Transparentnost Srbija

Pod lupom

Broj zaposlenih u državnoj upravi

Broj zaposlenih u državnoj upravi

Mediji se bave pitanjem broja savetnika u državnoj upravi. Bombastičan naslov navodi na pomisao da je reč o savetnicima kakve imaju ministri ili premijer. Savetnik je, međutim, jedno od osam izvršilačkih zvanja po Zakonu o državnim službenicima. Postoje četiri savetnička zvanja (mlađi savetnik, savetnik, samostalni, viši) i četiri niža zvanja - mlađi referent, referent, mlađi saradnik i saradnik. Posebni savetnici (kakve imaju ministri) i savetnici u upravi imaju samo isti naziv i poistovećivati ih je jednaka greška kao poistovetiti kapetana lađe sa činom kapetana u kopnenoj vojsci. Zbog toga pravo ...

Direktori u v.d. stanju

Direktori u v.d. stanju

Najveći broj javnih preduzeća u Srbiji vode direktori koji su u v.d. stanju, a to je je idealan izgovor za nesprovođenje reformi koje su preko potrebne u velikim sistemima, smatra Nemanja Nenadić, programski direktor Transparentnosti Srbija. Problem sa v.d. stanjem u javnim preduzećima nadilazi problem partijskog upravljanja tim segmentom društva. Čak i direktor koji je postavljen isključivo po partijskoj liniji ima neku samostalnost u radu i sprovođenju programa, a vršilac dužnosti, koji bilo kada može biti arbitrarno zamenjen, podleže tim uticajima svakodnevno, naveo je Nenadić u intervjuu za Blic. Zašto Vlada...

Investitorski urbanizam - sunovrat pravne države

Investitorski urbanizam - sunovrat pravne države

Predsednik skupštine Beograda najavljuje za 18. 9. 2014. sednicu na kojoj će biti usvojene izmene urbanističkih planova, "koje otvaraju mogućnost da se realizuje projekat „Beograd na vodi”". On je takođe rekao da će te izmene omogućiti "ukidanje studije o zabrani izgradnje visokih objekata o kojoj smo na skupštini već ranije razgovarali. Naime, veliki broj investitora je tražio, i ima projekte izgradnje visokih objekata. Stručno mišljenje o tome zašto je ovakva odluka u prošlosti donešena nikada nismo dobili, a jedan od mogućih razloga je bio stav da se tako zaklanja pogleda ka...

Osporavanje ustavnosti međudržavnog sporazuma sa UAE

Osporavanje ustavnosti međudržavnog sporazuma sa UAE

Nakon više najava iz opozicije (DS i Restart), konačno se pojavila i inicijativa za ispitivanje ustavnosti sporazuma između UAE i Srbije). http://goo.gl/5i7prf Već smo na ovom mestu izrazili sumnju da ovakve inicijative mogu uroditi plodom, iako je narušavanje pravnog poretka kroz međudržavne sporazume očigledno, imajući u vidu prethodno loše iskustvo, kada je bez uspeha pred ovim sudom osporavan "naftno - gasni sporazum" između Srbije i Ruske federacije. U svakom slučaju je dobro što je sa čisto političkog rasprava premeštena na pravni teren - pred Ustavni sud, koji je dobio novu priliku da zaštiti...

Predugačak rok za okončanje nezakonite prakse

Predugačak rok za okončanje nezakonite prakse

TS je pre razmatranja predloga izmena i dopuna Zakona o državnim službenicima uputila amandmane svim poslaničkim grupama sa ciljem da se što pre okonča nezakonita praksa postavljanja "državnih službenika na položajima" (npr. pomoćnika ministara) bez konkursa. Međutim, ne samo da ovi predlozi nisu prihvaćeni, već su u konačnoj verziji zakona, koja je usvojena pre dva dana, ovi rokovi produženi! Umesto da odmah budu raspisani konkursi za mesta koja su nezakonito popunjena još od 1.1.2011, Vlada je dobila novi rok od šest meseci za "postavljanje vršilaca dužnosti", što će se u praksi...

Vesti