluge advokatskih kancelarija kako bi otklonili nedoumice, kao i iznos od 40.000 dinara takse koju treba uplatiti da bi proces zaštite prava započeo.

   Zbog toga je Transparentnost Srbija, u saradnji sa Misijom OEBS-a u Srbiji, pokrenula projekat koji ima za cilj da se ponuđačima pruži besplatna savetodavna pomoć u oblasti zaštite prava. Ponuđači su za savete mogli da se obrate stručnjacima Transparentnosti Srbije na telefonski broj 0800-081-081 u vremenu od 11 do 15 svakog radnog dana, počev od 1. oktobra 2007.

   Pomoć TS je bila savetodavnog karaktera i nije obuhvatala sastavljanje zahteva za zaštitu prava. Mišljenja i stavovi stručnjaka TS ne moraju se nužno podudarati sa stavovima donatora (OEBS) ili Komisije za zaštitu prava.

   Planirani period pružanja savetodavne pomoći bio je deset meseci. Nakon toga, reprezentativni slučajevi su sakupljeni i objavljeni u publikaciji: „Slučajevi zaštite prava u postupcima javnih nabavki“. Rezultati projekta, kao i publikacija predstavljeni su na završnoj konferenciji pod nazivom: „Ka boljoj zaštiti prava u postupcima javnih nabavki“.

    

   Projekat je u potpunosti podržala Misija OEBS u Srbiji.

   Efikasne javne nabavke

   Press-clipping

   Zakon o javnim nabavkama

   Broj članaka:
   0
  • Izgradnja kapaciteta javnih nabavki u Srbiji

   Na korupciju u oblasti raspolaganja javnim sredstvima javnih ugovora odlaze ogromne sume novca neopohodnog za funkcionisanje javnih službi. Ovo se najvećim delom dešava zbog činjenice da na nabavke javnih dobara, radova i usluga odlazi oko 16% ukupnog bruto domaćeg proizvoda (procena za Srbiju). Upravo ovi veliki novčani iznosi predstavljaju iskušenje i nude široke mogućnosti za korupciju u javnom sektoru. U Srbiji, obim javnih nabavki je čak i veći nego u drugim zemljama usled velikog broja neprivatizovanih preduzeća. Istovremeno, potencijalni rizik od korupcije je veći usled jakog uticaja političkih partija na rad javnih preduzeća i duboko ukorenjenu praksu i mehanizme za izigravanje zakona. Na globalnom planu, šteta do koje dolazi usled korupcije procenjuje se na između 10 i 25% od ugovorne vrednosti, dok nijedan pouzdan podatak tog tipa ne postoji za Srbiju.

   Kapacitet organa vlasti koji se bave javnim nabavkama je najčešće bio zanemarivan prilikom borbe protiv korupcije u ekonomskoj oblasti. Ove institucije imaju nedovoljan broj zaposlenih koji često nemaju dovoljno iskustva. Transparentnost Srbija smatra da su rad zaposlenih u organima zaduženim za javne nabavke kao i njihove mogućnosti da svoje zadatke obavljaju u skladu sa zakonskim obavezama i efikasno među najvažnijim činiocima koji treba da osiguraju transparentnost i efikasnost javnih nabavki.

   Srbija ima relativno moderno zakonodavstvo u oblasti javnih nabavki tek od 2002. godine. Zakon o javnim nabavkama je bio osnova za uspostavljanje Uprave za javne nabavke i Komisije za zaštitu prava ponuđača tokom godina koje su usledile. Iako su ovaj zakon, institucije i procedure značajno uticale da se poboljša ranija praksa, postoji mnogo problema u zakonu, njegovom sprovođenju i radu pomenutih institucija na koje se mora obratiti pažnja u periodu koji sledi.

   Cilj projekta je bio da dalje promoviše principe slobodnog protoka dobara i usluga, nediskriminacije i transparentnosti koji su sastavni deo sporazuma sa EU i koji se ponekad krše usled korupcije. Projekat je sadržavao i sledeće aktivnosti:

    

   •  Procena aktuelnog zakonodavstva i procesa javnih nabavki u Srbiji; davanje preporuka za unapređenje

   •  Kreiranje metodologije za procenu kapaciteta i procena kapaciteta organa zaduženih za javne nabavke

   •  Izrada predloga amandmana na zakon, podzakonske akte i interne akte organa zaduženih za javne nabavke

   •  Organizacija treninga i pružanje tehničke pomoć i organima zaduženim za javne nabavke

   •  Praćenje postupaka javnih nabavki

   •  Zalaganje za obavezivanje nadležnih vlasti da prihvate i usvoje preporuke i podizanje nivoa svesti o pitanjima u vezi sa javnim nabavkama

   •  Završna konferencija sa učesnicima iz zemalja zapadnog Balkana

    

   Ovaj projekat se sprovodio u saradnji sa Upravom za javne nabavke i Komisijom za zaštitu prava ponuđaca Vlade Republike Srbije

   “Jačanje kapaciteta javnih nabavki u Srbiji“  nastavak je i nadogradnja ovog projekta.

   Stupanjem na snagu novog Zakona o javnim nabavkama, 6. januara 2009, uvedene su nove obaveze za Upravu za javne nabavke ali i za sve naručioce. Transparentnost Srbija nastavila je aktivnosti započete u prethodnom periodu kao što su praćenje postupaka javnih nabavki, izrada predloga amandmana na zakon, podzakonske akte i interne akte organa zaduženih za javne nabavke, podizanje nivoa svesti o pitanjima u vezi sa javnim nabavkama  ali je svoje aktivnosti usmerila i na pomoć organima zaduženim za javne nabavke u ispunjavanju njihovih obaveza kroz podnošenje inicijativa nadležnim organima za otklanjanjem uočenih problema u postupcima javnih nabavki i saradnju u izradi stručne literature za obuku službenika za javne nabavke.

    

   Projekat je finansirao: Foreign and Commonwealth Office

   Izloženi stavovi pripadaju autorima i ne moraju nužno predstavljati stavove donatora.

    

   Broj članaka:
   1
  • Linija 481

   U okviru ovog projekta, na kojem Transparentnost – Srbija sarađuje as Centrom za razvoj neprofitnog sektora iz Beograda I grupom nevladinih organizacija iz unutrašnjosti, ispituje se pitanje finansiranja nevladinih organizacija iz budžeta Srbije, I utvrđuje se šta se sve podvodi pod budžetsku klasifikaciju „481 – dotacije nevladinim organizacijama“ po kojoj je projekat I dobio ime.

   Linkovi:

   Timocki klub- Knjazevac www.timok.org.rs
   Resurs centar- Majdanpek www.rc-majdanpek.org.rs
   Toplicki centar za demokratiju I ljudska prava www.topcentar.org.rs
   Gradjanski savet- Kraljevo www.savetkraljevo.org.rs
   Svetionik- Loznica www.nvo-loznica.net
   www.svetionik.org.rs

   Pirgos- Pirot www.pirgos.org.rs

   Broj članaka:
   0
  • Kampanja FOIA2008

   Kampanja za usvajanje Zakona o klasifikaciji podataka i izmene Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja

   Grupa nevladinih organizacija pokrenula je inicijativu za izmene Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja. Predloženim izmenama se, pored ostalog, planira uvođenje zaštite za "duvače u pištaljku" - osobe koje ukažu na nepravilnosti i korupciju u svojim organizacijama i institucijama, kažnjavanje odgovornih umesto ovlašćenih lica, kao i preciziranje pojedinih odredbi koje su u protekle tri godine proizvoljno tumačene.

   Pored izmena Zakona o slobodnom pristupu informacija urađen je i Model zakona o klafisikaciji informacija koji treba da uredi oblast klasifikovanja i korišćenja tajnih informacija. Predlog izmena izradili su, kao i Model zakona o klasifikaciji informacija, poverenik Rodoljub Šabić, Vladimir Vodinelić i Saša Gajin iz Centra za unapređivanje pravnih studija i Dejan Milenković iz YUKOM-a. Predviđeno je da posle javne rasprave o modelima zakona, 26. novembra 2007. počne sakupljanje potpisa za građansku inicijativu za usvajanje zakona u Narodnoj skupštini Republike Srbije.

   Inicijativu za izmenu zakona pokrenula su udruženja Narodni parlament iz Leskovca, Centar za unapređivanje pravnih studija iz Beograda, Inicijativa mladih za ljudska prava, Sretenje iz Požege, Resurs centar iz Negotina i Građanski savet opštine Kraljevo, uz podršku Transparentnost Srbija, Komiteta pravnika za ljudska prava, Beogradskog centra za ljudska prava.

   Broj članaka:
   0
  • Monitoring lokalnih izbora

   Monitoring lokalnih izbora u kontekstu Etičkog kodeksa lokalnih funkcionera

   Ovaj projekat predstavlja podršku Savetima za praćenje primene Etičkog kodeksa kao deo programa Westminsterske fondacije za demokratiju u Srbiji da prate primenu Etičkog kodeksa lokalnih funkcionera.

   Cilj ovog projekta bio je da se poveća transparentnost i odgovornost među lokalnim odbornicima. Projekat je pratio kampanje kandidata na lokalnim izborima 2008 u osam opština u Srbiji (Smederevo, Plandište, Prokuplje, Pirot, Vranje, Arilje, Šabac, Mladenovac). Monitoring se fokusirao na specifična pitanja poput finansiranja izborne kampanje i drugih oblasti na koje se odnosi Etički kodeks.

   Najveći deo problema se odnosi na primenu odredaba Kodeksa (Članovi 10 i 11) koji se bave kampanjama za lokalne izbore i finansiranjem kampanja za lokalne izbore. Mnogi od Saveta za praćenje su sačinjeni od članova partija ili čak i kandidata na lokalnim izborima što otežava mogućnost da Saveti procene da li su se relevantne odredbe Kodeksa poštovale. Savetima takođe nedostaje sredstava da se bave ovim problemom nakon završetka izborne kampanje. U takvoj situaciji, građani ostaju neobavešteni da li su se ove bitne odredbe Kodeksa poštovale tokom izborne kampanje.

   Opširnije, projekat se bavio problemima koji se tiču primene finansiranja izbornih kampanja. Na primer, u oblasti izborne regulative, u toku su bile diskusije o tome kako izmeniti izborni sistem da bi podstakli pravilnu zastupljenost građana u lokalnoj skupštini. Što se tiče finansiranja izborne kampanje, postojali su problemi vezani za sve tipove izbora (nedovoljan nadzor Republičke izborne komisije, mnogo različitih tumačenja određenih zakonskih odredaba).

   Ovaj projekat omogu ćen je donacijom Westminster Foundation for Democracy

   Partnerske organizacije na projektu: 

   • Centar za društvene inicijative – Smederevo
   • Asocijacija građana Impuls – Plandište
   • Toplički centar za demokratiju i ljudska prava – Prokuplje
   • Građanska čitaonica Pirgos – Pirot
   • ABC centar za mir, sigurnost i toleranciju – Vranje
   • Centar kreativnog okupljanja – Arilje
   • Osvit – Šabac
   Broj članaka:
   0
  • Monitoring primene Nacionalne strategije

   Praćenje primene Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije u radu Parlamenta Republike Srbije

    

   Ovaj projekat Transparentnosti Srbija bavi se potrebom za poboljšanjem primene Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije i akcionog plana, poboljšanjem kvaliteta rada Narodne Skupštine, podizanjem nivoa svesti građana o radu narodnih predstavnika i o primeni mera iz Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije.

