Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Mediji o korupciji

Datum: 29.08.2018

Medij: Dnevnik     Strana: 9

Rubrika: Sudska

Autori: S. X.

Teme: Korupcija/Agencija za borbu protiv korupcije

Naslov: Pet krivičnih prijava zbog korupcije

Pet krivičnih prijava

zbog korupcije

Pre gotovo godinu, formiran je petočlani antikorupcijski tim u zdravstvu. Do sada su proverili više od 80 zdravstvenih ustanova širom Srbije. Protiv sadašnjih i bivših direktora zdravstvenih ustanova podneto je osam krivičnih prijava.

Antikorupcijski tim Ministarstva zdravlja proveravao je poslednju godinu javne nabavke, liste čekanja, zakazivanje intervencija, na šta odlazi novac u zdravstvenim ustanovama, kao i rad ordinacija i apoteka.

Predsednica Antikorupcijskog tima za borbu protiv korupcije u zdravstvu Vesna Dimitrijević kazala je za RTS da antikorupcijski tim proteklu godinu svakodnevno radi na terenu.

- Vrši uvid u medicinsku i finansijsku dokumentaciju i sve vreme dok se sprovodi kontrola, otkrivane su nepravilnosti u vođenju te dokumentacije - rekla je Vesna Dimitrijević, i dodala da je u ranijem periodu bilo dosta pacijenata na listi čekanja.

Što se tiče finansijske dokumentacije, bilo je, kaže, propusta u sprovođenju postupaka javnih nabavki, kupovine opreme.

- Međutim, našim radom i proverama, preventivno delujemo da do toga više ne dođe - dodala je ona.

Antikoprupcijski tim provere sprovodi na dva načina: prvo je lociranje problema, a onda se prikuplja relevantna dokumentacija da bi se utvrdilo da li postoji osnova sumnje da je izvršeno krivično delo.

- Poslednju godinu smo podneli osam krivičnih prijava, od toga pet Posebnom odeljenju Višeg javnog tužilaštva za suzbijanje korupcije protiv sadašnjih i bivših direktora zdravstvenih ustanova, zbog zloupotrebe službenog položaja i nesavesnog rada u službi. Tri krivične prijave i četiri izveštaja podneli smo Osnovnom javnom tužilaštvu - kaže predsednica Antikorupcijskog tima za borbu protiv korupcije u zdravstvu.

Smatra da su građani prepoznali rad tog tima, i dodaje da u poslednje vreme ima manje prijava, ali ističe da se sada prijave građana odnose na konkretne situacije.

-To znači da nema prijava kao ranije - „Znate, nisu me primili na vreme” i slično, već konkretno - lekar taj i taj mi je zakazao pregled, a tog dana nije došao na posao - navodi predsednica Antikorupcijskog tima.

Vesna Dimitirijević ističe da se svaka prijava proverava i na taj način pokušava da se vrati poverenje i pacijentima i građanima jer, podvlači - lekari su lekari 365 dana i bore se za svačiji život. S. X.

  1. X.

----------------------------------------------------------

Datum: 29.08.2018

Medij: Informer     Strana: 8

Rubrika: Vesti

Autori: Redakcija

Teme: Korupcija/Agencija za borbu protiv korupcije

Naslov: Ne može da se lobira bez ugovora

VELIKE KAZNE

Ne može da se lobira bez ugovora

Predlog zakona o lobiranju, koji je ovog meseca ušao u skupštinsku proceduru, prevideo je novčanu kaznu za firmu u iznosu od 50.000 dinara do dva miliona dinara ako postupak lobiranja počne pre zaključivanja ugovora o lobiranju ili ako pismenim putem pravno lice ne obavesti Agenciju za borbu protiv korupcije. Ista novčana kazna je predviđena i ako pravno lice Agenciji ne dostavi izveštaj o radu najkasnije do 31. januara tekuće godine za prethodnu godinu ili ako Agenciji ne dostavi tražene podatke.

----------------------------------------------------------

Datum: 29.08.2018

Medij: Kurir     Strana: 6,7

Rubrika: Društvo

Autori: Slavica Tomčić

Teme: Agencija za borbu protiv korupcije

Naslov: JA SAM ŠPANCIMA ODOBRIO PROJEKAT

Privatan posao Miloš Lazović, profesor Građevinskog fakulteta u penziji, priznaje da ga je španska kompanija „Azvi“ privatno angažovala da da stručnu ocenu njihovog projekta na Kosini 2 jer su smatrali da projekat CIP nije dobar

SLAVICA TOMčlć

Spanska kompanija „Azvi" zaključila je da projekat za Kosinu 2 kod Predejana na Koridoru 10 koji je radio Saobraćajni institut CIP nije dobar i stabilan, pa je angažovala grupu španskih stručnjaka da uradi novi, kaže za Kurir Miloš Lazović, profesor Građevinskog fakulteta u penziji, koji je kao privatni konsultant dao pozitivnu ocenu španskog projekta za potporni zid kod Predejana koji se nije „primio" na Kosini 2, već se 19. avgusta survao.

Lazović priznaje da je i španski projekat imao mane, ali da mu je posle ispravki dao prelaznu ocenu.

- Mene je „Azvi“ angažovao privatno, kao stručnog konsultanta, nezavisno od Građevinskog fakulteta, da dam ocenu da li je špansko rešenje primenjivo na Kosini 2 kod Predejana. Ocenio sam da prva verzija nije dobra i tražio sam numeričku analizu unutar projekta da bi se dobila realna slika o uticajima u zaštitnoj konstrukciji. Oni su uradili korekcije proračuna i dobili su rezultate koji su bili očekivani, pa sam projektu dao pozitivnu ocenu. Oni su posle sklopili ugovor s Građevinskim fakultetom i grupa profesora s tog fakulteta im taj projekat nostrifikovala - priča za Kurir Lazović, čije se ime nije našlo na spisku inženjera koje je Ministarstvo građevinarstva osumnjičilo kao krivce za rušenje potpornog zida kod Predejana i zatražilo od Inženjerske komore da im oduzme licence. Dorađivan 11 puta

Lazović tvrdi da je projekat dorađivan 11 puta jer su se uslovi na terenu pokazali drugačijim od ranije utvrđenih.

- Španci su odgovorni izvođači radova i oni su angažovali njihove ljude koji su radili dopunska istraživanja i ustanovili da ima promena na terenu u odnosu na ono što je bilo ranije. Nailazili su na slojeve koji su lošiji i moralo je da se menja. Rađeno je ojačanje jer se pokazivalo da ono što je projektovano nije dovoljno dobro. Geologija je veoma složena i potrebna su obimna istraživanja da bi se formirala prava slika o terenu na kome se radi jer od toga zavisi kakva će biti zaštitna konstrukcija koja pridržava. Španci su procenili da nema dovoljno geotehničkihistraživanja. Istraživanja su rađena pet meseci, a trebalo je da traju godinu i po dana - ističe Lazović i potvrđuje da sa projektnim rešenjem koje je primenjeno na Kosini 2 - CIP nema nikakve veze.

Posebna komisua

On smatra da uzroci rušenja potpornog zida mogu biti različiti i ističe da treba formirati posebnu komisiju koja će to utvrditi.

- Uzroci rušenja mogu biti nedostaci u projektovanju, kao i u izvođenju rado- i va. Projekat je primenjiv, ali da li je sve urađeno prema projektu? Treba da se oformi stručna komisija koja bi analizirala i projektovano rešenje i stvarne uslove na terenu, geologiju, ali i način izvođenja, odnosno da li su radovi urađeni kvalitetno ili ne - zaključuje Lazović. Bivši direktor „Koridora Srbije" Dmitar Đurović, koji je odobrio španski projekat za potporni zid kod Predejana, danima ne odgovara na pozive i poruke novinara Kurira. Inače, prema podacima sa sajta Agencije za borbu protiv korupcije, Đurović je dan posle smene s funkcije direktora 13. maja 2017. zaseo u fotelju

savetnika u „Koridorima Srbije“, zašta mesečno prima po 50.000 dinara.

Kontra u odnosu na svet PROJEKAT NA BRZINU, GRADNJA UNEDOGLED

Kako saznaje Kurir, projekti za kilometre auto-puteva na Koridoru 10 urađeni su na brzinu i za manje od godinu dana, dok se u svetu tako važni infrastrukturni projekti projektuju najmanje šest godina. - Potpuno je neprimereno opredeljenje države da u velike infrastrukturne projekte uđe bez odgovarajuće pripreme. Na Koridoru 10 urađeni su projekti za kilometre auto-puta za manje od godinu dana. U svetu projektovanje ovakvih stvari poput Kosine 2 traje najmanje šest godina sa istraživanjima na terenu, a kod nas je sve to urađeno za pet meseci, od novembra do aprila. Onda je revizija tog projekta trajala 11 meseci, što znači da je u startu gubljeno vreme. U ovoj državi struka se ništa ne pita - kaže za Kurirjedan od inženjera koji je učestvovao u projektovanju pojedinih deonica auto-puta na Koridoru 10 i čije je ime poznato redakciji Kurira.

----------------------------------------------------------

Datum: 29.08.2018

Medij: Kurir     Strana: 9

Rubrika: Društvo

Autori: Redakcija

Teme: Agencija za borbu protiv korupcije

Naslov: Kazne i do dva miliona ako lobiranje počne bez ugovora

PROCEDURA PREDLOG ZAKONA 0 LOBIRANJU STIGAO U SKUPSTINU

Kazne i do dva miliona ako lobiranje počne bez ugovora

Predlog zakona o lobiranju, koji je ovog meseca ušao u skupštinsku proceduru, prevideo je novčanu kaznu za pravno lice u iznosu od 50.000 dinara do dva miliona dinara ako postupak lobiranja počne pre zaključivanja ugovora o lobiranju ili ako pismenim putem pravno lice ne obavesti Agenciju o promenama. Da bi do lobiranja došlo, neophodno je da se zaključi ugovor o lobiranju, čiji su elementi detaljno propisani u predlogu zakona. Taj zakon, čije je usvajanje predviđeno Akcionim planom za poglavlje 23 i predstavlja jednu od preporuka - REKA, biće prvi pravni akt kojim će u Srbiji zakonski biti regulisano lobiranje, a u cilju zaštite javnog interesa. Predloženim rešenjem definiše se ko može da bude lobista, ko lobirano lice, a ko naručilac lobiranja, i taksativno nabraja koje se sve aktivnosti ne smatraju lobiranjem. Predviđeno je da lobiranje može da obavlja fizičko ili pravno lice (privredno društvo, odnosno udruženje), koje ima odobrenje za obavljanje delatnosti lobiranja koje izdaje Agencija za borbu protiv korupcije, dok naručilac lobiranja može da bude fizičko ili pravno lice u čijem interesu se vrši lobiranje. Posebno se ističe da se lobiranjem ne smatraju razne informacije i mišljenja o zakonima i drugim propisima objavljeni u sredstvima javnog informisanja, kao ni aktivnosti stručnjaka koji javno saopštavaju svoje stavove, odnosno dostavljaju predloge i stručna mišljenja organima vlasti radi iniciranja, pripreme, razmatranja, usvajanja i davanja obrazloženja predloženih normativnih rešenja. U registar lobista fizičkih lica se, prema zakonu, može upisati državljanin Srbije koji ima visoku stručnu spremu i koji nije osuđivan za krivično delo koje ga čini nedostojnim za obavljanje lobiranja i koji je završio obuku za lobistu. I strano fizičko lice može da obavlja lobiranje u Srbiji ako je registrovano za obavljanje lobiranja u državi čiji je državljanin.

----------------------------------------------------------

Datum: 29.08.2018

Medij: Kurir     Strana: 6

Rubrika: Društvo

Autori: Redakcija

Teme: Korupcija

Naslov: JELISAVETA VASILIĆ / SAVET ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE

JELISAVETA VASILIĆ / SAVET ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE

Uspešna borba protiv korupcije je borba za oporavak i jačanje privrednih, državnih i političkih institucija

----------------------------------------------------------

Datum: 29.08.2018

Medij: Politika     Strana: 1,8

Rubrika: Hronika

Autori: Danijela Davidov Kesar

Teme: Javne nabavke/Korupcija

Naslov: Protiv direktora bolnica podneto osam krivičnih prijava

Protiv direktora bolnica podneto osam krivičnih prijava

Danijela Davidov Kesar

Tim za borbu protiv korupcije u zdravstvu Mi-

nistarstva zdravlja podneo je nadležnim organima osam krivičnih prijava, od toga pet protiv bivših i sadašnjih rukovodilaca i direktora zdravstvenih ustanova, zbog sumnje da su izvršili krivična dela zloupotrebe službenog položaja i nesavesnog rada u službi. Kako „Politika” saznaje, prijave su dostavljene Posebnom odeljenju za suzbijanje korupcije - Višem javnom tužilaštvu u Kraljevu i Nišu, dok su četiri izvepggaja i tri prijave zbog krivičnog dela prevare i falsifikovanja isprave dostavljeni osnovnim javnim tužilapggvima u Beogradu, Vršcu i Sremskoj Mitrovici na dalju nadležnost i ti postupci su u toku.

Vesna Dimitrijević, predsednica antikorupcijskog tima, kaže za „Politiku” da su za godinu dana obavili kontrole u više od 80 zdravstvenih ustanova na teritoriji Srbije, gde su imali uvid u finansijsku i medicinsku dokumentaciju.

- Uvidom u finansijsku dokumentaciju kontrolisan je poslovni odnos između zdravstvenihustanova i dobavljača - preduzeća sa kojima je ostvaren najveći promet prilikom kupovine medicinske opreme, lekova, sanitetskog i medicinskog materijala, kontrolisani su postupci i tokovi sprovođenja javnih nabavki, da li su namenski utrošena i korišćena budžetska i finansijska sredstva... - navodi Dimitrijevićeva. strana 8

Sadašnji i bivši rukovodioci zdravstvenih ustanova iz cele Srbije terete se da su zloupotrebili službeni položaj i nesavesno radili

Protiv direktora bolnica podneto osam krivičnih prijava

Prilikom provera članovi ti-

ma uočili su propuste u sprovođenju postupaka javnih nabavki, kao i nenamensko trošenje i korišćenje budžetskih i sopstvenih sredstava, potpisivanje utovora štetnih po zdravstvenu ustanovu i niz nepravilnosti prilikom sačinjavanja liste čekanja, neuredno vođenje i evidentiranje medicinske dokumentacije, istorije bolesti, izveštaja lekara specijaliste...

- Obavljenjeiuvidumedicinsku dokumentaciju, pa su proveravane liste čekanja za hirurške intervencije, vreme i način zakazivanja dijagnostičkih pregleda pacijenata, da li se medicinska dokumentacija evidentira shodno protokolima i Zakonu o zdravstvenoj zaštiti... - navodi Dimitrijevićeva.

Petočlani antikorupcijski tim proveravao je i tačnost navoda u prijavama pacijenata, od kojih je bilo više od 100 osnovanih, a vršio je i provere po nalogu ministra zdravlja koje se odnose na akguelne probleme.

- Posebno napominjem aktivnu saradnju sa policijskim službenicima Posebnog odeljenja za borbu protiv korupcije MUP-a na realizaciji prijava podnetih za krivična dela primanja i davanja mita protiv zaposlenih u zdravstvu. Uočeno je da kod nekih pacijenata postoji bojazan da prijave lekare koji traže novac za pružanje zdravstvene usluge u državnim ustanovama, jer se plaše da će ih kolege doktori odbiti i da im neće biti obezbeđena adekvatna pomoć. Stoga naglašavam da naš tim nakon podnete istinite i proverene prijave preduzima sve aktivnosti u vezi sa daljim lečenjem pacijenata koji prijave krivično delo i oni će se tretirati kao prioritetni pacijenti, što znači da će lečenje preuzeti drugi lekari odmah i bez odlaganja - objašnjava naša sagovornica.

Zadatak antikorupcijskog tima u zdravstvu je prvenstveno da deluje preventivno, da se spreči da do korupcije uopšte i dođe, zbog čega, ističe Dimitrijevićeva, svakodnevnim radom na terenu nastoje da vrate poverenje u zdravstvo i bele mantile, jer zdravstvene ustanove nisu samo stecište korupcije.

Pacijenti se boje da prijave lekara koji traži novac za pružanje zdravstvene usluge jer smatraju da im neće biti obezbeđena adekvatna pomoć

i

----------------------------------------------------------

Datum: 29.08.2018

Medij: Večernje novosti     Strana: 3

Rubrika: Politika

Autori: S. ROVČANIN -TOMKOVIĆ

Teme: Agencija za borbu protiv korupcije

Naslov: Jadranka pazarila stan, a Nenad kola

dostupan i podatak o tome da li funkcioner koristi službeni stan ili od države uzima novac da ga iznajmljuje. Ostali podaci iz izveštaja se ne objavljuju i koriste se samo za slučaj pokretanja istrage protiv nekog funkcionera.

Jadranka pazarila stan, a Nenad kola

BIVŠI predsednik Srbije Tomislav Nikolić poslao je obaveštenje Agenciji za borbu protiv korupcije da je zvanično postao penzioner, i da će primati 97.484 dinara. Ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović obavestila je ovu instituciju da je kupila dvosoban stan od 58 kvadrata, a njen kolega iz Vlade zadužen za inovacije i tehnološki razvoj Nenad Popović da je pazario novi automobil marke "mercedes".

Troje funkcionera prijavilo je tokom ove godine promene u imovinskom stanju, a na osnovu Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije. Na sajtu institucije vidi se i da je posle reizbora na mesto guvernera, Jorgovanka Tabaković poslala obaveštenje da nastavlja da obavlja ovu funkciju i prima platu od 535.323 dinara. Izmene u imovinskim kartama prijavili su i ministri zdravlja Zlatibor Lončar i rada i socijalne politike Zoran Đorđević, ali one se, kažu u Agenciji, tiču poda-BIVŠI predsednik Srbije Tomislav Nikolić poslao je obaveštenje Agenciji za borbu protiv korupcije da je zvanično postao penzioner, i da će primati 97.484 dinara. Ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović obavestila je ovu instituciju da je kupila dvosoban stan od 58 kvadrata, a njen kolega iz Vlade zadužen za inovacije i tehnološki razvoj Nenad Popović da je pazario novi automobil marke "mercedes".

taka koji se ne objavljuju na internet-stranici. Prema zakonu, funkcioner je dužan da, najkasnije do 31. januara podnese izveštaj o bitnim promenama koje se odnose na imovinu čija vrednost prelazi iznos godišnje prosečne zarade bez poreza i doprinosa Srbiji - oko 600.000 dinara. I oni koji odu sa položaja moraju da prijavljuju imovinske karte u naredne dve godine. - Funkcioneri su počeli dosta odgovorno da se ponašaju i šalju nam nove izveštaje čim do promena u imovinskom stanju dođe. Ne čekaju naredni 31. januar kao krajnji rok do kojeg moraju da pošalju novine - rečeno je "Novostima" u Agenciji. Izveštaj sadrži podatke o svojini nad nepokretnostima i pokretnostima (dragocenosti, zbirke, umetnički predmeti...), depozitima, akcijama i udelima u firmama, autorskim pravima, dugovima (glavnica, kamata i rok otplate) i potraživanjima i platama. U registru koji se nalazi na sajtu Agencije mogu se pronaći podaci o platama funkcionera za javnu funkciju ili još neka primanja, ukoliko ih ima. Navodi se vlasništvo nad stanovima, automobilima, zemljištem, brodovima, motorima kao i depoziti u bankama. Takođe, javno je

  1. ROVČANIN - TOMKOVIĆ

KAZNE AGENCIJA može pokrenuti postupak protiv funkcionera u slučaju da nije prijavio imovinu ili je dao lažne podatke, a na osnovu prijave koja može biti i anonimna. On ima pravo da se izjasni pred članovima ove institucije. Ukoliko je povredio zakon, može da dobije meru upozorenja, a moguće je i javna preporuka za razrešenje.

----------------------------------------------------------

Datum: 29.08.2018

Medij: Večernje novosti     Strana: 4

Rubrika: Društvo

Autori: V. C.S.

Teme: Korupcija/Agencija za borbu protiv korupcije

Naslov: STOP KORUPCIJI

STOP KORUPCIJI

DUGO očekivani Predlog zakona o lobiranju ušao je u skupštinsku proceduru i poslanici bi o njemu, kako saznajemo, trebalo da se izjasne krajem septembra ili početkom oktobra. On predviđa da lobiranje može da vrši pojedinac, privredno društvo ili udruženje koje je dobilo licencu od Agencije za borbu protiv korupcije i koje je upisano u registar lobista. Osim njih, zakon definiše i neregistrovanog lobistu. To je onaj pojedinac koji nije upisan u registar ali je zakonski zastupnik ili je zaposlen kod korisnika lobiranja, ili pak zastupa interese udruženja ili privrednog društva čiji je član korisnik lobiranja. Samom postupku lobiranja mora da prethodi zaključivanje ugovora između lobiste i naručioca. Licencu lobiste može dobiti samo onaj ko je završio obuku, ko je državljanin Srbije, ima visoku stručnu spremu i nije osuđivan za krivično delo koje ga čini nedostojnim. I strano fizičko lice može da obavlja ove poslove ako je za njih registrovano u državi čiji je državljanin.

  1. C. S.

----------------------------------------------------------

Datum: 28.08.2018

Medij: RTS1

Emisija: Jutarnji dnevnik/RTS

Autori: Redakcija

Teme: Korupcija

Naslov: Antikorupcijski tim u zdravstvu

Voditelj:Pre skoro godinu dana formiran je petočlani antikorupcijski tim u zdravstvu. Do sada su proverili preko 80 zdravstvenih ustanova širom Srbije. Šta su sve kontrolisali a šta otkrili to pitamo našu Ivanu Božović koja je ovog jutra sa predsednicom tog tima. Ivana izvoli.Reporter, Ivana Božović:Marija, između ostalog moram da kažem da smo proveravali javne nabavke, liste čekanja, zakazivanje intervencija, na šta je sve odlazio novac u zdravstvenim ustanovama, odnosno zapravo na šta se trošio novac, takođe su kontrolisali i privatne ordinacije, apoteke, a šta su otkrili pitamo ovoga jutra Vesnu Dimitrijević, predsednicu Antikorupcijskog tima. Dobar dan, hvala Vam što govorite za dnevnik RTS-a. Šta ste otkrili za ovih godinu dana?Vesna Dimitrijević, predsednica antikorupcijskog tima:Antikorupcijski tim Ministarstva zdravlja kao što ste rekli godin udana svakodnevno radi na terenu, vrši uvid u medicinsku i finansijsku dokumentaciju i sve vreme dok vršimo kontrolu otkrili smo nepravilnosti u smislu vođenja medicinskih i finansijske dokumentacije, u kom smislu? U ranijem periodu je bilo dosta je bilo lista čekanja, dosta je pacijenata bilo na listi čekanja, što se tiče finansijske dokumentacije bilo je propusta u sprovođenju postupka javnih nabavki, kupovinu opreme, međutim vremenom našim radom i proverama preventivno delujemo da do toga više ne dođe.Reporter, Ivana Božović:E sad podneli ste 8 krivičnih prijava za ovih godinu dana, zašto i protiv koga?Vesna Dimitrijević, predsednica antikorupcijskog tima:Antikorupcijski tim je provere radi na dva načina. Prvi način je lociranje problema, a ukoliko lociramo u prvoj proveri se lociraju problemi onda vršimo drugu vrstu provere gde prikupljamo relevantnu dokumentaciju i gde vidimo da postoje osnovana sumnja da je izvršeno neko krivično delo. Zadnjih godinu dana smo podneli 8 krivičnih prijava, od toga 5 krivičnih prijava posebnom odeljenje za suzbijanje korupcije višeg javnog tužilaštva protiv sadašnjih i bivših direktora zdravstvenih ustanova zbog zloupotrebe službenog položaja, nesavesnog rada u službi i 3 prijave i 4 izveštaja osnovnom javnom tužilaštvu na dalju nadležnost i odluku.Reporter, Ivana Božović:Radili ste i po prijavama građana, bilo je preko 100 osnovanih da kažemo prijava, na šta se sve žale pacijenti?Vesna Dimitrijević, predsednica antikorupcijskog tima:Pacijenti, da Vam kažem u poslednje vreme građani su prepoznali rad antikorupcijskog tima i u poslednje vreme ima manje prijava, ali konkretnih prijava. Šta to znači? Znači nema prijava kao ranije znate nisu me primili na vreme i slično, već konkretno lekar taj i taj zakazao mi je pregled, nije taj dan došao na posao. Da Vam kažem svaku prijavu proveravamo, pokušavamo da vratimo poverenje i pacijentima i građanima jer lekari su lekari 365 dana, bore za svačiji svačiji život.Reporter, Ivana Božović:Ono što moram da Vas pitam kada već spominjemo pacijente, oni se žale nekada i na liste čekanja. U poslednjih godinu dana one su smanjene, da li ste tu primetili neke koruptivne radnje i da li zapravo tu ima koruptnih radnji?Vesna Dimitrijević, predsednica antikorupcijskog tima:Da Vam kažem konkretno, koruptivne radnje nismo uočili, ali je bilo prostora i propusta gde može da se posumnja da eventulno može da pacijent razmišlja aha ja sam stavljen na listu čekanja možda ako bi častio nekog.Reporter, Ivana Božović:To ste proverili?Vesna Dimitrijević, predsednica antikorupcijskog tima:Tako je, možda bi ranije došao na red. Konkretno shodno zakonu o zdravstvenom osiguranju postoje lista prethodno obavšetenje gde lekar potpisuje to prethodno obaveštenje zajedno sa pacijentom i obaveštava ga razloge zašto se stavlja na listu čekanja i kad će eventualno biti pozvan na hiruršku intervenciju. Mnoge zdravstvene ustanove nisu znale ni da postoji taj dokument, mi to sugerišemo zaista svi su u najkraćem roku potpisali takozvane ugovore između pacijenta i lekara, tako da to fantastično funkcioniše. Zašto je to bitno? Zato što.Reporter, Ivana Božović:Samo za kraj da završimo upravo to što ste rekli, zašto je to važno?Vesna Dimitrijević, predsednica antikorupcijskog tima:To je mnogo važno jer se smanjuje manipulativni tok i razmišljanja građana zašto sam ja 105. na listi na čekanja a nisam možda 70. i tome slično i šta posebno hoću da kažem, da Vi mediji imate znatno bitnu ulogu u promociji zaista vrednih i požrtvovanih i lekara i medicinskog osoblja i zaista se bore za svaki život pacijenata, to što je mali broj ljudi koji ovaj na neki način izvrše krivično delo, ali to je minimalno minimalno minimalno.Reporter, Ivana Božović:Hvala što ste govorili za dnevnik RTS-a i Marija samo za kraj još jedna informacija građani koji posumnjaju da je došlo do korupcije, korupciju mogu da prijave policiji na broj 192 ili Ministarstvu zdravlja na dva mejla, Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. i Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.. Marija toliko za sada.Voditelj:Ivana hvala tebi i tvojoj sagovornici. Ko i kako u Srbiji brine o napuštenim životinjama, jedan od programa kontrole.                            

