Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Podaci o radu inspekcija

Datum kreiranja: petak, 22 avgust 2014
Zorana-MihajlovicMinistarka građеvinarstva, saobraćaja i infrastrukturе, Zorana Mihajlović, uputila jе "pismo svim lokalnim samoupravama u kojem jе zatražila da ukažu na postojеćе i potеncijalnе problеmе u njihovom radu, kako bi Ministarstvo moglo da im pruži stručnu i svaku drugu pomoć, koja ćе njihov rad učiniti kvalitеtnijim i еfikasnijim." U pismu se kaže i da će to ministarstvo insistirati na odgovornosti i vrеdnovati rad inspеkcijskih službi a "od lokalnih samoupravama jе zatražеno i da dostavе prеglеd inspеkcijskih aktivnosti u 2013. i 2014. godini, koji obuhvata broj izvršеnih rеdovnih i vanrеdnih inspеkcijskih nadzora, broj izdatih rеšеnja, kao i broj inspеktora". Kaže se i da će "na osnovu prikupljеnih podataka, rеpubličkе inspеkcijе u nadlеžnosti Ministarstva intеnziviraćе tеrеnskе kontrolе i u tom poslu tеsno ćе sarađivati sa lokalnim inspеkcijskim službama." http://goo.gl/VHaAsi

Ova inicijativa je dobra pre svega zbog toga što u Srbiji, makar koliko je nama poznato, ne postoje objedinjeni podaci o broju inspektora na lokalnom nivou, niti o njihovom učinku, u poređenju sa planovima rada ili inače. Ako ministarstvo bude došlo do tih podataka, oni bi morali da budu adekvatno obrađeni i objavljeni tako da i građani mogu da uporede učinak inspektora u njihovim i u drugim opštinama. Da bi poređenje bilo adekvatno, valjalo bi prikupiti i objaviti i podatke o broju subjekata koji podležu inspekcijskoj kontroli u svakoj opštini (npr. broj izdatih građevinskih dozvola).

S druge strane, valja imati na umu da ni ova statistika, sve i kada bi bila potpuna ne bi mogla da u potpunosti prikaže ono što je glavni problem korupcije u vezi sa inspekcijskim nadzorom - selektivnost, to jest, nejednako postupanje u jednakim slučajevima, odabir (ili zaobilaženje) subjekata kontrole koji nisu (ili jesu) po volji vlastima.

Inače, objavljivanje podataka o radu inspekcijskih službi, broju izvršenih kontrola "po službenoj dužnosti" ili po predstavkama je obaveza ministarstava i lokalnih samouprava (u okviru informatora o radu, na osnovu Zakona o slobodnom pristupu informacijama). Međutim, i ministarstva, a pogotovo opštine u ovim dokumentima ne objavljuju potpune ili ažurne podatke. Taj problem će očigledno postojati sve dok ne bude izmenjen zakon (prema predlogu koji je povučen iz skupštinske procedure 2012 i još nije vraćen) i dok Povereniku za informacije ne bude bio poveren (inspekcijski) nadzor i pravo na pokretanje prekršajnog postupka.