    

   Korupcija u Srbije je identifikovana od strane internacionalnih organizacija (npr. Evropske komisije, Svetske banke, Saveta Evrope), nacionalnih vlasti (Narodne skupštine u Rezoluciji o usvajanju Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije, Vlade u uvodnom govoru Premijera) i građana (istraživanja javnog mnenja) kao jedan od glavnih problema društva. Raličiti tipovi političke korupcije su posebno opasni, zbog svojih štetnih efekata u procesu donošenja odluka, gubitka poverenja u demokratske institucije i procese i gubitka legitimiteta donosioca odluka da će izvršiti neophodne reforme.

    

   Ovaj projekat ima za cilj da osigura efikasan monitoring rada Parlamenta i naročito da li Parlament ispunjava u roku i na zadovoljavajući način svoje dužnosti koje proizilaze iz Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije (NSZBPK, 2005) i Akcionog plana za implementaciju NSZBPK (AP, 2006).

   Projekat pokriva različite aspekte Skupštinske uloge u implementaciji NSZBPK i AP, uključujući:

    

   • Razvoj i usvajanje na odgovarajući način Akcionog plana za borbu protiv korupcije za rad Parlamenta
   • Usvajanje novih zakona & amandmani na postojeće zakone u skladu sa NSZBPK i AP
   • Primena dužnosti koje proizilaze iz NSZBPK i AP relevantne za sve državne institucije (npr. Odredbe o pristupu informacijama, poboljšanje vidljivosti rada Parlamenta, Odbora i narodnih poslanika) ili specifično za Parlament (rad sa godišnjim izveštajima nezavisnih državnih institucija koji se podnose Parlamentu, postavljanje članova nezavisnih institucija od strane Parlamenta u zakonom predviđenom roku)

    

   Transparentnost Srbija će u okviru ovog projekta vršiti monitoring rada Parlamenta prilikom implementacije NSZBPK i AP; pripremiti i izdati konkretne preporuke kako da unapredi rad Parlamenta u implementaciji NSZBPK i AP; zalagati se da preporuke TS budu prihvaćene od strane Parlamenta i da NSZBPK i AP budu implementirani; i podizati svest građana o NSZBPK, AP i radu Parlamenta.

    

   Jedna od komponenti projekta je i praćenje usaglašenosti predloženih zakona (http://www.parlament.rs/content/cir/akta/predzakoni.asp) sa obavezama iz Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije i formulisanje predloga izmena. U tom smislu pozivamo predstavnike civilnog sektora kao i sve zainteresovane građane da nam se obrate i svojim sugestijama, predlozima i zapažanjima ukažu na problematicne odredbe zakona sa stanovista moguce korupcije.

   Predloge i sugestije mogu se uputiti putem maila Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. ili slanjem komentara na posebnoj stranici web- sajta Transparentnosti Srbija.

    

   Projekat finansira Institute for Sustainable Communities

   Broj članaka:
   16
  • Podrška Antikorupcijskom savetovalištu ALAC

   U vezi sa državnom upravom često se govori o potrebi racionalizacije, pod kojom se obično podrazumeva potreba da se smanji broj zaposlenih. Međutim, po strani ostaje problem načina pripreme akata o sistematizaciji radnih mesta u organima državne uprave i drugim javnim institucijama. Ovo pitanje je takođe značajno u vezi sa trećim kriterijumom iz Kopenhagena i tzv. „administrativnim kapacitetima“ javnih institucija Srbije.

    

    

   Broj članaka:
   3
  • Finansiranje političkih stranaka

   Finansiranje političkih stranakaprva godina implementacije novog zakona

    

    

    

   Netransparentno finansiranje političkih partija i izbornih kampanja je jedna od glavnih briga aktuelnih reformi u Srbiji, u smislu demokratskog razvoja, borbe protiv korupcije i integracija u EU. Usvajanje novog Zakona je već identifikovano kao jedan od prioritetnih zadataka u kontekstu evropskih integracija, budući da se postojeći pokazao kao neefikasan.
   Imajući u vidu iskustva sa drugim anti-korupcijskim zakonima, donošenje novih pravila ne predstavlja garanciju napretka. Štaviše, predlog zakona koji je trenutno na raspravi u Vladi bi se mogao poboljšati, kao i dosta povezanih zakona. Zato je neophodno javno zagovaranje u parlamentu i drugim institucijama.
   Implementacija pravila će zavisiti od nekoliko tela, uključujući Agenciju za borbu protiv korupcije, Državnu revizorsku instituciju, ali i mnogih drugih, kao što su Savet za radiodifuziju, organi vlasti koji vrše distribuciju subvencija iz budžeta, javni tužioci i sudovi za prekršaje. Njihovo iskustvo u praćenju finansiranja partija je nedovoljno i podrška koja dolazi kroz praćenje aktivnosti od strane civilnog društva je veoma korisna, ako ne i presudna.
   Prvi izveštaji koji će biti provereni na osnovu odredbi novog zakonodavstva će biti oni za godinu 2010. Redovni izbori, i najveći test za novi zakon u praksi će se održati 2012, ali datum još uvek nije zakazan.
   Imajući u vidu predstojeće izbore, neophodno je da se poboljša pravni okvir u najkraćem mogućem roku, ali i da se osigura, kroz aktivnosti javnog zagovaranja, da se njegove odredbe testiraju u praksi tokom 2011.
   Antikorupcijska agencija je uradila nacrt novog zakona, koji je trenutno pred Vladom i očekuje se da bude usvojen u Narodnoj skupštini do juna. Ali, s obzirom da predstoje izbori, najkasnije do maja 2012, postoji značajna zabrinutost da stranke, vladajuće i opozicione, nisu spremne za transparentnije finansijsko izveštavanje. Stoga je od ključne važnosti da se održi pritisak NVO i javnosti radi obezbeđivanja transparentnijeg upravljanja.Transparentnost Srbija (uključena u javnu raspravu i proces monitoringa), poseduje odličan uvid u rešenja iz novog nacrta zakona, takođe i o statusu partija i poslanika koji su voljni da pomognu značajne izmene zakona.
   Ovaj projekat će se odnositi na rad više javnih institucija, uključujući Parlament, Agenciju za borbu protiv korupcije, Državnu revizorsku instituciju, Agenciju za radio-difuziju ali i finansijski sektor centralne, pokrajinske i lokalne vlasti, javne tužioce i prekršajne sudove. Očekujemo da će se institucije uključiti u pojedine aktivnosti projekta, odnosno da će koristiti izveštaje organizacije Transparentnost Srbija u njihovom daljem radu.

   Materijal:

    

   Projekat je podržan od strane Ministarstva spoljnih poslova,  UK.

    

    FCO

   Broj članaka:
   4
  • Praćenje proaktivnog pristupa informacijama

    

   U okviru ovog projekta Transparentnost – Srbija će pratiti u kojoj meri organi javne vlasti poštuju Uputstvo za izradu i objavljivanje Infomatora o radu državnih organa, koje je septembra 2010, na osnovu svojih ovlašćenja doneo Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti. Ovaj akt propisuje koje vrste informacija organi vlasti moraju objaviti na svojim internet prezentacijama i kada to niko od njih ne traži posebnim zahtevom. U okviru projekta ćemo pratiti postupanje najmanje 57 javnih institucija.

    

   Projekat je podržan od strane Open Society Institute

   OSI

   Broj članaka:
   1
  • Građanske povelje

   U okviru ovog projekta Transparentnost – Srbija ispituje međunarodna iskustva na polju objavljivanja podataka o pružanju usluga organa vlasti, kao mere za prevenciju korupcije, posebno imajući u vidu iskustva Velike Britanije i drugih zemalja u implementaciji Citizens Charters pristupa, s kojim se započelo tokom devedesetih godina prošlog veka. Osim toga, posvećujemo naročitu pažnju domaćem pravnom okviru za pružanje usluga i objavljivanje podataka o njima i pri tom se koncentrišemo na Uputstvo za izradu i objavljivanje informatora o radu državnih organa koje na osnovu Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja donosi Poverenik za infomacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti. Ovo uputstvo, između ostalog, uređuje i način na koji će organi vlasti prikazati usluge koje pružaju građanima i privredi i pre nego što im iko takve informacije zatraži. U okviru ovog projekta, na uzorku ćemo proveriti i poštovanje pravila o objavljivanju informatora o radu. Takođe, imajući u vidu širi značaj ove teme za borbu protiv korupcije, posvetićemo i pažnju tretmanu ovog pitanja u strateškim antikorupcijskim dokumentima Srbije (Nacionalna strategija za borbu protiv korupcije i Akcioni plan za njeno sprovođenje). U okviru projekta biće organizovane konferencije za štampu i okrugli stolovi, a predviđa se i izrada elektronske publikacije sa najzanimljivijim nalazima.

    

    

    

   Nacionalna strategija za borbu protiv korupcije http://www.acas.rs/images/stories/Nacionalna_strategija.pdf

    

    

    

   Akcioni plan za primenu Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije

    

   http://www.acas.rs/sr_cir/zakoni-i-drugi-propisi/akcioni-plan.html

    

    

    

   Izveštaj o sprovođenju  Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije i Akcionog plana za primenu Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije

    

   http://www.acas.rs/images/stories/Aneks_1_-_Izvestaj_o_sprovodjenju_Strategije_i_Akcionog_plana-Spojen_sa_naslovnom.pdf

    

    

    

   Uputstvo za izradu i objavljivanje Informatora o radu državnog organa i komentar uputstva (Novo)

    

   http://www.poverenik.org.rs/index.php/sr/doc/podzakonski-akti/947-2010-09-22-09-11-08.pdf

    

    

    

   Uputstvo za izradu i objavljivanje Informatora o radu državnog organa i komentar uputstva (Staro)

    

   http://www.poverenik.org.rs/index.php/sr/doc/podzakonski-akti/144-uputstvo-za-objavljivanje-informatora-o-radu-drzavnog-organa

    

    

    

   Izveštaj Poverenika za 2010. godinu

    

   http://www.poverenik.org.rs/index.php/sr/doc/izvestaji/1018-2011-03-28-09-58-59.pdf

    

    

    

   Redovan godišnji izveštaj Zaštitnika građana za 2010. godinu

    

   http://www.ombudsman.rs/attachments/1306_Redovan%20godisnji%20izvestaj%20za%202010.pdf

    

    

    

   Zakon o izmeni i dopuni zakona o državnoj upravi

    

   http://www.parlament.gov.rs/content/lat/akta/akta_detalji.asp?Id=1001&t=Z

    

    

    

   Konferencija Transparentnosti Srbija http://transparentnost.org.rs/index.php?view=details&id=407%3Akonferencija-za-tampu&option=com_eventlist&Itemid=25&lang=sr

    

    

    

   Projekat finansira Foreign and Commonwealth Office

    

    

   fco

    

   Izloženi stavovi pripadaju autorima i ne moraju nužno predstavljati stavove donatora.

    

    

   pofco

   Broj članaka:
   0
  • Procena sistema društvenog integriteta

   Procena sistema društvenog integriteta u Srbiji  2011 (National Integrity System – NIS)

   Glavna aktivnost u okviru ovog projekta jeste istraživanje, zasnovano na  metodologiji koju je osmislio i razvio Transparency International, koja je na međunarodnom nivou poznata pod nazivom  National Integrity System, ili skraćeno „NIS.NIS istraživanja su do sada sprovedena u preko 70 država širom sveta.
    