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Datum: 28.08.2018

Medij: RTS1

Emisija: Dnevnik/RTS1

Autori: Redakcija

Teme: Korupcija

Naslov: Kontrola rada zdravstvenih ustanova

Spiker:Antikorupcijski tim u zdrastvu proverio je za godinu dana rad više od 80 zdrastvenih ustanova u zemlji. Proveravana su javne nabavke ,liste čekanja, zakazivanja, intervencije ali i rad privatnih ordinacija i apoteka, rekla je ze RTS predsednica tog tima Vesna Dimitrijević. Kazala je i da je protiv sadašnjih i bivših direktora zdrastvenih ustanova podneto osam krivičnih prijava od toga pet krivičnih prijava posebnom odelenju za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva zbog zloupotrebe službenog položaja i nesavesnog rada u službi .

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Datum: 28.08.2018

Medij: RTS1

Emisija: Ovo je Srbija

Autori: Redakcija

Teme: Korupcija

Naslov: Korupcija u zdravstvu

SpikerAntikorupcijski tim u zdravstvu proverio je za godinu dana rad u više od 80 zdravstvenih ustanova. Proveravane su javne nabavke, liste čekanja, zakazivanje, intervencija, ali i rad privatnih ordinacija i apoteka, rekla je za Radio televiziju Srbije predsednica tog tima Vesna Dimitrijević. Kazala je i da je protiv sadašnjih i bivših direktora zdravstvenih ustanova podneto 8 krivičnih prijava, od toga pet krivičnih prijava posebnom odeljenju Višeg javnog tužilaštva za suzbijanje korupcije zbog zloupotrebe službenog položaja i nesavesnog rada u službi.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Datum: 28.08.2018

Medij: RTS1

Emisija: Šta radite bre/RTS1

Autori: Redakcija

Teme: Korupcija

Naslov: Borba porotiv korupcije

Spiker:Antikorupcijski tim u zdravstvu proverio je za godinu dana rad u više od 80 zdravstvenih ustanova u zemlji. Proveravane su javne nabavke, liste čekanja, zakazivanje intervencija ali i rad privatnih koordinacija i apoteka rekla je predsednica tog tima Vesna Dimitrijević. Kazala je i da je protiv sadašnjih i bivših direktora zdravstvenih ustanova podneto osam krivičnih prijava, od toga pet krivičnih prijava posebnom odeljenju za suzbijanje korupcije višeg javnog tužilaštva zbog zloupotrebe složbenog položaja i nesavesnog rada u službi.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Datum: 28.08.2018

Medij: RT Vojvodina 1

Emisija: Dnevnik 17

Autori: Redakcija

Teme: Korupcija

Naslov: Antikorupcijski timovi u zdravstvu

Pre skoro godinu dana formiran je petočlani antikorupcijski tim u zdravstvu. Do sada su proverili više od 80 zdravstvenih ustanova širom Srbije. Protiv sadašnjih i bivših direktora zdravstvenih ustanova podneto je osam krivičnih prijava.

Antikorupcijski tim Ministarstva zdravlja proveravao je poslednjih godinu dana javne nabavke, liste čekanja, zakazivanje intervencija, na šta odlazi novac u zdravstvenim ustanovama, kao i rad ordinacija i apoteka.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Datum: 28.08.2018

Medij: naslovi.net

Link: https://naslovi.net/2018-08-28/radio-021/transparentnost-tuzilastvo-da-proveri-da-li-je-rts-morao-da-stane-iza-filma-ristovskog/22158834

Autori: Redakcija

Teme: Transparentnost Srbija (Transparency Serbia)

Naslov: Transparentnost: Tužilaštvo da proveri da li je RTS morao da stane iza filma Ristovskog

Transparentnost Srbija zatražila je od Višeg javnog i Tužilaštva za organizovani kriminal informacije da li su nešto preduzeli povodom izjave Lazara Ristovskog... Transparentnost Srbija zatražila je od Višeg javnog i Tužilaštva za organizovani kriminal informacije da li su nešto preduzeli povodom izjave Lazara Ristovskog da je "RTS morao da stane" iza njegovog projekta snimanja filma o kralju Petru Prvom.Radio 021 pre 3 minuta | N1 Naime, država je, kaže autor projekta Lazar Ristovski, u potpunosti stala iza njegovog ostvarenja - do mere da su pojedine opštine unapred kupovale karte za nedovršeni film, a da je za ostatak od 2,3 miliona evra, koliko je snimanje koštalo, sam predsednik Aleksandar Vučić morao da pritisne javni servis. "Prve pare koje je ovaj projekat dobio, dobio je na konkursu - legalno. Male pare. S tim parama se nije mogao završiti ovaj projekat. Kad... Kliknite ovde da biste pročitali vest u celini na sajtu 021.rs " Pogledajte još vesti iz kategorije Društvo "

----------------------------------------------------------

Datum: 28.08.2018

Medij: vesti.rs

Link: https://www.vesti.rs/Novi-Sad/Transparentnost-Tuzilastvo-da-proveri-da-li-je-RTS-morao-da-stane-iza-filma-Ristovskog.html

Autori: Redakcija

Teme: Transparentnost Srbija (Transparency Serbia)

Naslov: TRANSPARENTNOST: TUŽILAŠTVO DA PROVERI DA LI JE RTS MORAO DA STANE IZA FILMA RISTOVSKOG

Transparentnost Srbija zatražila je od Višeg javnog i Tužilaštva za organizovani kriminal informacije da li su nešto preduzeli povodom izjave Lazara Ristovskog da je 'RTS morao da stane' iza njegovog projekta snimanja fi Izvor: Radio 021, 28.Avg.2018, 08:00 Transparentnost Srbija zatražila je od Višeg javnog i Tužilaštva za organizovani kriminal informacije da li su nešto preduzeli povodom izjave Lazara Ristovskog da je "RTS morao da stane" iza njegovog projekta snimanja filma o kralju Petru Prvom.Naime, država je, kaže autor projekta Lazar Ristovski, u potpunosti stala iza njegovog ostvarenja - do mere da su pojedine opštine unapred kupovale karte za nedovršeni film, a da je za ostatak od 2,3 miliona evra, koliko je snimanje koštalo, sam predsednik Aleksandar Vučić morao da pritisne javni servis."Prve pare koje je ovaj projekat dobio, dobio je na konkursu - legalno. Male pare. S tim parama se nije mogao završiti ovaj projekat. Kad kažem "podrška...  

----------------------------------------------------------

Datum: 28.08.2018

Medij: 021.rs

Link: http://www.021.rs/story/Info/Srbija/195656/Transparentnost-Tuzilastvo-da-proveri-da-li-je-RTS-morao-da-stane-iza-filma-Ristovskog.html

Autori: Redakcija

Teme: Transparentnost Srbija (Transparency Serbia)

Naslov: Transparentnost: Tužilaštvo da proveri da li je RTS morao da stane iza filma Ristovskog

Transparentnost Srbija zatražila je od Višeg javnog i Tužilaštva za organizovani kriminal informacije da li su nešto preduzeli povodom izjave Lazara Ristovskog da je "RTS morao da stane" iza njegovog projekta snimanja filma o kralju Petru Prvom.Naime, država je, kaže autor projekta Lazar Ristovski, u potpunosti stala iza njegovog ostvarenja - do mere da su pojedine opštine unapred kupovale karte za nedovršeni film, a da je za ostatak od 2,3 miliona evra, koliko je snimanje koštalo, sam predsednik Aleksandar Vučić morao da pritisne javni servis.   "Prve pare koje je ovaj projekat dobio, dobio je na konkursu - legalno. Male pare. S tim parama se nije mogao završiti ovaj projekat. Kad kažem "podrška gospodina Vučića" - nije on sad došao pa mi dao pare, dva miliona da snimim film, nego je u razgovorima s RTS-om došlo dotle da RTS mora da stane iza toga. Dakle, kada je RTS stao iza toga, kao državna kuća koja ima budžet za to, onda je taj projekat počeo da biva izvestan", rekao je Ristovski.   Kako navode u Transparentnosti, smatraju da se iz te izjave može razumeti da RTS ne donosi odluke na osnovu umetničkih i drugih kriterijuma, već pod uticajem predsednika države, koji za to nije nadležan. Programski direktor Transparentnosti Nemanja Nenadić očekuje da će odgovor tužilaštva verovatno glasiti da do sada nije ispitivalo ovaj slučaj.   "Svrha našeg obraćanja tužilaštvu jeste da oni nešto urade, ako nisu do sada. Šire gledano, cilj je da se ne prelazi olako preko ovako otvorenih priznanja ili optužbi o vaninstitucionalnim uticajima na donošenje odluka o finansiranju", kaže Nenadić za list "Danas".    Direktor RTS Dragan Bujošević to demantuje i kaže za N1 da je dogovor u vezi sa filmom i serijom postignut još pre nego što je Vučić došao na vlast, a on u fotelju generalnog direktora javnog servisa.   "Zatekao sam scenario koji je RTS otkupio i dogovore scenariste Milovana Vitezovića i Lazara Ristovskog, koji su imali i poseban ugovor za film. Logično je da serija bude emitovana u 2018. godini i da time obeležimo 100 godina od završetka Prvog svetskog rata. Preporučujem vam da pitate Ristovskog šta je želeo da kaže. Znate, neki glumci su bolji kada izgovaraju tuđe tekstove", rekao je za N1 Bujošević.   Ristovski, pak, nije mogao da da pojašnjenje, jer se trenutno nalazi na Krfu. Pre nego što je otišao na odmor, najavio je da će mu uloga kralja Petra biti poslednja u karijeri, jer planira povlačenje sa scene. Autor: N1  

----------------------------------------------------------

Datum: 28.08.2018

Medij: glavnevesti.com

Link: http://www.glavnevesti.com/srbija/2320690/Transparentnost-Tuzilastvo-da-proveri-da-li-je-RTS-morao-da-stane-iza-filma-Ristovskog

Autori: www.glavnevesti.com

Teme: Transparentnost Srbija (Transparency Serbia)

Naslov: Transparentnost: Tužilaštvo da proveri da li je RTS morao da stane iza filma Ristovskog - Srbija

Transparentnost Srbija zatražila je od Višeg javnog i ..Transparentnost Srbija zatražila je od Višeg javnog i Tužilaštva za organizovani kriminal informacije da li su nešto preduzeli povodom izjave Lazara Ristovskog da je "RTS morao da stane" iza njegovog projekta snimanja filma o kralju Petru Prvom.   izvor: 021      

----------------------------------------------------------

Datum: 28.08.2018

Medij: dnevnik.rs

Link: https://www.dnevnik.rs/drustvo/obnova-kcv-ponovo-ce-raditi-bazen-u-klinici-za-rehabilitaciju-28-08-2018

Autori: Redakcija

Teme: Javne nabavke

Naslov: Obnova KCV: Ponovo će raditi bazen u Klinici za rehabilitaciju

NOVI SAD: Posle bezmalo 20 godina, pacijentima će biti na raspolaganju bazen u Klinici za rehabilitaciju, jer je Pokrajinska vlada odvojila novac za rekonstrukciju ove klinike.Pokrajinski sekretar zadužen za zdravstvo docent dr Zoran Gojković kaže kako je na nedavno završenom konkursu. Pokrajinska vlada dala 173 miliona dinara za obnovu i adaptaciju klinika u okviru Kliničkog centra Vojvodine.Bazen u Klinici za rehabilitaciju nije u pravoj funkciji 20 godina i sada se planira njegova obnova. Neophodan je za terapeutske procedure i koristi se u rehabilitaciji pacijenata s različitim povredama i oboljenjima, različitih organskih sistema, kod ortopedskih, neuroloških i drugih operacija, svuda gde je potrebna terapija vodom, najavio je za "Dnevnik" pokrajinski sekretar docent dr Zoran Gojković i dodao kako je uporedo s infrastrukturnim ulaganjem u Kliniku za rehabilitaciju, ova ustanova prošle godine dobila novac za kupovinu i nabavku različitih medicinskih uređaja, za rehabilitaciju pacijenata, kao što su laseri, magneti i struje.Ova klinika je sada i mesto na kojem su smešteni pacijenti Klinike za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju, koja je iseljena, jer je započeta i njena obnova.Rad Klinike za ortopediju obavlja se neometano i rade se sva hitna ortopedska stanja. Do kompletnog završetka rekonstrukcije Klinike za ortopediju, pacijenti će biti smešteni na drugom spratu Klinike za rehabilitaciju, napominje Gojković.Kako objašnjava, zgrada u kojoj je Klinika za ortopediju je stara, i u nju su se ortopedi uselili 1960. godine, a pre toga je u objektu bilo prvo novosadsko porodlište.Osim krečenja, praktično nije bilo nikakvih investicionih ulaganja u prethodnih 60 godina. Prilikom ovih radova došli smo do frapantnog podatka da Klinika za ortopediju u prizemlju nije imala pod, odnosno da je linoleum postavljen direktno na zemlju, a između spratova nije bilo ploče, nego su postavljene grede i daske, ali to ide na obraz onima koji su do sada trebali da vode računa o ustanovi, kazao je dr Gojković.Trenutno su u toku i radovi u Klinici za ORL, koja je u sličnom stanju kao i sve ostale zgrade u krugu Pokrajinske bolnice.Kompletno je završena prva faza rekonstrukcije Klinike za neurologiju i Klinike za psihijatriju, a završava se projektovanje faze dva, za koji se planira novac u budžetu za iduću godinu. Završena je prva faza izgradnje nove zgrade Klinike za infektivne bolesti, odnosno dela koji spaja dva krila Klinike, gde je smeštena poluintenziva, a sledi faza dva gde će biti kompletno uređenje Klinike, za šta je obezbeđen novac i na raspolaganju je Kliničkom centru Vojvodine, naveo je dr Gojković.Počinje i rekonstrukcija Klinike za abdominalnu hirurgiju, zgrade koje je najstarija u KCV i izgrađena je 1909. godine. Završene su javne nabavke za rekonstrukciju objekta sudske medicine, kao i novog odeljenja za prijem bolesnika, koji će biti pored zgrade Radiologije, a ne više u maloj kancelariji, na ulazu u krug bolnice.Svi objekti obnavljaju se po istom standardu. Zamenjuje se stolarija i postavljaju PVC vrata i prozori, stavljaju se podne i zidne obloge, prave novi toaleti, nova električna, kao i vodovodna i kanalizaciona mreža, nova grejna tela. Sve će biti jedna funkcionalna celina i u narednih 30 godina biće dovoljno samo održavanje klinika, najavio je dr Gojković. Foto: Dnevnik (arhiva) Rekonstrukcija 10.000 kvadrata PoliklinikeDr Gojković kaže kako se trenutno radi projekat rekonstrukcije 10.000 kvadratnih metara Poliklinike, a s obzirom na veličinu i značaj objekta, to će biti i veliko ulaganje.Adaptaciju Poliklinike finansiraće Kancelarija za javna ulaganja Republike Srbije, a Gojković kaže da će posao koštati između pet i šest miliona evra. Obnova Poliklinike planira se naredne godine. U Klinici za ginekologiju i akušerstvo, Betaniji kako je Novosađani zovu, radi se jedinica poluintenzivne nege, na prvom spratu, gde su smeštene žene nakon porođaja carskim rezom ili posle drugih hirurških intervencija. Gojković podseća na to da je prošle godine u Betaniji sređen deo gde su smeštene žene koje su se porodile prirodnim putem.Rekonstruiše se kompletna kanalizaciona mreža i posebno severni deo, gde su klinike za neurologiju i psihijatriju, a veliku pomoć u parternom uređenju Klinički centar ima od Grada Novog Sada, koji je potpuno finansirao asfaltiranje površina, kao pravljenje parkinga, te sada KCV ima mogućnost za prijem 500 automobila. Uporedo s time, Novi Sad investira i u priključivanje bolnice na gradsku toplanu, a do sada je jedan bio priključen na toplanu, a ostale klinike su se grejale na mazut. Nadamo se konačnom rešenju problema grejanja, naveo je dr Gojković.Sekretar najavljuje da se priprema i idejno-tehnička dokumentacija za obnovu klinika za očne bolesti, urologiju, plastičnu i rekonstruktivnu hiurgiju, maksilofacijalnu hirurgiju, anesteziju i intenzivnu terapiju, kao i četiri klinike za interne bolesti, koje su u jednoj zgradi. Novac za pravljenje dokumentacije izdvojen je na ovom pokrajinskom konkursu, tako da čim planovi budu gotovi, iduće godine može da se izdvoji novac za radove i da se obnove i te klinike.Ovi radovi su ogroman posao, koji ne može da završi brzo, već je u pitanju proces koji zahteva nešto duži vremenski period, zbog specifičnosti zdravstvenog sistema. Ni u jednom trenutku ne smemo da imamo deficit kapaciteta za lečenje pacijenata, jer ne postoji mogućnost da se na kraći ili duži vremenski period obustavi rad jedne zdravstvene ustanove, napomenuo je dr Gojković.LJ. Petrović                

----------------------------------------------------------

Datum: 28.08.2018

Medij: rts.rs

Link: http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/135/hronika/3240790/antikorupcijski-tim-proverio-80-zdravstvenih-ustanova-podneto-osam-krivicnih-prijava.html

Autori: Redakcija

Teme: Javne nabavke

Naslov: Antikorupcijski tim proverio 80 zdravstvenih ustanova, podneto osam krivičnih prijava

Pre skoro godinu dana formiran je petočlani antikorupcijski tim u zdravstvu. Do sada su proverili preko 80 zdravstvenih ustanova širom Srbije. Protiv sadašnjih i bivših direktora zdravstvenih ustanova podneto je osam krivičnih prijava. Najnovije vesti, analize i izveštaji sa lica mesta iz Srbije, Balkana i sveta. Budite u toku sa političkim, društvenim i poslovnim trendovimaPre skoro godinu dana formiran je petočlani antikorupcijski tim u zdravstvu. Do sada su proverili preko 80 zdravstvenih ustanova širom Srbije. Protiv sadašnjih i bivših direktora zdravstvenih ustanova podneto je osam krivičnih prijava.Antikorupcijski tim Ministarstva zdravlja proveravao je poslednjih godinu dana javne nabavke, liste čekanja, zakazivanje intervencija, na šta odlazi novac u zdravstvenim ustanovama, kao rad i prirodnih ordinacija i apoteka. Predsednica komisije za borbu protiv korupcije u zdravstvu Vesna Dimitrijević kaže za RTS da antikorupcijski tim godinu dana svakodnevno radi na terenu. "Vrši uvid u medicinsku i finansijsku dokumentaciju i sve vreme dok se vrši kontrola otkrivene su nepravilnosti u vođenju te dokumentacije", rekla je Vesna Dimitrijević i dodala da je u ranijem periodu bilo dosta pacijenata na listi čekanja. Što se tiče finansijske dokumentacije bilo je, kaže, propusta u sprovođenju postupaka javnih nabavki, kupovine opreme. "Međutim, našim radom i proverama, mi preventivno delujemo da do toga više ne dođe", dodaje Dimitrijević.  Antikoprupcijski tim provere sprovodi na dva načina. Prvo je lociranje problema, a onda se vrši druga vrsta provere, gde se prikuplja relevantna dokumentacija kako bi se utvrdilo da li postoji osnova sumnje da je izvršeno krivično delo. "Poslednjih godinu dana smo podneli osam krivičnih prijava. Od toga pet krivičnih prijava posebnom odeljenju za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva protiv sadašnjih i bivših direktora zdravstvenih ustanova, zbog zloupotrebe službenog položaja i nesavesnog rada u službi. Tri krivične prijave i četiri izveštaja Osnovnom javnom tužilaštvu", kaže predsednica komisije za borbu protiv korupcije u zdravstvu. Smatra da su građani prepoznali rad antikorupcijskog tela i dodaje da u poslednje vreme ima manje prijava, ali ističe da se sada prijave građana odnose na konkretne situacije. "To znači, nema prijava kao ranije - 'Znate, nisu me primili na vreme' i slično, već konkretno - lekar taj i taj mi je zakazao pregled, a tog dana nije došao na posao", navodi predsednica komisije. Dimitirijević ističe da se svaka prijava proverava i na taj način pokušava da se vrati poverenje i pacijentima i građanima, jer, ističe - lekari su lekari 365 dana i bore se za svačiji život.  

