Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Zakup ili izgradnja vrtića

Datum kreiranja: petak, 08 avgust 2014
BeogradLogoGradske vlasti u Beogradu i mediji govore o "štetnim ugovorima o zakupu vrtića", koji su zaključeni 2010. na period od deset godina i najavljuju da će se sa praksom plaćanja visokih zakupnina prekinuti. (http://goo.gl/Lwh0y0)

Zakup prostora (za vrtiće ili bilo šta drugo) može biti dobra alternativa izgradnji novih objekata, naročito kada su potrebe koje treba zadovoljiti hitne ili kada su cene zakupa povoljne, ali takva odluka mora biti plod ozbiljne analize. Međutim, kao što izgradnja objekata za potrebe gradskih organa nosi sa sobom rizik od korupcije, tako i iznajmljivanje objekata nosi sa sobom rizike koji su možda još veći. Naime, kada se iznajmljuju već postojeći objekti, koji nisu originalno sagrađeni da budu dečji vrtići, gotovo je nemoguće unapred precizno postaviti sve kriterijume (jer se objekti na ponudi mogu bitno razlikovati) zbog čega postoji velika mogućnost da kriterijumi budu prilagođeni objektima koji već postoje na željenim lokacijama. Zbog toga je, po svoj prilici, dobro da gradske vlasti sa takvom praksom prekinu i da potraže rešenje za ranije zaključene zakupe (izmena cene zbog promena na tržištu, izgradnja novih objekata).

Ono što nije pomenuto jeste da osim izgradnje i iznajmljivanja vrtića postoji i treće rešenje. Ako je Grad već spreman da na ovaj ili onaj način snosi deo troškova za boravak dece u vrtiću, onda se, naročito u slučajevima kada izgradnja ili najam nisu racionalno rešenje u nekom naselju, roditeljima može diretno dodeliti ta pomoć, kako bi je oni iskoristili za smeštaj dece u malim privatnim vrtićima ili samoorganizovanje. Na taj način bi postalo i vidljivije koliko Grad i gradske opštine izdvajaju za ovu namenu "po detetu".