   NIS metodologija predviđa, između ostalog, analizu zakonskih rešenja, aktuelnu praksu njihove primene i međusobne odnose širokog spektra institucija relevantnih za uspešno funkcionisanje borbe protiv korupcije u jednom društvu.  NIS metodologija polazi od institucija i ispituje da li one imaju na raspolaganju odgovarajuća ovlašćenja, finansijske i druge resurse za ostvarivanje svoje uloge u borbi protiv korupcije, ali i da li zakonom predviđeni mehanizmi funkcionišu u praksi. Institucije se posmatraju kao „noseći stubovi“ sistema društvenog integriteta. Polazeći od pretpostavke da se slabost bilo kojeg stuba odražava na stabilnost čitavog sistema, cilj istraživanja je ne samo da utvrdi gde leže problemi, već, u meri u kojoj je to moguće i način na koji bi se ti problemi mogli prevazići. Uporedno gledano, NIS istraživanja najčešće sadrže preporuke za izmenu strateških antikorupcijskih akata, donošenje ili izmenu relevantnih propisa, ali i druge sugestije koje se tiču prakse primene zakona.
    
   Kao „noseći stubovi“ na međunarodnom nivou su utvrđeni sledeći:
   • Zakonodavna vlast
   • Izvršna vlast
   • Sudska vlast
   • Državna uprava
   • Političke partije
   • Telo nadležno za sprovođenje izbora
   • Vrhovna institucija za reviziju
   • Ombudsman
   • Tužilaštvo i policija
   • Specijalizovane antikorupcijske agencije
   • Mediji
   • Civilno društvo
   • Biznis sektor

   U okviru svake države, moguće je istraživanje proširiti i na druge relevantne grupacije (npr. lokalna samouprava, regionalne vlasti, drugi specijalizovani organi koji se bave pitanjima borbe protiv korupcije).

   Detaljne podatke o metodologiji i podatke o do sada urađenim istraživanjima ove vrste možete naći na adresimožete naći na adresi: https://www.transparency.org/whatwedo/nis/

   Druga komponenta ovog projekta je monitoring napretka u borbi protiv korupcije u Srbiji i priprema nalaza i zapažanja koji će biti jedan od izvora informacija za godišnji izveštaj Evropske komisije o napretku Srbije.

    

   Projekat je trajao 12 meseci (jun 2010- jun 2011). Završna analiza sa nalazima NIS istraživanja objavljena je u posebnoj publikaciji na srpskom i engleskom jeziku:
    
    
   Projekat jsprovoden uz podršku Delegacije Evropske unije Republici Srbiji okviru projektaJačanje dijaloga između organizacija civilnog društva Srbije EU.
    

   eu flag

    

   www.dijalog.org.rs

    
   Broj članaka:
   2
  • Ispitivanje transparentnosti budžeta

   Međunarodni projekat Ispitivanje transparentnosti bud žeta, u kojem je učestvovala i Transparentnost Srbija, ima dva široko rasprostranjena cilja. Prvi je namenjen da pomogne istraživačima iz nevladinih organizacija da pravilno razumeju i primene odabrane međunarodne primere dobre prakse na situaciju u njihovim zemljama. Drugi, upitnik je namenjen povezivanju istraživačkih napora civilnog društva na temu transparentnosti budžeta velikog broja zemalja, sa namerom da utiče na individualne napore u svakoj od tih zemalja u cilju pobuđivanja međunarodnog interesovanja za značaj ove teme. Međutim, projekat Ispitivanje transparentnosti budžeta se bavi  ograničenim setom tema koje se odnose na ključna pitanja efikasnog javnog finansijskog menadženta, učešća građana i odgovornosti.

    

    

   Materijali za 2009:

   Materijal za 2010

   Materijal za 2013

   Broj članaka:
   1
  • Pravosudje protiv korupcije

    

   Transparenci International - Češka i Transparentnost Srbija pokrenule su projekatPravosudje protiv korupcije“ koji finansira Ministarstvo spoljnih poslova Češke Republike. Ovaj projekat obuhvata nekoliko aktivnosti, uključujući i pripremu publikacije Pravosuđe u borbi protiv korupcije - najbolje prakse, kao i organizovanje konferencije u Beogradu o razmeni iskustava u primeni zakonodavstva za borbu protiv korupcije, uz učešće stručnjaka i predstavnika relevantnih pravosudnih institucija iz Srbije i Češke.

   Kako protiv korupcije - Aktuelni problemi i pitanja iz rada represivnih antikorupcijskih organa u kontekstu EU integracija, decembar 2014,

   Broj članaka:
   0
  • Antikorupcijsko savetovalište - ALAC

   ALAC - Centar za pravnu pomoć i javno zastupanje

   Još od 2006. godine Transparentnost Srbija obezbeđuje pravne savete osobama koje su žrtve korupcije, kroz Centar za pravnu pomoć i javno zastupanje (ALAC - Antikorupcijsko savetovalište). Tim pravnika kontaktira sa građanima i nudi moguća rešenja problema, dok se određeni problemi koji su prepoznati kao najučestaliji rešavaju podnošenjem inicijativa nadležnim organima za izmenu praksi i propisa. Na taj način, nepravilnost se tretira iz dva ugla, nuđenjem pomoći građanima da reše svoj problem, podučavanjem o postojećim pravnim mehanizmima i sistematskim rešavanjem problema sa druge strane. 

   Zbog čega Savetovalište

   Jedan od razloga zbog kojeg borba protiv korupcije ne daje za sada pune rezultate jeste činjenica da mnogi građani koji se sa ovom pojavom suočavaju ne poznaju u dovoljnoj meri pravne mogućnosti koje im stoje na raspolaganju u takvim slučajevima, ili pak nemaju dovoljno poverenja u rad institucija koje bi te probleme trebalo da rešavaju.

   Glavni cilj projekta antikorupcijskog pravnog savetovališta jeste zato da se poveća učešće građana u borbi protiv korupcije, i da se poveća kako broj prijavljenih, tako i broj rešenih slučajeva korupcije. Savetovalište, u kojem će raditi volonteri i sa kojim će sarađivati pravni savetnici će primati pozive od građana koji se osećaju kao žrtve korupcije ili koji su za koruptivno ponašanje saznali na drugi način i žele da se ono spreči ili mehanizmi korupcije razotrkiju.

   Savetovalište funkcioniše na sledeće načine:

   • Primanje poziva na poseban telefonski broj 0800 - 081 - 081, radnim danima od 11 do 15 časova. Pozivi na ovaj broj su mogući sa svih brojeva fiksne telefonije iz Srbije i potpuno su besplatni za građane, kao i pomoć koju građaninu pruža Savetovalište. Građanin koji poziva ovaj broj bira da li će ostati anoniman ili ostaviti svoje podatke. Volonteri iz savetovališta će pažljivo zabeležiti spornu situaciju ili problem na koji građanin ukazuje i u najkraćem mogućem roku, nakon konsultacija sa stručnjacima, uputiti građanina na to koje korake može da preduzme, sam ili u saradnji sa Savetovalištem, kako bi se problem rešio.

   • Primanje elektronske pošte na adresu Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. pri čemu će građani moći da izlože sporne situacije, dostave dokumentaciju i zatraže savet. Sa primljenim mejlovima postupaće se na poverljiv način.

   • Primanje klasične pošte na adresu Palmotićeva br. 31, 11000 Beograd. Sa primljenim dopisima postupaće se na poverljiv način.

   • Zakazivanje sastanka sa pravnim savetnikom (savetovanje besplatno za građane).

   Transparentnost – Srbija nema pravne ni finansijske mogućnosti da građane koji se smatraju oštećenima zastupa pred nadležnim organima. Međutim, zanimaćemo se za ishod pokrenutih slučajeva i otklanjanje mehanizama koji omogućavaju da do korupcije dođe kod nadležnih organa.

   Vaša obraćanja Antikorupcijskom savetovalištu će nam omogućiti da steknemo bolji uvid u rasprostranjenost korupcije u pojedinim oblastima i probleme u sprovođenju antikorupcijskih zakona i planova. Na osnovu toga, dobićemo priliku i snažne argumente da se u budućnosti javno založimo za rešavanje problema u najurgentnijim oblastima.

   Bitan element ovog projekta je i saradnja sa medijima koji su posebno angažovani na praćenju korupcije i borbe protiv korupcije u Srbiji. Želja nam je da građanima koji su spremni da o svojim problemima i javno progovore olakšamo pristup takvim medijima, kako bi se pokrenulo rešavanje korupcije - jednog od najkrupnijih problema koji tište naše društvo.

   Od marta 2017. projekat se sprovodi zahvaljujući finansijskoj podršci Ministarstva spoljnih poslova Nemačke - Pakt za stabilnost jugoistočne Evrope. Svi izneti stavovi i mišljenja pripadaju isključivo organizaciji Transparentnost – Srbija, delu međunarodne mreže Transparency International, i ne moraju odražavati stavove donatora.

    

    

   german cooperation

   Materijal:

    

    

    

   euflag

    fondotvorenodrustvogerman cooperation

    

    

   Broj članaka:
   1
  • Javne nabavke, javno-privatna partnerstva i državna pomoć po osnovu međunarodnih sporazuma - studija slučaja i zagovaranje

   U okviru ovog projekta Transparentnost Srbija je sprovela istraživanje usmereno na usklađenost prakse javnih nabavki, javno-privatnih partnerstava i državne pomoći sa srpskim obavezama u kontekstu evropskih integracija, posebno u kontekstu Privremenog sporazuma o trgovini i SSA. Istraživanje je obuhvatilo slučajeve iz prethodnih godina koji su poznati u javnosti kao problematični usled favorizovanja bilo domaćih firmi (iz Republike Srbije) ili firmi iz druge zemlje (EU, CEFTA region ili drugi). Razlog za sprovođenje ovog istraživanja je da se identifikuje u kojoj meri su pravila koja imaju za cilj garantovanje jednakog pristupa tržištu pokazala u praksi različite mehanizme favorizovanja. Istraživanje će obuhvatiti do 5 najvećih investicionih projekata koji se odnose na energetski sektor, uključujući ulaganja kompanija iz Kine, investicije u elektranu Kostolac, projekat Beograd na vodi i Južni tok.

   Publikacija: Javni interes u blatu, dimu i pod vodom

    

    

   EuropeanClimateFoundation

   Broj članaka:
   0
  • Jačanje sistema nacionalnog integriteta u zemljama Zapadnog Balkana i Turske, kao i praćenje kretanja u borbi protiv korupcije

   Projekat Jačanje sistema nacionalnog integriteta u zemljama Zapadnog Balkana i Turske, kao i praćenje kretanja u borbi protiv korupcije sprovodi Transparency International uz podršku Evropke komisije, počev od maja 2014, pa do kraja novembra 2017, u Albaniji, Bosni i Hercegovini, na Kosovu *, kao i u Makedoniji, Crnoj Gori, Srbiji i Turskoj.

