Transparentnost Srbija

Pod lupom

Nepostupanja državnih organa

Nepostupanja državnih organa

Odličan primer nepostupanja državnih organa - posle tri godine Komisija za zaštitu konkurencije se oglasila i saopštila javnosti da joj je nešto sumnjivo u vezi sa vlasništvom nad Politikom. http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2014&mm=12&dd=21&nav_category=206&nav_id=938817

Konkurs u Ministarstvu rada - krivična prijava i ostala pitanja

Konkurs u Ministarstvu rada - krivična prijava i ostala pitanja

Grupa NVO podnela je krivičnu prijavu (http://www.policycenter.info/krivicna-prijava/) protiv "NN lica zaposlenih u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i NN lica učesnika konkursa za unapređenje usluga socijalne zaštite koji je raspisalo Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja zbog postojanja osnovane sumnje da su izvršila krivično delo „Udruživanje radi vršenja krivičnih dela“ iz člana 346. Krivičnog zakonika Republike Srbije, krivično delo iz člana 359. Krivičnog zakonika „Zloupotreba službenog položaja“, krivično delo iz člana 361. „Nesavestan rad u službi“ i krivičnog dela iz člana 363. Krivičnog zakonika „Prevara u...

Predlog budžeta - nova metodologija i stari problemi

Predlog budžeta - nova metodologija i stari problemi

I predlog budžeta za 2015. stigao je u Skupštinu kasnije nego što predviđa Zakon o budžetskom sistemu (rok je bio 1.11). Ne samo da javnost (npr. kroz javnu raspravu) nije mogla da utiče na njegov sadržaj, već će malo vremena da to učine ostati i narodnim poslanicima. Makar i bili donekle razumljivi razlozi zbog kojih je Vlada ove godine kasnila sa budžetom, nema nikakvog opravdanja za činjenicu da na javnu raspravu nisu postavljeni i prateći zakoni, a pre svega izmene i dopune sistemskog Zakona o budžetskom sistemu. Ovaj budžet je ...

Odbor za ustavna pitanja

Odbor za ustavna pitanja

Odbor za ustavna pitanja izbegao je da se izjasni da li su javni beležnici obveznici po Zakonu o slobodnom pristupu informacijama. Odbor je, naime, odbacio zahtev da pokrene postupak za autentično tumačenje odredbe Zakona o slobodnom pristupu informacijama i "obavestio" Poverenika za informacije od javnog značaja da nije ovlašćen za podnošenje predloga za autentično tumačenje. Poverenik je upućen da traži "mišlјenje od nadležnog ministarstva". Poverenik je već ranije od Ministarstva za državnu upravu tražio i dobio mišlјenje koje je istovetno kao i njegovo - da notari jesu obveznici. Rodoljub Šabić u saopštenju...

Šta je istina o aranžmanu sa Kinom?

Šta je istina o aranžmanu sa Kinom?

U Srbiji je, s jedne strane, Zakonom propisana javnost podataka o javnim nabavkama vrednim nekoliko hiljada evra. S druge strane, o aranžmanima vrednim nekoliko stotina miliona evra dobijamo nepotpune informacije. Tako se odmah nakon samita premijera Kine i istočnoevropskih zemalja pojavila vest (http://goo.gl/ACV4yL) u medijima da je direktor EPS-a navodno pokušao da odloži potpisivanje ugovora u vezi sa obnovom postrojenja u termoelektrani Kostolac, uz indicije da je to u nekoj vezi sa željom da se na tom poslu angažuje i firma Gorana Đokovića ili da se nabave kotlovi od nekog drugog...

Vesti