Završna javna rasprava o LAP-u za opštinu Raška

Završni okrugli sto u okviru javne rasprave o nacrtu Lokalnog antikorupcijskog plana za opštinu Raška organizovan je 21. maja u opštinskoj upravi. Nacrt je izradila radna grupa u kojoj su bili predstavnici opštinske uprave i tri predstavnika udruženja građana. Tokom trajanja javne rasprave, koja je oglašena na sajtovima Raške i Transparentnosti Srbija, putem medija i na društvenim mrežama, nisu stigle primedbe niti predlozi za izmene i dopune nacrta.

Završnom okruglom stolu prisustvovali su odbornici, članovi opštinskog veća, predstavnica civilnog sektora i zaposleni u opštinskoj upravi, među kojima i članovi radne grupe.

Miloš Mojsilović iz USAID-ovog Projekta za odgovornu vlast predstavio je tekuće aktivnosti Projekta u okviru saradnje sa lokalim samoupravama u Srbiji i ukazao na značaj razmene iskustava, a posebno na značaj LAP-a, kao instrumenta za sprečavanje korupcije.

Zlatko Minić iz Transparentnosti Srbija ukazao je na korake koji predstoje posle usvajanja LAP-a u Skupštini opštine – izbor tela za praćenje sprovođenja LAP-a, ali i samo sprovođenje mera i aktivnosti na koje se Raška obavezuje ovim dokumentom.

Sekretar SO Raška i član radne grupe Slobodan Ristović saopštio je prisutnim koliko novih akata sa antikorupcijskim merama predviđa LAP, koliko obuka i registara, koji će unaprediti transparentnost.

Tokom diskusije najviše reči bilo je o javnim raspravama i načinima da se poveća učešće građana. LAP predviđa neke od mehanizama (oblast 1), na nekim od mehanizama radi se u programima koje USAID – GAI sprovodi u saradnji sa jedinicama lokalne samouprave, a neke mere moraju da osmisle i sprovedu same JLS. Posebno je ukazano na značaj uključenja srednjoškolaca, kroz programe građanskog vaspitanja, u praćenje LAP-a, s obzirom na to da već postoji praksa njihove edukacije o funkcionisanju lokalne samouprave.