Transparentnost Srbija

Pod lupom

Transparentni izbori

Transparentni izbori

Premijer najavljuje da će konkursi za izbor direktora javnih preduzeća biti transparentni i da će svi imati uvid u biografije kandidata (http://goo.gl/KzdVW6). To je dobro, ali ne bi smelo da bude vest jer je to ono što predviđa zakon koji je usvojen pre gotovo 19 meseci i koji vlada do sada uglavnom nije primenjivala. U istraživanju koje sprovodimo imali smo uvid u biografije mnogih kandidata za direktore javnih preduzeća na lokalnom nivou i na nivou pokrajine. Uvid u biografije kandidata za direktore republičkih JP nismo imali jer konkursi nisu ni bili...

Selektivna primena zakona

Selektivna primena zakona

Funkcioneri su mnogo puta do sada pokazali da ne postoji pravilo koje može da ograniči njihovu volju ili, tačnije, samovolju. Sve dok se zakoni budu primenjivali selektivno i dok se pravni poredak bude prilagođavao trenutnim potrebama, bilo da je se to radi u veri da je reč o opštem dobru (borbi protiv korupcije, privlačenju investitora...) ili svesno radi ostvarivanja ličnih ili partijskih interesa, neće biti stabilnog napretka. Stoga slučajevi pronalaženja rupa u propisima koji treba da spreče potencijalno koruptivne situacije nisu retkost. Dugogodišnji gradonačelnik Jagodine D.M. Palma od prošlih izbora je predsednik...

Postupak kontrole rada

Postupak kontrole rada

Ombudsman pokrenuo postupak kontrole rada Ministarstva pravde zbog ozbiljnosti navoda pritužbi kojima su kandidati za mesta javnih beležnika ukazali na nepravilnosti u postupku imenovanja javnih beležnika. http://goo.gl/7YV1k0

Istrajavanje na stavu

Istrajavanje na stavu

Dobro je što Agencija za borbu protiv korupcije istrajava na stavu da strankama nisu dozvoljene humanitarne aktivnosti i zdravstveni pregledi u okviru izborne kampanje. Stranke imaju mogućnost da osnuju fondaciju pre koje će voditi humanitarne akcije, članovi ili funkcioneri to mogu da čine pojedinačno, od svog novca ili novca koji prikupe, ali ne od novca za finansiranje kampanje. Stav Agencije zasniva se na činjenici da je zakonom propisano da se novac troši na političku promociju. U nacrtu izmena Zakona o finansiranju političkih subjekata u toj oblasti nema promena. Kao što je TS...

Prihvaćen predlog

Prihvaćen predlog

Transparentnost Srbija izražava zadovoljstvo činjenicom da je Agencija za borbu protiv korupcije prihvatila naš predlog i pokrenula inicijativu (http://goo.gl/FljNuk ) za izmenu i dopunu Uredbe o merilima za imenovanje direktora javnog preduzeća čiji je osnivač Republika Srbija, kao i za izmenu i dopunu Zakona o javnim preduzećima. Transparentnost Srbija je u više navrata ukazivala na loša rešenja u Zakonu o javnim preduzećima, posebno na činjenicu da Vlada može izabrati bilo kog kandidata sa liste koju formira Komisija za izbor direktora, nakon sprovedenog konkursa, odnosno da može odlučiti da ne izabere ni jednog predloženog kandidata....

Vesti