   Opšti i specifični ciljevi projekta su poboljšanje dobrog upravljanja smanjenjem korupcije u zemljama kandidatima za članstvo u EU, unapređenje razumevanja načina na koji funkcionišu postojeći antikorupcijski mehanizmi, te utvrđivanje napretka u borbi protiv korupcije u zemljama kanditima za članstvo u EU, kao i smanjenje korupcije u zemljama kandidatima za članstvo

   Ovaj projekat je usmeren prema specifičnim ciljim grupama, predstavnicima pojedinih „stubova“ koji su obuhvaćeni studijom National Integrity System 2015 (procena sistema društvnog integriteta), uključujući sledeće: Narodna skupština, Vlada, Sudstvo, Javno tužilaštvo, Policija, Državna uprava (posebno deo o javnim nabavkama), Preduzeća u državnom vlasništvu, Državna revizorska institucija, Zaštitnik građana, Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Mediji, Političke stranke, Civilno društvo, Poslovni sektor. Pored predstavnika institucija i sektora koji su neposredno bili predmet istraživanja i kojima su date preporuke, nalazi ovog istraživanja su namenjeni i drugim korisnicima, što uključuje zainteresovane međunarodne organizacije (Evropska komisija, OECD, GRECO, ODIHR, OSCE itd.), organizacije civilnog društva, medije u zemlji i inostranstvu, zainteresovane građane, akademsku zajednicu i druge. Kada je reč o praćenju napretka u realizaciji prioritetnih preporuka iz NIS 2015 istraživanja, aktivnosti su posebno usmerene ka onim organima koji su nadležni za njihovo sprovođenje (npr. Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Vlada, Narodna skupština kada je reč o preporukama koje se odnose na obezbeđivanje većeg pristupa informacijama od javnog značaja). 

   Osnovne aktivnosti koje je TS sprovodila i sprovodi u okviru ovog projekta su sledeće:

   Organizovanje i sprovođenje istraživanja – Procena sistema društvenog integriteta na osnovu metodologije Transparency International, u saradnji sa odeljenjem za istraživanja Transparency International;

   Promocija nalaza istraživanja i preporuka na nacionalnom nivou, u zemljama regiona i na evropskom nivou;

   Izrada dokumenata sa ciljem javnog zagovaranja neophodnih promena (policy documents) i njihova promocija na nacionalnom nivou i kod relevantnih međunarodnih subjekata;

   Javno zagovaranje za usvajanje i primenu preporuka iz NIS istraživanja;

   Praćenje prakse državnih organa u vezi sa EU integracijama Srbije, sprovođenje analiza i javno zagovaranje u vezi sa pitanjima borbe protiv korupcije u dokumentima EU;

   Praćenje ostvarivanja odabranih preporuka iz NIS 2015 istraživanja, kao i praćenje statističkih pokazatelja o borbi protiv korupcije u Srbiji, na osnovu zajedničke metodologije Transparency International;

   Ostvareni rezultati:

   Projekat je još uvek u toku.

   Do sada je, između ostalog pripremljeno u skladu sa metodologijom, objavljeno i promovisano istraživanje NIS 2015 (procena sistema društvenog integriteta), pri čemu su u prvi plan istaknute preporuke namenjene Vladi i Narodnoj skupštini a u kontekstu tada očekivanog formiranja Vlade Srbije i početka rada novog skupštinskog saziva.

   Pored toga, Transparentnost Srbija je učestvovala u evropskoj promociji nalaza istraživanja NIS za sve zemlje kandidate.

   U Beogradu je organizovana i regionalna konferencija na temu zloupotrebe javnih sredstava za potrebe finansiranja kampanje.

   Pored toga, u okviru ovog projekta, Transparentnost Srbija je pratila sprovođenje više antikorupcijskih zakona, kao i preporuka koje su date državnim organima ili su definisane strateškim aktima Republike Srbije, i radi poboljšanja stanja objavila brojne analize, komentare, saopštenja i predloge koji su objavljeni na sajtu TS, društvenim mrežama i u medijima. TS je u vezi sa tim organizovala brojne sastanke sa predstavnicima relevantnih institucija, i učestvovala na sastancima i konferencijama koje su organizovali drugi subjekti.

   Poseban predmet praćenja i javnog zagovaranja u okviru ovog projekta su dokumenti od značaja za borbu protiv korupcije u okviru evropskih integracija Srbije. U tom smislu, TS je redovno komentarisala i predlagala izmene u strateškim aktima (nacrt AP za poglavlje 23, akcioni planovi za borbu protiv korupcije, za javne nabavke itd.), zatim izveštaje Evropske komisije o Srbiji i njenom napretku na putu ka EU, rad državnih organa u vezi sa procesom evropskih integracija uopšte, izveštaje Saveta za praćenje pregovora u okviru poglavlja 23, aktivnosti u vezi sa drugim relevantim poglavljima pregovora (5, 24, 32) i drugo.

    

   EuropeanCommission

    

    

   Funkcionerska kampanja  vid zloupotrebe javnih resursa, TS, jul 2016

   Campaign of Public Officials as a special kind of abuse of public resources for political promotion

    

    

   NIS 2015 naslovna srp

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   NIS 2015 naslovna

   Broj članaka:
   0
  • Položaj RRA u tokovima medijskog novca

   Stanje u medijima u Srbiji je izuzetno teško i oba nacionalna novinarska udruženja ga ocenjuju kao najlošije u poslednjih petnaestak godina. Mediji su izloženi snažnim političkim i ekonomskim pritiscima, izraženi su cenzura i autocenzura. Medijska strategija iz 2011. se ne sprovodi, usvajanje medijskih zakona kasni, vlasnička struktura medija je netransparentna. Veliki broj medija, kako štampanih tako i elektronskih, konkuriše na relativno malom tržištu. U takvim uslovima često je kršenje propisa koji regulišu oglašavanje, na šta regulator (Republička radiodifuzna agencija, kada je reč o elektronskim medijima) ne reaguje uvek pokretanjem postupka za kažnjavanje. Cilj projekta je uspostavljanje transparentnog toka novca koji se ubira od medija na osnovu naplate dozvola za emitovanje, i novca koji se raspodeljuje medijima iz budžeta Republike Srbije. Transparentnost Srbija će istražiti tokove novca koji RRA prikuplja od medija, uplaćuje u budžet Republike Srbije i koji se iz budžeta raspodeljuje medijima. Nakon toga će formulisati i inicirati izmene propisa i prakse kako bi se unapredio sistem raspodele novca i uspostavila direktna veza između ubiranja novca od dozvola, i raspodele novca medijima na konkursima. Još jedan od aspekata ovog projekta je utvrđivanje tokova novca unutar RRA i funkcionalnost rada RRA u vezi sa internim tokovima novca i efikasnošću rada službi i Saveta RRA.

    

   fondotvorenodrustvo

    

   Transparentnost Srbija postavila je na svoj sajt publikaciju "Tok medijskog novca preko budžeta i položaj Regulatora elektronskih medija". Reč je o istraživanju čiji je nact predstavljen u julu (http://goo.gl/LV86vy), na konferenciji na kojoj su učestvovali predstavnici Regulatornog tela za elektronske medije, ali i brojnih drugih državnih organa, medija i nevladinih organizacija.

    

   Materijal:

   Broj članaka:
   0
  • Monitoring javnih nabavki pomoći za poplavljena područja u Srbiji

   Projekat Monitoring javnih nabavki pomoći za poplavljena područja u Srbiji imao je za cilj da osvetli proces rekonstrukcije Srbije nakon katastrofalnih poplava koje su se desile u maju 2014. godine, sa posebnim osvrtom na javne nabavke koje je sprovela Kancelarija Vlade za obnovu od poplava, javna preduzeća i opštine. Praćenje je omogućilo građanima Srbije (od kojih su mnogi donirali novac za obnovu), nacionalnim i međunarodnim donatorima, i javnim institucijama, da dobiju nezavisnu procenu načina korišćenja sredstava i da li su nabavke po posebnim procedurama realizovane u skladu sa zakonom  Osim toga, sama činjenica da će se sprovoditi nadzor uticala je na aktivnosti državnih organa, javnih preduzeća i opština u cilju povećanja transparentnosti, odgovornosti i efikasnosti, omogućavajući bolju iskorišćenost oskudnih sredstava. Krajnji cilj monitoringa bio je da se poveća poverenje građana i drugih potencijalnih donatora u sistem i da se time utiče na prikupljanje većeg iznosa pomoći. .

    

    

   OSCE

   Broj članaka:
   0
  • Jačanje uloge Upravnog suda u borbi protiv korupcije

   Upravni sud je jedna od ključnih institucija u širem sistemu koji bi trebalo da obezbeđuje odgovornost izvršne vlasti, budući da je ili poslednja instanca kojoj se građani mogu žaliti (nakon neuspešne žalbe prvostepenom organu) ili jedina kojoj se mogu obratiti (u slučajevima kada je zakonom određen upravni spor kao jedini pravnilek).

   Takođe, Upravni sud ima značajnu ulogu u primeni nekoliko antikorupcijskih propisa, a ponajviše Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, koji propisuje da se protiv rešenja Narodne skupštine, predsednika Republike, Vlade Republike Srbije, Vrhovnog kasacionog suda Srbije, Ustavnog suda i Republičkog javnog tužioca ne može izjaviti žalba, već jedino pokrenuti upravni spor.

   Upravni sud je takođe nadležan za odlučivanje oodlukama Agencije zaborbu protiv korupcije (npr. u oblasti sukoba interesa ili finansiranja političkih subjekata) i Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki.

   Međutim, građani slabo koriste mogućnost zaštite prava putem upravnog spora. Razlozi se kreću od komplikovanije procedure (u odnosu na žalbu Povereniku za informacije), nedostatka poverenja u efikasnost sudske zaštite do nedostatka znanja.

   Projekat ima za cilj jačanje odgovornosti vlasti i unapređenje okruženja za rad nezavisnih tela kroz podršku Upravnom sudu u poboljšanju transparentnosti rada, kao i građanima i organizacijama civilnog društva sa ciljem boljeg prepoznavanja uloge Upravnog suda u primeni antikorupcijskog zakonodavstva.

   Realizacija ovog projekta omogućena je uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID). Za iznete stavove odgovornisu autori i on ne mora nužno odražavati stavove USAID-a ili Vlade Sjedinjenih Američkih Država.

    

   Fokus grupa Niš: Pravo na pristup informacijama i njegova zaštita pred Upravnim sudom

   Fokus grupa Beograd: Pravo na pristup informacijama i njegova zaštita pred Upravnim sudom

    

   usaidmala

   Broj članaka:
   0
  • Zajedno protiv korupcije

   Transparenci International - Češka i Transparentnost Srbija pokrenule su projekatZajednoprotivkorupcije“ koji je finansijski podržan iz Programa za tranziciju 2015 Ministarstva spoljnih poslova Češke Republike. Glavni ciljevi ovog projekta su razmena iskustava u vezi sa procedurama koje obezbeđuju transparentnost rada organa gonjenja u slučajevima korupcije,  kao  i formulisanje preporuka za dalje obuke policijskih službenika, javnih tužilaca i sudija u vezi sa istragom i gonjenjem slučajeva korupcije.

