Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Šta će ispitivati "specijalni istražni tim" za NIS?

Datum kreiranja: utorak, 12 avgust 2014
nis-logoIza vesti iz MUP-a o formiranju specijalnog istražnog tima za ispitivanje privatizacije NIS-a(http://goo.gl/tMfuXE), nije u potpunosti jasno šta će biti predmet ispitivanja.

Ovaj ugovor je zaključen na osnovu "naftno-gasnog sporazuma" koji je zaključen između Srbije i Rusije i ratifikovan velikom većinom narodnih poslanika i već u samom tom sporazumu je dogovorena većina detalja koji su označeni kao sporni i potencijalno štetni (npr. cena koja će biti plaćena za NIS, zadržavanje privilegovanog tretmana za poreze i rudnu rentu, odsustvo garancija u slučaju kašnjenja sa realizacijom "Južnog toka"). Samim tim, logično bi bilo da ispitivanje obuhvati pregovarače ne samo konkretnog ugovora, već i tog međudržavnog sporazuma, ali i sve one koji su nakon toga učestvovali u njegovom zaključivanju, a to su nekadašnji ministri i narodni poslanici.

Videćemo šta će istraga pokazati, ali se već može pretpostaviti, na osnovu prethodnih iskustava da bi utvrđivanje bilo čije krivične odgovornosti bilo veoma teško osim ako postoje dokazi o podmićivanju, jer je pravna forma zadovoljena time što su ovi aranžmani zaključeni kroz "međudržavni sporazum" koji je ratifikovala Skupština i koji je po snazi iznad svih domaćih zakona koji su pri tom prekršeni (npr. o privatizaciji), a Ustavni sud nije prihvatio svojevremenu inicijativu LDP za ispitivanje ustavnosti tog sporazuma.

Iz ove vesti je takođe upadljivo da bi predmet istrage moglo da bude pregovaranje o jednom sporazumu/ugovoru koji su zaključeni pre više od pola decenije, a da nema nikakve spremnosti da se danas promeni ono što je uzrokovalo eventualne zloupotrebe pregovarača sa ruskom stranom - odsustvo obaveze da se detaljno obrazloži odstupanje od primene domaćih propisa.

Uključivanje takvih mera smo predložili prilikom usvajanja antikorupcijske strategije, ali je predlog odbijen bez obrazloženja. Naprotiv, kod najnovijih slučajeva ugovora koji se realizuju na osnovu međudržavnih sporazuma, nije obezbeđena ni elementarna javnost podataka.