Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Ko treba da štiti sudije

Datum kreiranja: ponedeljak, 17 april 2017

013Pre nekoliko dana pohvalii smo uspostavljanje novog mehanizma za zaštitu javnih tužilaca od političkih i drugih piritisaka - uspostavljanje poverenika za samostalnost. To je učinjeno na osnovu Akcionog plana za poglavlje 23 pregovora sa EU. Međutim, treba istaći da je isti Akcioni plan bio pokretač da se uvede i novi sistem zaštite sudija, pri Visokom savetu sudstva. Mehanizam iz članova 27a do 27v Poslovnika VSS je drugačiji.

Sudija, koji smatra da postoji politički uticaj na njegov rad, može pismeno da se obrati Savetu. Predsednik Saveta po sopstvenoj inicijativi, na predlog bilo kog člana VSS ili na osnovu obraćanja sudije, saziva sednicu Saveta na kojoj će se razmatrati postojanje političkog uticaja na rad sudstva. Takve inicijative moraju biti obrazložene. Sednica se saziva „bez odlaganja,“ a dnevni red se ne može menjati. Ako je prisutno manje od polovine članova VSS odsutni mogu da glasaju putem telefona, e-maila ili telefaksa. VSS, nakon održane sednice, „obaveštava javnost o zaključcima sa sednice putem održavanja konferencije za novinare, davanjem saopštenja sredstvima javnog informisanja ili objavljivanjem zaključaka na internet stranici“.

Upravo tokom aktuelnih praznika šira javnost u Srbiji je saznala za jedan slučaj na kojem bi se ovaj mehanizam mogao isprobati, ali još uvek nije. Naime, pančevački ogranak Advokatske komore Vojvodine se oglasio tvrdnjama da RTV Pančevo, krši zakon i „grubim narušavanjem slobode i nezavisnosti sudija kao najviših ustavnih garancija i izvršeno ometanje pravde“. Prema ovom saopštenju, televizija iznosi „neosnovane optužbe i glasine, objavljuje lične podatke i prodične prilike  i fotografije članova porodice sudije Stanke Simonović“.

Kakve veze imaju ovi medijski napisi sa eventualnim „političkim pritiskom“? Zato što se medijski napad očigledno može povezati sa odlukama sudije Simonović, a kojima su u drugom stepenu poništene presude sudije kojima je jedan novinar bio osuđen u tri sudska postupka koja su po privatnoj tužbi protiv njega podneli južnobanatski funkcioneri SNS. Pri svemu tome, prema nekim tvrdnjama iz doba privatizacije, medij u kojem su objavljeni prilozi protiv sudije Simonović, je na neki način povezan upravo sa tom političkom strankom.  S druge strane, u medijima su objavljeni i pozivi na smenu sudije koja je postupala u prvom stepenu, Cvete Kajević Grubišić, a to se takođe može tumačiti kao pritisak na sudstvo. 

Ispitivanje slučaja i brza zvanična reakcija VSS bi ovde pomogla ne samo zaštiti sudija, već i uspostavljanju preko potrebnih kriterijuma i prakse da se razgraniči legitiman kritički osvrt na način vršenja javne funkcije (u ovom slučaju sudijske) od pritisaka koji ugrožavaju ustavnu nezavisnost u donošenju odluka.