Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Čekamo "drugi nacrt" Zakona o uzbunjivačima

Datum kreiranja: utorak, 25 mart 2014

uzbunjivaciNa javnoj raspravi povodom predstavljanja nacrta Zakona o zaštiti uzbunjivača, održanoj u Beogradu 24. marta 2014, učestvovao je i naš predstavnik, koji je izložio petnaest najkrupnijih problema u aktuelnom nacrtu. Te primedbe su izabrane među mnogim, detaljno objašnjenim komentarima, predlozima i pitanjima, koji su dostavljeni do 31. januara (kada je javna rasprava trebalo po rasporedu da se okonča, i koje se mogu pročitati ovde: http://goo.gl/1dnnLD).

Neki od naših komentara su dobili podršku pojedinih članova radne grupe Ministarstva pravde (npr. v.d. predsednika beogradskog prekršajnog suda, g. Marinovića). Takođe, članovi radne grupe su dali i pojašnjenje da bi se zaštita po ovom nacrtu davala u odnosu na radnje bilo kojeg poslodavca (a ne samo onog kod koga je došlo do povrede javnog interesa na koju se odnosi obaveštenje uzbunjivača).

Međutim, najveći deo vremena je izgubljen oko pitanja definicije uzbunjivača - zbog čega je predloženo da on mora biti u nekakvoj vezi sa "poslodavcem" kod koga je došlo do povrede javnog interesa i kakve posledice to proizvodi. Naš predstavnik na javnoj raspravi, je to slikovito prikazao na primeru - u slučaju ugostiteljske radnje koja prodaje meso uginulih životinja, status uzbunjivača bi, po aktuelnim rešenjima, mogao da ima zaposleni u toj radnji, kupac pljeskavica ali ne i neko drugo lice koje nije povezano sa ugostiteljem (na primer, građanin koji slučajno opazi isporuku pokvarenog mesa ili nađe dokumentaciju o tome). Takva zaštita je potrebna, i to ne samo od odmazde koju bi na neki način prema njemu preduzeo prijavljeni roštiljdžija, već i neko drugi ko je sa njim nekako povezan (npr. ugostiteljev stric, koji je direktor javnog preduzeća i koji otpusti uzbunjivača zbog toga ili ga ne primi na posao iako je najbolji kandidat).

Predstavnici Ministarstva pravde su najavili da će se u drugoj polovini aprila pojaviti "drugi nacrt Zakona", za koji je rečeno da će biti takođe predstavljen stručnoj javnosti, dostavljen drugim institucijama i Evropskoj komisiji na komentare.