   Publikacija: Sanckionisanje korupcije - Aktuelni izazovi u gonjenju korupcije u Srbiji i iskustva iz Republike Češke sa osvrtom na stanje borbe protiv korupcije u kontekstu evropskih integracija SrbijeAktuelni izazovi u gonjenju korupcije u Srbiji i iskustva iz Republike Češke sa osvrtom na stanje borbe protiv korupcije u kontekstu evropskih integracija Srbije

   transition

   Broj članaka:
   0
  • Sprovođenje Strategije za borbu protiv korupcije i Akcionog plana

   Transparentnost Srbija će pratiti sprovođenje Strategije za borbu protiv korupcije i Akcionog plana i izraditi izveštaj o sprovođenju obaveza, odnosno mera i aktivnosti, propisanih Strategijom za borbu protiv korupcije za period 2013-2018 i Akcionim planom. Monitoring će obuhvatiti oko 100 mera i oko 240 aktivnosti čija je realizacija predviđena za 2015. godinu iz oblasti 3.1. Političke aktivnosti, 3.2 Javne finansije, 3.3 Privatizacija i javno-privatno partnerstvo i IV Prevencija korupcije, kao i mere i aktivnosti koje, prema izveštaju Agencije, nisu ispunjene tokom 2014. godine.

   Strategija je usvojena 1. jula 2013. godine, a po usvajanju Akcionog plana, od 6. septembra 2013. godine, počeli su da teku rokovi za ispunjavanje propisanih mera i aktivnosti.

   U okviru ocene realizacije mera i aktivnosti, Transparentnost će koristiti svoja iskustva iz praćenja ispunjenosti Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije u Republici Srbiji iz 2005. godine (nalazi tog istraživanja su dostavljeni Agenciji krajem 2009. godine, i korišćeni su u izradi prvog izveštaja Agencije o sprovođenju antikorupcijske strategije i akcionog plana).

   Kvantitativna ocena ispunjenosti baziraće se na postavljenim indikatorima, dok će za kvalitativnu ocenu od značaja biti bogato iskustvo koje TS ima u praćenju oblasti „političke aktivnosti“, „javne finansije“, „privatizacija i javno-privatno partnerstvo“ i „prevencija korupcije“.

   Poseban kvalitet izveštaja koji će uraditi Transparentnost Srbija predstavlja analiza koja treba da pokaže stvarnu posvećenost organa i institucija u suzbijanju korupcije, odnosno na sprovođenju mera i aktivnosti iz Strategije i Akcionog plana.

   Projekat se finansira preko Agencije za borbu protiv korupcije, a sredstvima Ministarstva spoljnih poslova Kraljevine Norveške. Svi stavovi i mišljenja izneti tokom trajanja ovog projekta ne predstavljaju nužno i stavove Agencije za borbu protiv korupcije ili Kraljevine Norveške.

    

   grbSrbijemali                                                                             ACASmali    

    

    

      Materijal:

   Broj članaka:
   0
  • Indeks transparentnosti lokalne samouprave LTI

   Transparentnost Srbija, u okviru projekta koji je podržala Ambasada Velike Britanije u Beogradu, uvela je novu metodologiju za ocenjivanje i rangiranje jedinica lokalne samouprave na osnovu indeksa transparentnosti - LTI. Indeks je zbir pozitivnih poena dobijenih iz indikatora koji su podrazumevali analizu sajtova, dokumenata, odnosno odgovora dobijenih na zahteve za slobodan pristup informacijama i neposredan uvid u funkcionisanje uprave, odnosno uslužnih centara. Svi gradovi, opštine i gradske opštine ocenjeni su od 0 do 100 i rangirane. TS je pri tome svim opštinama uputila predloge i sugestije kako da unaprede transparentnost, a time i poprave svoju ocenu, odnosno indeks, na narednom rangiranju. Nadležnim državnim organima upućeni su predlozi za sistemske izmene koje bi mogle da dovedu do unapređenja transparentnosti.

    

   Interaktivna mapa sa podacima o svim lokalnim samoupravama

   LTI nalazi, rezultati i preporuke - sažetak mart 2016

   Tabele sa rangiranim samoupravama, svim indikatorima i rangiranjem po grupama indikatora

   Analiza - Indeks transparentnosti lokalne samouprave LTI 2015

   Predstavljanje LTI i prvi okrugli sto u Nišu

   Predstavljanje LTI i okrugli sto u Novom Sadu

   Predstavljanje LTI i okrugli sto u Beogradu

   fco

   Broj članaka:
   0
  • Monitoring finansiranja izborne kampanje 2016
   TS je u okviru ovog projekta, na određenom uzorku, pratila aktivnosti učesnika izbora 2016. godine i utvrdila najbitnije troškove kampanje (skupovi, oglašavanje na bilbordima, medijsko oglašavanje)
    
   Takođe, TS je pratila aktivnosti javnih funkcionera na svim nivoima (na određenom uzorku) kako bi utvrdila razmere zloupotrebe funkcije za potrebe kampanje (funkcionerska kampanja). Po okončanju izbora TS je analizirala finansijske izveštaje i poredila prijavljene aktivnosti i troškove sa registrovanim u monitoringu.
    
    
    
   fondotvorenodrustvo
   Broj članaka:
   0
  • Javne nabavke pod lupom

   U okviru zalaganja Transparentnosti Srbija za jačanje vladavine prava, institucija, odgovornosti u vršenju javnih poslova i zaštite javnih resursa, projekat je usmeren na javne nabavke, mehanizam za kažnjavanje zloupotreba u javnim nabavkama i otklanjanje njihovih štetnih posledica. Pored pokretanja/praćenja konkretnih slučajeva javnih nabavki i postupanja institucija, u okviru projekta će se uticati na promene u sistemu javnih nabavki u kontekstu evropskih integracija, borbe protiv korupcije i reforme javne uprave. Cilj je da se poveća broj uočenih i osvetljenih problematičnih praksi, proveri da li uspostavljeni sistem funkcioniše, usmeri pažnja građana na najbitnija pitanja javnih nabavki, a institucijama predoče sistemska rešenja za uočene probleme.

    

   fondotvorenodrustvo

    

   Dokumenti:

   Promotivni materijal povodom 100 dana Vlade

    

   Poslovno tehnička saradnja ministarstava i javna nabavka usluga Pošte

   Oglašavanje gradonačelnika u listu Politika

   Javno privatno partnerstvo - koncesija za aerodrom "Nikola Tesla"

   Članci i inicijative:

   Broj članaka:
   0
  • Planovi integriteta - između korupcijskog rizika i antikorupcijske prakse

   Projekat se bavi jačanjem integriteta, odgovornosti i unapređenjem borbe protiv korupcije u organima javne vlasti koji su iskusili probleme sa koruptivnim situacijama tokom primene planova integriteta iz 2013, kroz izradu unapređenih planova integriteta tokom 2017. i poboljšanje propisa i prakse postupanja po predstavkama, posebno kroz mehanizam uzbunjivanja. Na osnovu prikupljenih podataka iz medija o slučajevima korupcije u organima vlasti i prikupljenih planova integriteta subjekata koji su obuhvaćeni uzorkom, analizira se kvalitet i objektivnosti planova integriteta subjekata koji su obuhvaćeni uzorkom sa posebnim osvrtom na oblasti koje su u vezi sa identifikovanim slučajevima korupcije ili sumnje na korupciju.       Rezultati analize će biti upotrebljeni za podizanje pažnje javnosti, posebno medija, u vezi sa preventivnim merama koje treba sprovesti nakon otkrivanja korupcijskog slučaja ili sumnje na korupciju i značaja izrade i sprovođenja planova integriteta u tom smislu.

   Predlog projekta

   Budžet

    

    

   ACASmali

   Broj članaka:
   0
  • Politički uticaj na javna preduzeća i medije

   event jp2Dva ozbiljna problema su identifikovana u oblasti borbe protiv korupcije: politički uticaj na javna preduzeća i politički uticaj na medije. Ovaj projekat ima za cilj smanjenje političkog uticaja na javna preduzeća, podsticanjem profesionalnog vođenja kompanija i stvaranjem okruženja za umanjivanje političkog uticaja na medije uz pomoć regulisanog državnog oglašavanja. Na uzorku od 30 javnih preduzeća koje su osnovali Vlada RS, pokrajinska vlada, opštinske uprave, Transparentnost Srbija je pratila usvajanje podzakonskih akata, izbor direktora javnih preduzeća i članova nadzornih odbora, kriterijume za izbor, transparentnost procesa, usvajanje godišnjih planova, koji uključuju planiranje oglašavanja, sponzorstava i donacija i izveštavanje o primeni godišnjih planova. Prikupljeni podaci su poslužili za izradu izveštaja sa preporukama za poboljšanje stanja koji su distribuirani nadležnima i predstavljeni građanima.

   TS je u okviru projekta organizovala i debatu o regulisanju oglašavanja javnog sektora.

   Materijal:

    

    

   KingdomoftheNetherlands

   Broj članaka:
   0
  • Monitoring izborne kampanje 2017

   Transparentnost Srbija je i za predsedničke izbore 2017. pratila promotivne aktivnosti javnih funkcionera u doba izborne kampanje, kao i njihovu predstavljenost u medijima. U fokusu je takođe bilo postupanje državnih organa. Biće predstavlljeno šta je bila dužnost pojedinih organa i u vezi sa kojim pitanjima su propustili da reaguju javni tužilac, Narodna skupština, Regulatorno telo za elektronske medije, Agencija za borbu protiv korupcije i drugi organi.

    

   Izveštaji i prilozi:

    

    

    

    

   Broj članaka:
   0
  • Indeks otvorenosti budžeta

   Indeks otvorenosti budžeta je jedino svetsko nezavisno istraživanje, uporednih mera za povećanje transparentnosti budžeta nacionalnih vlada. U istraživanju se dodeljuju ocene transparentnosti na skali do 100, na osnovu 109 od 140 pitanja iz upitnika. Ova pitanja se fokusiraju na to da li organi vlasti informišu javnost o informacijama iz osam ključnih budžetskih dokumenata u skladu sa standardima međunarodne dobre prakse.

    

   InternationalBudgetPartnership

   Broj članaka:
   0
  • Finansijske istrage kao oruđe za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije

    

   Projekat se sprovodi u cilju jačanja kapaciteta javnih tužilaca, sudija i pripadnika policije iz Crne Gore, Srbije i Bosne i Hercegovine za vođenje finansijskih istraga u slučajevima korupcije i organizovanog kriminala. Drugi cilj je snaženje saradnje i koordinacije među institucijama koje imaju zaduženja u ovoj oblasti, kako unutar zemalja, tako i u okviru regiona. Tri komponente projekta čine – ispitivanje postojećeg pravnog okvira i prakse u sprovođenju finansijskih istraga u tri posmatrane zemlje; organizovanje edukacija i programa za jačanje kapaciteta javnih tužilaca, sudija i policajaca iz tri države; unapređenje saradnje u sprovođenju finansijskih istraga sa posebnim fokusaom na razmenu iskustava među pripadnicima institucija koje su uključene u ovaj proces. Kad je reč o Srbiji i Crnoj Gori, ove aktivnosti će biti sprovođene u kontekstu pregovora o pridruživanju EU, odnosno poglavlja 23 i 24 evropskih integracija.

   Projekat partnerski sprovode Centar za monitoring i istraživanja iz Podgorice, Transparentnost Srbija iz Beograda i Asocijacija za demokratske inicijative iz Sarajeva. Projekat se sprovodi od 15.4.2017. do 14.4.2018, uz podršku Ministarstva spoljnih poslova kraljevine Holandije.  

   KingdomoftheNetherlands

     

   Broj članaka:
   0
  • Koalicija prEUgovor - praćenje reformi u okviru poglavlja 23 i 24

    

   Koaliciju prEUgovor čini sedam organizacija civilnog društva iz Srbije koje su stručne za različite politike u okviru poglavlja 23 i 24 pregovora o članstvu u Evropskoj uniji.

