Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Pravilo koje se nekažnjeno krši - visina javnog duga

Datum kreiranja: ponedeljak, 07 avgust 2017

pavle petrovicPredsednik Fiskalnog saveta je podsetio na jednu od najbesmislenijih normi u našem pravnom sistemu - određivanje maksimalne visine javnog duga. Nije naravno, besmisleno ograničavati visinu do koje izvršna i zakonodavna vlast smeju da se zadužuju i da na taj način smanjuju mogućnosti budućim generacijama, ali je norma obesmišljena veoma brzo nakondonošenja, a nije ni bila formulisana tako da se može očekivati drugačiji ishod.

Naime, kada ne postoji mehanizam koji bi sprečio novo zaduženje, koje prelazi zakonski limit, potpuno je svejedno da li će to ograničenje biti postavljeno na 45% BDP (kao sada), 50% (kao što najavljuje profesor Petrović) ili neku drugu granicu. Pored toga, kako se BDP menja i tokom godine, a i inače je statistička kategorija koja zavisi od metodologije i kvaliteta podataka koji su uzeti u obračun, "nezakoniti dug" može da nastane čak i bez odluka zakonodavne vlasti. Izveštaji, mišljenja i preporuke Fiskalnog saveta koje imaju za cilj da se ograniči visina opterećenja budžeta nisu obavezujući za političare koji donose krajnju odluku o svakom pojedinačnom novom zaduženju, garanciji, zakonu, odluci ili ugovoru koji može da stvori nove troškove za budžet.