Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Jedan dobar primer javne rasprave

Datum kreiranja: utorak, 25 mart 2014

ministarstvo-kulture-republike-srbije-logoKako bi javna rasprava trebalo da izgleda pokazuje primer Ministarstva kulture i javne rasprave o nacrtu Zakona o elektronskim medijima. Svi prispeli komentari objavljeni su na sajtu ovog ministarstva (http://goo.gl/3JQraX). Nakon što je radna grupa Ministarstva razmatrala primedbe na tekst nacrta, u posebnom dokumentu je objavljen i rezultat tog razmatranja, pojedinačno za svaki od komentara.

Naravno, nismo zadovoljni zato što neki od naših predloga nisu prihvaćeni, kao ni argumentima zbog čega to nije učinjeno, ali i pored toga smatramo da je ovo krupan korak unapred i dobar putokaz za druga ministarstva o tome kako treba da postupaju kada organizuju javne rasprave. Objavljivanjem predloga koji su upućeni u javnoj raspravi omogućava se i onima koji u njoj nisu učestvovali, Vladi i narodnim poslanicima da u kasnijoj fazi odlučivanja još jednom razmotre argumente sa javne rasprave a objavljivanjem rezultata razmatranja predloga građanima se šalje signal da njihov trud nije bio uzaludan.