Business Joomla Themes by Justhost Reviews
Naslov Datum kreiranja
Nove javne rasprave 27 jun 2014
Transparentnost BIA 26 jun 2014
Primedbe na nacrt izmena Generalnog plana Beograda 25 jun 2014
Plaćanje stranih i domaćih savetnika 24 jun 2014
Javne nabavke: zaštita prava, nabavke na osnovu međudržavnog sporazuma i nova strategija reforme sistema 24 jun 2014
Grad Beograd - javna preduzeća 23 jun 2014
Grad Beograd - budžetska "javna rasprava" 23 jun 2014
Pripremaju li ministarstva zakone? 23 jun 2014
"Prihvata se izveštaj..." 22 jun 2014
Smene u policiji 21 jun 2014
Poseban zakon za nabavke u obnovi od poplava? 20 jun 2014
Gde će otići novac od prodaje "Telekoma"? 19 jun 2014
Šta bi tu Agencija ispitivala? 19 jun 2014
Poništene nabavke 18 jun 2014
Tri najave događaja 18 jun 2014
Javnost finansiranja medija, slabosti nacrta zakona 18 jun 2014
Angela Merkel i pravni poredak Srbije 17 jun 2014
Doktorati, akreditacije, nadzor... 16 jun 2014
Kako trenutno izgleda rasprava o zakonskom uređivanju TV pretplate? 15 jun 2014
Tim Vlade za borbu protiv korupcije? 14 jun 2014
Najava novog nacrta Zakona o zaštiti uzbunjivača 13 jun 2014
Simulacija učešća građana 11 jun 2014
Predstavke van nadležnosti 11 jun 2014
Svi smo mi (pomalo) potrošači 11 jun 2014
Izborni sistem 11 jun 2014
Kadrovi se menjaju, netransparentnost ostaje 06 jun 2014
Jesu li Knić i Pirot izuzeci ili pravilo 06 jun 2014
Vreme je relativno 05 jun 2014
Brza reakcija oko kvoruma 05 jun 2014
Upravljanje javnim preduzećima u Novom Sadu 05 jun 2014
Prikaz #