----------------------------------------------------------

Datum: 28.08.2018

Medij: rts.rs

Link: http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/135/hronika/3240790/antikorupcijski-tim-proverio-80-zdravstvenih-ustanova-podneto-osam-krivicnih-prijava.html

Autori: Redakcija

Teme: Javne nabavke

Naslov: Antikorupcijski tim proverio 80 zdravstvenih ustanova, podneto osam krivičnih prijava

Pre skoro godinu dana formiran je petočlani antikorupcijski tim u zdravstvu. Do sada su proverili preko 80 zdravstvenih ustanova širom Srbije. Protiv sadašnjih i bivših direktora zdravstvenih ustanova podneto je osam krivičnih prijava. Najnovije vesti, analize i izveštaji sa lica mesta iz Srbije, Balkana i sveta. Budite u toku sa političkim, društvenim i poslovnim trendovimaPre skoro godinu dana formiran je petočlani antikorupcijski tim u zdravstvu. Do sada su proverili preko 80 zdravstvenih ustanova širom Srbije. Protiv sadašnjih i bivših direktora zdravstvenih ustanova podneto je osam krivičnih prijava.Antikorupcijski tim Ministarstva zdravlja proveravao je poslednjih godinu dana javne nabavke, liste čekanja, zakazivanje intervencija, na šta odlazi novac u zdravstvenim ustanovama, kao rad i prirodnih ordinacija i apoteka. Predsednica komisije za borbu protiv korupcije u zdravstvu Vesna Dimitrijević kaže za RTS da antikorupcijski tim godinu dana svakodnevno radi na terenu. "Vrši uvid u medicinsku i finansijsku dokumentaciju i sve vreme dok se vrši kontrola otkrivene su nepravilnosti u vođenju te dokumentacije", rekla je Vesna Dimitrijević i dodala da je u ranijem periodu bilo dosta pacijenata na listi čekanja. Što se tiče finansijske dokumentacije bilo je, kaže, propusta u sprovođenju postupaka javnih nabavki, kupovine opreme. "Međutim, našim radom i proverama, mi preventivno delujemo da do toga više ne dođe", dodaje Dimitrijević.  Antikoprupcijski tim provere sprovodi na dva načina. Prvo je lociranje problema, a onda se vrši druga vrsta provere, gde se prikuplja relevantna dokumentacija kako bi se utvrdilo da li postoji osnova sumnje da je izvršeno krivično delo. "Poslednjih godinu dana smo podneli osam krivičnih prijava. Od toga pet krivičnih prijava posebnom odeljenju za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva protiv sadašnjih i bivših direktora zdravstvenih ustanova, zbog zloupotrebe službenog položaja i nesavesnog rada u službi. Tri krivične prijave i četiri izveštaja Osnovnom javnom tužilaštvu", kaže predsednica komisije za borbu protiv korupcije u zdravstvu. Smatra da su građani prepoznali rad antikorupcijskog tima i dodaje da u poslednje vreme ima manje prijava, ali ističe da se sada prijave građana odnose na konkretne situacije. "To znači, nema prijava kao ranije - 'Znate, nisu me primili na vreme' i slično, već konkretno - lekar taj i taj mi je zakazao pregled, a tog dana nije došao na posao", navodi predsednica komisije. Dimitirijević ističe da se svaka prijava proverava i na taj način pokušava da se vrati poverenje i pacijentima i građanima, jer, ističe - lekari su lekari 365 dana i bore se za svačiji život. Smanjuje se prostor za korupciju kod lista čekanja Što se tiče lista čekanja, predsednica komisije kaže da Antikorupcijski tim nije uočio koruptivne radnje, ali da je bilo prostora za propuste gde može da se posumnja da pacijent koji je na listi čekanja razmišlja da bi možda ranije došao na red kada bi častio nekoga. Podseća da, prema Zakonu o zdravstvenom osiguranju, postoji obaveštenje koje potpisuju i lekar i pacijent, čime se pacijent obaveštava o razlozima zašto je stavljen na listu čekanja, kao i kad će biti pozvan na hiruršku intervenciju. "Mnoge zdravstvene ustanove nisu ni znale da postoji taj dokument, ali su sve ustanove u najkraćem roku potpisale takozvane ugovore između pacijenta i lekara", kaže Dimitrijević i dodaje da se na taj način smanjuje manipulativni tok i razmišljanje građana - zašto sam ja 105. na listi čekanja, a nisam možda 70. i slično. Dimitrijević dodaje da mediji imaju znatnu ulogu u promociji vrednih i požrtvovanih lekara i medicinskog osoblja, jer se zajedno bore za život pacijenta, i ističe da je mali broj lekara koji izvrši krivično delo. Građani koji sumnjaju da je došlo do korupcije u zdravstvu mogu da prijave policiji na broj 192 ili Ministarstvu zdravlja na Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. i Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli..  

----------------------------------------------------------

Datum: 28.08.2018

Medij: ozon.rs

Link: http://www.ozon.rs/vesti/2018/biciklisticka-staza-macvanaska-mitrovica-zasavica/

Autori: Redakcija

Teme: Javne nabavke

Naslov: Biciklistička staza Mačvanska Mitrovica - Zasavica

Sremska Mitrovica - Sredinom avgusta meseca Gradska uprava za opšte i zajedničke poslove i imovinu na čelu sa načelnikom Miroslavom Jokićem raspisala je javnu nabavku za izvođača radova prve faze projekta izgradnje biciklističke staze na relaciji Mačvanska Mitrovica - Zasavica II, sve do Specijalnog rezervata prirode "Zasavica"."Očekujem da u roku od nekih 60 dana od raspisivanja nabavke dobijemo izvođača radova i da već do kraja godine, ukoliko nam to vremenske prilike dozvole, završimo prvu fazu projekta", rekao je načelnik Jokić. On je objasnio da radovi predviđaju pre svega pripremu terena, uklanjanje šiblja, rastinja i svega onoga što se nalazi na trasi, a zatim izgradnju same staze od asfalta sa pripadajućim ivičnjacima, postavljanje signalizacije i javne rasvete kako bi staza mogla da se koristi u bilo koje doba dana, odnosno noći.Ukupna dužina staze koja će biti izgrađena u prvoj fazi iznosi 5,6 km, a vrednost radova iznosi 23 miliona dinara od čega su lokalna samouprava i Ministarstvo turizma, telekomunikacija i trgovine bezbedili po 5 miliona, dok su Švajcarski fond i Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam za ovu namenu izdvojili po 6,5 miliona dinara.Kroz samo naselje Mačvanska Mitrovica biciklistička staza će ići tik uz postojeću saobraćajnicu, a na izlasku iz Mačvanske Mitrovice ona se odaljava oko 2,5 metara od nje i tom trasom nastavlja do ulaska u naseljeno mesto Zasavica II."Ideja da se realizuje jedan ovakav projekat proistekla je pre svega iz želje da ohrabrimo naše sugrađane da koriste alternativne načine prevoza, ali i želje da im olakšamo sam dolazak do Specijalnog rezervata prirode "Zasavica" gde mogu da uživaju u svim onim prirodnim lepotama koje rezervat pruža. Naravno njega posećuje i veliki broj turista, a ciklotrizam je u porastu i na taj način možda privučemo još neke od njih. Upravitelji rezervata su nas i podstakli da razmišljamo u tom pravcu, a svakako sami turisti su potencirali izgradnju biciklističke staze", objašnjava načelnik.Deo trase kojom će ići biciklistička stazaJokić je kratko dodao da su partneri u projektu izrazili oduševljenje i dali punu podršku u njegovoj realizaciji, što u prilog tome govore i sredstva koja su im odobrili."Ovaj projekat je zaista interesantan i vrlo značajan i mislim da ćemo njegovom realizacijom puno toga dobiti, odnosno da će naši građani, stanovnici Zasavice i Mačvanske Mitrovice, rezervat puno toga dobiti. Kada njega realizujemo radićemo na tome da rekonstruišemo i samu saobraćajnicu koja spaja ta dva mesta. Ona je u izuzetno lošem stanju, a ne smemo zabraviti da na samom ulasku u Zasavicu II imamo jednu veoma uspešnu kompaniju, brodogradilište "Vahali" koje je pre svega veoma društveno odgovorna kompanija prema Mačvanima što pokazuju njihova ulaganja u sport i uopšte u društveni život", objašnjava Jokić.Druga faza pomenutog projekta trebala bi biti završena u toku naredne godine, takođe će i za sredstva za nju lokalna samouprava aplicirati kod različitih nivoa vlasti, ali i inostranih fondova. Vrednost druge faze procenjena je na 8,7 miliona dinara.      

----------------------------------------------------------

Datum: 28.08.2018

Medij: juznevesti.com

Link: https://www.juznevesti.com/Drushtvo/Pre-funkcije-predsednika-Opstine-Medijana-Kocic-bio-u-sukobu-interesa.sr.html

Autori: https://www.juznevesti.com

Teme: Agencija za borbu protiv korupcije

Naslov: Pre funkcije predsednika Opštine Medijana, Kocić bio u sukobu interesa

Zbog toga što je istovremeno obavljao funkciju odbornika u Skupštini opštini Medijana i funkciju koordinatora projektnih aktivnosti u istoj opštini, kako kažu u Agenciji za borbu protiv korupcije, aktuelni predsednik Medijane Nebojša Kocić je prekršio Zakon. Zbog toga mu je Agencija izrekla meru upozorenja. Pre nego što je zaseo u fotelju prvog čoveka najveće niške opštine i pre nego što je "preleteo" iz Demokratske u Srpsku naprednu stranku, od 15. novembra 2016. do 5. septembra 2017. Kocić je, prema oceni Agencije, bio u sukobu interesa jer je istovremeno obavljao dve opštinske funkcije. Utvrđeno je da je Nebojša Kocić postupao suprotno odredbama Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije na taj način što je u periodu od 15.11.2016. do 5.9.2017. istovremeno obavljao dve funkcije. Time je ugrozio nepristrasno vršenje javne funkcije odbornika Skuštine opštine Medijana, zbog čega mu je izrečena mera upozorenja - navodi se u rešenju Agencije. Na ovo rešenje, Kocić nije podneo žalbu, čime je, navode u Agenciji ono konačno. Podsetimo, septembra 2017. godine, neposredno nakon što je prešao iz DS u SNS i nakon ostavke Milana Krstića na mesto predsednika Opštine Medijana, Kocić je "zauzeo" predsedničku fotelju najveće niške opštine. Među prvim potezima koje je učinio tokom predsednikovanja, bila je kupovina solarnog drveća na našetelovanom tenderu. Više o Nebojši Kociću možete pročitati u rubrici "Ko je ko".

----------------------------------------------------------

Datum: 28.08.2018

Medij: voice.org.rs

Link: http://voice.org.rs/zarobljena-drzava-niko-ne-zna-koliko-srbija-ima-javnih-funkcionera/

Autori: Redakcija

Teme: Agencija za borbu protiv korupcijeSrbija (Transparency Serbia)

Naslov: Zarobljena država - niko ne zna koliko Srbija ima javnih funkcionera! - Vojvođanski istraživačko -analitički centar "VOICE"

Zarobljena država - niko ne zna koliko Srbija ima javnih funkcionera!Prema podacima Agencije za borbu protiv korupcije, na koje se pozivaju brojni mediji poslednjih dana, navodno je registrovano ozbiljno povećanje broja državnih funkcionera u Srbiji - sa oko 12.000 iz 2011. na gotovo 34.000 na kraju 2017. VOICE je pokušao da proveri koliko zapravo ima javnih funkcionera, ali do tačne brojke nije uspeo da dođe. Po svemu sudeći, u državi niko i ne zna o kojoj cifri se govori, što je kako posledica nefunkcionalnosti državnog i institucionalnog sistema tako i namere da se ove brojke drže u magli i tajnosti.Ni sagovornici VOICE-a ne mogu sa sigurnošću da utvrde šta je pravi razlog porasta javnih funkcionera u Srbiji - stanačko zapošljavanje ili veća revnost prilikom sprovođenja zakona. Oni upozoravaju da je pojam javnog funkcionera kod nas definisan veoma široko, a da još veći problem predstavljaju nejasni kriterijumi za određivanje njihovog broja, te njihov obuhvat, zbog čega pojedinci na značajnim funkcijama izmiču Agenciji za borbu protiv korupcije.VOICE od Agencije nije dobio odgovore na pitanja koliko je tačno funkcionera u Srbiji bilo na kraju 2017. godine, a koliko na kraju svake godine od 2011. Tačan broj funkcionera ne navodi se ni u Izveštaju o radu za 2017. godinu, koji je pre mesec dana usvojen u Narodnoj skupštini, već samo da je od osnivanja do kraja izveštajnog perioda (2017) obrađeno i objavljeno 44.383 izveštaja.Zoran Stojiljković, bivši predsednik Odbora Agencije do novembra 2016. godine za VOICE precizira da se ta brojka odnosi na ukupan broj izveštaja koje je Agencija objavila od početka njenog rada, što uključuje i one koji više nisu na funkciji. Zakonska obaveza funkcionera je, dodaje, da izveštaje predaju i dve godine nakon prestanka funkcije.- Obično se to posle izbora poveća, jer su još uvek aktivni izveštaji onih koji su obavljali funkcije i onih koji su tek izabrani. I to varira - između 25 i 30 hiljada funkcionera na svim nivoima vlasti - kaže Stojiljković.Licitiranje brojkama Mediji dugo već licitiraju brojem funkcionera i te brojke značajno osciliraju. Tako je u avgustu 2011. godine, tadašnji predsednik Odbora Agencije profesor Čedomir Čupić, za Novosti rekao da su procene da u Srbiji ima od 25.000 do 30.000 funkcionera, od čega onih s plaćenim funkcijama - 15.700. U istom tekstu stoji i da onih koji imaju obavezu da prijave imovinu i prihode, u tom momentu ima 11.000. Već u novembru iste godine, portparolka Agencije Aleksandra Kostić za agenciju Beta potvrdila je da je u registar funkcionera ukupno upisano više od 19.000 ljudi, pošto su uneti podaci o još 3.000 funkcionera.U martu 2014. godine tadašnji pomoćnik direktora Agencije za borbu protiv korupcije Dragomir Trninić na jednom okruglom stolu upozorio da od skoro 35.000 državnih funkcionera u Srbiji čak 9.000 nije prijavilo imovinu. Agencija za borbu protiv korupcije precizira njegovu izjavu, navodeći da je ukupan broj obrađenih i objavljenih obaveštenja u registru funkcionera 34.710, od čega 25.587 ima obavezu dostavljanja izveštaja o imovini.- Odbornici, odnosno članovi upravnih i nadzornih odbora javnih preduzeća, ustanova i drugih organizacija čiji je osnivač opština ili grad, odnosno koji su članovi upravnih i nadzornih odbora javnih preduzeća ustanova i drugih organizacija čiji je osnivač Repulika, autonomna pokrajina ili grad Beograd ne podležu ovoj obavezi ukoliko funkcioner ne prima naknadu po osnovu članstva - saopštila je tada Agencija. A u Izveštaju o radu za 2015. godinu, koji je u septembru 2016. godine razmatrao Odbor za pravosuđe, navedeno je da ima više od 28.000 funkcionera.Zoran Stojiljković: Takozvani savetnici nemaju obavezu da podnose izveštaje, a često se radi o funkcijama koje su unosnije i uticajnije nego formalne funkcije (foto: MCBG)Stojiljković napominje da postoji izvestan broj ljudi koji su nosioci funkcija koje su po prirodi stvari značajne, iako istovremeno nisu nosioci izvršnih ovlašćenja.- Po tome, recimo, obavezu da podnosi izveštaj ima dekan fakulteta, a prodekani nemaju. Ili članovi borda nemaju, a ima direktor. Takozvani savetnici nemaju obavezu da podnose izveštaje, a često se radi o funkcijama koje su unosnije i uticajnije nego formalne funkcije, recimo, direktora osnovne škole. To je pitanje obuhvata - kaže Stojiljković.To potvrđuje i Nemanja Nenadić, programski direktor organizacije Transparentnost Srbija, koji za VOICE kaže da se mora biti oprezan prilikom poređenja broja javnih funkcionera u Srtbiji i drugim zemljama.- Obuhvat tog pojma može biti veoma različit. Na primer, da li su tu članovi opštinskih izbornih komisija, da li su tu članovi školskih odbora i tako dalje. Taj krug javnih funkcija u Srbiji je jako širok, a ne mora da znači da je u svakoj zemlji isti - kazao je Nenadić. Problem je, dodaje, što se u Srbiji broj javnih funkcionera ne određuje po racionalnim principima, što se najbolje videlo prilikom izmene Zakona o lokalnoj samoupravi kojim je sada ograničen broj članova gradskih i opštinskih veća, kao i broj pomoćnika gradonačelnika i predsednika opština.Deo novca koji zarađuju javni funkcioneri vraća se u kasu stranaka (foto: pšixabay)"Reformski ludak" protiv LevijatanaNovinar Miša Brkić za VOICE kaže da je suština državne uprave da ona bude efikasna, mala, jeftina, da opslužuje građane i preduzetnike, odnosno poreske obveznike po pristojnim cenama.- To, za sada, nemamo u Srbiji i nisam siguran da ćemo to dobiti - kaže Brkić, dodajući da su stranke vladajuće koalicije, a pogotovo najveća stranka, izložene velikom pritisku novopridošlih članova za što kvalitetnijim uhlebljenjem.Šta je javna funkcijaZakon o Agenciji za borbu protiv korupcije u članu 2, kao javnu funkciju, podrazumeva funkciju u organima Republike Srbije, autonomne pokrajine, jedinice lokalne samouprave, organima javnih preduzeća i privrednih društava, ustanova i drugih organizacija, čiji je osnivač, odnosno član Republika Srbija, autonomna pokrajina, jedinica lokalne samouprave, kao i funkcija drugih lica koje bira Narodna skupština, a podrazumeva ovlašćenja rukovođenja, odlučivanja, odnosno donošenja opštih ili pojedinačnih akata.- Druga stvar je da ta priča koju smo slušali na početku mandata ove koalicije, još od 2012. godine, da funkcioneri neće umnožavati svoje funkcije, koja se pokazala netačnom. Videli smo da poslanici umeju da utrže tu svoju poslaničku funkciju na najgori mogući način po poreske obveznike, dakle da sede u upravnim odborima raznih agencija i državnih preduzeća, i da uzimaju ogromne novce. Nezasluženo, naravno. Dakle, radi se o klasičnom partijskom zapošljavanju, koje je dobilo neslućene razmere i to samo pokazuje da država ne da ne odumire, nego naprotiv postaje sve brojnija - kaže Brkić.Miša Brkić: Oni koji budu došli, imaće ogroman problem da državne institucije isprazne od stranačkih punoglavaca (foto MCBG)On podseća da u Srbiji već petnaestak godina važi prećutni ugovor između stranaka, prema kojem poražene na izborima ne odgovaraju za nepočinstva iz svog mandata, što uključuje i partijsko zapošljavanje. Javni sektor je zbog toga, ocenjuje, postao Levijatan koji je zarobio državu.- Oni koji budu došli, imaće ogroman problem da državne institucije isprazne od tih stranačkih punoglavaca. Ti ljudi zaposleni u državnoj službi, to će biti najveći bedem bilo kakvim treformama i uređenju države. To bi morao da bude neki veliki "reformski ludak" koji će rasturiti takvu državnu strukturu, ali ja ga ne vidim i mislim da ovi koji danas pretenduju da budu vlast nemaju neke velike ambicije u tom smislu - kaže Brkić.Podseća da stranke materijalno profitiraju od takve vrste zapošljavanja, jer najverovatnije oni koje tako zapošljavaju imaju obavezu da deo svoje zarade ubace u partijsku kasicu.Za trećinu više povreda zakona Agencija za borbu protiv korupcije ukazala je u svom izveštaju da je tokom 2017. godine povećan broj meritornih odluka Agencije kojima je utvrđena povreda odredaba Zakona o Agenciji, kojih je 465, što je za 31,73 procenata više u odnosu na 2016. godinu.EU (ne)smanjuje broj funkcioneraProces pridruživanja Srbije Evropskoj uniji mogao da dovede do smanjenja broja javnih funkcionera, a Nenadić očekuje da se EU u ovo pitanje umeša iz ugla poštovanja usvojenih zakonskih normi u pogledu procedure izbora.- Tu Srbija već dobija opomene od evropskih institucija. Na primer, zbog nepoštovanja procedure za postavljanje službenika na položaje. Ali, u pogledu ukupnog broja, mislim da će to pitanje pre svega biti tretirano u sklopu reforme javne uprave ili toga koliko je ona racionalna i osposobljena da odgovara potrebama društva - navodi Nenadić.Nemanja Nenadić: Srbija već dobija opomene od evropskih institucija (foto: MCV)Brkić, ukazujući na ogroman broj zaposlenih i u evropskim institucijama, kaže da države kandidati moraju mnogo toga da učine na reformi javne uprave i državnih preduzeća, te da na tom tragu može da se govori o smanjenju broja zaposlenih koji rade za državu.- Dotle ćemo se nagledati raznih prebukiranih državnih institucija, toliko da ćemo se krstiti i čuditi šta nas je to snašlo i koliko to košta - ističe Brkić.Dalibor Stupar (VOICE)                              

----------------------------------------------------------

Datum: 28.08.2018

Medij: dnevno.rs

Link: http://www.dnevno.rs/ufokusu/antikorupcijski-tim-ceslja-zdravstvene-ustanove-zbog-ozbiljnih-nepravilnosti-podnete-krivicne-prijave/

Autori: Redakcija

Teme: Javne nabavke

Naslov: ANTIKORUPCIJSKI TIM ČEŠLJA ZDRAVSTVENE USTANOVE: Zbog ozbiljnih nepravilnosti podnete krivične prijave

Antikorupcijski tim Ministarstva zdravlja proveravao je poslednjih godinu dana javne nabavke, liste čekanja, zakazivanje intervencija, na šta odlazi novac u zdravstvenim ustanovama, kao i rad ordinacija i apoteka. Predsednica Komisije za borbu protiv korupcije u zdravstvu Vesna Dimitrijević kaže za… Antikorupcijski tim Ministarstva zdravlja proveravao je poslednjih godinu dana javne nabavke, liste čekanja, zakazivanje intervencija, na šta odlazi novac u zdravstvenim ustanovama, kao i rad ordinacija i apoteka.Predsednica Komisije za borbu protiv korupcije u zdravstvu Vesna Dimitrijević kaže za RTS da antikorupcijski tim godinu dana svakodnevno radi na terenu.- Vrši uvid u medicinsku i finansijsku dokumentaciju i sve vreme dok se vrši kontrola otkrivene su nepravilnosti u vođenju te dokumentacije - rekla je Vesna Dimitrijević i dodala da je u ranijem periodu bilo dosta pacijenata na listi čekanja.Što se tiče finansijske dokumentacije bilo je, kaže, propusta u sprovođenju postupaka javnih nabavki, kupovine opreme.- Međutim, našim radom i proverama, mi preventivno delujemo da do toga više ne dođe - dodaje Dimitrijevićeva.Antikoprupcijski tim provere sprovodi na dva načina: Prvo je lociranje problema, a onda se vrši druga vrsta provere, gde se prikuplja relevantna dokumentacija kako bi se utvrdilo da li postoji osnova sumnje da je izvršeno krivično delo.- Poslednjih godinu dana smo podneli osam krivičnih prijava. Od toga pet krivičnih prijava posebnom odeljenju za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva protiv sadašnjih i bivših direktora zdravstvenih ustanova, zbog zloupotrebe službenog položaja i nesavesnog rada u službi. Tri krivične prijave i četiri izveštaja Osnovnom javnom tužilaštvu - kaže predsednica komisije za borbu protiv korupcije u zdravstvu.Smatra da su građani prepoznali rad antikorupcijskog tima i dodaje da u poslednje vreme ima manje prijava, ali ističe da se sada prijave građana odnose na konkretne situacije.- To znači da nema prijava kao ranije - 'Znate, nisu me primili na vreme' i slično, već konkretno - lekar taj i taj mi je zakazao pregled, a tog dana nije došao na posao - navodi predsednica komisije.Dimitirijevićeva ističe da se svaka prijava proverava i na taj način pokušava da se vrati poverenje i pacijentima i građanima, jer, ističe - lekari su lekari 365 dana i bore se za svačiji život.Smanjuje se prostor za korupciju kod lista čekanjaŠto se tiče lista čekanja, predsednica komisije kaže da Antikorupcijski tim nije uočio koruptivne radnje, ali da je bilo prostora za propuste gde može da se posumnja da pacijent koji je na listi čekanja razmišlja da bi možda ranije došao na red kada bi častio nekoga.Podseća da, prema Zakonu o zdravstvenom osiguranju, postoji obaveštenje koje potpisuju i lekar i pacijent, čime se pacijent obaveštava o razlozima zašto je stavljen na listu čekanja, kao i kad će biti pozvan na hiruršku intervenciju.- Mnoge zdravstvene ustanove nisu ni znale da postoji taj dokument, ali su sve ustanove u najkraćem roku potpisale takozvane ugovore između pacijenta i lekara - kaže Dimitrijević i dodaje da se na taj način smanjuje manipulativni tok i razmišljanje građana - zašto sam ja 105. na listi čekanja, a nisam možda 70. i slično.Dimitrijević dodaje da mediji imaju znatnu ulogu u promociji vrednih i požrtvovanih lekara i medicinskog osoblja, jer se zajedno bore za život pacijenta, i ističe da je mali broj lekara koji izvrši krivično delo.Građani koji sumnjaju da je došlo do korupcije u zdravstvu mogu da prijave policiji na broj 192 ili Ministarstvu zdravlja na Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. i Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli..              

