Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Ko je kupio, kupio je

Datum kreiranja: nedelja, 10 septembar 2017

alacNašem Antikorupcijskom savetovalištu stiglo je zanimljivo pitanje u vezi sa konkursom koji je Grad Užice raspisao a tiče se subvencionisanja kupovine polovnih traktora iz uvoza.

Detalji konkursa su sledeći: poljoprivredni proizvođači sa teritorije grada Užica koji su kupili polovni traktor iz uvoza u prethodnih 12 meseci, mogu da se prijavom obrate Gradskoj upravi, a sredstva će se dodeljivati na osnovu redosleda podnetih prijava.

Ono što je veoma interesantno jeste da se podsticaj odnosi samo na vozila koja su kupljena u prethodnih 12 meseci, te i da će se subvencionisati samo oni koji budu u određenoj grupi najbržih, odnosno koji, prema redosledu budu dostavili prijave.

Na osnovu podataka koje za sada imamo, slučaj izaziva posebnu pažnju zato što se (najverovatnije) automatski elminišu poljoprivrednici koji budu kupovali traktore nakon donošenja odluke, a faktički favorizuju oni koji su kupovine obavili u prethodnih 12 meseci.

Ovo budi sumnju da su neki građani i poljoprivrednici mogli unapred imati saznanje da se priprema ova podrška gradske uprave, odnosno konkurs, dok drugi možda nisu imali informacije koje bi mogle da utiču na tok konkursa i brzinu dostavljanja prijava. U međuvremenu ćemo pokušati da pribavimo što više podataka, i ispitamo ceo slučaj.

Naše Antikorupcijsko savetovalište radi sa građanim već 11 godina. Detaljnije o Savetovalištu na našem sajtu: http://www.transparentnost.org.rs/…/akt…/tekui-projekti/alac