Izrada Lokalnog antikorupcijskog plana za opštinu Raška

Opština Raška počinje izradu Lokalnog antikorupcijskog plana, uz podršku Transparentnosti Srbija. Zamenik predsednika opštine Raška Đorđe Gogić, sekretar SO Slobodan Ristović  i saradnik Transparentnosti Srbija Zlatko Minić najavili su početak rada i pozvali predstavnike građana da se uključe u radnu grupu koja će izraditi LAP.

raska kzn lap

Radnu grupu će činiti predstavnici opštinske uprave i dva predstavnika građana. Poziv građanima objavljen je na sajtu TS i na sajtu opštine Raška. Rok za prijavljivanje je 11. januar.

LAP se radi u skladu sa Modelom koji je izradila Agencija za borbu protiv korupcije, u saradnji sa Stalnom konferencijom gradova i opština. 

Plan obuhvata 16 oblasti, sadržaće konkretne aktivnosti, rokove i odgovorna lica, a njegovo sprovođenje nadziraće nezavisno lokalno telo, čiji će članovi biti izabrani na konkursu.   

Izradu LAP-a, za opštinu Raška, uz stručnu pomoć TS, podržao je USAID kroz Projekat za odgovornu vlast (GAI - Government Accountability Initiative)