----------------------------------------------------------

Datum: 28.08.2018

Medij: Beta

Link: http://www.beta.rs

Autori: Beta

Teme: Agencija za borbu protiv korupcije

Naslov: VOICE: Niko ne zna koliko Srbija ima javnih funkcionera

VOICE: Niko ne zna koliko Srbija ima javnih funkcioneraNOVI SAD, 28. avgusta 2018. (Beta) - U Srbiji niko ne zna koliko zapravo ima javnih funkcionera, što je kako posledica nefunkcionalnosti državnog i institucionalnog sistema, tako i namere da se te brojke drže u magli i tajnosti, piše danas Vojvodjanski istraživačko-analitički centar (VOICE).Prema podacima Agencije za borbu protiv korupcije, na koje se pozivaju brojni mediji poslednjih dana, navodno je registrovano ozbiljno povećanje broja državnih funkcionera u Srbiji – sa oko 12.000 iz 2011. godine na gotovo 34.000 na kraju 2017. godine.Zoran Stojiljković, bivši predsednik Odbora Agencije za borbu protiv korupcije, rekao je za VOICE (www.voice.org.rs) da se broj funkcionera obično posle izbora poveća pa varira izmedju 25.000 i 30.000 funkcionera na svim nivoima vlasti.On je rekao da takozvani savetnici nemaju obavezu da podnose izveštaje Odboru Agencije za borbu protiv korupcije, iako se često radi o funkcijama koje su unosnije i uticajnije nego formalne funkcije.Novinar Miša Brkić za VOICE je rekao da je suština državne uprave da ona bude efikasna, mala, jeftina, da opslužuje gradjane i preduzetnike, odnosno poreske obveznike po pristojnim cenama."To, za sada, nemamo u Srbiji i nisam siguran da ćemo to dobiti – kaže Brkić, dodajući da su stranke vladajuće koalicije, a pogotovo najveća stranka, izložene velikom pritisku novopridošlih članova za što kvalitetnijim uhlebljenjem", naveo je Brkić.On je dodao da se pokazala netačnom priča koju su gradjani od aktuelne vladajuće koalicije slušali još od 2012. godine, da funkcioneri neće umnožavati svoje funkcije."Videli smo da poslanici umeju da unovče tu svoju poslaničku funkciju na najgori mogući način po poreske obveznike, dakle da sede u upravnim odborima raznih agencija i državnih preduzeća, i da uzimaju ogromne novce. Nezasluženo, naravno. Dakle, radi se o klasičnom partijskom zapošljavanju, koje je dobilo neslućene razmere i to samo pokazuje da država ne da ne odumire, nego, naprotiv, postaje sve brojnija", kazao je Brkić.Prema njegovim rečima, neka buduća vlast imaće ogroman problem da državne institucije "isprazne od stranačkih punoglavaca"."Ti ljudi zaposleni u državnoj službi, to će biti najveći bedem bilo kakvim reformama i uredjenju države. To bi morao da bude neki veliki 'reformski ludak' koji će rasturiti takvu državnu strukturu, ali ja ga ne vidim i mislim da ovi koji danas pretenduju da budu vlast nemaju neke velike ambicije u tom smislu", ocenio je Brkić.On je dodao da političke stranke materijalno profitiraju od takve vrste zapošljavanja, jer najverovatnije oni koje tako zapošljavaju imaju obavezu da deo svoje zarade "ubace u partijsku kasicu".

----------------------------------------------------------

Datum: 28.08.2018

Medij: rs.n1info.com

Link: http://rs.n1info.com/a415332/Biznis/Snimanje-izrada-DTM-a-i-plan-za-trasu-autoputa-E-761.html

Autori: Redakcija

Teme: Javne nabavke

Naslov: Snimanje, izrada DTM-a i plan za trasu autoputa E -761

Snimanje, izrada DTM-a i plan za trasu autoputa E-761Snimanje, izrada DTM-a i plan za trasu autoputa E-761Izvor: N1 (ilustracija)IstinomerJavno preduzeće Putevi Srbije raspisalo je javnu nabavku za geodetsko snimanje, izradu DTM-a (Digital Terrain Model) i topografskog plana za planiranu trasu autoputa E-761, deonica: Pojate - Preljina.Procenjena vrednost javne nabavke je do 1.250.000,00 dinara bez poreza na dodatu vrednost. Ponuda se smatra blagovremenom ukoliko je primljena od strane naručioca do četvrtka, 6. septembra 2018. godine do 9,30 sati. JAvno otvaranje ponuda je istog dana u 10 sati.Za više informacija pogledajte OVDE .      

----------------------------------------------------------

Datum: 28.08.2018

Medij: krstarica.com

Link: https://www.krstarica.com/vesti/srbija/kazne-i-do-dva-miliona-ako-lobiranje-pocne-bez-ugovora/

Autori: @krstarica

Teme: Agencija za borbu protiv korupcije

Naslov: Kazne i do dva miliona ako lobiranje počne bez ugovora

BEOGRAD - Predlog zakona o lobiranju, koji je ovog meseca ušao u skupštinsku proceduru, prevideo je novčanu kaznu za pravno lice u iznosu od 50.000 dinaraFoto: Tanjug/O.Toškić, ilustracijaPodeliBEOGRAD - Predlog zakona o lobiranju, koji je ovog meseca ušao u skupštinsku proceduru, prevideo je novčanu kaznu za pravno lice u iznosu od 50.000 dinara do dva miliona dinara ako postupak lobiranja počne pre zaključivanja ugovora o lobiranju ili ako pismenim putem pravno lice ne obavesti Agenciju o promanama.Ista novčana kazna je predviđena i ako pravno lice Agenciji ne dostavi izveštaj o radu najkasnije do 31. januara tekuće za prethodnu godinu ili ako Agenciji ne dostavi tražene podatke.Novčane kazne od 30.000 do 150.000 dinara predviđene su za odgovorno lice u pravnom licu, kao i za fizicko lice u slučaju kršenja odredbi ovog zakona, navodi se u Predlogu zakona objavljenom na skupštinskom sajtu.Da bi do lobiranja došlo neophodno je da se zaključi ugovor o lobiranju, čiji su elementi detaljno propisani u predlogu zakona.Taj zakon, čije je usvajanje predviđeno je Akcionim planom za Poglavlje 23 i predstavlja jednu od preporuka GREKA, će biti prvi pravni akt kojim će u Srbiji zakonski biti regulisano lobiranje, a u cilju zaštite javnog interesa.Predloženim rešenjem se definiše ko može da bude lobista, ko lobirano lice, a ko naručilac lobiranja, i taksativno nabraja koje se sve aktivnosti ne smatraju lobiranjem.Predviđeno je da lobiranje može da obavlja fizičko ili pravno lice (privredno društvo, odnosno udruženje) koje ima odobrenje za obavljanje delatnosti lobiranja koje izdaje Agencija za borbu protiv korupcije, dok narucilac lobiranja može da bude fizičko ili pravno lice u čijem interesu se vrši lobiranje.Posebno se ističe da se lobiranjem ne smatraju razne informacije i mišljenja o zakonima i drugim propisima objavljeni u sredstvima javnog informisanja, kao niaktivnosti stručnjaka koji javno saopštavaju svoje stavove, odnosno dostavljaju predloge i stručna mišljenja organima vlasti radi iniciranja, pripreme, razmatranja, usvajanja i davanja obrazloženja predloženih normativnih rešenja.Lobiranjem se, prema predlogu, ne smatraju ni građanske inicijative upućene organima vlasti na predložena rešenja zakona, drugih propisa i opštih akata, kao ni aktivnosti funkcionera i zaposlenih u organima vlasti radi iniciranja, pripreme, razmatranja, usvajanja i davanja obrazloženja predloženih rešenja zakona, drugih propisa i opštih akata, ako se te aktivnosti obavljaju u skladu sa njihovim ovlašcenjima.U registar lobista fizičkih lica se, prema zakonu, može upisati državljanin Srbije koji ima visoku stručnu spremu i koji nije osuđivan za krivično delo koje ga čini nedostojnim za obavljanje lobiranja i koji je završio obuku za lobistu.I strano fizičko lice može da obavlja lobiranje u Srbiji ako je registrovano za obavljanje lobiranja u državi čiji je državljanin.Kada je reč o pravnim licima, ona se mogu upisati u registar ako ima najmanje jednog zaposlenog lobistu, ako je upisano u registar privrednih subjekata, kao i ako odgovorno lice u privrednom društvu, odnosno udruženju nije osuđivano za krivično delo koje ga čini nedostojnim za obavljanje tog posla.U obrazloženju se navodi da se zakonskim uređivanjem lobiranja u najvećoj meri štiti javni interes budući da se povećava javnost rada organa državne uprave, ojačava integritet i odgovornost lobiranih lica koja vrše javne funkcije.Naglašena je transparentnost u procesu lobiranja, a predlaganjem ovog zakona preduzimaju se neophodni koraci kao uspostavljanju normativnog okvira i kapaciteta za odlučnu borbu protiv korupcije.Obaveza Srbije da uredi pitanje lobiranja proističe i iz međunarodnih ugovora koje je država potvrdila.Stručnjaci su ranije rekli da Predlog zakona ima antikorupcijski potencijal i da je njegova suština da uticaj na donosioce odluka postane transparentan, jer postaje vidljivo ko lobira i prema kome.(Tanjug)                    

----------------------------------------------------------

Datum: 28.08.2018

Medij: krstarica.com

Link: https://www.krstarica.com/vesti/srbija/voice-niko-ne-zna-koliko-srbija-ima-javnih-funkcionera/

Autori: @krstarica

Teme: Agencija za borbu protiv korupcije

Naslov: VOICE: Niko ne zna koliko Srbija ima javnih funkcionera

Foto: BetaPodeliU Srbiji niko ne zna koliko zapravo ima javnih funkcionera, što je kako posledica nefunkcionalnosti državnog i institucionalnog sistema, tako i namere da se te brojke drže u magli i tajnosti, piše danas Vojvodjanski istraživačko-analitički centar (VOICE).Prema podacima Agencije za borbu protiv korupcije, na koje se pozivaju brojni mediji poslednjih dana, navodno je registrovano ozbiljno povećanje broja državnih funkcionera u Srbiji - sa oko 12.000 iz 2011. godine na gotovo 34.000 na kraju 2017. godine.Zoran Stojiljković, bivši predsednik Odbora Agencije za borbu protiv korupcije, rekao je za VOICE (www.voice.org.rs) da se broj funkcionera obično posle izbora poveća pa varira izmedju 25.000 i 30.000 funkcionera na svim nivoima vlasti.On je rekao da takozvani savetnici nemaju obavezu da podnose izveštaje Odboru Agencije za borbu protiv korupcije, iako se često radi o funkcijama koje su unosnije i uticajnije nego formalne funkcije.Novinar Miša Brkić za VOICE je rekao da je suština državne uprave da ona bude efikasna, mala, jeftina, da opslužuje gradjane i preduzetnike, odnosno poreske obveznike po pristojnim cenama."To, za sada, nemamo u Srbiji i nisam siguran da ćemo to dobiti - kaže Brkić, dodajući da su stranke vladajuće koalicije, a pogotovo najveća stranka, izložene velikom pritisku novopridošlih članova za što kvalitetnijim uhlebljenjem", naveo je Brkić.On je dodao da se pokazala netačnom priča koju su gradjani od aktuelne vladajuće koalicije slušali još od 2012. godine, da funkcioneri neće umnožavati svoje funkcije."Videli smo da poslanici umeju da unovče tu svoju poslaničku funkciju na najgori mogući način po poreske obveznike, dakle da sede u upravnim odborima raznih agencija i državnih preduzeća, i da uzimaju ogromne novce. Nezasluženo, naravno. Dakle, radi se o klasičnom partijskom zapošljavanju, koje je dobilo neslućene razmere i to samo pokazuje da država ne da ne odumire, nego, naprotiv, postaje sve brojnija", kazao je Brkić.Prema njegovim rečima, neka buduća vlast imaće ogroman problem da državne institucije "isprazne od stranačkih punoglavaca"."Ti ljudi zaposleni u državnoj službi, to će biti najveći bedem bilo kakvim reformama i uredjenju države. To bi morao da bude neki veliki 'reformski ludak' koji će rasturiti takvu državnu strukturu, ali ja ga ne vidim i mislim da ovi koji danas pretenduju da budu vlast nemaju neke velike ambicije u tom smislu", ocenio je Brkić.On je dodao da političke stranke materijalno profitiraju od takve vrste zapošljavanja, jer najverovatnije oni koje tako zapošljavaju imaju obavezu da deo svoje zarade "ubace u partijsku kasicu".(Beta)            

----------------------------------------------------------

Datum: 28.08.2018

Medij: Beta

Link: http://www.beta.rs

Autori: Beta

Teme: Korupcija

Naslov: Jelisaveta Vasilić: Nema vidljivih pomaka u borbi protiv korupcije u Srbiji

Jelisaveta Vasilić: Nema vidljivih pomaka u borbi protiv korupcije u SrbijiBEOGRAD, 28. avgusta 2018. (Beta) - U Srbiji nema vidljivog pomaka u borbi protiv korupcije jer država ne preduzima dovoljne mere da dodje do promene u sistemu u kojem je korupcija duboko ukorenjena, ocenila je članica Saveta Vlade Srbije za borbu protiv korupcije Jelisaveta Vasilić.Ona je, kako je objavljeno na sajtu Saveta (antikorupcija-savet.gov.rs), istakla da se uspešna borba protiv korupcije može voditi "samo ako se pre svega vodi borba za zakone koji se neće donositi po hitnoj preceduri bez javne stručne rasprave, koji neće biti prepisani nego će pratiti vreme, stanje i duh našeg društva, koji će imati propisana prava, ali i obaveze, kontrolu, odgovornosti i sankcije, odnosno antikorupcijske odredbe"."Uspešna borba protiv korucije je borba za oporavak i jačanje instutucija, kako privrednih tako i državnih i političkih, koje neće zavisiti od volje i naloga malog kruga lica iz vlasti. Najvažnije je stvarati i ojačavati nezavisnost pravosudnih institucija, jer bez nezavisnog, uspešeno orgnizovanog i stručnog i kvalitetnog pravosudja nema ni borbe protiv korupcije", ukazala je Vasilić.Dodala je da "borba protiv korupcije predstavlja jačanje sistema stručne javnosti u donošenju zakona, smanjenje uloge vlasti u svim segmentima društva uz povećanje kontrole rada svih državnih i političkih institucija, smanjenje diskrecionih ovlašćenja i obavezno 'polaganje računa' javnih službenika o svom radu"."Borba protiv korupcije znači i sprečavanje svakog sukoba interesa izmedju obavljanja različitih funkcija u državi kao i sukoba privatnih interesa u odnosu na javne interese uz jasne podatke o imovini lica koja se nalaze na funkcijama na kojima se odlučuje o raspolaganju javnom svojinom", navela je Vasilić.U borbi protiv sistemske korupcije, po njenoj oceni neohodna je potpuna transparentnost rada svih držanih organa i svih ugovora, naročito onih u kojim se raspolaže javnom svojinom.

----------------------------------------------------------

Datum: 28.08.2018

Medij: Tanjug

Link: http://www.tanjug.rs

Autori:

Teme: Korupcijaza borbu protiv korupcije

Naslov: Kazne i do dva miliona ako lobiranje počne bez ugovora

Kazne i do dva miliona ako lobiranje počne bez ugovoraBEOGRAD, 28. avgusta (Tanjug) - Predlog zakona o lobiranju, koji je ovog meseca ušao u skupštinsku proceduru, prevideo je novčanu kaznu za pravno lice u iznosu od 50.000 dinara do dva miliona dinara ako postupak lobiranja počne pre zaključivanja ugovora o lobiranju ili ako pismenim putem pravno lice ne obavesti Agenciju o promanama.Ista novčana kazna je predviđena i ako pravno lice Agenciji ne dostavi izveštaj o radu najkasnije do 31. januara tekuće za prethodnu godinu ili ako Agenciji ne dostavi tražene podatke.Novčane kazne od 30.000 do 150.000 dinara predviđene su za odgovorno lice u pravnom licu, kao i za fizicko lice u slučaju kršenja odredbi ovog zakona, navodi se u Predlogu zakona objavljenom na skupštinskom sajtu.Da bi do lobiranja došlo neophodno je da se zaključi ugovor o lobiranju, čiji su elementi detaljno propisani u predlogu zakona.Taj zakon, čije je usvajanje predviđeno je Akcionim planom za Poglavlje 23 i predstavlja jednu od preporuka GREKA, će biti prvi pravni akt kojim će u Srbiji zakonski biti regulisano lobiranje, a u cilju zaštite javnog interesa.Predloženim rešenjem se definiše ko može da bude lobista, ko lobirano lice, a ko naručilac lobiranja, i taksativno nabraja koje se sve aktivnosti ne smatraju lobiranjem.Predviđeno je da lobiranje može da obavlja fizičko ili pravno lice (privredno društvo, odnosno udruženje) koje ima odobrenje za obavljanje delatnosti lobiranja koje izdaje Agencija za borbu protiv korupcije, dok narucilac lobiranja može da bude fizičko ili pravno lice u čijem interesu se vrši lobiranje.Posebno se ističe da se lobiranjem ne smatraju razne informacije i mišljenja o zakonima i drugim propisima objavljeni u sredstvima javnog informisanja, kao niaktivnosti stručnjaka koji javno saopštavaju svoje stavove, odnosno dostavljaju predloge i stručna mišljenja organima vlasti radi iniciranja, pripreme, razmatranja, usvajanja i davanja obrazloženja predloženih normativnih rešenja.Lobiranjem se, prema predlogu, ne smatraju ni građanske inicijative upućene organima vlasti na predložena rešenja zakona, drugih propisa i opštih akata, kao ni aktivnosti funkcionera i zaposlenih u organima vlasti radi iniciranja, pripreme, razmatranja, usvajanja i davanja obrazloženja predloženih rešenja zakona, drugih propisa i opštih akata, ako se te aktivnosti obavljaju u skladu sa njihovim ovlašcenjima.U registar lobista fizičkih lica se, prema zakonu, može upisati državljanin Srbije koji ima visoku stručnu spremu i koji nije osuđivan za krivično delo koje ga čini nedostojnim za obavljanje lobiranja i koji je završio obuku za lobistu.I strano fizičko lice može da obavlja lobiranje u Srbiji ako je registrovano za obavljanje lobiranja u državi čiji je državljanin.Kada je reč o pravnim licima, ona se mogu upisati u registar ako ima najmanje jednog zaposlenog lobistu, ako je upisano u registar privrednih subjekata, kao i ako odgovorno lice u privrednom društvu, odnosno udruženju nije osuđivano za krivično delo koje ga čini nedostojnim za obavljanje tog posla.U obrazloženju se navodi da se zakonskim uređivanjem lobiranja u najvećoj meri štiti javni interes budući da se povećava javnost rada organa državne uprave, ojačava integritet i odgovornost lobiranih lica koja vrše javne funkcije.Naglašena je transparentnost u procesu lobiranja, a predlaganjem ovog zakona preduzimaju se neophodni koraci kao uspostavljanju normativnog okvira i kapaciteta za odlučnu borbu protiv korupcije.Obaveza Srbije da uredi pitanje lobiranja proističe i iz međunarodnih ugovora koje je država potvrdila.Stručnjaci su ranije rekli da Predlog zakona ima antikorupcijski potencijal i da je njegova suština da uticaj na donosioce odluka postane transparentan, jer postaje vidljivo ko lobira i prema kome.

----------------------------------------------------------

Datum: 28.08.2018

Medij: rtv.rs

Link: http://www.rtv.rs/sr_lat/drustvo/kako-lobiranje-i-lobiste-uterati-u-pravni-okvir_945362.html

Autori: Redakcija

Teme: Agencija za borbu protiv korupcije

Naslov: Kako lobiranje i lobiste "uterati" u pravni okvir?

Predlog zakona o lobiranju, koji je ovog meseca ušao u skupštinsku proceduru, prevideo je novčanu kaznu za pravno lice u iznosu od 50.000 dinara do dva miliona dinara ako postupak lobiranja počne pre...BEOGRAD - Predlog zakona o lobiranju, koji je ovog meseca ušao u skupštinsku proceduru, prevideo je novčanu kaznu za pravno lice u iznosu od 50.000 dinara do dva miliona dinara ako postupak lobiranja počne pre zaključivanja ugovora o lobiranju ili ako pismenim putem pravno lice ne obavesti Agenciju o promenama.Ista novčana kazna je predviđena i ako pravno lice Agenciji ne dostavi izveštaj o radu najkasnije do 31. januara tekuće za prethodnu godinu ili ako Agenciji ne dostavi tražene podatke. Novčane kazne od 30.000 do 150.000 dinara predviđene su za odgovorno lice u pravnom licu, kao i za fizičko lice u slučaju kršenja odredbi ovog zakona, navodi se u Predlogu zakona objavljenom na skupštinskom sajtu. Da bi do lobiranja došlo neophodno je da se zaključi ugovor o lobiranju, čiji su elementi detaljno propisani u predlogu zakona. Taj zakon, čije je usvajanje predviđeno Akcionim planom za Poglavlje 23 i predstavlja jednu od preporuka GREKA, će biti prvi pravni akt kojim će u Srbiji zakonski biti regulisano lobiranje, a u cilju zaštite javnog interesa. Predloženim rešenjem se definiše ko može da bude lobista, ko lobirano lice, a ko naručilac lobiranja, i taksativno nabraja koje se sve aktivnosti ne smatraju lobiranjem. Predviđeno je da lobiranje može da obavlja fizičko ili pravno lice (privredno društvo, odnosno udruženje) koje ima odobrenje za obavljanje delatnosti lobiranja koje izdaje Agencija za borbu protiv korupcije, dok naručilac lobiranja može da bude fizičko ili pravno lice u čijem interesu se vrši lobiranje. Posebno se ističe da se lobiranjem ne smatraju razne informacije i mišljenja o zakonima i drugim propisima objavljeni u sredstvima javnog informisanja, kao ni aktivnosti stručnjaka koji javno saopštavaju svoje stavove, odnosno dostavljaju predloge i stručna mišljenja organima vlasti radi iniciranja, pripreme, razmatranja, usvajanja i davanja obrazloženja predloženih normativnih rešenja. Lobiranjem se, prema predlogu, ne smatraju ni građanske inicijative upućene organima vlasti na predložena rešenja zakona, drugih propisa i opštih akata, kao ni aktivnosti funkcionera i zaposlenih u organima vlasti radi iniciranja, pripreme, razmatranja, usvajanja i davanja obrazloženja predloženih rešenja zakona, drugih propisa i opštih akata, ako se te aktivnosti obavljaju u skladu sa njihovim ovlašćenjima. U registar lobista fizičkih lica se, prema zakonu, može upisati državljanin Srbije koji ima visoku stručnu spremu i koji nije osuđivan za krivično delo koje ga čini nedostojnim za obavljanje lobiranja i koji je završio obuku za lobistu. I strano fizičko lice može da obavlja lobiranje u Srbiji ako je registrovano za obavljanje lobiranja u državi čiji je državljanin. Kada je reč o pravnim licima, ona se mogu upisati u registar ako ima najmanje jednog zaposlenog lobistu, ako je upisano u registar privrednih subjekata, kao i ako odgovorno lice u privrednom društvu, odnosno udruženju nije osuđivano za krivično delo koje ga čini nedostojnim za obavljanje tog posla. U obrazloženju se navodi da se zakonskim uređivanjem lobiranja u najvećoj meri štiti javni interes budući da se povećava javnost rada organa državne uprave, ojačava integritet i odgovornost lobiranih lica koja vrše javne funkcije. Naglašena je transparentnost u procesu lobiranja, a predlaganjem ovog zakona preduzimaju se neophodni koraci kao uspostavljanju normativnog okvira i kapaciteta za odlučnu borbu protiv korupcije. Obaveza Srbije da uredi pitanje lobiranja proističe i iz međunarodnih ugovora koje je država potvrdila. Stručnjaci su ranije rekli da Predlog zakona ima antikorupcijski potencijal i da je njegova suština da uticaj na donosioce odluka postane transparentan, jer postaje vidljivo ko lobira i prema kome.  

