Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Izveštaj o odgovornosti

Datum kreiranja: utorak, 09 decembar 2014
srbija-grbPredstavili smo izveštaj o odgovornosti. Analizirali smo da li je moguće porediti planove rada i izveštaje o radu, da li neko može da snosi odgovornost zbog neispunjavanja planova rada ili programa poslovanja. Od gotovo 50 izveštaja koja je trebalo da ministarstva u 2014. godini podnesu nadležnim skupštinskim odborima, do parlamenta je stiglo 23, a raspravljalo se samo o četiri!

Od 10 posmatranih republičkih javnih preduzeća, samo četiri na sajtu imaju i planove poslovanja i izveštaje o ispunjavanju planova. Ni jedan od tih planova nije usvojen u roku.

Detaljnije u dokumentu "Izveštavanje i odgovornost kao mehanizam za suzbijanje korupcije" na našem sajtu: http://goo.gl/17XpKc