Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Igre rečima i Zakon o javnom informisanju

Datum kreiranja: sreda, 17 maj 2017

novine 2U aktuelnoj raspravi oko donošenja novog Zakona o javnom informisanju čini se da ima igre rečima. Predsednik NUNS-a ukazuje da je reč o nacrtu izmena zakona, ukazujući, između ostalog na to da je pod tim nazivom podeljen i raspravljan dokument marta ove godine, na jednom skupu nevladinih organizacija zainteresovanih za informatiku i medije (radna grupa EU konventa za poglavlje 10 pregovora). S druge strane, predstavnici Ministarstva (kulture i medija) negiraju da postoji nacrt izmena zakona.

Kako je tako nešto moguće? Po svoj prilici, nije u pitanju „nacrt izmena i dopuna zakona“ u formalnom smislu. Naime, u toku priprema zakona, nacrtom se naziva dokument koji je spreman da se iznese na javnu raspravu, kada je ona obavezna, ili da se uputi drugim organima na mišljenje (npr. u vezi sa finansijama). Javne rasprave su obavezne kad god se bitno menja pravni režim ili kad je reč o pitanju od interesovanja za javnost, što ovde očigledno jeste slučaj. Dobro je što je Ministarstvo svoj radni dokument podelilo sa jednom grupom NVO pre nekoliko meseci. Međutim, kada se to ima u vidu, nema mesta igri rečima, već treba objasniti koji je statust tog dokumenta i podeliti ga i sa svim drugim zainteresovanim građanima, tako što bi se otvorila javna rasprava objavom teksta na sajtu Ministarstva i Vladinog portala e-uprava. Ako Ministarstvo dorađuje tu prethodnu radnu verziju i dalje, onda upravo tako treba i da saopšti.

Naravno, od suštinskog je značaja šta će pisati u ovim normama, a ništa manje važno je i pitanje zašto se zakon menja pre nego što bude doneta nova medijska strategija, koja će odrediti pravce razvoja i ovog zakona. Opravdani razlog za tako nešto bi mogla da bude samo izrazita hitnost promene nekih odredaba, radi sprečavanja nastanka štetnih posledica koje će izvesno nastupiti i koje se ne mogu na drugačiji način sprečiti. Ukoliko takvi razlozi ne postoje, onda bi trebalo (što pre) doneti novu Strategiju, utvrditi tako prioritete politike u oblasti medija i potom ih valjano pretočiti u zakonska rešenja.

P.S.

Ministarstvo kulture oglasilo se ponovo, ovog puta tvrdnjom da je na sednici Radne grupe nacionalnog konventa o Evropskoj uniji za poglavlje 10 u martu ove godine raspravljano o o jednoj od verzija Nacrta iz 2013. godine, koji je bitno promenjen i unapređen donošenjem Zakona o javnom informisanju i medijima iz 2014. godine. Ministarstvo navodi da će sve aktivnosti u vezi sa unapređenjem medijskog zakonodavstva biti otvorene i javne

 

 

foto: FreeImages.com/NANDET