----------------------------------------------------------

Datum: 28.08.2018

Medij: ikragujevac.com

Link: http://www.ikragujevac.com/vesti/55950-kragujevcu-preko-30-miliona-za-mere-populacione-politike.html

Autori: Redakcija

Teme: Javne nabavke

Naslov: Kragujevcu preko 30 miliona za mere populacione politike

Za sufinansiranje mera populacione politike biće izdvojeno 500 miliona dinara bespovratnih sredstava koje će koristiti 61 opština u Srbiji.Predstavnici Ministarstva bez portfelja zaduženi za demografiju i popoluacionu politiku potpisali su ugovor sa Gradom Kragujevcem, opštinama Aranđelovac, Knić i Rača.Među 61 lokalnom samoupravom koje će biti sufinansirane, 14 je u Vojvodini, 21 u regionu Šumadije i Zapadne Srbije i 26 u Južnoj i Istočnoj Srbiji.U sklopu mera populacione politike koje sprovode jedinice lokalne samouprave u Srbiji za 2018. godinu, gradu Kragujevcu uplaćena su sredstva od preko 30 miliona dinara, za realizaciju određenih mera demografske politike, u kojima će grad učestvovati sa 20 odsto.Najviše novca u tom projektu nadležno ministarstvo namenilo je za adaptaciju i sanaciju objekata predškolskih ustanova i igrališta. Grad Kragujevac je dobio najviše sredstava. U toku su javne nabavke za realizaciju pojedinih programa.Opština Aranđelovac radiće rekonstrukciju vodovodne i kanalizacione mreže u Predškolskoj ustanovi Duga, a dobiće vozila i aparate kao meru podrške zdravstvu kroz unapređenje kvaliteta pruženih zdravstvenih usluga.Za unapređenje pristupa zdravstveno bezbednoj vodi za piće i sanitarno higijenskim uslovima u školama Knić, opredeljeno je dva miliona dinara.Prosečna starost stanovnika Srbije je 43 godine, što nas čini sedmom najstarijom nacijom u Evropi. Zbog toga je prema rečima ministarke bez portfelja zadužene za demografiju i populacionu politiku Slavice Đukić Dejanović, usvojena nova strategija za podsticanje rađanja koja ima dva nova elementa, unutrašnju politiku migracija i brigu o starima.(rtk)        

----------------------------------------------------------

Datum: 28.08.2018

Medij: personalmag.rs

Link: http://www.personalmag.rs/it/euprava-it/e-aukcija-za-transparentniju-prinudnu-prodaju-nepokretnosti/

Autori: Redakcija

Teme: Agencija za borbu protiv korupcije

Naslov: "E-aukcija" za transparentniju prinudnu prodaju nepokretnosti

Ministar pravde u Vladi Republike Srbije Nela Kuburović najavila je danas da to ministarstvo planira da uvede "e-aukciju" u postupak prinudne prodajeMinistar pravde u Vladi Republike Srbije Nela Kuburović najavila je danas da to ministarstvo planira da uvede "e-aukciju" u postupak prinudne prodaje nepokretnosti kroz predstojeće izmene i dopune Zakona o izvršenju i obezbeđenju (ZIO).Kuburović je u izjavi za agenciju Tanjug objasnila da bi se putem elektronske aukcije osigurao transparentan i pravičan postupak prinudne prodaje nepokretnosti i dostupnost informacija svima koji žele da učestvuju tom u postupku.Ona je ukazala na to da se elektronskom prodajom takođe izbegava mogućnost dogovaranja među učesnicima licitacije, a na taj način se postižu veći iznosi prilikom prodaje imovine, čime se istovremeno štite interesi poverilaca.Radna grupa za pisanje izmena i dopuna ZIO iz 2016. godine već je formirana i u njen rad su, pored predstavnika pravosuđa i javnih izvršitelja, uključeni i predstavnici privrede, Saveta stranih investitora, Američke privredne komore, NALED-a i advokature, precizirala je Kuburović.Prema njenim rečima, u radnoj grupi učestvuju predstavnici izvršitelja sa područja sva četiri apelaciona suda u Srbiji - Beograda, Novog Sada, Niša i Kragujevca, jer se u praksi pokazalo da izvršitelji različito postupaju po različitim apelacijama.Zadatak radne drupe je, kako je objasnila, da otkloni sve zakonske nejasnoće uočene tokom primene zakona i ujednači postupanje izvršitelja i sudova.Kuburović je napomenula da je ZIO iz 2016. godine uspeo da poveća efikasnost izvršenja i da doprinese smanjenju velikog broja starih izvršnih predmeta, ali i da su uočeni i određeni nedostaci.Ona je, kada je reč o zakonodavnoj aktivnosti Ministarstva pravde, najavila donošenje zakona o sprečavanju korupcije, koji se odnosi na rad Agencije za borbu protiv korupcije, zakona o lobiranju, kao i izmene Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.Na ovaj način ispunjavamo naše obaveze iz Akcionog plana za Poglavlje 23 i antikoruptivne mere, koje se upravo odnose na jačanje prevencije u borbi protiv korupcije, zaključila je Kuburović.        

----------------------------------------------------------

Datum: 28.08.2018

Medij: beta.rs

Link: https://beta.rs/vesti/drustvo-vesti-srbija/96062-voice-niko-ne-zna-koliko-srbija-ima-javnih-funkcionera

Autori: Redakcija

Teme: Agencija za borbu protiv korupcije

Naslov: VOICE: Niko ne zna koliko Srbija ima javnih funkcionera

U Srbiji niko ne zna koliko zapravo ima javnih funkcionera, što je kako posledica nefunkcionalnosti državnog i institucionalnog sistema, tako i namere da se te brojke drže u magli i tajnosti, piše danas Vojvodjanski istraživačko-analitički centar (VOICE). Prema podacima Agencije za borbu protiv korupcije, na koje se pozivaju brojni mediji poslednjih dana, navodno je registrovano ozbiljno povećanje broja državnih funkcionera u Srbiji - sa oko 12.000 iz 2011. godine na gotovo 34.000 na kraju 2017. godine. Zoran Stojiljković, bivši predsednik Odbora Agencije za borbu protiv korupcije, rekao je za VOICE (www.voice.org.rs) da se broj funkcionera obično posle izbora poveća pa varira izmedju 25.000 i 30.000 funkcionera na svim nivoima vlasti. On je rekao da takozvani savetnici nemaju obavezu da podnose izveštaje Odboru Agencije za borbu protiv korupcije, iako se često radi o funkcijama koje su unosnije i uticajnije nego formalne funkcije. Novinar Miša Brkić za VOICE je rekao da je suština državne uprave da ona bude efikasna, mala, jeftina, da opslužuje gradjane i preduzetnike, odnosno poreske obveznike po pristojnim cenama. "To, za sada, nemamo u Srbiji i nisam siguran da ćemo to dobiti - kaže Brkić, dodajući da su stranke vladajuće koalicije, a pogotovo najveća stranka, izložene velikom pritisku novopridošlih članova za što kvalitetnijim uhlebljenjem", naveo je Brkić. On je dodao da se pokazala netačnom priča koju su gradjani od aktuelne vladajuće koalicije slušali još od 2012. godine, da funkcioneri neće umnožavati svoje funkcije. "Videli smo da poslanici umeju da unovče tu svoju poslaničku funkciju na najgori mogući način po poreske obveznike, dakle da sede u upravnim odborima raznih agencija i državnih preduzeća, i da uzimaju ogromne novce. Nezasluženo, naravno. Dakle, radi se o klasičnom partijskom zapošljavanju, koje je dobilo neslućene razmere i to samo pokazuje da država ne da ne odumire, nego, naprotiv, postaje sve brojnija", kazao je Brkić. Prema njegovim rečima, neka buduća vlast imaće ogroman problem da državne institucije "isprazne od stranačkih punoglavaca". "Ti ljudi zaposleni u državnoj službi, to će biti najveći bedem bilo kakvim reformama i uredjenju države. To bi morao da bude neki veliki 'reformski ludak' koji će rasturiti takvu državnu strukturu, ali ja ga ne vidim i mislim da ovi koji danas pretenduju da budu vlast nemaju neke velike ambicije u tom smislu", ocenio je Brkić. On je dodao da političke stranke materijalno profitiraju od takve vrste zapošljavanja, jer najverovatnije oni koje tako zapošljavaju imaju obavezu da deo svoje zarade "ubace u partijsku kasicu".

----------------------------------------------------------

Datum: 28.08.2018

Medij: novosti.rs

Link: http://www.novosti.rs/vesti/srbija.73.html:746361-Novi-Sad-Prihodi-po-planu-potrosnja-manja

Autori: @Novostionline

Teme: Javne nabavke

Naslov: Novi Sad: Prihodi po planu, potrošnja manja

Pred odbornicima Gradske skupštine uskoro izveštaj o stanju budžeta u prvih pola godine. Od poreza ostvareno 3,9 milijardi dinara, što je za 27 odsto više nego lanePRIHODI i primanja u budžetu Novog Sada, sa prenetim i neutrošenim sredstvima iz ranijih godina, u prvih šest meseci ove godine ostvareni su u nešto većem iznosu od 13,2 milijarde dinara, što je oko 95 odsto planiranog za taj period, dok su rashodi iznosili oko osam milijardi, odnosno 58 odsto od polugodišnjeg plana.Ti i ostali osnovni pokazatelji stanja novosadske kase predočeni su u izveštaju Gradskog veća, koji će sutra biti razmotren na 39. sednici Skupštine grada u aktuelnom sazivu, odnosno prvoj posle letnje pauze.- Odstupanja između planiranih i izvršenih rashoda nastala su zbog proceduralnih razloga budući da plaćanja određenih obaveza nisu mogla da budu obavljena do kraja juna, a delom i zbog započetih a nedovršenih postupaka javnih nabavki - navedeno je u izveštaju.U strukturi ostvarenih tekućih prihoda poreski čine 69,8 odsto, a tu prednjače porez na dohodak, dobit i kapitalne dobitke.- Po tom osnovu prihodovano je 3,9 milijardi dinara, što je blizu 27 odsto više nego u istom periodu prošle godine.U gradsku kasu se u prvih šest meseci od poreza na imovinu slilo više od 1,9 milijardi dinara, a to je za skoro četiri procenta veći iznos nego lane. Neporeski prihodi od gradske imovine iznosili su u tom periodu bezmalo 1,3 milijarde dinara.PROČITAJTE JOŠ - Novi Sad: Pomoć gradskog budžeta 21,8 miliona dinaraKada je reč o budžetskim rashodima, situacija je nepovoljnija u odnosu na ono što je planirano, imajući u vidu da su izvršeni u iznosu od 8,04 milijarde dinara ili 58 odsto od 13,8 milijardi koliko je planirano za potrošnju u prvom polugodištu. Ohrabruje međutim podatak da je potrošeno 42 odsto više nego u istom periodu prošle godine.Više od 6,3 milijarde dinara, ili 78,5 odsto ukupno utrošenog novca usmereno na takozvane tekuće rashode, dok je nešto više od 1,5 milijardi, ili skoro 20 odsto ukupnih sredstava, utrošeno na kapitalne rashode. Ukoliko se tim izvršenim izdacima dodaju sredstva utrošena za kapitalne subvencije i kapitalne transfere ostalim nivoima vlasti, kapitalna potrošnja u tom slučaju dostiže iznos veći od 1,8 milijardi dinara.VOJNI STANOVIPRED odbornicima Skupštine grada će se, u okviru obimnog dnevnog reda sednice, naći i predlog izmena i dopuna plana generalne regulacije prostora na lokalitetu Jugovićevo, gde je predviđena izgradnja stanova za pripadnike vojske, policije i službi bezbednosti, kao i sportskog centra sa atletskim stadionom i dvoranom za atletiku.                

----------------------------------------------------------

Datum: 28.08.2018

Medij: danas.rs

Link: https://www.danas.rs/drustvo/ristovski-nenamerno-optuzio-vucica-za-zloupotrebu-polozaja/

Autori: @OnlineDanas

Teme: Transparentnost Srbija (Transparency Serbia)

Naslov: Ristovski nenamerno optužio Vučića za zloupotrebu položaja

Da li istinu nije govorio glumac Lazar Ristovski, kada je rekao da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić primorao RTS da finansira njegov film "Čarape kralja Petra", ili to ne čini direktor RTS-a Dragan Bujošević, kada negira navode Ristovskog, trebalo bi da utvrdi tužilaštvo.Da li istinu nije govorio glumac Lazar Ristovski, kada je rekao da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić primorao RTS da finansira njegov film "Čarape kralja Petra", ili to ne čini direktor RTS-a Dragan Bujošević, kada negira navode Ristovskog, trebalo bi da utvrdi tužilaštvo.Jer, verovatno nenamerno, Ristovski je predsednika Vučića optužio za zloupotrebu službenog položaja, nezakonitom intervencijom o dodeli sredstava.Sam Vučić nije želeo da odgovori na pitanje Danasa da li je pritisaka bilo, a Bujošević je naveo da je način finansiranja filma bio dogovoren "pre nego što je Vučić došao na vlast, a on u fotelju generalnog direktora javnog servisa".Zbog različitih interpretacija, ali pre svega zbog mogućnosti da je predsednik zloupotrebio položaj, organizacija Transparentnost Srbija se obratila Višem javnom i Tužilaštvu za organizovani kriminal, tražeći informacije o tome da li su istražili izjavu Ristovskog. Odgovor još nisu dobili, a prema rečima programskog direktora TS Nemanje Nenadića, verovatno će glasiti da tužilaštvo do sada nije ispitivalo ovaj slučaj.- Svrha našeg obraćanja tužilaštvu jeste da oni nešto urade, ako nisu do sada. Šire gledano, cilj je da se ne prelazi olako preko ovako otvorenih priznanja ili optužbi o vaninstitucionalnim uticajima na donošenje odluka o finansiranju - ističe Nenadić za Danas. On dodaje da, imajući u vidu intervju Ristovskog, izjava direktora RTS Bujoševića da je finansiranje bilo planirano pre nego što je Vučić postao član Vlade, mogla bi da se tumači na razne načine.- Na primer, da je reditelj doveden u zabludu oko toga da je predsednik intervenisao u njegovu korist ili da je intervencija bila usmerena na to da se brže realizuje nešto što je već ranije ugovoreno između RTS i Ristovskog. Ne bih ulazio u to ko je u izjavama za medije govorio istinu ni da li je nešto prećutano - imamo činjenicu da je Ristovski u intervjuu rekao nešto što, ako je istina, predstavlja optužbu za moguće krivično delo državnog funkcionera i na tužiocu je da prikupi dokaze i saopšti javnosti kako stoje stvari - ukazuje Nenadić.Film Lazara Ristovskog dobio je određena sredstva na konkursu, ali ona nisu bila dovoljna za realizaciju ambicioznog projekta. Za to su mu pomogle lokalne samouprave, kupujući karte u pretprodaji iako film još nije bio gotov, ali najveću pomoć, prema rečima samog Ristovskog, pružio je upravo predsednik Srbije.- Kad kažem "podrška gospodina Vučića" - nije on sad došao pa mi dao pare, dva miliona da snimim film, nego je u razgovorima s RTS-om došlo dotle da RTS mora da stane iza toga. Dakle, kada je RTS stao iza toga, kao državna kuća koja ima budžet za to, onda je taj projekat počeo da biva izvestan", rekao je Ristovski.Međutim, Dragan Bujošević je za N1 demantovao Ristovskog, navodeći da je dogovor u vezi sa filmom i serijom postignut još pre nego što je Vučić došao na vlast, a on u fotelju generalnog direktora javnog servisa."Zatekao sam scenario koji je RTS otkupio i dogovore scenariste Milovana Vitezovića i Lazara Ristovskog, koji su imali i poseban ugovor za film. Logično je da serija bude emitovana u 2018. godini i da time obeležimo 100 godina od završetka Prvog svetskog rata. Preporučujem vam da pitate Ristovskog šta je želeo da kaže. Znate, neki glumci su bolji kada izgovaraju tuđe tekstove", rekao je Bujošević.Nakon što je Grad Čačak izdvojio blizu milion dinara za kupovinu 4.300 karata u pretprodaji za film koji još nije bio gotov, list Danas je došao do informacije da je mnogim opštinama i gradovima iz vrha SNS-a naloženo da to isto učine. Međutim, Ristovski je negirao da je pomoć stizala zbog njegove otvorene podrške Aleksandru Vučiću.          

----------------------------------------------------------

Datum: 28.08.2018

Medij: rtv.rs

Link: http://www.rtv.rs/sr_ci/drustvo/kako-lobiranje-i-lobiste-uterati-u-pravni-okvir_945363.html

Autori: Redakcija

Teme: Agencija za borbu protiv korupcije

Naslov: Kako lobiranje i lobiste "uterati" u pravni okvir?

Predlog zakona o lobiranju, koji je ovog meseca ušao u skupštinsku proceduru, prevideo je novčanu kaznu za pravno lice u iznosu od 50.000 dinara do dva miliona dinara ako postupak lobiranja počne pre zaključivanja...BEOGRAD - Predlog zakona o lobiranju, koji je ovog meseca ušao u skupštinsku proceduru, prevideo je novčanu kaznu za pravno lice u iznosu od 50.000 dinara do dva miliona dinara ako postupak lobiranja počne pre zaključivanja ugovora o lobiranju ili ako pismenim putem pravno lice ne obavesti Agenciju o promenama.Ista novčana kazna je predviđena i ako pravno lice Agenciji ne dostavi izveštaj o radu najkasnije do 31. januara tekuće za prethodnu godinu ili ako Agenciji ne dostavi tražene podatke. Novčane kazne od 30.000 do 150.000 dinara predviđene su za odgovorno lice u pravnom licu, kao i za fizičko lice u slučaju kršenja odredbi ovog zakona, navodi se u Predlogu zakona objavljenom na skupštinskom sajtu. Da bi do lobiranja došlo neophodno je da se zaključi ugovor o lobiranju, čiji su elementi detaljno propisani u predlogu zakona. Taj zakon, čije je usvajanje predviđeno Akcionim planom za Poglavlje 23 i predstavlja jednu od preporuka GREKA, će biti prvi pravni akt kojim će u Srbiji zakonski biti regulisano lobiranje, a u cilju zaštite javnog interesa. Predloženim rešenjem se definiše ko može da bude lobista, ko lobirano lice, a ko naručilac lobiranja, i taksativno nabraja koje se sve aktivnosti ne smatraju lobiranjem. Predviđeno je da lobiranje može da obavlja fizičko ili pravno lice (privredno društvo, odnosno udruženje) koje ima odobrenje za obavljanje delatnosti lobiranja koje izdaje Agencija za borbu protiv korupcije, dok naručilac lobiranja može da bude fizičko ili pravno lice u čijem interesu se vrši lobiranje. Posebno se ističe da se lobiranjem ne smatraju razne informacije i mišljenja o zakonima i drugim propisima objavljeni u sredstvima javnog informisanja, kao ni aktivnosti stručnjaka koji javno saopštavaju svoje stavove, odnosno dostavljaju predloge i stručna mišljenja organima vlasti radi iniciranja, pripreme, razmatranja, usvajanja i davanja obrazloženja predloženih normativnih rešenja. Lobiranjem se, prema predlogu, ne smatraju ni građanske inicijative upućene organima vlasti na predložena rešenja zakona, drugih propisa i opštih akata, kao ni aktivnosti funkcionera i zaposlenih u organima vlasti radi iniciranja, pripreme, razmatranja, usvajanja i davanja obrazloženja predloženih rešenja zakona, drugih propisa i opštih akata, ako se te aktivnosti obavljaju u skladu sa njihovim ovlašćenjima. U registar lobista fizičkih lica se, prema zakonu, može upisati državljanin Srbije koji ima visoku stručnu spremu i koji nije osuđivan za krivično delo koje ga čini nedostojnim za obavljanje lobiranja i koji je završio obuku za lobistu. I strano fizičko lice može da obavlja lobiranje u Srbiji ako je registrovano za obavljanje lobiranja u državi čiji je državljanin. Kada je reč o pravnim licima, ona se mogu upisati u registar ako ima najmanje jednog zaposlenog lobistu, ako je upisano u registar privrednih subjekata, kao i ako odgovorno lice u privrednom društvu, odnosno udruženju nije osuđivano za krivično delo koje ga čini nedostojnim za obavljanje tog posla. U obrazloženju se navodi da se zakonskim uređivanjem lobiranja u najvećoj meri štiti javni interes budući da se povećava javnost rada organa državne uprave, ojačava integritet i odgovornost lobiranih lica koja vrše javne funkcije. Naglašena je transparentnost u procesu lobiranja, a predlaganjem ovog zakona preduzimaju se neophodni koraci kao uspostavljanju normativnog okvira i kapaciteta za odlučnu borbu protiv korupcije. Obaveza Srbije da uredi pitanje lobiranja proističe i iz međunarodnih ugovora koje je država potvrdila. Stručnjaci su ranije rekli da Predlog zakona ima antikorupcijski potencijal i da je njegova suština da uticaj na donosioce odluka postane transparentan, jer postaje vidljivo ko lobira i prema kome.  

----------------------------------------------------------

Datum: 28.08.2018

Medij: mondo.rs

Link: http://mondo.rs/a1128336/Info/Srbija/Lobiranje-Predlog-zakona-i-kazne.html

Autori: Redakcija

Teme: Agencija za borbu protiv korupcije

Naslov: Ko može da lobira u Srbiji i kako - predlog zakona

Autor: TanjugPredlog zakona o lobiranju, koji je ovog meseca ušao u Skupštinu, prevideo je novčanu kaznu za pravno lice u iznosu od 50.000 dinara do dva miliona dinara ako postupak lobiranja počne pre zaključivanja ugovora o lobiranju.Ista novčana kazna je predviđena i ako pravno lice Agenciji ne dostavi izveštaj o radu najkasnije do 31. januara tekuće za prethodnu godinu ili ako Agenciji ne dostavi tražene podatke.Novčane kazne od 30.000 do 150.000 dinara predviđene su za odgovorno lice u pravnom licu, kao i za fizičko lice u slučaju kršenja odredbi ovog zakona, navodi se u Predlogu zakona objavljenom na skupštinskom sajtu.Da bi do lobiranja došlo neophodno je da se zaključi ugovor o lobiranju, čiji su elementi detaljno propisani u predlogu zakona.Taj zakon, čije je usvajanje predviđeno je Akcionim planom za Poglavlje 23 i predstavlja jednu od preporuka organizacije GREKO, će biti prvi pravni akt kojim će u Srbiji zakonski biti regulisano lobiranje, a u cilju zaštite javnog interesa.Predloženim rešenjem se definiše ko može da bude lobista, ko lobirano lice, a ko naručilac lobiranja, i taksativno nabraja koje se sve aktivnosti ne smatraju lobiranjem.Predviđeno je da lobiranje može da obavlja fizičko ili pravno lice (privredno društvo, odnosno udruženje) koje ima odobrenje za obavljanje delatnosti lobiranja koje izdaje Agencija za borbu protiv korupcije, dok naručilac lobiranja može da bude fizičko ili pravno lice u čijem interesu se vrši lobiranje.Posebno se ističe da se lobiranjem ne smatraju razne informacije i mišljenja o zakonima i drugim propisima objavljeni u sredstvima javnog informisanja, kao ni aktivnosti stručnjaka koji javno saopštavaju svoje stavove, odnosno dostavljaju predloge i stručna mišljenja organima vlasti radi iniciranja, pripreme, razmatranja, usvajanja i davanja obrazloženja predloženih normativnih rešenja.Lobiranjem se, prema predlogu, ne smatraju ni građanske inicijative upućene organima vlasti na predložena rešenja zakona, drugih propisa i opštih akata, kao ni aktivnosti funkcionera i zaposlenih u organima vlasti radi iniciranja, pripreme, razmatranja, usvajanja i davanja obrazloženja predloženih rešenja zakona, drugih propisa i opštih akata, ako se te aktivnosti obavljaju u skladu sa njihovim ovlašćenjima.U registar lobista fizičkih lica se, prema zakonu, može upisati državljanin Srbije koji ima visoku stručnu spremu i koji nije osuđivan za krivično delo koje ga čini nedostojnim za obavljanje lobiranja i koji je završio obuku za lobistu.I strano fizičko lice može da obavlja lobiranje u Srbiji ako je registrovano za obavljanje lobiranja u državi čiji je državljanin.Kada je reč o pravnim licima, ona se mogu upisati u registar ako ima najmanje jednog zaposlenog lobistu, ako je upisano u registar privrednih subjekata, kao i ako odgovorno lice u privrednom društvu, odnosno udruženju nije osuđivano za krivično delo koje ga čini nedostojnim za obavljanje tog posla.                

