Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Nezadovoljavajuće stanje informatora o radu ministarstava

Datum kreiranja: sreda, 26 novembar 2014
vladaRSTransparentnost Srbija takođe prati, na uzorku od 35 organa, kako organi vlasti ispunjavaju svoje obaveze u vezi sa ažuriranjem informatora i njihovim sadržajem. Prvi krug ispitivanja pokazao je da 4 posmatrana organa uopšte nemaju informator ili internet sajt,

Od 31 organa koji su imali objavljen informator, u samo 6 slučajeva (manje od 20%) makar neke informacije su bile ažurne onako kako Uputstvo predviđa, a u još dva je kašnjenje bilo manjeg obima (do 2 meseca). U više od polovine slučajeva (16) najsvežija informacija je poticala iz prošle ili neke još ranije godine. U takvoj situaciji, građani ne mogu da se pouzdaju u informatore, čak ni kada su podaci koji se u njima navode inače detaljni i tačni.

Sledeća oblast koju smo pratili su usluge. Sedam organa (23%) nije navelo ništa u ovim poglavljima, a još toliko je navelo samo veoma uopštene podatke. Kao i ranijih godina, kada smo radili slična istraživanja, i sada se pokazalo da organi vlasti najčešće ne objavljuju koji je stvarni ili uobičajeni rok za pružanje usluge. Samo u dva slučaja su objavljene precizne informacije ove vrste.

Samo u 10% slučajeva su u informatoru bili navedeni podaci o odobrenom budžetu za tekuću godinu tako da budu uporedivi sa prethodnim godinama, a manje od jedne petine organa vlasti je imalo objavljene podatke o izvršenju budžeta ili finansijskog plana koji se odnose na tekuću godinu.

Podatke o planiranim i sprovedenim javnim nabavkama u 2014 objavila je jedna četvrtina posmatranih organa.

Posmatrali smo informatore pet opština iz raznih delova Srbije, pet obrazovnih visokoškolskih ustanova, četiri ustanove socijalne zaštite, tri organizacije obaveznog socijalnog osiguranja, Crvenog krsta Srbije, šest drugih republičkih organa i ustanova, jednog pokrajinskog sekretarijata i 10 javnih preduzeća.