   Misija koalicije prEUgovor je da nadgleda sprovođenje politika iz oblasti pravosuđa i osnovnih prava (Poglavlje 23) i pravde, slobode i bezbednosti (Poglavlje 24) i predlaže mere za unapređenje stanja, koristeći proces EU integracija za ostvarenje suštinskog napretka u daljnjoj demokratizaciji Srbije.

   Organizacije civilnog društva okupile su se maja 2013. godine u koaliciju prEUgovor na osnovu ekspertize koju su izgradile kroz dugogodišnju specijalizaciju za određena pitanja koja pokrivaju poglavlja 23 i 24.

   Koalicija prEUgovor je nastala iz potrebe za sinergijom potencijala i znanja ovih organizacija u cilju bržeg i efikasnijeg dostizanja i uspešne primene evropskih vrednosti i standarda.

   Glavni proizvod prEUgovora je polugodišnji nezavisni izveštaj o napretku Srbije u poglavljima 23 i 24. Pored toga, prEUgovor objavljuje i rEUformator - specijalizovani mesečni bilten posvećen dešavanjima u Srbiji i EU u oblastima koje pokrivaju poglavlja 23 i 24.

   Koaliciju prEUgovor čine:

   • ASTRA Akcija protiv trgovine ljudima
   • Autonomni ženski centar (AŽC)
   • Beogradski centar za bezbednosnu politiku (BCBP)
   • Centar za istraživačko novinarstvo Srbije (CINS)
   • Centar za primenjene evropske studije (CPES)
   • Grupa 484
   • Transparentnost Srbija (TS)

   Koalicija prEUgovor u skladu sa misijom, ciljevima i specifičnim poljima ekspertize organizacija članica tokom pregovora Srbije za članstvo u EU realizuje sledeće aktivnosti:

   1) Izrada metodologije, merila, indikatora i tehnike za nadgledanje politika i procesa u okviru poglavlja 23 i 24;

   2) Formulisanje preporuka i paćenje toka pregovora koristeći zajedničku metodologiju i format izveštaja u oblastima iz poglavlja 23 i 24;

   3) Rad na ostvarivanju elementarnih preduslova za učešće koalicije prEUgovor i ostalih OCD u procesu evropskih integracija, koji je uslovljen pregovorima Srbije za članstvo u EU;

   4) Iznošenje konkretnih predloga izmena i dopuna zakona iz oblasti obuhvaćenih poglavljima 23 i 24 i praćanje sprovođenja novousvojenih zakona;

   5) Osiguravanje autentičnih izvora informacija o procesu pridruživanja Srbije u EU;

   6) Sprovođenje aktivnosti predstavljanja i zagovaranja primene nalaza analize i preporuka, tražeći podršku ključnih aktera i obaveštavajući javnost o negativnim posledicama neuključivanja OCD u proces pregovora;

   7) Definisati i sprovoditi komunikacijsku strategiju kako unutar koalicije, tako i u komunikaciji sa ostalim akterima u Srbiji i EU;

   8) Unapređivanje znanja članica koalicije o procesu pridruživanja EU, sadržini pregovaračkih poglavlja i načinima zastupanja stavova i preporuka koalicije.

   U postavljanju kriterijuma za procenu harmonizovanosti društvenog, ekonomskog, političkog i pravnog prostora Srbije sa evropskim standardima i normama, koalicija prEUgovor se rukovodi evropskim vrednostima i standardima sadržanim u Zajedničkim tekovinama (Acquis communautaire).

   Broj članaka:
   0
  • Antikorupcijske reforme i njihovi efekti - ostvarivanje preporuka za borbu protiv korupcije u okviru Poglavlja 23 evropskih integracija

    

   Projekat predviđa izradu izveštaja o sprovođenju pojedinih obaveza organa vlasti, odnosno aktivnosti koje oni treba da sprovedu, a koje su propisane Akcionim planom za Poglavlje 23, potpoglavlje Borba protiv korupcije. Predmet praćenja će biti aktivnosti čiji je krajnji rok za primenu istekao u 2015. ili 2016. godini, one čiji će rok isteći u 2017. godini kao i aktivnosti čija se primena odvija kontinuirano, tokom cele realizacije AP.

   Ovaj projekat se finansira preko Agencije za borbu protiv korupcije, a sredstvima iz budžeta Republike Srbije. Svi stavovi i mišljenja izneti tokom trajanja ovog projekta ne predstavljlaju nužno i stavove Agencije za borbu protiv korupcije

    

   ACASmali

    

   Materijal:

   Broj članaka:
   0
  • Izmena Zakona o finansiranju političkih aktivnosti
   U Skupštinu Srbije (http://goo.gl/ag8Br7) stigao je predlog naprednjaka za izmenu Zakona o finansiranju političkih aktivnosti.
   Programski direktor Transparentnosti Srbija Nemanja Nenadić za Novosti je ukazao na dobre i loše strane ovog predloga.

   nemanjanenadic"O slabostima propisa za finansiranje stranaka i predlozima kako da se problemi reše smo pričali i kada se zakon donosio i nakon monitoringa izbornih kampanja. Ministarstvo finansija je objavilo letos nacrt sa nizom korisnih izmena, ali bez zadiranja u najkrupnije probleme, kao što su zloupotreba tzv. „redovnih aktivnosti javnih funkcionera“ tokom kampanje ili situacija u kojoj iz izveštaja o finansiranju kampanje nije vidljiv krajnji izvor finansiranja nekih troškova (krediti, neplaćeni rashodi).

   Aktuelni predlog SNS sadrži smanjenje budžetskih izdvajanja za stranke, što je dobro. Ipak, i dalje nećemo znati zbog se daje baš toliko novca. Kada bi svrha bila jasnije određena (npr. da se omogući minimalno finansiranje rada određenog broja odbora, određena suma za aktivnosti svakog poslanika), onda bi se lako odredila i visina budžetskih dotacija i način raspodele. Ovako se novac, bio veliki ili mali, daje bez jasnog cilja.

   Predlog poslanika SNS da se omogući korišćenje novca dobijenog za finansiranje redovnog rada stranaka (uključujući i budžetski, ako je to bila ideja) u izbornoj kampanji je nelogičan. Loša posledica takvog rešenja bio bi neravnopravan položaj učesnika izbora, naročito vanparlamentarnih stranaka i grupa građana.

   Pošto je budžet, osim članarine, najmanje kontroverzan izvor stranačkih prihoda, ako se već smanjuju budžetska davanja, trebalo bi uporedo smanjivati i potrebe za novcem. Jedan od načina je postavljanje razumnih limita visine troškova kampanje, koji su sada neograničeni".

   Broj članaka:
   0
  • Ne rešena pitanja

   strankePredloženim izmenama neka od najvažnijih pitanja vezanih za finansiranje partija i dalje se ne rešavaju. Reč je o širokom korišćenju promotivnih aktivnosti javnih funkcionera tokom izbornih kampanja (http://goo.gl/TEuGPG), kao i o nerešenom pitanju krajnjih izvora finansiranja kampanje – nakon podnošenja finansijskih izveštaja ne vidi se iz kojih sredstava i kada će biti plaćeni krediti i neizmirena dugovanja.

   Broj članaka:
   0
  • Zakon o uzbunjivačima
   uzbunjivaciSamo usvajanje Zakona o uzbunjivačima, čak i ako se popravi aktuelni predlog, nije dovoljan stimulans da se dobije više prijava protiv korupcije. „Zato je potrebno menjati Krivični zakonik kako bi se oslobodili neki koji neposredno učestvuju u korupciji jer su često jedini svedoci”, kaže Nemanja Nenadić za Politiku.

   On iznosi podatak da se otkrije manje od jedan odsto slučajeva korupcije godišnje, i da je to ustanovljeno ispitivanjem javnog menjenja s pitanjem „Da li ste učestvovali u korupciji?”, na koje se dobija nekoliko stotina hiljada potvrdnih odgovora.

   Transparentnost Srbija je od trenutka unošenja normi o zaštiti uzbunjivača u Zakon o Agenciji 2010. godine ukazivala da su one nedovoljne i da ovu materiju treba urediti posebnim zakonom. Jer, Agencija nema uslova ni da veoma ograničenu zaštitu pruži kvalitetno. Da su ove sumnje bile tačne, pokazalo se četiri godine kasnije, kad je Ustavni sud utvrdio da je neustavan član 56. stav 5. Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije.

   Prema toj odredbi, direktor Agencije donosi „bliži propis” kojim se uređuje postupak pružanja pomoći zaposlenima u javnom sektoru koji „u dobroj nameri” prijave korupciju. U skladu s tim, neustavnim je oglašen i Pravilnik o zaštiti lica koje prijavi sumnju na korupciju iz 2011. godine, a objavljivanje odluke je odloženo za tri meseca.

   Na osnovu osporenog Pravilnika, nekoliko desetina uzbunjivača je dobilo kakvu-takvu zaštitu od progona. Zato period do objavljivanja odluke Ustavnog suda treba iskoristiti za hitne dopune člana 56. Zakona o Agenciji – preporuka je TS. Uz to, pitanje zaštite uzbunjivača treba rešiti što pre, posebnim sveobuhvatnim zakonom. Ali u TS smatraju da Predlog zakona, koji se nalazi u skupštinskoj proceduri od 3. oktobra, sadrži brojne manjkavosti.

   Broj članaka:
   0
  • Ozbiljni nedostaci u Akcionom planu za poglavlje 23
   TSSFBTS je dostavila danas Ministarstvu pravde i Delegaciji EU komentare (http://goo.gl/oR5MDu) na deo Nacrta Akcionog plana za poglavlje 23, koji je bio naknadno objavljen. Reč je o aktivnostima u okviru 13 preporuka koje nisu uopšte bile objavljene u prvoj verziji ovog dokumenta. Već smo ranije ukazali da nacrt Akcionog plana ne samo da ne sadrži dovoljno razrađene mere za borbu protiv korupcije, već i da mu je opšti kvalitet neshvatljivo nizak kada se ima u vidu značaj koji bi ovaj dokument trebalo da ima na putu evrointegracija Srbije (stilske greške, određivanje nenadležnih institucija da ispune pojedine zadatke i drugo), kao i značaj koji Vlada Srbije pridaje procesu evrointegracija.

   Na žalost, ni ono što je napisano u okviru 13 "zaboravljenih" preporuka nije mnogo bolje. U gotovo svakoj pojedinačnoj aktivnosti će bti potrebno načiniti neke izmene, a kroz ceo dokument bitno izmeniti indikatore postignutih ciljeva, kako bi se moglo oceniti koliko su mere bile uspešne. Neke aktivnosti uopšte nisu planirane, iako su potrebne, kao što je izmena propisa o tajnosti podataka (u kontekstu zaštite uzbunjivača), izmena pravila za zaključivanje ugovora o nabavkama na osnovu međudržavnih sporazuma, kontrola nad preduzećima u državnom vlasništvu i pod državnom kontrolom, transparentnost rada javnih preduzeća, suzbijanje korupcije u privatnom sektoru, korupcija u obrazovnom sistemu (osim prilikom upisa), pitanje formiranja posebnih "radnih grupa" policije za ispitivanje slučajeva korupcije, mere za sprečavanje korupcije u lokalnoj samoupravi i na pokrajinskom nivou, oblici saradnje između organa vlasti i civilnog društva u borbi protiv korupcije, promene Krivičnog zakonika (osim u delu privrednog kriminala), mere za podizanje efikasnosti i nezavisnosti pravosudnih i istražnih organa (otklanjanje problema koji su već sada poznati), stepen detaljnosti podataka o postupcima koji se vode zbog korupcije, rešavanje problema "curenja informacija" o istragama u sadašnjem pravnom okviru.