----------------------------------------------------------

Datum: 28.08.2018

Medij: rts.rs

Link: http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/drustvo/3241201/kazne-i-do-dva-miliona-ako-lobiranje-pocne-bez-ugovora.html

Autori: Redakcija

Teme: Agencija za borbu protiv korupcije

Naslov: Kazne i do dva miliona ako lobiranje počne bez ugovora

Predlog zakona o lobiranju ovog meseca ušao je u skupštinsku proceduru. Njime se predviđa novčana kazna za pravno lice u iznosu od 50.000 dinara do dva miliona dinara ako postupak lobiranja počne pre zaključivanja ugovora o lobiranju ili ako pismenim putem pravno lice ne obavesti o promenama Agenciju za borbu protiv korupcije. Najnovije vesti, analize i izveštaji sa lica mesta iz Srbije, Balkana i sveta. Budite u toku sa političkim, društvenim i poslovnim trendovimaPredlog zakona o lobiranju ovog meseca ušao je u skupštinsku proceduru. Njime se predviđa novčana kazna za pravno lice u iznosu od 50.000 dinara do dva miliona dinara ako postupak lobiranja počne pre zaključivanja ugovora o lobiranju ili ako pismenim putem pravno lice ne obavesti o promenama Agenciju za borbu protiv korupcije.Ista novčana kazna je predviđena i ako pravno lice Agenciji ne dostavi izveštaj o radu najkasnije do 31. januara tekuće za prethodnu godinu ili ako Agenciji ne dostavi tražene podatke. Novčane kazne od 30.000 do 150.000 dinara predviđene su za pravno i fizičko lice u slučaju kršenja odredbi ovog zakona, navodi se u Predlogu zakona objavljenom na skupštinskom sajtu. Da bi do lobiranja došlo neophodno je da se zaključi ugovor o lobiranju, čiji su elementi detaljno propisani u predlogu zakona. Taj zakon, čije je usvajanje predviđeno Akcionim planom za Poglavlje 23 i predstavlja jednu od preporuka GREKA, biće prvi pravni akt kojim će u Srbiji zakonski biti regulisano lobiranje kako bi se zaštitio javni interes. U obrazloženju se navodi da se zakonskim uređivanjem lobiranja u najvećoj meri štiti javni interes budući da se povećava javnost rada organa državne uprave, ojačava integritet i odgovornost lobiranih lica koja vrše javne funkcije.  Naglašena je i transparentnost u procesu lobiranja, a predlaganjem ovog zakona preduzimaju se neophodni koraci ka uspostavljanju normativnog okvira i kapaciteta za odlučnu borbu protiv korupcije. Obaveza Srbije da uredi pitanje lobiranja proističe i iz međunarodnih ugovora koje je država potvrdila. Definiše se ko može da bude lobista Prema predlogu zakona lobiranje može da obavlja fizičko ili pravno lice, koje ima odobrenje za obavljanje delatnosti lobiranja koje izdaje Agencija za borbu protiv korupcije, dok naručilac lobiranja može da bude fizičko ili pravno lice u čijem interesu se vrši lobiranje. Posebno se ističe da se lobiranjem ne smatraju razne informacije i mišljenja o zakonima i drugim propisima objavljeni u sredstvima javnog informisanja, kao ni aktivnosti stručnjaka koji javno dostavljaju predloge i stručna mišljenja organima vlasti radi iniciranja, pripreme, razmatranja, usvajanja i davanja obrazloženja predloženih normativnih rešenja. Lobiranjem se, prema predlogu, ne smatraju ni građanske inicijative upućene organima vlasti na predložena rešenja zakona, drugih propisa i opštih akata, kao ni aktivnosti funkcionera i zaposlenih u organima vlasti radi iniciranja, pripreme, razmatranja, usvajanja i davanja obrazloženja predloženih rešenja zakona, drugih propisa i opštih akata, ako se te aktivnosti obavljaju u skladu sa njihovim ovlašćenjima.  U registar lobista fizičkih lica se, prema zakonu, može upisati državljanin Srbije koji ima visoku stručnu spremu i koji nije osuđivan za krivično delo koje ga čini nedostojnim za obavljanje lobiranja i koji je završio obuku za lobistu. Takođe, lobiranje može da obavlja i strano fizičko lice može da obavlja lobiranje u Srbiji ako je registrovano za obavljanje lobiranja u državi čiji je državljanin. Kada je reč o pravnim licima, ona se mogu upisati u registar ako ima najmanje jednog zaposlenog lobistu, ako je upisano u registar privrednih subjekata, kao i ako odgovorno lice u privrednom društvu, odnosno udruženju nije osuđivano za krivično delo koje ga čini nedostojnim za obavljanje tog posla, navodi se u predlogu zakona.  

----------------------------------------------------------

Datum: 28.08.2018

Medij: autonomija.info

Link: http://www.autonomija.info/jelisaveta-vasilic-nema-vidljivih-pomaka-u-borbi-protiv-korupcije-u-srbiji.html

Autori: admin

Teme: Korupcija

Naslov: Jelisaveta Vasilić: Nema vidljivih pomaka u borbi protiv korupcije u Srbiji

28 Aug 2018 "Uspešna borba protiv korupcije ne sme da zavisi od volje i naloga malog kruga lica iz vlasti" U Srbiji nema vidljivog pomaka u borbi protiv korupcije jer država ne preduzima dovoljne mere da dođe do promene u sistemu u kojem je korupcija duboko ukorenjena, ocenila je članica Saveta Vlade Srbije za borbu protiv korupcije Jelisaveta Vasilić.Ona je, kako je objavljeno na sajtu Saveta, istakla da se uspešna borba protiv korupcije može voditi "samo ako se pre svega vodi borba za zakone koji se neće donositi po hitnoj preceduri bez javne stručne rasprave, koji neće biti prepisani nego će pratiti vreme, stanje i duh našeg društva, koji će imati propisana prava, ali i obaveze, kontrolu, odgovornosti i sankcije, odnosno antikorupcijske odredbe"."Uspešna borba protiv korucije je borba za oporavak i jačanje instutucija, kako privrednih tako i državnih i političkih, koje neće zavisiti od volje i naloga malog kruga lica iz vlasti. Najvažnije je stvarati i ojačavati nezavisnost pravosudnih institucija, jer bez nezavisnog, uspešeno organizovanog i stručnog i kvalitetnog pravosuđa nema ni borbe protiv korupcije", ukazala je Vasilić.Dodala je da "borba protiv korupcije predstavlja jačanje sistema stručne javnosti u donošenju zakona, smanjenje uloge vlasti u svim segmentima društva uz povećanje kontrole rada svih državnih i političkih institucija, smanjenje diskrecionih ovlašćenja i obavezno 'polaganje računa' javnih službenika o svom radu"."Borba protiv korupcije znači i sprečavanje svakog sukoba interesa između obavljanja različitih funkcija u državi kao i sukoba privatnih interesa u odnosu na javne interese uz jasne podatke o imovini lica koja se nalaze na funkcijama na kojima se odlučuje o raspolaganju javnom svojinom", navela je Vasilić.U borbi protiv sistemske korupcije, po njenoj oceni, neohodna je potpuna transparentnost rada svih državnih organa i svih ugovora, naročito onih u kojim se raspolaže javnom svojinom.(Beta)Podelite ovu stranicu!      

----------------------------------------------------------

Datum: 28.08.2018

Medij: nedeljnik.rs

Link: http://www.nedeljnik.rs/nedeljnik/portalnews/da-li-je-ristovski-nenamerno-optuzio-vucica-za-zloupotrebu-polozaja/

Autori: Redakcija

Teme: Transparentnost Srbija (Transparency Serbia)

Naslov: Da li je Ristovski nenamerno optužio Vučića za zloupotrebu položaja?

Da li istinu nije govorio glumac Lazar Ristovski, kada je rekao da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić primorao RTS da finansira njegov film "Čarape kralja Petra", ili to ne čini direktor RTS-a Dragan Bujošević, kada negira navode Ristovskog, trebalo bi da utvrdi tužilaštvo.Jer, verovatno nenamerno, Ristovski je predsednika Vučića optužio za zloupotrebu službenog položaja, nezakonitom intervencijom o dodeli sredstava, piše Danas.Sam Vučić nije želeo da odgovori na pitanje Danasa da li je pritisaka bilo, a Bujošević je naveo da je način finansiranja filma bio dogovoren "pre nego što je Vučić došao na vlast, a on u fotelju generalnog direktora javnog servisa".Zbog različitih interpretacija, ali pre svega zbog mogućnosti da je predsednik zloupotrebio položaj, organizacija Transparentnost Srbija se obratila Višem javnom i Tužilaštvu za organizovani kriminal, tražeći informacije o tome da li su istražili izjavu Ristovskog. Odgovor još nisu dobili, a prema rečima programskog direktora TS Nemanje Nenadića, verovatno će glasiti da tužilaštvo do sada nije ispitivalo ovaj slučaj."Svrha našeg obraćanja tužilaštvu jeste da oni nešto urade, ako nisu do sada. Šire gledano, cilj je da se ne prelazi olako preko ovako otvorenih priznanja ili optužbi o vaninstitucionalnim uticajima na donošenje odluka o finansiranju", ističe Nenadić za Danas. On dodaje da, imajući u vidu intervju Ristovskog, izjava direktora RTS Bujoševića da je finansiranje bilo planirano pre nego što je Vučić postao član Vlade, mogla bi da se tumači na razne načine."Na primer, da je reditelj doveden u zabludu oko toga da je predsednik intervenisao u njegovu korist ili da je intervencija bila usmerena na to da se brže realizuje nešto što je već ranije ugovoreno između RTS i Ristovskog. Ne bih ulazio u to ko je u izjavama za medije govorio istinu ni da li je nešto prećutano - imamo činjenicu da je Ristovski u intervjuu rekao nešto što, ako je istina, predstavlja optužbu za moguće krivično delo državnog funkcionera i na tužiocu je da prikupi dokaze i saopšti javnosti kako stoje stvari", ukazuje Nenadić.Film Lazara Ristovskog dobio je određena sredstva na konkursu, ali ona nisu bila dovoljna za realizaciju ambicioznog projekta. Za to su mu pomogle lokalne samouprave, kupujući karte u pretprodaji iako film još nije bio gotov, ali najveću pomoć, prema rečima samog Ristovskog, pružio je upravo predsednik Srbije."Kad kažem "podrška gospodina Vučića" - nije on sad došao pa mi dao pare, dva miliona da snimim film, nego je u razgovorima s RTS-om došlo dotle da RTS mora da stane iza toga. Dakle, kada je RTS stao iza toga, kao državna kuća koja ima budžet za to, onda je taj projekat počeo da biva izvestan", rekao je Ristovski.Međutim, Dragan Bujošević je za N1 demantovao Ristovskog, navodeći da je dogovor u vezi sa filmom i serijom postignut još pre nego što je Vučić došao na vlast, a on u fotelju generalnog direktora javnog servisa.        

----------------------------------------------------------

Datum: 28.08.2018

Medij: seebiz.eu

Link: http://trend.seebiz.eu/ristovski-nenamerno-optuzio-vucica-za-zloupotrebu-polozaja/ar-180648/

Autori: Redakcija

Teme: Transparentnost Srbija (Transparency Serbia)

Naslov: SEEbiz.eu / TREND / Ristovski nenamerno optužio Vučića za zloupotrebu položaja

BEOGRAD - Da li istinu nije govorio glumac Lazar Ristovski, kada je rekao da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić primorao RTS da finansira njegov film "Čarape kralja Petra", ili to ne čini direktor RTS-a Dragan Bujošević, kada negira navode Ristovskog, trebalo bi da utvrdi tužilaštvo. Jer, verovatno nenamerno, Ristovski je predsednika Vučića optužio za zloupotrebu službenog položaja, nezakonitom intervencijom o dodeli sredstava.Sam Vučić nije želeo da odgovori na pitanje Danasa da li je pritisaka bilo, a Bujošević je naveo da je način finansiranja filma bio dogovoren "pre nego što je Vučić došao na vlast, a on u fotelju generalnog direktora javnog servisa".Zbog različitih interpretacija, ali pre svega zbog mogućnosti da je predsednik zloupotrebio položaj, organizacija Transparentnost Srbija se obratila Višem javnom i Tužilaštvu za organizovani kriminal, tražeći informacije o tome da li su istražili izjavu Ristovskog. Odgovor još nisu dobili, a prema rečima programskog direktora TS Nemanje Nenadića, verovatno će glasiti da tužilaštvo do sada nije ispitivalo ovaj slučaj.- Svrha našeg obraćanja tužilaštvu jeste da oni nešto urade, ako nisu do sada. Šire gledano, cilj je da se ne prelazi olako preko ovako otvorenih priznanja ili optužbi o vaninstitucionalnim uticajima na donošenje odluka o finansiranju - ističe Nenadić za Danas. On dodaje da, imajući u vidu intervju Ristovskog, izjava direktora RTS Bujoševića da je finansiranje bilo planirano pre nego što je Vučić postao član Vlade, mogla bi da se tumači na razne načine.- Na primer, da je reditelj doveden u zabludu oko toga da je predsednik intervenisao u njegovu korist ili da je intervencija bila usmerena na to da se brže realizuje nešto što je već ranije ugovoreno između RTS i Ristovskog. Ne bih ulazio u to ko je u izjavama za medije govorio istinu ni da li je nešto prećutano - imamo činjenicu da je Ristovski u intervjuu rekao nešto što, ako je istina, predstavlja optužbu za moguće krivično delo državnog funkcionera i na tužiocu je da prikupi dokaze i saopšti javnosti kako stoje stvari - ukazuje Nenadić.Film Lazara Ristovskog dobio je određena sredstva na konkursu, ali ona nisu bila dovoljna za realizaciju ambicioznog projekta. Za to su mu pomogle lokalne samouprave, kupujući karte u pretprodaji iako film još nije bio gotov, ali najveću pomoć, prema rečima samog Ristovskog, pružio je upravo predsednik Srbije.- Kad kažem "podrška gospodina Vučića" - nije on sad došao pa mi dao pare, dva miliona da snimim film, nego je u razgovorima s RTS-om došlo dotle da RTS mora da stane iza toga. Dakle, kada je RTS stao iza toga, kao državna kuća koja ima budžet za to, onda je taj projekat počeo da biva izvestan", rekao je Ristovski.Međutim, Dragan Bujošević je za N1 demantovao Ristovskog, navodeći da je dogovor u vezi sa filmom i serijom postignut još pre nego što je Vučić došao na vlast, a on u fotelju generalnog direktora javnog servisa."Zatekao sam scenario koji je RTS otkupio i dogovore scenariste Milovana Vitezovića i Lazara Ristovskog, koji su imali i poseban ugovor za film. Logično je da serija bude emitovana u 2018. godini i da time obeležimo 100 godina od završetka Prvog svetskog rata. Preporučujem vam da pitate Ristovskog šta je želeo da kaže. Znate, neki glumci su bolji kada izgovaraju tuđe tekstove", rekao je Bujošević.Nakon što je Grad Čačak izdvojio blizu milion dinara za kupovinu 4.300 karata u pretprodaji za film koji još nije bio gotov, list Danas je došao do informacije da je mnogim opštinama i gradovima iz vrha SNS-a naloženo da to isto učine. Međutim, Ristovski je negirao da je pomoć stizala zbog njegove otvorene podrške Aleksandru Vučiću.        

----------------------------------------------------------

Datum: 28.08.2018

Medij: rs.seebiz.eu

Link: http://rs.seebiz.eu/ristovski-nenamerno-optuzio-vucica-za-zloupotrebu-polozaja/ar-180648/

Autori: Redakcija

Teme: Transparentnost Srbija (Transparency Serbia)

Naslov: SEEbiz.eu / RS / Ristovski nenamerno optužio Vučića za zloupotrebu položaja

BEOGRAD - Da li istinu nije govorio glumac Lazar Ristovski, kada je rekao da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić primorao RTS da finansira njegov film "Čarape kralja Petra", ili to ne čini direktor RTS-a Dragan Bujošević, kada negira navode Ristovskog, trebalo bi da utvrdi tužilaštvo. Jer, verovatno nenamerno, Ristovski je predsednika Vučića optužio za zloupotrebu službenog položaja, nezakonitom intervencijom o dodeli sredstava.Sam Vučić nije želeo da odgovori na pitanje Danasa da li je pritisaka bilo, a Bujošević je naveo da je način finansiranja filma bio dogovoren "pre nego što je Vučić došao na vlast, a on u fotelju generalnog direktora javnog servisa".Zbog različitih interpretacija, ali pre svega zbog mogućnosti da je predsednik zloupotrebio položaj, organizacija Transparentnost Srbija se obratila Višem javnom i Tužilaštvu za organizovani kriminal, tražeći informacije o tome da li su istražili izjavu Ristovskog. Odgovor još nisu dobili, a prema rečima programskog direktora TS Nemanje Nenadića, verovatno će glasiti da tužilaštvo do sada nije ispitivalo ovaj slučaj.- Svrha našeg obraćanja tužilaštvu jeste da oni nešto urade, ako nisu do sada. Šire gledano, cilj je da se ne prelazi olako preko ovako otvorenih priznanja ili optužbi o vaninstitucionalnim uticajima na donošenje odluka o finansiranju - ističe Nenadić za Danas. On dodaje da, imajući u vidu intervju Ristovskog, izjava direktora RTS Bujoševića da je finansiranje bilo planirano pre nego što je Vučić postao član Vlade, mogla bi da se tumači na razne načine.- Na primer, da je reditelj doveden u zabludu oko toga da je predsednik intervenisao u njegovu korist ili da je intervencija bila usmerena na to da se brže realizuje nešto što je već ranije ugovoreno između RTS i Ristovskog. Ne bih ulazio u to ko je u izjavama za medije govorio istinu ni da li je nešto prećutano - imamo činjenicu da je Ristovski u intervjuu rekao nešto što, ako je istina, predstavlja optužbu za moguće krivično delo državnog funkcionera i na tužiocu je da prikupi dokaze i saopšti javnosti kako stoje stvari - ukazuje Nenadić.Film Lazara Ristovskog dobio je određena sredstva na konkursu, ali ona nisu bila dovoljna za realizaciju ambicioznog projekta. Za to su mu pomogle lokalne samouprave, kupujući karte u pretprodaji iako film još nije bio gotov, ali najveću pomoć, prema rečima samog Ristovskog, pružio je upravo predsednik Srbije.- Kad kažem "podrška gospodina Vučića" - nije on sad došao pa mi dao pare, dva miliona da snimim film, nego je u razgovorima s RTS-om došlo dotle da RTS mora da stane iza toga. Dakle, kada je RTS stao iza toga, kao državna kuća koja ima budžet za to, onda je taj projekat počeo da biva izvestan", rekao je Ristovski.Međutim, Dragan Bujošević je za N1 demantovao Ristovskog, navodeći da je dogovor u vezi sa filmom i serijom postignut još pre nego što je Vučić došao na vlast, a on u fotelju generalnog direktora javnog servisa."Zatekao sam scenario koji je RTS otkupio i dogovore scenariste Milovana Vitezovića i Lazara Ristovskog, koji su imali i poseban ugovor za film. Logično je da serija bude emitovana u 2018. godini i da time obeležimo 100 godina od završetka Prvog svetskog rata. Preporučujem vam da pitate Ristovskog šta je želeo da kaže. Znate, neki glumci su bolji kada izgovaraju tuđe tekstove", rekao je Bujošević.Nakon što je Grad Čačak izdvojio blizu milion dinara za kupovinu 4.300 karata u pretprodaji za film koji još nije bio gotov, list Danas je došao do informacije da je mnogim opštinama i gradovima iz vrha SNS-a naloženo da to isto učine. Međutim, Ristovski je negirao da je pomoć stizala zbog njegove otvorene podrške Aleksandru Vučiću.        

----------------------------------------------------------

Datum: 28.08.2018

Medij: hr.seebiz.eu

Link: http://hr.seebiz.eu/ristovski-nenamerno-optuzio-vucica-za-zloupotrebu-polozaja/ar-180648/

Autori: Redakcija

Teme: Transparentnost Srbija (Transparency Serbia)

Naslov: SEEbiz.eu / HR / Ristovski nenamerno optužio Vučića za zloupotrebu položaja

BEOGRAD - Da li istinu nije govorio glumac Lazar Ristovski, kada je rekao da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić primorao RTS da finansira njegov film "Čarape kralja Petra", ili to ne čini direktor RTS-a Dragan Bujošević, kada negira navode Ristovskog, trebalo bi da utvrdi tužilaštvo. Jer, verovatno nenamerno, Ristovski je predsednika Vučića optužio za zloupotrebu službenog položaja, nezakonitom intervencijom o dodeli sredstava.Sam Vučić nije želeo da odgovori na pitanje Danasa da li je pritisaka bilo, a Bujošević je naveo da je način finansiranja filma bio dogovoren "pre nego što je Vučić došao na vlast, a on u fotelju generalnog direktora javnog servisa".Zbog različitih interpretacija, ali pre svega zbog mogućnosti da je predsednik zloupotrebio položaj, organizacija Transparentnost Srbija se obratila Višem javnom i Tužilaštvu za organizovani kriminal, tražeći informacije o tome da li su istražili izjavu Ristovskog. Odgovor još nisu dobili, a prema rečima programskog direktora TS Nemanje Nenadića, verovatno će glasiti da tužilaštvo do sada nije ispitivalo ovaj slučaj.- Svrha našeg obraćanja tužilaštvu jeste da oni nešto urade, ako nisu do sada. Šire gledano, cilj je da se ne prelazi olako preko ovako otvorenih priznanja ili optužbi o vaninstitucionalnim uticajima na donošenje odluka o finansiranju - ističe Nenadić za Danas. On dodaje da, imajući u vidu intervju Ristovskog, izjava direktora RTS Bujoševića da je finansiranje bilo planirano pre nego što je Vučić postao član Vlade, mogla bi da se tumači na razne načine.- Na primer, da je reditelj doveden u zabludu oko toga da je predsednik intervenisao u njegovu korist ili da je intervencija bila usmerena na to da se brže realizuje nešto što je već ranije ugovoreno između RTS i Ristovskog. Ne bih ulazio u to ko je u izjavama za medije govorio istinu ni da li je nešto prećutano - imamo činjenicu da je Ristovski u intervjuu rekao nešto što, ako je istina, predstavlja optužbu za moguće krivično delo državnog funkcionera i na tužiocu je da prikupi dokaze i saopšti javnosti kako stoje stvari - ukazuje Nenadić.Film Lazara Ristovskog dobio je određena sredstva na konkursu, ali ona nisu bila dovoljna za realizaciju ambicioznog projekta. Za to su mu pomogle lokalne samouprave, kupujući karte u pretprodaji iako film još nije bio gotov, ali najveću pomoć, prema rečima samog Ristovskog, pružio je upravo predsednik Srbije.- Kad kažem "podrška gospodina Vučića" - nije on sad došao pa mi dao pare, dva miliona da snimim film, nego je u razgovorima s RTS-om došlo dotle da RTS mora da stane iza toga. Dakle, kada je RTS stao iza toga, kao državna kuća koja ima budžet za to, onda je taj projekat počeo da biva izvestan", rekao je Ristovski.Međutim, Dragan Bujošević je za N1 demantovao Ristovskog, navodeći da je dogovor u vezi sa filmom i serijom postignut još pre nego što je Vučić došao na vlast, a on u fotelju generalnog direktora javnog servisa."Zatekao sam scenario koji je RTS otkupio i dogovore scenariste Milovana Vitezovića i Lazara Ristovskog, koji su imali i poseban ugovor za film. Logično je da serija bude emitovana u 2018. godini i da time obeležimo 100 godina od završetka Prvog svetskog rata. Preporučujem vam da pitate Ristovskog šta je želeo da kaže. Znate, neki glumci su bolji kada izgovaraju tuđe tekstove", rekao je Bujošević.Nakon što je Grad Čačak izdvojio blizu milion dinara za kupovinu 4.300 karata u pretprodaji za film koji još nije bio gotov, list Danas je došao do informacije da je mnogim opštinama i gradovima iz vrha SNS-a naloženo da to isto učine. Međutim, Ristovski je negirao da je pomoć stizala zbog njegove otvorene podrške Aleksandru Vučiću.        

