Transparentnost Srbija

Pod lupom

Nezadovoljavajuće stanje informatora o radu ministarstava

Nezadovoljavajuće stanje informatora o radu ministarstava

Transparentnost Srbija takođe prati, na uzorku od 35 organa, kako organi vlasti ispunjavaju svoje obaveze u vezi sa ažuriranjem informatora i njihovim sadržajem. Prvi krug ispitivanja pokazao je da 4 posmatrana organa uopšte nemaju informator ili internet sajt, Od 31 organa koji su imali objavljen informator, u samo 6 slučajeva (manje od 20%) makar neke informacije su bile ažurne onako kako Uputstvo predviđa, a u još dva je kašnjenje bilo manjeg obima (do 2 meseca). U više od polovine slučajeva (16) najsvežija informacija je poticala iz prošle ili neke još ranije godine....

Razmena iskustva u krivičnom gonjenju sa Česima

Razmena iskustva u krivičnom gonjenju sa Česima

Zajedno sa kolegama iz Transparency International Češke orgnaizovali smo 25.11.2014. u Beogradu skup na kojem su učestvovali predstavnici nekoliko relevantnih domaćih institucija (javna tužilaštva, sudovi, policija, udruženja javnih tužilaca, društvo sudija...), u vezi sa aktuelnim pitanjima gonjenja korupcije, u kontekstu evropskih integracija i primene "novog" Zakonika o krivičnom postupku. Gost iz Češke bio je zamenik državnog tužioca, Jirži Pražak, koji je govorio o optužnici protiv predsednika jedne od čeških pokrajina i naodnog poslanika za malverzacije u postupcima javnih nabavki (naročito u vezi sa obnovom starih dvoraca i nabavkama za potrebe...

Prihvaćena dva amandmana na predlog Zakona o uzbunjivačima

Prihvaćena dva amandmana na predlog Zakona o uzbunjivačima

Skupštnski odbor i Vlada su prihvatili dva amandmana koja smo uputili svim poslaničkim grupama. Amandmane su u skupštinsku proceduru uputili poslanici iz DS (njih 5), kao i dva poslanika iz Nove stranke. Prva izmena se odnosi na vođenje postupka, gde se Vlada saglasila sa tim da je načinjen propust jer se u postupku pred sudom za zaštitu uzbunjivača pominje "poslodavac", a tuženi može biti i drugo lice koje vrši štetnu radnju. Drugi prihvaćeni amandman odnosi se na odredbe člana 56. Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije. Tako se Zakonom o zaštiti...

Program korporativnog integriteta

Program korporativnog integriteta

Najviše etičke standarde trebalo bi da primenjuju kako kompanije u Srbiji tako i celokupni javni sektor i učine ih obaveznim za sve zaposlene, donošenjem Programa korporativnog integriteta i imenovanjem posebnog službenika za nadzor nad primenom programa, kao i ombudsmana kojem bi zaposleni bez straha od posledica mogli da prijavljuju nezakonito ponašanje u firmi ili instituciji. Takvom praksom bi se zaštitili od neželjenih pojava kao što su prevara, korupcija, povreda konkurencije, prinuda i ometanje i izgradile reputaciju pouzdanih partnera, poručeno je na nacionalnoj konferenciji „Korporativni integritet kao pokretač uspeha u Srbiji i svetu“. http://www.naled-serbia.org/sr/news/details/879/Korporativni-integritet-moze-da-ojaca-ekonomiju-Srbije

Neozbiljno o Bus-plusu

Neozbiljno o Bus-plusu

Jedna od tema-okosnica u političkoj kampanji stranke koja je na vlasti u Gradu Beogradu bilo je pitanje sistema "bus-plus", koji je kroz javno-privatno partnerstvo (a pre donošenja zakona koji uređuje postupak za zaključivanje ovakvih ugovora) poveren firmi Apex. Mnogo puta smo čuli izjave da je reč o štetnom ugovoru, zatim najave da gradski predstavnici pregovaraju sa vlasnicima te firme da bi se ugovor modifikovao, a sada, sa znatno manje pompe, saznajemo od direktora Direkcije za javni prevoz (http://goo.gl/Kclf2s) da od toga nema ništa, i da će sistem "možda biti otkupljen krajem 2016"...

Vesti