Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Da li neko laže ili neko jednostrano menja ugovor?

Datum kreiranja: nedelja, 23 februar 2014
Već nekoliko puta (a u petak ponovo - http://goo.gl/r9j4Bq) objavljene su informacije kako će "Kada se završi sednica Nadzornog odbora (“Air Serbia”), svi građani moći da vide sve što je bilo potpisano u vezi sa Jatom i Etihadom". Međutim, nije jasno zbog čega javnost ovih podataka uopšte zavisi od odluka nadzornog odbora tog preduzeća.

airserbiaNaime, u rešenju (u prilogu) kojim je Air Serbia odbila zahtev TS za pristup informacijama, protiv kojeg smo izjavili žalbu, ta kompanija tvrdi da “ugovori sadrže striktnu klauzulu o poverljivosti informacija”, da bi njihovo obelodanjivanje “ozbiljno ugrozilo međunarodne odnose Srbije i UAE”, da bi odavanje tih podataka predstavljalo “krivično delo iz člana 240. Krivičnog zakonika” i da bi moglo da dovede do toga da Etihad raskine ugovore i podnese tužbu protiv Air Serbia za naknadu štete pred arbitražom u Londonu”.

Iz teksta žalbe (takođe u prilogu) se može videti zbog čega smatramo da navedeni razlozi za uskraćivanje pristupa informacijama nisu u skladu sa zakonom.

Međutim, najava obelodanjivanja podataka na osnovu odluke nadzornog odbora Air Serbia otvara i druga pitanja: 1) da li su tvrdnje iz rešenja kojim je zahtev odbijen bile istinite?; 2) ako su tvrdnje bile istinite, kako nadzorni odbor Air Serbia može jednostrano da menja odredbe ugovora?
Detaljnije u prilogu: