Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Koliko se ko reklamirao na elektronskim medijima

Datum kreiranja: sreda, 05 april 2017

remTransparentnost Srbija zatražila je od Regulatornog tela za elektronske medije (REM-a) podatke o emitovanju reklamnih spotova tokom kampanje i o trajanju emitovanih prenosa događaja tokom kampanje. Na osnovu podataka o emitovanim oglasima, koje je inače REM objavljivao u prethodnim izbornim ciklusima, moći ćemo da uporedimo vremena oglašavanja sa prethodnim izbornim kampanjama, pa samim tim i da proverimo realističnost izveštaja o finansiranju izborne kampanje, kada ti izveštaji budu podneti. 

Od REM-a smo zatražili sledeće dokumente, odnosno informacije: 

- o dužini emitovanog političkog oglašavanja u izbornoj kampanji za predsednika republike iz 2017. po pojedinim TV i radio stanicama i po danima, sedmicama ili drugim vremenskim intervalima, kao i te informacije razvrstane (ili u bazi u kojoj bi se mogle razvrstati) po kandidatima ili po pojedinačnim oglasima;

- o dužini trajanja emitovanih prenosa događaja tokom kampanje za predsedničke izbore 2017, (mitinzi, konvencije i slično), po pojedinim TV i radio stanicama i po pojedinim događajima i/ili predlagačima kandidata.