   Izuzetno je važno da Akcioni plan za poglavlje 23 bude što kvalitetniji i što detaljniji, jer će se EU u narednim godinama fokusirati upravo na praćenje ostvarivanja mera koje tu budu zacrtane. Ukoliko Srbija bude preuzela manje obaveza kroz ovaj dokument, to će prividno olakšati ispunjenje uslova za prijem, ali će propustiti šansu da proces evrointegracija iskoristi za postizanje osetnog napretka u borbi protiv korupcije.

   Broj članaka:
   0
  • Izraditi Prostorni plan na zakoniti način
   beograd-na-vodiJavna sednica Komisije za javni uvid u Nacrt prostornog plana za „Beograd na vodi“ održava se u sredu i 12h u velikoj sali Gradske uprave grada Beograda, Trg Nikole Pašića 6. Predstavnici Transparentnosti Srbija prisustvovaće sednici i ukazati na primedbe koje smo poslali Republičkoj agenciji za prostorno planiranje i Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove Beograda.

   Naše primedbe nisu urbanističke prirode, kao što to uglavnom nisu bile ni kada smo na javnom uvidu komentarisali izmene Generalnog plana Beograda, već se odnose na način izrade ovog dokumenta. Iako je i tada bilo jasno da se planski dokumenti prilagođeni potrebi izvođenja jednog konkretnog projekta, i to po zamislima potencijalnog investitora, to je postalo još očiglednije u pripremi ovog dokumenta.

   Zbog toga što je nacrt izrađen suprotno Odluci (o izradi Prostornog plana područja posebne namene uređenja dela priobalja grada Beograda – područje priobalja reke Save za projekat „Beograd na vodi”) i aktima više pravne snage (Zakon o planiranju i izgradnji) i zbog toga što ne sadrži potpune a bitne podatke o procesu izrade Plana i dokumentima koji su pri tom korišćeni, predložili smo, kao jedino moguće rešenje, da se nacrt povuče sa javnog uvida i da se pristupi izradi novog, u skladu sa Zakonom i Odlukom.

   Iz Odluke se može videti da je nosilac izrade Prostornog plana Republička agencija za prostorno planiranje, da je ta agencija bila dužna da obezbedi pribavljanje mišljenja, uslova i saglasnosti nadležnih organa i organizacija propisanih zakonom, kao i da osigura saradnju i usaglašavanje stavova sa svim relevantnim subjektima planiranja. Relevantni subjekti planiranja su u ovom slučaju državni organi koji daju mišljenja i saglasnosti na pojedine delove plana, a ne i treća lica, poput potencijalnih investitora na lokaciji za koju se plan odnosi. Potencijalno zainteresovanim investitorima zakon ne daje veća prava od građana koji mogu dati svoje predloge na javnom uvidu, to jest, ni Odluka ni Zakon ne propisuju da se proces planiranja vrši u dogovoru sa potencijalnim investitorima.

   U Nacrtu Prostornog plana se može pročitati da su ovaj dokument zajednički sačinili Republička agencija za prostorno planiranje i Urbanistički zavod Beograda (zaglavlje dokumenta), da je pripremljen u skladu sa Zakonom i drugim propisima, i da je „u toku izrade Prostornog plana obavljena saradnja sa svim nadležnim institucijama i organizacijama Republike Srbije i Grada Beograda“.

   S druge strane, iz teksta objavljenog u dnevnom listu „Politika“ od 5. oktobra 2014, koji sadrži intervju sa direktorom Urbanističkog zavoda Beograda, dr Nebojšom Stefanovićem, a za koji nije objavljena ispravka, te se stoga može smatrati verodostojnim izvorom informacije, može se videti:

   • da je Urbanistički zavod pri kreiranju prostornog plana pravio kompromise sa firmom „Igl hils“, odnosno da svesno nije predložio najbolje rešenje za prostorni plan, u skladu sa pravilima struke, već rešenje koje je uvažilo u određenoj meri i želje kompanije koja je imenovana kao „investitor“.

   • Da Prostorni plan nije izrađen na osnovu Odluke i propisa više pravne snage, već na osnovu „idejnog rešenja investitora“, koje je samo delimično korigovano na osnovu stručnih stavova Urbanističkog zavoda, zakonskih odredbi i uslova gradskih i republičkih institucija;

   U vezi sa ovde navedenim pitanjima učešća investitora u planiranju, napominjemo da je u smislu Zakona o planiranju izgradnji, član 2. st. 1. t. 21) „investitor lice za čije potrebe se gradi objekat i na čije ime glasi građevinska dozvola“. Prema trenutno dostupnim podacima, a i po prirodi stvari, za izgradnju objekata na osnovu Prostornog plana ne može još uvek postojati investitor, jer građevinska dozvola po Zakonu ne može biti izdata za objekte čija izgradnja još uvek nije predviđena prostornim planom, tako da se može govoriti samo o jednom ili više potencijalnih investitora na tom području. Osim toga, prema javno dostupnim podacima, još uvek nije zaključen ugovor između organa i organizacija Republike Srbije ili Grada Beograda i kompanije koja se navodi kao „investitor“, a koji bi na bilo koji način uredio njihove međusobne odnose, odnosno prava i obaveze po osnovu kupovine ili zakupa građevinskog zemljišta, zajedničkog ulaganja, koncesije ili nekog drugog pravnog posla.

   Dana 10. oktobra 2014. Transparentnost – Srbija je uputila zahtev za pristup informacijama Javnom urbanističkom preduzeću ''Urbanistički zavod Beograda'', kojim smo tražili informacije i kopije dokumentacije u vezi sa ovim pitanjima. U zahtevu smo napomenuli da su navedene informacije neophodne kako bi se razumeo postupak izrade ovog dokumenta, što je jedan od preduslova za kvalitetno ostvarivanje svrhe javnog uvida. Odgovor koji smo dobili po isteku zakonskog roka sadrži tvrdnju da „Zavod nije dobijao dokumente od drugih pravnih i fizičkih lica u vezi sa izradom ovog prosotrnog plana i da ne poseduje „Master plan“ koji je izradila firma „Igl Hils“ iz Abu Dabija. Ova tvrdnja je u kontradikciji sa javno iznetim i nedemantovanim podacima o načinu izrade ovog planskog dokumenta, a i sa onim što je svakome očigledno, da ovaj prostorni plan predstavlja korigovanu veziju planova koje je predstavila ova firma iz Emirata u saradnji sa zvančinicima Republike Srbije i Grada Beograda.

   Zbog svega toga smatramo da Nacrt Prostornog plana ne sadrži bitne podatke o procesu izrade i dokumentima koji su prilikom njegovog sačinjavanja korišćeni, što onemogućava da se o njemu vodi kvalitetna rasprava, ali i da se proveri da li je sačinjen u skladu sa Zakonom i Odlukom. Pošto ove informacije nisu objavljene ni do okončanja javnog uvida, jedino rešenje je da se postupak vrati u prethodnu fazu.

   Broj članaka:
   0
  • Decencija od izbora prvih nezavisnih organa
   Odbor za kulturu i informisanje Skupštine Srbije održaće danas sednicu povodom 10 godina rada Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

   skupstinaposlaniciOvom sednicom će na lep način biti obeležena zaista značajna godišnjica - deset godina od izbora prvog čelika nezavisnih organa u Republici Srbiji. Godišnjica u stvari pada za nedelju dana (22. decembra), kada je Narodna skupština izabrala Rodoljuba Šabića za prvog poverenika za informacije od javnog značaja, i kada je izabrala članove Republičkog odbora za rešavanje o sukobu interesa (organ čije je nadležnosti kasnije preuzela Agencija za borbu protiv korupcije).

   Osnivanje ovih institucija je delom rezultat i našeg rada u periodu od 2002. do 2004, kada smo davali brojne inicijative za sadržaj ovih propisa, sprovodili istrživanja koja su pokazala potrebu za uređivanjem pristupa informacijama i sukoba interesa i objašnjavali u javnosti koristi koje će to doneti borbi protiv korupcije. U oblasti pristupa informacijama su bile angažovane i druge NVO, okupljene u Koaliciju za slobodan pristup informacijama.

   Uvođenje pravila u ovim oblastima je nepovratno podiglo nivo očekivanja građana od organa vlasti i standarde za borbu protiv korupcije. Naročito je veliki bio značaj Zakona o slobodnom pristupu informacijama, koji je suštinski promenio odnos građana prema vlastima, stavljajući ih u položaj da sa punim pravom traže, a ne da mole za bitne dokumente o radu javnog sektora. Taj uspeh očigledno ne bi bilo moguće ostvariti da Zakon nije imao snažnog promotera u liku g. Šabića, koji je, osim rešavanja po žalbama, snažno promovisao pravo na pristup informacijama i proaktivno, dajući pri tom veliki značaj upravo korišćenju prava na pristup informacijama kao najboljem mehanizmu za prevenciju korupcije.

   Broj članaka:
   0
  • Zaštitnik građana
   RodoljubSabicpovZaštitnik građana objavio je mišljenje o uredjenju visine naknada i nagrada za rad izvršitelja. U misljenju se, između ostalog, navodi da postoji opasnost od korupcije zbog nedovoljnih kriterijuma za dodelu predmeta izvršiteljima, i ukazuje na potrebu za jačim nadzorom i kontrolom njihovog rada.

   Ombudsman je takođe naveo da nagrade i naknade za rad izvršitelja, na način kako su uređene Pravilnikom o tarifi o nagradama i naknadama troškova za rad izvršitelja, visinom ugrožavaju egzistenciju građana lošeg materijalnog stanja.

   Nagrade i naknade u nekim okolnostima višestruko premašuju osnovni dug, čime se izigrava njihova propisana svrha i pretvaraju se u neformalnu kaznu.

   Celo mišljenje može se pročitati na sajtu Ombudsmana:
   http://www.ombudsman.rs/index.php/lang-sr/2011-12-11-11-34-45/3614-2014-12-15-13-28-19

   Broj članaka:
   0
  • Povećanje transparentnosti u radu lokalnih vlasti u šest opština Raškog i Pčinjskog okruga
   Broj članaka:
   0
  • Subvencije investitorima - svrsishodna državna pomoć ili promocija

   Transparentnost Srbija je 2014. sprovela projekat “Državna pomoć – promišljeno ulaganje ili skrivena korupcija?”, koji je podržala FOD. Nalazi projekta pokazali su da ne postoji adekvatan mehanizam kontrole, odgovornosti i sankcionisanja dodele državne pomoći mimo zakona, kao ni mehanizam kojim bi se utvrđivala svrsishodnost državne pomoći. Analiza je ukazala da je novac često trošen nenamenski. Tokom 2014. godine bilo je najavljeno usvajanje uredbe o kontroli svrsishodnosti državne pomoći. Nema saznanja da je uredba usvojena. U međuvremenu je usvojen Zakon o ulaganjima, na osnovu kojeg je formiran Savet koji odlučuje o dodeli podsticaja. U međuvremenu u medijima je promovisan značajan broj ulaganja, većinom stranih, za koje je država obezbedila subvencije, odnosno državnu pomoć. Na kritike ekonomskih stručnjaka, domaćih privrednika i njihovih udruženja da sistem subvencija nije dobar, državni zvaničnici su odgovarali tvrdnjama da se uloženi novac višestruko vraća državi, bez objavljivanja studija ili drugih analiza koje bi to dokumentovale.