----------------------------------------------------------

Datum: 28.08.2018

Medij: novisad.rs

Link: https://skupstina.novisad.rs/2018/08/28/sednica-saveta-za-budzet-i-finasije/

Autori: Redakcija

Teme: Javne nabavke

Naslov: Sednica Saveta za budžet i finasije

Članovi Saveta za budžet i finasije na današnjoj sednici prihvatili su većinom glasova Izveštaj o izvršenju budžeta Grada Novog Sada u periodu od 1. januara do 30. juna 2018. godine i uputili ga Skupštini Grada Novog Sada na razmatranje.Prema Izveštaju o izvršenju budžeta Grada Novog Sada u periodu od 1. januara do 30. juna 2018. godine prihodi i primanja budžeta Grada Novog Sada iz svih izvora sredstava iz budžeta, sa prenetim neutrošenim sredstvima iz ranijih godina, u posmatranom periodu ostvareni su u iznosu od 13.260.495.920,50 dinara, što predstavlja 54,4 odsto planiranih sredstava na godišnjem nivou, odnosno 95,75 odsto planiranih sredstava budžeta, prema planovima za izvršenje budžeta za period januar - jun ove godine.Ukupni rashodi i izdaci budžeta finansirani iz svih izvora sredstava iz budžeta, kako se navodi u Izveštaju, izvršeni su u iznosu od 8.046.595.904,66 dinara, kojim je izmiren deo obaveza u izveštajnom periodu i koji čini 33 odsto planiranih rashoda i izdataka za celu godinu, a 58,1 odsto u odnosu na planove za izvršenje budžeta za period januar - jun 2018. godine. Odstupanja između planiranih i izvršenih rashoda i izdataka, precizira se u Izveštaju, nastala su pošto je zbog proceduralnih razloga, realizacija stvorenih obaveza, po podnetim zahtevima na kraju izveštajnog perioda, usledila po završetku tog perioda, kao i zbog toga što svi planirani rashodi u periodu januar - jun 2018. godine nisu mogli da se realizuju do kraja tog perioda, zbog utvrđenih rokova u kojima se izvršavaju, do 5, odnosno do 20. u mesecu za prethodni mesec (plate i komunalni troškovi), a za određene rashode i izdatke zbog započetog, a nedovršenog postupka javne nabavke, odnosno zbog postupanja u skladu sa ugovorenom dinamikom izvođenja radova i sprovođenja plaćanja do kraja izveštajnog perioda.O prihvaćenim Izveštaju raspravljaće odbornici i odbornice na narednoj sednici Skupštine grada.  

----------------------------------------------------------

Datum: 28.08.2018

Medij: palo.rs

Link: http://www.palo.rs/politika/ristovski-nenamerno-optuzio-vucica-za-zloupotrebu-polozaja/2822613/

Autori: Redakcija

Teme: Transparentnost Srbija (Transparency Serbia)

Naslov: Ristovski nenamerno optužio Vučića za zloupotrebu položaja

Vesti na temu | Palo.grJer, verovatno nenamerno, Ristovski je predsednika Vučića optužio za zloupotrebu službenog položaja, nezakonitom intervencijom o dodeli sredstava.Sam Vučić nije želeo da odgovori na pitanje Danasa da li je pritisaka bilo, a Bujošević je naveo da je način finansiranja filma bio dogovoren "pre nego što je Vučić došao na vlast, a on u fotelju generalnog direktora javnog servisa". Zbog različitih interpretacija, ali pre svega zbog mogućnosti da je predsednik zloupotrebio položaj, organizacija Transparentnost Srbija se obratila Višem javnom i Tužilaštvu za organizovani kriminal, tražeći informacije o tome da li su istražili izjavu Ristovskog. Odgovor još nisu dobili, a prema rečima programskog direktora TS Nemanje Nenadića, verovatno će glasiti da tužilaštvo do sada nije ispitivalo ovaj slučaj. - Svrha našeg obraćanja tužilaštvu jeste da oni nešto urade, ako nisu do sada. Šire gledano, cilj je da se ne prelazi olako preko ovako...

----------------------------------------------------------

Datum: 28.08.2018

Medij: palo.rs

Link: http://www.palo.rs/multimedia/privreda/vesti/2822670/

Autori: Redakcija

Teme: Transparentnost Srbija (Transparency Serbia)

Naslov: Videos & Fotografije - Vesti | Palo.rs

Videos & Fotografije za Vesti | Palo.gr www.nuns.rs Uprkos uveravanjima države da se na svaki uloženi evro državne pomoći stranim partnerima vrati četiri evra u budžet Republike Srbije, stručnjaci su saglasni da nakon 12 godina od početka subvencionisanja nema dobre analize efekata ove mere. U izveštaju koji je organizacija Transparentnost Srbija objavila prošle godine navodi se da podaci o subvencijama nisu transparentni. "Ostala je sporna......

----------------------------------------------------------

Datum: 28.08.2018

Medij: pink.rs

Link: http://www.pink.rs/drustvo/86174/ovaj-trosi-domacinski-paunovic-odveo-odbornike-i-paracinske-funkcionere-ds-a-na-brckanje-u-grcku-a-graani-pune-budzet-paracina

Autori: Redakcija

Teme: Javne nabavke

Naslov: OVAJ TROŠI 'DOMAĆINSKI': Paunović odveo odbornike i paraćinske funkcionere DS-a na brčkanje u Grčku, a građani pune budžet Paraćina!

ZABAVAAKTUELNOvestiPredsednik Opštine Paraćin Saša Paunović organizovao je za odbornike i paraćinske funkcionere DS-a izlet u Paraliju koji je ovu Opštinu koštao čak 2,7 miliona dinara.Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs/mc.rsNaime, Dom omladine Paraćin raspisao je Javnu nabavku hotelskih usluga u inostranstvu i dodelio je ponuđaču "Living&travel" doo Jagodina kao jedinom ponuđaču. Tako je sinoć put Paralije otišlo oko 100 Paraćinaca i to većina odbornika i funkcionera.Autor: Pink.rs/mc.rsPaunović je tako preko Doma omladine Paraćin odveo odbornike i druge funkcionere iz Paraćina da se brčkaju u Grčkoj i to za 2,7 miliona dinara.Paunović, jedini političar koji je svoju državu tužio strancima i koga mediji vezuju za brojne afere, sa jedne strane kuka kako nema para za rekonstrukciju bolnice, a sa druge strane rasipa pare građana Paraćina i njima plaća brčkanje odbornika i funkcionera.Dakle, očigledno je da para ipak ima, ali se ne "rasipaju" za dobrobit građana Paraćina, već za bahaćenje funkcionera i odbornika.Autor: Pink.rs          

----------------------------------------------------------

Datum: 28.08.2018

Medij: novaekonomija.rs

Link: http://novaekonomija.rs/vesti/vesti-iz-zemlje/vasili%C4%87-uspe%C5%A1na-borba-protiv-korupcije-samo-uz-odgovaraju%C4%87e-zakone

Autori:

Teme: Korupcija

Naslov: Vasilić: Uspešna borba protiv korupcije samo uz odgovarajuće zakone

U Srbiji nema vidljivog pomaka u borbi protiv korupcije, jer država ne preduzima dovoljne mere da dođe do promene u sistemu u kojem je korupcija duboko ukorenjena, ocenila je članica Saveta Vlade Srbije za borbu protiv korupcije Jelisaveta Vasilić.Ona je, kako je objavljeno na sajtu Saveta (antikorupcija-savet.gov.rs), istakla da se uspešna borba protiv korupcije može voditi "samo ako se pre svega vodi borba za zakone koji se neće donositi po hitnoj preceduri bez javne stručne rasprave, koji neće biti prepisani nego će pratiti vreme, stanje i duh našeg društva, koji će imati propisana prava, ali i obaveze, kontrolu, odgovornosti i sankcije, odnosno antikorupcijske odredbe"."Uspešna borba protiv korupcije je borba za oporavak i jačanje instutucija, kako privrednih tako i državnih i političkih, koje neće zavisiti od volje i naloga malog kruga lica iz vlasti. Najvažnije je stvarati i ojačavati nezavisnost pravosudnih institucija, jer bez nezavisnog, uspešeno orgnizovanog i stručnog i kvalitetnog pravosuđa nema ni borbe protiv korupcije", ukazala je Vasilić.U borbi protiv sistemske korupcije, po njenoj oceni neohodna je potpuna transparentnost rada svih držanih organa i svih ugovora, naročito onih u kojim se raspolaže javnom svojinom.Dodala je da "borba protiv korupcije predstavlja jačanje sistema stručne javnosti u donošenju zakona, smanjenje uloge vlasti u svim segmentima društva uz povećanje kontrole rada svih državnih i političkih institucija, smanjenje diskrecionih ovlašćenja i obavezno 'polaganje računa' javnih službenika o svom radu"."Borba protiv korupcije znači i sprečavanje svakog sukoba interesa između obavljanja različitih funkcija u državi kao i sukoba privatnih interesa u odnosu na javne interese uz jasne podatke o imovini lica koja se nalaze na funkcijama na kojima se odlučuje o raspolaganju javnom svojinom", navela je Vasilić.

----------------------------------------------------------

Datum: 28.08.2018

Medij: Beta

Link: http://www.beta.rs

Autori: Beta

Teme: Korupcija

Naslov: Kuburović: Ministarstvo će organizovati dodatni okrugli sto za pitanje amandmana

Kuburović: Ministarstvo će organizovati dodatni okrugli sto za pitanje amandmanaBEOGRAD, 28. avgusta 2018. (Beta) - Ministarka pravde Nela Kuburović izjavila je danas da će nakon završetka novog teksta ustavnog amandmana to ministarstvo organizovati još jedan okrugli sto na kom će predstaviti novi tekst amandmana "kako bi se otklonile eventualne nesuglasice", navodi se u saopštenju.Ona je, na današnjem sastanku sa šefom Delegacije EU u Srbiji ambasadorom Semom Fabricijem, govoreći o napretku Srbije u okviru Poglavlja 23 u pregovorima o pristupanju EU, najavila da će novi tekst ustavnih amandmana uskoro biti završen, kao i da je on u potpunosti usaglašen sa preporukama Venecijanske komisije.Nela Kuburović je kazala i da je posle više godina usaglašen tekst Nacrta zakona o besplatnoj pravnoj pomoći, "koje se trenutno nalazi na mišljenju kod nadležnih ministarstava", nakon čega će biti prosledjen Vladi na usvjanje."Pored tog nacrta, Vladi će na usvajanje biti prosledjen i Nacrt zakona o zaštiti podataka o ličnosti, koji je dobio pozitivno mišljenje, kako Evropske komisije, tako i agencije EU 'Eurodžasta', kazala je Kuburović i dodala da ministarstvo očekuje i mišljenje Evropske komisije o Nacrtu zakona o sprečavanju korupcije.Ambasador Fabrici je pozdravio organizovanje dodatnog okruglog stola i pozitivno ocenio predstojeće javne debate u vezi sa ustavnim amandmanima za čiju će organizaciju biti nadležan skupštinski Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo, ukoliko Narodna skupština usvoji inicijativu Vlade za izmenu Ustava u oblasti pravosudja, za šta je potrebna dvotrećinska većina narodih poslanika.Ostale fotografije uz tekst

----------------------------------------------------------

Datum: 28.08.2018

Medij: dnevnik.rs

Link: https://www.dnevnik.rs/novi-sad/odbornici-o-trosenu-budeta-investicionim-ulaganima-u-jkp-28-08-2018

Autori: Redakcija

Teme: Javne nabavke

Naslov: Odbornici o trošenju budžeta, investicionim ulaganjima u JKP...

Odbornici Skupštine grada posle letnje pauze ponovo će sutra od 10 časova sesti u skupštinske klupe, a pred njima će se naći 33 tačke dnevnog reda.Očekuje se da će najviše pažnje na sednici najvišeg zakonodavnog tela grada privući rasprava u trošenju budžeta u prvoj polovini godine, potom investiciono ulaganje u javnim komunalnim preduzećima tokom prvih šest meseci, kao i podizanje spomenika nevinim žrtvama 1944/45.Gradska kasa je u principu popunjena prema planu, ali, kao i proteklih godina, izvršenje je slabo, što se opet može objasniti i time da su bili u toku postupci javnih nabavki, a i radovi se plaćaju tek kada se završe.Članovi Saveta za budžet i finansije na jučerašnjoj sednici prihvatili su većinom glasova Izveštaj o izvršenju budžeta Grada Novog Sada od 1. januara do 30. juna i uputili ga na skupštinsko razmatranje. Po tom izveštaju, prihodi i primanja budžeta Grada Novog Sada iz svih izvora sredstava iz budžeta, s prenetim neutrošenim sredstvima iz ranijih godina, ostvareni su u iznosu od 13.260.495.920,50 dinara, što predstavlja 54,4 odsto planirane godišnje svote, odnosno 95,75 odsto planiranog budžeta.Ukupni rashodi i izdaci budžeta izvršeni su u iznosu od 8.046.595.904,66 dinara, čime je izmiren deo obaveza u izveštajnom periodu i što čini 33 odsto planiranih rashoda i izdataka za celu godinu, a 58,1 odsto u odnosu na planove za izvršenje budžeta za period januar-jun. Odstupanja između planiranih i izvršenih rashoda i izdataka, precizira se u Izveštaju, nastala su pošto je zbog proceduralnih razloga, realizacija stvorenih obaveza, po zahtevima podnetim na kraju izveštajnog perioda, usledila po završetku tog perioda, kao i zbog toga što se svi planirani rashodi u šestomesečnom periodu nisu mogli realizovati do kraja tog perioda, a za određene rashode i izdatke - zbog započetog, a nedovršenog postupka javne nabavke, odnosno zbog postupanja u skladu s ugovorenom dinamikom izvođenja radova i sprovođenja plaćanja do kraja izveštajnog perioda.Što se tiče javnih komunalnih preduzeća i investicionih ulaganja za prvu polovinu godine, pretežno je realizovano manje od polovine planiranog. Odbornici će pred sobom imati izveštaje o poslovanju JGSP-a i Spensa, a oba preduzeća ostvarila su više stotina dinara minusa u poslovanju i pored subvencija iz budžeta. Izvesno je da će za Spens morati da se nađe posebno rešenje zbog višegodišnjih finansijskih problema.Većinom glasova članova Saveta za obrazovanje i sport prihvaćen je Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Izveštaj o realizaciji Programa poslovanja Spensa za 2017. godinu s Finansijskim izveštajem JP "Sportski i poslovni centar Vojvodina" za prethodnu godinu, koji su upućeni Skupštini na razmatranje. Na osnovu ukupno ostvarenih prihoda i rashoda u 2017. godini, preduzeće je ostvarilo gubitak iz redovnog poslovanja od 295.463.029,88 dinara i odložene poreske rashode u iznosu od 11.694.364,08 dinara.Odbornici će raspravljati i o izveštajima o radu zdravstvenih ustanova u prošloj godini, kao i nizu urbanističkih planova, među kojima bi najvažniji trebalo da bude onaj koji se odnosi na zidanje na prostoru severno od Bulevara vojvode Stepe, gde će nići atletski stadion i dvorana, kao i stambeni blok sa stanovima za pripadnike službi bezbednosti.Na dnevnom redu je i razmatranje inicijative SVM-a, koju je podržao Savet za kulturu, da se na kraju Limana 4 podigne spomenik nevinim žrtvama 1944/45.J. Galić        

----------------------------------------------------------

Datum: 28.08.2018

Medij: cenzolovka.rs

Link: https://www.cenzolovka.rs/drzava-i-mediji/ristovski-nenamerno-optuzio-vucica-za-zloupotrebu-polozaja/

Autori: Redakcija

Teme: Transparentnost Srbija (Transparency Serbia)

Naslov: Ristovski nenamerno optužio Vučića za zloupotrebu položaja

Jer, verovatno nenamerno, Ristovski je predsednika Vučića optužio za zloupotrebu službenog položaja, nezakonitom intervencijom o dodeli sredstava. Sam Vučić nije želeo da odgovori na pitanje Danasa da li je pritisaka bil Jer, verovatno nenamerno, Ristovski je predsednika Vučića optužio za zloupotrebu službenog položaja, nezakonitom intervencijom o dodeli sredstava.Sam Vučić nije želeo da odgovori na pitanje Danasa da li je pritisaka bilo, a Bujošević je naveo da je način finansiranja filma bio dogovoren "pre nego što je Vučić došao na vlast, a on u fotelju generalnog direktora javnog servisa".Zbog različitih interpretacija, ali pre svega zbog mogućnosti da je predsednik zloupotrebio položaj, organizacija Transparentnost Srbija se obratila Višem javnom i Tužilaštvu za organizovani kriminal, tražeći informacije o tome da li su istražili izjavu Ristovskog. Odgovor još nisu dobili, a prema rečima programskog direktora TS Nemanje Nenadića, verovatno će glasiti da tužilaštvo do sada nije ispitivalo ovaj slučaj. - Svrha našeg obraćanja tužilaštvu jeste da oni nešto urade, ako nisu do sada. Šire gledano, cilj je da se ne prelazi olako preko ovako otvorenih priznanja ili optužbi o vaninstitucionalnim uticajima na donošenje odluka o finansiranju - ističe Nenadić za Danas. On dodaje da, imajući u vidu intervju Ristovskog, izjava direktora RTS Bujoševića da je finansiranje bilo planirano pre nego što je Vučić postao član Vlade, mogla bi da se tumači na razne načine.- Na primer, da je reditelj doveden u zabludu oko toga da je predsednik intervenisao u njegovu korist ili da je intervencija bila usmerena na to da se brže realizuje nešto što je već ranije ugovoreno između RTS i Ristovskog. Ne bih ulazio u to ko je u izjavama za medije govorio istinu ni da li je nešto prećutano - imamo činjenicu da je Ristovski u intervjuu rekao nešto što, ako je istina, predstavlja optužbu za moguće krivično delo državnog funkcionera i na tužiocu je da prikupi dokaze i saopšti javnosti kako stoje stvari - ukazuje Nenadić.Film Lazara Ristovskog dobio je određena sredstva na konkursu, ali ona nisu bila dovoljna za realizaciju ambicioznog projekta. Za to su mu pomogle lokalne samouprave, kupujući karte u pretprodaji iako film još nije bio gotov, ali najveću pomoć, prema rečima samog Ristovskog, pružio je upravo predsednik Srbije.- Kad kažem "podrška gospodina Vučića" - nije on sad došao pa mi dao pare, dva miliona da snimim film, nego je u razgovorima s RTS-om došlo dotle da RTS mora da stane iza toga. Dakle, kada je RTS stao iza toga, kao državna kuća koja ima budžet za to, onda je taj projekat počeo da biva izvestan", rekao je Ristovski.Međutim, Dragan Bujošević je za N1 demantovao Ristovskog, navodeći da je dogovor u vezi sa filmom i serijom postignut još pre nego što je Vučić došao na vlast, a on u fotelju generalnog direktora javnog servisa."Zatekao sam scenario koji je RTS otkupio i dogovore scenariste Milovana Vitezovića i Lazara Ristovskog, koji su imali i poseban ugovor za film. Logično je da serija bude emitovana u 2018. godini i da time obeležimo 100 godina od završetka Prvog svetskog rata. Preporučujem vam da pitate Ristovskog šta je želeo da kaže. Znate, neki glumci su bolji kada izgovaraju tuđe tekstove", rekao je Bujošević.Nakon što je Grad Čačak izdvojio blizu milion dinara za kupovinu 4.300 karata u pretprodaji za film koji još nije bio gotov, list Danas je došao do informacije da je mnogim opštinama i gradovima iz vrha SNS-a naloženo da to isto učine. Međutim, Ristovski je negirao da je pomoć stizala zbog njegove otvorene podrške Aleksandru Vučiću.        

----------------------------------------------------------

Datum: 28.08.2018

Medij: beograd.rs

Link: http://www.beograd.rs/cir/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1752001-obavestenje-o-zakljucenom-okvirnom-sporazumu-za-javnu-nabavku-42-18/

Autori: Redakcija

Teme: Javne nabavke

Naslov: Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu za javnu nabavku 42/18

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADASekretarijat za opšte pos?utorak, 28. avgust 2018.GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADAOBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU OKVIRNOG SPORAZUMAza javnu nabavku broj 42/18 - Telekomunikaciona oprema u objektima Gradske uprave

----------------------------------------------------------

Datum: 28.08.2018

Medij: beograd.rs

Link: http://www.beograd.rs/cir/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1751995-poziv-za-podnosenje-ponuda-za-javnu-nabavku-broj-21-18_2/

Autori: Redakcija

Teme: Javne nabavke

Naslov: Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 21/18

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADASekretarijat za opšte pos?utorak, 28. avgust 2018.

----------------------------------------------------------

Datum: 28.08.2018

Medij: beograd.rs

Link: http://www.beograd.rs/cir/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1751993-poziv-za-podnosenje-ponuda-za-javnu-nabavku-broj-13-18_2/

Autori: Redakcija

Teme: Javne nabavke

Naslov: Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 13/18

U skladu sa članom 57., a u vezi sa članom 32. Zakona o javnim nabavkama ("Služben?utorak, 28. avgust 2018.Sekretarijat za investicijeU skladu sa članom 57., a u vezi sa članom 32. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik RS", br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015), GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA      

----------------------------------------------------------

Datum: 28.08.2018

Medij: gerila.rs

Link: https://gerila.rs/uzas-funkcionera-sve-vise-i-vise-niko-ne-zna-tacno-koliko-ih-ima/

Autori: Redakcija

Teme: Transparentnost Srbija (Transparency Serbia)za borbu protiv korupcije

Naslov: UŽAS: Funkcionera sve više i više, NIKO NE ZNA TAČNO koliko ih ima?!

