Ljudi

Predsednik (predstavlja organizaciju u zemlji i svetu):

Programski direktor (pitanja u vezi sa sprovođenjem postojećih i osmišljavanjem novih antikorupcijskih programa) :

Finansijski direktor (pitanja u vezi sa finansiranjem organizacije):

Izvršni direktor (organizaciona pitanja udruženja)

Administracija projekata

Web - administracija

Upravni odbor

Nadzorni odbor