Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Slučaj smenjivanja direktora Klinike za infektivne i tropske bolesti

Datum kreiranja: ponedeljak, 11 avgust 2014

acasTeško je proceniti šta je gore - kada se sa javnih funkcija ljudi smenjuju bez obrazloženja i bez analize rada odnosno analize da li su ispunili godišnje planove i postigli postavljene ciljeve, ili kada se daju obrazloženja koja mogu delovati neutemeljeno.

Takav je slučaj sa smenjivanjem direktora Klinike za infektivne i tropske bolesti uz obrazloženje da je zbog izbora za direktora Lekarske komore Srbije "u sukobu interesa". Smenjeni direktor tvrdi da je reč o "gruboj neistini" jer ima dopis Agencije za borbu protiv korupcije da te dve funkcije nisu u sukobu interesa.

Inače, po Zakonu, ako funkcioner prihvati drugu funkciju bez saglasnosti Agencije za borbu protiv korupcije, Agencija donosi rešenje po kojem mu automatski prestaje ta druga funkcija. To bi u ovom slučaju bila funkcija u Lekarskoj komori, pri čemu je pitanje da li je mesto predsednika esnafskog udruženja (kojem su poverene određena javna ovlašćenja) javna funkcija.

Bilo bi lepo da direktor Kliničkog centra Srbije (koji je javno saopštio odluku o smenjivanju) i smenjeni direktor Klinike za infektivne i tropske bolesti javnosti na uvid stave dokument o postojanju odnosno nepostojanju sukoba interesa. Teško da bi to promenilo odluku ali bi nam bilo jasnije da li ima osnova za sumnju da je reč o političkoj smeni (po naredbi sa mnogo višeg nivoa, kako tvrdi smenjeni direktor). A već sada nam je potpuno jasno da smo jako daleko od vremena kada će se direktori smenjivati zbog (ne)ispunjavanja planova rada i lošeg rukovođenja, uz jasno obrazloženje umesto opravdanja.