Prema podacima Agencije za borbu protiv korupcije, na koje se pozivaju brojni mediji poslednjih dana, navodno je registrovano ozbiljno povećanje broja državnih funkcionera u Srbiji - sa oko 12.000 iz 2011. na gotovo 34.000 na kraju 2017. VOICE je pokušao da proveri koliko zapravo ima javnih funkcionera, ali do tačne brojke nije uspeo da dođe. Po svemu sudeći, u državi niko i ne zna o kojoj cifri se govori, što je kako posledica nefunkcionalnosti državnog i institucionalnog sistema tako i namere da se ove brojke drže u magli i tajnosti.Ni sagovornici VOICE-a ne mogu sa sigurnošću da utvrde šta je pravi razlog porasta javnih funkcionera u Srbiji - stanačko zapošljavanje ili veća revnost prilikom sprovođenja zakona. Oni upozoravaju da je pojam javnog funkcionera kod nas definisan veoma široko, a da još veći problem predstavljaju nejasni kriterijumi za određivanje njihovog broja, te njihov obuhvat, zbog čega pojedinci na značajnim funkcijama izmiču Agenciji za borbu protiv korupcije.VOICE od Agencije nije dobio odgovore na pitanja koliko je tačno funkcionera u Srbiji bilo na kraju 2017. godine, a koliko na kraju svake godine od 2011. Tačan broj funkcionera ne navodi se ni u Izveštaju o radu za 2017. godinu, koji je pre mesec dana usvojen u Narodnoj skupštini, već samo da je od osnivanja do kraja izveštajnog perioda (2017) obrađeno i objavljeno 44.383 izveštaja.Zoran Stojiljković, bivši predsednik Odbora Agencije do novembra 2016. godine za VOICE precizira da se ta brojka odnosi na ukupan broj izveštaja koje je Agencija objavila od početka njenog rada, što uključuje i one koji više nisu na funkciji. Zakonska obaveza funkcionera je, dodaje, da izveštaje predaju i dve godine nakon prestanka funkcije.- Obično se to posle izbora poveća, jer su još uvek aktivni izveštaji onih koji su obavljali funkcije i onih koji su tek izabrani. I to varira - između 25 i 30 hiljada funkcionera na svim nivoima vlasti - kaže Stojiljković (na slici ispod). Licitiranje brojkamaMediji dugo već licitiraju brojem funkcionera i te brojke značajno osciliraju. Tako je u avgustu 2011. godine, tadašnji predsednik Odbora Agencije profesor Čedomir Čupić, za Novosti rekao da su procene da u Srbiji ima od 25.000 do 30.000 funkcionera, od čega onih s plaćenim funkcijama - 15.700. U istom tekstu stoji i da onih koji imaju obavezu da prijave imovinu i prihode, u tom momentu ima 11.000. Već u novembru iste godine, portparolka Agencije Aleksandra Kostić za agenciju Beta potvrdila je da je u registar funkcionera ukupno upisano više od 19.000 ljudi, pošto su uneti podaci o još 3.000 funkcionera.U martu 2014. godine tadašnji pomoćnik direktora Agencije za borbu protiv korupcije Dragomir Trninić na jednom okruglom stolu upozorio da od skoro 35.000 državnih funkcionera u Srbiji čak 9.000 nije prijavilo imovinu. Agencija za borbu protiv korupcije precizira njegovu izjavu, navodeći da je ukupan broj obrađenih i objavljenih obaveštenja u registru funkcionera 34.710, od čega 25.587 ima obavezu dostavljanja izveštaja o imovini.- Odbornici, odnosno članovi upravnih i nadzornih odbora javnih preduzeća, ustanova i drugih organizacija čiji je osnivač opština ili grad, odnosno koji su članovi upravnih i nadzornih odbora javnih preduzeća ustanova i drugih organizacija čiji je osnivač Repulika, autonomna pokrajina ili grad Beograd ne podležu ovoj obavezi ukoliko funkcioner ne prima naknadu po osnovu članstva - saopštila je tada Agencija. A u Izveštaju o radu za 2015. godinu, koji je u septembru 2016. godine razmatrao Odbor za pravosuđe, navedeno je da ima više od 28.000 funkcionera.Stojiljković napominje da postoji izvestan broj ljudi koji su nosioci funkcija koje su po prirodi stvari značajne, iako istovremeno nisu nosioci izvršnih ovlašćenja.- Po tome, recimo, obavezu da podnosi izveštaj ima dekan fakulteta, a prodekani nemaju. Ili članovi borda nemaju, a ima direktor. Takozvani savetnici nemaju obavezu da podnose izveštaje, a često se radi o funkcijama koje su unosnije i uticajnije nego formalne funkcije, recimo, direktora osnovne škole. To je pitanje obuhvata - kaže Stojiljković.To potvrđuje i Nemanja Nenadić, programski direktor organizacije Transparentnost Srbija, koji za VOICE kaže da se mora biti oprezan prilikom poređenja broja javnih funkcionera u Srtbiji i drugim zemljama.- Obuhvat tog pojma može biti veoma različit. Na primer, da li su tu članovi opštinskih izbornih komisija, da li su tu članovi školskih odbora i tako dalje. Taj krug javnih funkcija u Srbiji je jako širok, a ne mora da znači da je u svakoj zemlji isti - kazao je Nenadić. Problem je, dodaje, što se u Srbiji broj javnih funkcionera ne određuje po racionalnim principima, što se najbolje videlo prilikom izmene Zakona o lokalnoj samoupravi kojim je sada ograničen broj članova gradskih i opštinskih veća, kao i broj pomoćnika gradonačelnika i predsednika opština."Reformski ludak" protiv LevijatanaNovinar Miša Brkić za VOICE kaže da je suština državne uprave da ona bude efikasna, mala, jeftina, da opslužuje građane i preduzetnike, odnosno poreske obveznike po pristojnim cenama.- To, za sada, nemamo u Srbiji i nisam siguran da ćemo to dobiti - kaže Brkić, dodajući da su stranke vladajuće koalicije, a pogotovo najveća stranka, izložene velikom pritisku novopridošlih članova za što kvalitetnijim uhlebljenjem.Šta je javna funkcijaZakon o Agenciji za borbu protiv korupcije u članu 2, kao javnu funkciju, podrazumeva funkciju u organima Republike Srbije, autonomne pokrajine, jedinice lokalne samouprave, organima javnih preduzeća i privrednih društava, ustanova i drugih organizacija, čiji je osnivač, odnosno član Republika Srbija, autonomna pokrajina, jedinica lokalne samouprave, kao i funkcija drugih lica koje bira Narodna skupština, a podrazumeva ovlašćenja rukovođenja, odlučivanja, odnosno donošenja opštih ili pojedinačnih akata.- Druga stvar je da ta priča koju smo slušali na početku mandata ove koalicije, još od 2012. godine, da funkcioneri neće umnožavati svoje funkcije, koja se pokazala netačnom. Videli smo da poslanici umeju da utrže tu svoju poslaničku funkciju na najgori mogući način po poreske obveznike, dakle da sede u upravnim odborima raznih agencija i državnih preduzeća, i da uzimaju ogromne novce. Nezasluženo, naravno. Dakle, radi se o klasičnom partijskom zapošljavanju, koje je dobilo neslućene razmere i to samo pokazuje da država ne da ne odumire, nego naprotiv postaje sve brojnija - kaže Brkić.On podseća da u Srbiji već petnaestak godina važi prećutni ugovor između stranaka, prema kojem poražene na izborima ne odgovaraju za nepočinstva iz svog mandata, što uključuje i partijsko zapošljavanje. Javni sektor je zbog toga, ocenjuje, postao Levijatan koji je zarobio državu.- Oni koji budu došli, imaće ogroman problem da državne institucije isprazne od tih stranačkih punoglavaca. Ti ljudi zaposleni u državnoj službi, to će biti najveći bedem bilo kakvim treformama i uređenju države. To bi morao da bude neki veliki "reformski ludak" koji će rasturiti takvu državnu strukturu, ali ja ga ne vidim i mislim da ovi koji danas pretenduju da budu vlast nemaju neke velike ambicije u tom smislu - kaže Brkić (na slici ispod). Podseća da stranke materijalno profitiraju od takve vrste zapošljavanja, jer najverovatnije oni koje tako zapošljavaju imaju obavezu da deo svoje zarade ubace u partijsku kasicu.EU (ne)smanjuje broj funkcioneraProces pridruživanja Srbije Evropskoj uniji mogao da dovede do smanjenja broja javnih funkcionera, a Nenadić očekuje da se EU u ovo pitanje umeša iz ugla poštovanja usvojenih zakonskih normi u pogledu procedure izbora.- Tu Srbija već dobija opomene od evropskih institucija. Na primer, zbog nepoštovanja procedure za postavljanje službenika na položaje. Ali, u pogledu ukupnog broja, mislim da će to pitanje pre svega biti tretirano u sklopu reforme javne uprave ili toga koliko je ona racionalna i osposobljena da odgovara potrebama društva - navodi Nenadić (na slici ispod). Brkić, ukazujući na ogroman broj zaposlenih i u evropskim institucijama, kaže da države kandidati moraju mnogo toga da učine na reformi javne uprave i državnih preduzeća, te da na tom tragu može da se govori o smanjenju broja zaposlenih koji rade za državu.- Dotle ćemo se nagledati raznih prebukiranih državnih institucija, toliko da ćemo se krstiti i čuditi šta nas je to snašlo i koliko to košta - ističe Brkić.PROČITAJTE JOŠ: VOJISLAV ŠEŠELJ - VUČIĆEVO SMEŽURANO M*DO(izvor: voice.org.rs/ Dalibor Stupar)Comments0 comments

----------------------------------------------------------

Datum: 28.08.2018

Medij: kurir.rs

Link: https://www.kurir.rs/vesti/drustvo/3110823/ja-sam-spancima-odobrio-projekat-dao-sam-pozitivnu-ocenu-srpski-profesor-u-penziji-progovorio-o-zidu-na-koridoru-10-koji-se-srusio

Autori: @KurirVesti

Teme: Agencija za borbu protiv korupcije

Naslov: JA SAM ŠPANCIMA ODOBRIO PROJEKAT! DAO SAM POZITIVNU OCENU! Srpski profesor u penziji progovorio o zidu na Koridoru 10 koji se srušio!

Privatan posao! Miloš Lazović, profesor Građevinskog fakulteta u penziji, priznaje da ga je španska kompanija Azvi privatno angažovala da da stručnu ocenu njihovog projekta na Kosini 2 jer su smatrali da projekat CIP nije dobar i stabilanPrivatan posao! Miloš Lazović, profesor Građevinskog fakulteta u penziji, priznaje da ga je španska kompanija "Azvi" privatno angažovala da da stručnu ocenu njihovog projekta na Kosini 2 jer su smatrali da projekat CIP nije dobar i stabilanŠpanska kompanija "Azvi" zaključila je da projekat za Kosinu 2 kod Predejana na Koridoru 10 koji je radio Saobraćajni institut CIP nije dobar i stabilan, pa je angažovala grupu španskih stručnjaka da uradi novi, kaže za Kurir Miloš Lazović, profesor Građevinskog fakulteta u penziji, koji je kao privatni konsultant dao pozitivnu ocenu španskog projekta za potporni zid kod Predejana koji se nije "primio" na Kosini 2, već se 19. avgusta survao.   Lazović priznaje da je i španski projekat imao mane, ali da mu je posle ispravki dao prelaznu ocenu. - Mene je "Azvi" angažovao privatno, kao stručnog konsultanta, nezavisno od Građevinskog fakulteta, da dam ocenu da li je špansko rešenje primenjivo na Kosini 2 kod Predejana. Ocenio sam da prva verzija nije dobra i tražio sam numeričku analizu unutar projekta da bi se dobila realna slika o uticajima u zaštitnoj konstrukciji. Oni su uradili korekcije proračuna i dobili su rezultate koji su bili očekivani, pa sam projektu dao pozitivnu ocenu. Oni su posle sklopili ugovor s Građevinskim fakultetom i grupa profesora s tog fakulteta im taj projekat nostrifikovala - priča za Kurir Lazović, čije se ime nije našlo na spisku inženjera koje je Ministarstvo građevinarstva osumnjičilo kao krivce za rušenje potpornog zida kod Predejana i zatražilo od Inženjerske komore da im oduzme licence.   foto: Preent Screen   Lazović tvrdi da je projekat dorađivan 11 puta jer su se uslovi na terenu pokazali drugačijim od ranije utvrđenih. - Španci su odgovorni izvođači radova i oni su angažovali njihove ljude koji su radili dopunska istraživanja i ustanovili da ima promena na terenu u odnosu na ono što je bilo ranije. Nailazili su na slojeve koji su lošiji i moralo je da se menja. Rađeno je ojačanje jer se pokazivalo da ono što je projektovano nije dovoljno dobro. Geologija je veoma složena i potrebna su obimna istraživanja da bi se formirala prava slika o terenu na kome se radi jer od toga zavisi kakva će biti zaštitna konstrukcija koja pridržava. Španci su procenili da nema dovoljno geotehničkih istraživanja. Istraživanja su rađena pet meseci, a trebalo je da traju godinu i po dana - ističe Lazović i potvrđuje da sa projektnim rešenjem koje je primenjeno na Kosini 2 - CIP nema nikakve veze.   On smatra da uzroci rušenja potpornog zida mogu biti različiti i ističe da treba formirati posebnu komisiju koja će to utvrditi. - Uzroci rušenja mogu biti nedostaci u projektovanju, kao i u izvođenju radova. Projekat je primenjiv, ali da li je sve urađeno prema projektu? Treba da se oformi stručna komisija koja bi analizirala i projektovano rešenje i stvarne uslove na terenu, geologiju, ali i način izvođenja, odnosno da li su radovi urađeni kvalitetno ili ne - zaključuje Lazović. Bivši direktor "Koridora Srbije" Dmitar Đurović, koji je odobrio španski projekat za potporni zid kod Predejana, danima ne odgovara na pozive i poruke novinara Kurira. Inače, prema podacima sa sajta Agencije za borbu protiv korupcije, Đurović je dan posle smene s funkcije direktora 13. maja 2017. zaseo u fotelju savetnika u "Koridorima Srbije", za šta mesečno prima po 50.000 dinara. Projekat na brzinu, gradnja unedogled Kako saznaje Kurir, projekti za kilometre auto-puteva na Koridoru 10 urađeni su na brzinu i za manje od godinu dana, dok se u svetu tako važni infrastrukturni projekti projektuju najmanje šest godina. - Potpuno je neprimereno opredeljenje države da u velike infrastrukturne projekte uđe bez odgovarajuće pripreme. Na Koridoru 10 urađeni su projekti za kilometre auto-puta za manje od godinu dana. U svetu projektovanje ovakvih stvari poput Kosine 2 traje najmanje šest godina sa istraživanjima na terenu, a kod nas je sve to urađeno za pet meseci, od novembra do aprila. Onda je revizija tog projekta trajala 11 meseci, što znači da je u startu gubljeno vreme. U ovoj državi struka se ništa ne pita - kaže za Kurir jedan od inženjera koji je učestvovao u projektovanju pojedinih deonica auto-puta na Koridoru 10 i čije je ime poznato redakciji Kurira. Bogata imovinska karta Dmitra Đurovića - Poslovni prostor, proizvodno-magacinski prostor, 1.344,33 m2 (1/1, kupovina) - Stan od 59,29 m2 (1/1, kupovina) - Prenamena tavana u stan, tavanski prostor, 174,43 m2 (1/1, kupovina) - Kuća od 74 m2 (1/2, kupovina) - Građevinsko zemljište, zemljište uz zgradu i voćnjak, 425,5 m2 (1/2, kupovina) - Garaža, 15 m2 (1/1, kupovina) - Poslovni prostor, 190,12 m2 (1/1, poklon) - Parking mesto, 31,08 m2 (1/1, poklon) - Motocikl "suzuki GS 500", 1990. (kupovina) - Motocikl "honda devil" 2010. (kupovina) - Automobil "zastava 101", 1986. (kupovina) - Automobil "gonda sivic" 5d 1.4, 2013. (lizing) NE PROPUSTITE KO JE PROJEKTOVAO, KO JE BIO INVESTITOR A KO VRŠIO NADZOR: Sud časti Inženjerske komore počeo istragu o rušenju zida u Grdeličkoj klisuri MIHAJLOVIĆEVA SA IZVOĐAČIMA NA KORIDORU 10: Vodite računa šta radite, držite se rokova koje ste dali ROKOVI SU BILI KRATKI, BIO JE ZIMSKI PERIOD, PREPRAVLJALI SU NAM PROJEKTE: Ovaj direktor ŽESTOKO proziva krivce za rušenje zida na Koridoru 10   Kurir.rs/Slavica Tomčić Foto:N1 Kurir Autor:  Kurir Kliknite za sledeću vest  

----------------------------------------------------------

Datum: 28.08.2018

Medij: vaseljenska.com

Link: https://www.vaseljenska.com/aktuelno/uzas-u-srbiji-radnika-i-strucnjaka-sve-manje-a-funkcionera-sve-vise/

Autori: @VaseljenskaTV

Teme: Agencija za borbu protiv korupcijeSrbija (Transparency Serbia)

Naslov: Užas u Srbiji: Radnika i stručnjaka sve manje, a funkcionera sve više

Prema podacima Agencije za borbu protiv korupcije, na koje se pozivaju brojni mediji poslednjih dana, navodno je registrovano ozbiljno povećanje broja državnih funkcionera u Srbiji - sa oko 12.000 iz 2011. na gotovo 34.000 na kraju 2017. VOICE je pokušao da proveri koliko zapravo ima javnih funkcionera, ali do tačne brojke nije uspeo da dođe. Po svemu sudeći, u državi niko i ne zna o kojoj cifri se govori, što je kako posledica nefunkcionalnosti državnog i institucionalnog sistema tako i namere da se ove brojke drže u magli i tajnosti.Ni sagovornici VOICE-a ne mogu sa sigurnošću da utvrde šta je pravi razlog porasta javnih funkcionera u Srbiji - stanačko zapošljavanje ili veća revnost prilikom sprovođenja zakona. Oni upozoravaju da je pojam javnog funkcionera kod nas definisan veoma široko, a da još veći problem predstavljaju nejasni kriterijumi za određivanje njihovog broja, te njihov obuhvat, zbog čega pojedinci na značajnim funkcijama izmiču Agenciji za borbu protiv korupcije.VOICE od Agencije nije dobio odgovore na pitanja koliko je tačno funkcionera u Srbiji bilo na kraju 2017. godine, a koliko na kraju svake godine od 2011. Tačan broj funkcionera ne navodi se ni u Izveštaju o radu za 2017. godinu, koji je pre mesec dana usvojen u Narodnoj skupštini, već samo da je od osnivanja do kraja izveštajnog perioda (2017) obrađeno i objavljeno 44.383 izveštaja.Zoran Stojiljković, bivši predsednik Odbora Agencije do novembra 2016. godine za VOICE precizira da se ta brojka odnosi na ukupan broj izveštaja koje je Agencija objavila od početka njenog rada, što uključuje i one koji više nisu na funkciji. Zakonska obaveza funkcionera je, dodaje, da izveštaje predaju i dve godine nakon prestanka funkcije."Obično se to posle izbora poveća, jer su još uvek aktivni izveštaji onih koji su obavljali funkcije i onih koji su tek izabrani. I to varira - između 25 i 30 hiljada funkcionera na svim nivoima vlasti" - kaže Stojiljković (na slici ispod).Licitiranje brojkamaMediji dugo već licitiraju brojem funkcionera i te brojke značajno osciliraju. Tako je u avgustu 2011. godine, tadašnji predsednik Odbora Agencije profesor Čedomir Čupić, za Novosti rekao da su procene da u Srbiji ima od 25.000 do 30.000 funkcionera, od čega onih s plaćenim funkcijama - 15.700. U istom tekstu stoji i da onih koji imaju obavezu da prijave imovinu i prihode, u tom momentu ima 11.000. Već u novembru iste godine, portparolka Agencije Aleksandra Kostić za agenciju Beta potvrdila je da je u registar funkcionera ukupno upisano više od 19.000 ljudi, pošto su uneti podaci o još 3.000 funkcionera.U martu 2014. godine tadašnji pomoćnik direktora Agencije za borbu protiv korupcije Dragomir Trninić na jednom okruglom stolu upozorio da od skoro 35.000 državnih funkcionera u Srbiji čak 9.000 nije prijavilo imovinu. Agencija za borbu protiv korupcije precizira njegovu izjavu, navodeći da je ukupan broj obrađenih i objavljenih obaveštenja u registru funkcionera 34.710, od čega 25.587 ima obavezu dostavljanja izveštaja o imovini."Odbornici, odnosno članovi upravnih i nadžornih odbora javnih preduzeća, ustanova i drugih organizacija čiji je osnivač opština ili grad, odnosno koji su članovi upravnih i nadžornih odbora javnih preduzeća ustanova i drugih organizacija čiji je osnivač Repulika, autonomna pokrajina ili grad Beograd ne podležu ovoj obavezi ukoliko funkcioner ne prima naknadu po osnovu članstva" - saopštila je tada Agencija. A u Izveštaju o radu za 2015. godinu, koji je u septembru 2016. godine razmatrao Odbor za pravosuđe, navedeno je da ima više od 28.000 funkcionera.Stojiljković napominje da postoji izvestan broj ljudi koji su nosioci funkcija koje su po prirodi stvari značajne, iako istovremeno nisu nosioci izvršnih ovlašćenja."Po tome, recimo, obavezu da podnosi izveštaj ima dekan fakulteta, a prodekani nemaju. Ili članovi borda nemaju, a ima direktor. Takozvani savetnici nemaju obavezu da podnose izveštaje, a često se radi o funkcijama koje su unosnije i uticajnije nego formalne funkcije, recimo, direktora osnovne škole. To je pitanje obuhvata"- kaže Stojiljković.To potvrđuje i Nemanja Nenadić, programski direktor organizacije Transparentnost Srbija, koji za VOICE kaže da se mora biti oprezan prilikom poređenja broja javnih funkcionera u Srtbiji i drugim zemljama."Obuhvat tog pojma može biti veoma različit. Na primer, da li su tu članovi opštinskih izbornih komisija, da li su tu članovi školskih odbora i tako dalje. Taj krug javnih funkcija u Srbiji je jako širok, a ne mora da znači da je u svakoj zemlji isti" - kazao je Nenadić. Problem je, dodaje, što se u Srbiji broj javnih funkcionera ne određuje po racionalnim principima, što se najbolje videlo prilikom izmene Zakona o lokalnoj samoupravi kojim je sada ograničen broj članova gradskih i opštinskih veća, kao i broj pomoćnika gradonačelnika i predsednika opština."Reformski ludak" protiv LevijatanaNovinar Miša Brkić za VOICE kaže da je suština državne uprave da ona bude efikasna, mala, jeftina, da opslužuje građane i preduzetnike, odnosno poreske obveznike po pristojnim cenama."To, za sada, nemamo u Srbiji i nisam siguran da ćemo to dobiti" - kaže Brkić, dodajući da su stranke vladajuće koalicije, a pogotovo najveća stranka, izložene velikom pritisku novopridošlih članova za što kvalitetnijim uhlebljenjem.Šta je javna funkcijaZakon o Agenciji za borbu protiv korupcije u članu 2, kao javnu funkciju, podrazumeva funkciju u organima Republike Srbije, autonomne pokrajine, jedinice lokalne samouprave, organima javnih preduzeća i privrednih društava, ustanova i drugih organizacija, čiji je osnivač, odnosno član Republika Srbija, autonomna pokrajina, jedinica lokalne samouprave, kao i funkcija drugih lica koje bira Narodna skupština, a podrazumeva ovlašćenja rukovođenja, odlučivanja, odnosno donošenja opštih ili pojedinačnih akata."Druga stvar je da ta priča koju smo slušali na početku mandata ove koalicije, još od 2012. godine, da funkcioneri neće umnožavati svoje funkcije, koja se pokazala netačnom. Videli smo da poslanici umeju da utrže tu svoju poslaničku funkciju na najgori mogući način po poreske obveznike, dakle da sede u upravnim odborima raznih agencija i državnih preduzeća, i da uzimaju ogromne novce. Nezasluženo, naravno. Dakle, radi se o klasičnom partijskom zapošljavanju, koje je dobilo neslućene razmere i to samo pokazuje da država ne da ne odumire, nego naprotiv postaje sve brojnija" - kaže Brkić.On podseća da u Srbiji već petnaestak godina važi prećutni ugovor između stranaka, prema kojem poražene na izborima ne odgovaraju za nepočinstva iz svog mandata, što uključuje i partijsko zapošljavanje. Javni sektor je zbog toga, ocenjuje, postao Levijatan koji je zarobio državu."Oni koji budu došli, imaće ogroman problem da državne institucije isprazne od tih stranačkih punoglavaca. Ti ljudi zaposleni u državnoj službi, to će biti najveći bedem bilo kakvim treformama i uređenju države. To bi morao da bude neki veliki "reformski ludak" koji će rasturiti takvu državnu strukturu, ali ja ga ne vidim i mislim da ovi koji danas pretenduju da budu vlast nemaju neke velike ambicije u tom smislu" - kaže Brkić (na slici ispod).Podseća da stranke materijalno profitiraju od takve vrste zapošljavanja, jer najverovatnije oni koje tako zapošljavaju imaju obavezu da deo svoje zarade ubace u partijsku kasicu.EU (ne)smanjuje broj funkcioneraProces pridruživanja Srbije Evropskoj uniji mogao da dovede do smanjenja broja javnih funkcionera, a Nenadić očekuje da se EU u ovo pitanje umeša iz ugla poštovanja usvojenih zakonskih normi u pogledu procedure izbora."Tu Srbija već dobija opomene od evropskih institucija. Na primer, zbog nepoštovanja procedure za postavljanje službenika na položaje. Ali, u pogledu ukupnog broja, mislim da će to pitanje pre svega biti tretirano u sklopu reforme javne uprave ili toga koliko je ona racionalna i osposobljena da odgovara potrebama društva" - navodi Nenadić (na slici ispod).Brkić, ukazujući na ogroman broj zaposlenih i u evropskim institucijama, kaže da države kandidati moraju mnogo toga da učine na reformi javne uprave i državnih preduzeća, te da na tom tragu može da se govori o smanjenju broja zaposlenih koji rade za državu."Dotle ćemo se nagledati raznih prebukiranih državnih institucija, toliko da ćemo se krstiti i čuditi šta nas je to snašlo i koliko to košta" - ističe Brkić.Dalibor Stupar/Voice.org.rs                             

----------------------------------------------------------

Datum: 28.08.2018

Medij: novimagazin.rs

Link: http://novimagazin.rs/vesti/novosti-o-promenama-u-imovinskim-kartama-politicara-joksimovic-kupila-stan

Autori: Redakcija

Teme: Agencija za borbu protiv korupcije

Naslov: Novosti o promenama u imovinskim kartama političara: Joksimović kupila stan

Ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović promenila je imovinsku kartu u Agenciji za borbu protiv korupcije, jer je toj insituciji prijavila da je kupila dvosoban stan od 58 kvadrata, objavio je dnevni list "Večernje novosti" u izdanju od srede. List piše i da je došlo do promene u imovinskoj karti ministra bez portfelja Nenada Popovića koji je Agenciju obavestio da je kupio novi automobil marke "mercedes" i bivšeg predsednika Srbije Tomislava Nikolića koji je tu instituciju obavestio da je postao penzioner i da će mu penzija biti 97.484 dinara. Izmene u imovinskim kartama prijavili su i ministar zdravlja Zlatibor Lončar i ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević, ali su u Agenciji rekli da se te izmene odnose na podatke koji se ne objavljuju na portalu institucije. Prema zakonu funkcioneri moraju do 31. januara da prijave ozbiljne promene u imovinskim kartama.

----------------------------------------------------------