Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Konkurs i uslovi

Datum kreiranja: petak, 28 novembar 2014
Blic piše da je Ministarstvo za rad podelilo 226 miliona dinara na konkursu, a da je veliki broj organizacija koje su dobile novac osnovane neposredno pre, a neke tek nakon što je konkurs raspisan.

APRU uslovima konkursa (http://www.minrzs.gov.rs/cir/konkursi) stajalo je da može učestvovati udruženje koje je prethodne godine učestvovalo u realizaciji projekta samo ako je podnelo godišnji izveštaj u skladu sa ugovorom o realizovanju programa i ako su ostvareni očekivani rezultati realizacije programa, "to jest ono (udruženje) koje je podnelo godišnji finansijski izveštaj Agenciji za privredne registre".

Ovo "to jest" može se protumačiti kao obavezan uslov za sva udruženja koja učestvuju na konkursu (bez obzira da li su prethodne godine dobili novac na konkursu ili ne), što bi značilo da pravo učešća nemaju udruženja osnovana 2014. godine, koja nisu podnela izveštaj za 2013. godinu.

Međutim, od 122 organizacije koje su dobile novac, piše Blic, 61 je osnovana 2014. godine, 31 mesec dana pre raspisivanja konkursa, a nekoliko nakon raspisivanja konkursa, 27. oktobra 2014. godine:

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/514585/SIROKE-RUKE-Vulin-na-lepe-oci-podelio-226-miliona-dinara