Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Predizborni spotovi i pridruženija

Datum kreiranja: četvrtak, 18 maj 2017

REM izvestajTransparentnost Srbija je već uputila žalbu protiv REM zbog nepostupanja po zahtevu za pristup informacijama u vezi sa nedostavljanjem informacija o monitoringu izborne kampanje za predsednika iz marta 2017. U međuvremenu je Savet REM usvojio izveštaj "Predizborne oglasne poruke u kampanji za predsedničke izbore". To je bio razlog da uputimo novi zahtev za pristup informacijama. Naime, izveštaj o monitoringu koji je usvojio Savet REM je oskudniji u podacima nego ikada. Tako se u njemu mogu naći podaci o zbirnom trajanju reklama po pojedinim TV stanicama i ukupnom broju spotova za pojedine kandidate po TV stanicama, ali ne i ukupno trajanje tih spotova po kandidatima i po TV stanicama.

U izveštaju nema ni reči o pojavljivanju javnih funkcionera u kampanji, o pojavljivanju kandidata u informativnim emisijama nacionalnih emitera, o emitovanju snimaka predizbornih skupova, o razmatranju predstavki niti o poštovanju drugih pravila iz Zakona i podzakonskih akata.

I inače, nejasno je šta je uopšte moglo da bude predmet razmatranja i usvajanja od strane Saveta REM u situaciji kada izveštaj ne sadrži ništa drugo osim golih činjenica (nikakve zaključke na osnovu njih). Kada se ima u vidu da su izveštaji posle ranijih izbora (osim 2016, kada nije ni objavljen) bili detaljniji, može se izvući zaključak da je predmet odlučivanja od strane REM u stvari bilo šta će od tih golih činjenica biti uopšte predstavljeno javnosti i na koji način će te informacije biti upakovane.