Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Jedan čovek - jedna fotelja

Datum kreiranja: četvrtak, 07 avgust 2014
Glavni odbor SNS odlučio je da nijedan član stranke ne može da ima dve plaćene funkcije. To je vest koju treba pozdraviti, ali je ponovo (kao i slučaju partijskog smenjivanja direktora JP i postavljanju v.d. direktora) reč o partijskom potezu koji ne može biti zamena za institucionalno delovanje.

Naime, suština dvostrukih odnosno višestrukih funkcija nije to da li su one plaćene, već moć koju nose i potencijalni sukob interesa, ne samo između javnih i privatnih već i između više javnih funkcija. Neko ko ne prima redovnu naknadu za JAVNU funkciju koju obavlja, može od te funkcije ostvarivati korist koja bi značajno prevazilazila nekoliko hiljada ili nekoliko desetina hiljada dinara apanaže iz budžeta. 

acasAktuelni zakon koji uređuje pitanje višestrukih funkcija (Zakon o Agenciji za borbu protiv korupcije - http://goo.gl/XZ8HH1) propisuje da funkcioner može da vrši samo jednu javnu funkciju (osim ako je zakonom i drugim propisom obavezan da vrši više javnih funkcija), ali dozvoljava izuzetke koji su postali pravilo - Agencija može da da saglasnost za obavljanje druge javne funkcije i ona to redovno čini, kad god ne postoji sukob interesa.

Agencija je, međutim, nedavno inicirala izmene zakona. U modelu (http://goo.gl/fy9JMa) koji je 25. jula prosleđen Ministarstvu pravde više nema izuzetka, odnosno mogućnosti da funkcioner obavlja drugu funkciju uz saglasnost Agencije. 

Zbog toga, ukoliko SNS iskreno veruje u koncept "jedan čovek - jedna funkcija", najefikasniji način da se taj koncept sprovede jeste da naprednjaci podrže inicijativu Agencije i da Ministarstvo pravde što pre razmotri predloženi model. Inače, na prethodnu inicijaitvu Agencije za izmenu zakona, poslatu u martu 2013. godine, Ministarstvo nikada nije odgovorilo.