   Ovaj projekat, istraživanje "Subvencije investitorima - svrsishodna državna pomoć ili promocija" je svojevrstan nastavak istraživanja iz 2014/15 godine. Cilj istraživanja bio je uspostavljanje i primena sistema za praćenje svrsishodnosti državne pomoći u Republici Srbiji. Transparentnost Srbija je ovom analizom težila da utvrdi da li postoji mehanizam za utvrđivanje svrsishodnosti državne pomoći i da li se taj mehanizam primenjuje, te da javnost upozna sa slučajevima u kojima se dodela državne pomoći koristi za političku promociju i utvrdi načine da se ova oblast bolje uredi kroz propise i praksu. 

   TS je analizirala rešenja Komisije za kontrolu državne pomoći (KKDP) objavljena na sajtu KKDP, izveštaje o funkcionerskim kampanjama u prethodnim izbornim ciklusima i izveštaje medija o investicijama koje su bile potpomognute subvencijama. Na osnovu toga načinjen je izbor preduzeća za koje je bilo potrebno utvrditi da li su dobili državnu pomoć i da li je dozvoljenost te pomoći razamatrala KKDP. Među njima je utvrđeno nekoliko spornih za koje nije bilo moguće pronaći rešenja na stranici KKDP, zbog čega su od KKDP zatražena dodatna tumačenja.

   TS je od svih (eventualno) nadležnih tražila i podatke o izradi propisa (uredbe) kojom bi bilo regulisano pitanje utvrđivanja svrsishodnosti državne pomoći. Prikupljeni su svi važeći relevantni propisi koji se odnose na oblast kontrole državne pomoći i ulaganja, odnosno podsticaje ulaganjima, kao i njihove izmene u prethodnom periodu.

   TS je analizirala postupanje KKDP i posebnu pažnju posvetila slučajevima dodele državne pomoći za koje je KKDP navela da ih nije razmatrala i slučaju u kome je odgovorila da je dve godine nakon podnošenja zahteva za mišljenje, a sedam dana nakon podnošenja zahteva TS da dostavi odluku, donela odluku da nije nadležna. TS je istovremeno "testirala" rad KKDP kroz podnošenje dve inicijative (ponovljene inicijative sa novom argumentacijom) za razmatranje jednog slučaja dodele državne pomoći. Ta "epizoda" je deo analize prakse KKDP i ujedno deo završnog izveštaja.

   TS je pratila izveštavanje medija o subvencijama, državnoj pomoći, funkcionerskoj kampanji u preduzećima i izdvojila nekoliko pozitivnih primera medijskog izveštavanja o dodeli državne pomoći, koji se izdvajaju od uobičajene medijske slike (prenošenje izjava funkcionera sa potpisivanja sporazuma ili polaganja kamena temeljaca, otvaranja fabrika i sl.).

   TS je od nadležnog organa (Ministarstva privrede) prikupila podatke o načinima na koji se utvrđuje ispunjavanje ciljeva postavljenih prilikom dodele državne pomoći i podatke o vanrednim kontrolama i izveštajima koje je Ministarstvo vršilo/izrađivalo u vezi sa dodelom državne pomoći. Ovi podaci predstavljeni su u okviru analize mehanizama za utvrđivanje svrsishodnosti državne pomoći, što čini centralni deo završnog izveštaja.

   Sve ovo predstavljeno je kroz četiri analize koje čine ovaj izveštaj – „Analizu mehanizama za utvrđivanje svrsishodnosti državne pomoći", „Analizu prakse KKDP", „Analizu medijskog izveštavanja o državnoj pomoći i subvencijama" i „Analizu propisa. Izveštaj takođe sadrži rezime, kao i preporuke za promenu propisa i/ili prakse.

    

   Svrsishodnost državne pomoći Transparentnost Srbija maj 2017 doc

   Svrsishodnost državne pomoći Transparentnost Srbija maj 2017 pdf

   Svrsishodnost državne pomoći Transparentnost Srbija maj 2017 - rezime doc

   Svrsishodnost državne pomoći Transparentnost Srbija maj 2017 - rezime pdf

   Analiza medijskog izveštavanja o državnoj pomoći i subvencijama doc

   Analiza medijskog izveštavanja o državnoj pomoći i subvencijama pdf

   Analiza prakse Komisije za kontrolu državne pomoći doc

   Analiza prakse Komisije za kontrolu državne pomoći pdf

   Analiza propisa doc

   Analiza propisa pdf

   Analiza mehanizama za utvrđivanje svrsishodnosti državne pomoći doc

   Analiza mehanizama za utvrđivanje svrsishodnosti državne pomoći pdf

    

    

   fondotvorenodrustvo

   Broj članaka:
   0
  • Planovi rada, izveštaji o radu i sistematizacije radnih mesta 2014

   Cilj projekta bio je da se na odabranom i ograničenom uzorku (10 institucija), koji uključuje više istovrsnih institucija javnog sektora, i više vrsta institucija, uoče slabosti u izradi planova rada, izveštaja o radu i planiranju ljudskih resursa u pravilnicima o sistematizaciji radnih mesta, a sve u cilju uticanja na proces reforme javne uprave i borbu protiv korupcije.

   Naime, unutrašnje ustrojstvo organa javne vlasti uređeno je aktima o sistematizaciji radnih mesta. Ranija istraživanja TS, kao i drugi raspoloživi podaci ukazuju na to da državni organi, javna preduzeća i ustanove, kao i organi lokalne samouprave ne samo da nisu na jedinstven način procenile svoje potrebe za angažovanjem ljudskih resursa, nego i da procene potreba nisu zasnovane na analizama o tome na koji način bi trebalo osmisliti unutrašnju organizaciju kako bi institucija obavila sve svoje zadatke koji proizlaze iz zakona i strateških akata. Pored toga, akti o sistematizaciji radnih mesta imaju i druge slabosti, u pogledu stručnog profila koji bi trebalo da imaju zaposleni službenici, prethodnog radnog iskustva ili posebnih znanja i veština (npr. kompjuterska pismenost, strani jezici). U tom pogledu se često pribegava prilagođavanju pravilnika o sistematizaciji zatečenom ili željenom stanju (da se opravda već doneta odluka o tome ko će biti zaposlen), nego što se čini obrnuto – da se zapošljavaju lica sa potrebnim kvalifikacijama. Iako se o ovoj temi diskutuje u javnosti, podaci se najčešće predstavljaju paušalno i bez sistematski prikupljenih i predstavljenih informacija, koje bi bile podobne za analizu. Usled toga, a ne samo zbog nedovoljnog znanja i političke volje, izostaje mogućnost da se utiče na reformske procese.

   Druga oblast rada javnog sektora kod koje postoje veliki problemi, koji se odražavaju negativno i na borbu protiv korupcije jeste pitanje odgovornosti za rad koja bi se ostvarila kroz precizne planove rada i izveštaje o radu. Ova pitanja su u tesnoj vezi i sa prethodno pomenutim, jer planiranje ljudskih resursa treba da bude usklađeno i sa onim što institucija u određenoj godini planira da ostvari. Isto tako, izveštaji o radu treba da ukažu, između ostalog, i na to da li je postojeće osoblje odgovorilo tim zadacima.

    

   Publikacija:

   Projekat je podržao: 

   kas_logom

   Broj članaka:
   0
  • Izveštavanje i odgovornost kao mehanizam za suzbijanje korupcije 2014

   Ovaj projekat imao je za cilj da utvrdi kakve su normativne obaveze a kakva praksa u vezi sa izradom planova rada, pripremom i objavljivanjem izveštaja o radu i kako funkcioniše sistem odgovornosti u slučajevima da nisu ispunjene obaveze utvrđene planom.

   Na ovaj način smo želeli da ukažemo na značaj izveštavanja i uspostavljanja sistema za „polaganje računa“, kao važnog mehanizma za borbu protiv korupcije i povećanje transparentnosti. Takođe smo želeli da podstaknemo diskusiju o normativnim i drugim reformama, kako bi ubuduće obaveze u vezi sa izradom, objavljivanjem i razmatranjem planova rada i izveštaja o radu bile detaljnije i jasnije formulisane, i kako bi u većoj meri trud koji se ulaže u pravljenje planova i izveštaja doneo rezultate kroz povećanu odgovornost donosilaca odluka.

   Projekat je sproveden tokom 2014, uz podršku fondacije Konrad Adenauer. Svi izloženi stavovi pripadaju isključivo organizaciji Transparentnost – Srbija, i ne moraju odražavati stavove KAS.

    

   Publikacija:

    

   Projekat je podržao: 

   kas_logom

   Broj članaka:
   0
  • Praćenje proaktivnog pristupa informacijama u Srbiji 2012/2013

    

   Prezentacija o istraživanju septembar 2012

   Istraživanje septembar 2012

    

   OSI    Projekat je podržan od strane Open Society Institute

   Broj članaka:
   0
  • Zakon o javno-privatnom partnerstvu i koncesijama - kako unaprediti antikorupcijske potencijale

   Javno-privatna partnerstva, kao dugoročni poslovni sporazumi između državnih organa i privatnih investitora, predstavljaju područje visokog rizika korupcije, tako da je cilj ovog projekta da dodatno poboljša antikorupcijske mehanizme (transparentnost i konkurencija) u Zakonu o javno-privatnom partnerstvu i koncesijama.

   Transparentnost Srbija analizira važeći Zakon o javno-privatnom partnerstvu i koncesijama sa posebnim fokusom na rizike transparentnosti i korupcije sa ciljem identifikovanja nedostataka u zakonodavstvu i pružanja preporuka u kojima se može dodatno poboljšati.

   Takođe, TS analizira relevantni pravni okvir iz regiona i potencijalne antikorupcijske mehanizme u svojim relevantnim zakonima koji se mogu preneti u domaći pravni okvir.

   Projekat je podržala Misija Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju u Srbiji.

   oebsSrbm

   Broj članaka:
   0
  • Inspekcije - selektivnost i nadzor medija

   Transparentnost Srbija ovim projektom ima cilj da utvrdi u kojoj je meri inspekcijsko zakonodavstvo u Srbiji obezbedilo pravni okvir za neselektivni i nepristrasni rad različitih inspekcijskih organa. Kada je reč o medijima, fokus je na tretmanu od strane inspekcija, naročito na navodima da se inspekcije zloupotrebljavaju da kažnjavaju medije kojima Vlada nije zadovoljna.

   Pored analize stanja, cilj je da konkretno doprinesemo revidiranoj strategiji za borbu protiv korupcije, Akcionom planu za poglavlje 23 i novoj strategiji reforme medija, kao i relevantnim zakonima, kako bi se dugoročno uticalo na promene sistema.

   KingdomoftheNetherlands

   Broj članaka:
   0
 • Objave
  Broj članaka:
  4466
 • Naslovna
  Broj članaka:
  294
 • Arhiva projekata
  Broj članaka:
  52

Vesti