Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Kakav je program nove direktorke Agencije

Datum kreiranja: ponedeljak, 11 septembar 2017
ACASLogoTransparentnost Srbija čestita gospođi Majdi Kršikapi izbor na mesto direktora Agencije za borbu protiv korupcije. TS je imala priliku da uspešno sarađuje sa gospođom Kršikapa prilikom prikupljanja potrebnih podataka za izradu Studije "Procena sistema društvenog integriteta 2015", za poglavlje "Pravosuđe", u vreme kada je ona bila sekretar Visokog saveta sudstva.
 
Kako je o kandidatkinji, odnosno o direktorki, objavljena samo radna biografija, iz koje se ne vidi jasno u kojoj se meri nova direktorka ranije bavila pitanjima iz nadležnosti Agencije za borbu protiv korupcije i da nije poznata široj javnosti, bilo bi dobro da Odbor Agencije objavi informacije o programu rada za koji je dobila podršku Odbora (ukoliko su kandidati izlagali programe tokom konkursa), ili da sama nova direktorka ukaže na to kako vidi prioritete u svom radu.
 
Takođe, Odbor Agencije bi, pored šture informacije o izboru direktorke trebalo da iznese i dodatne podatke o broju kandidata i o merilima koja su primenjena prilikom izbora.