Javnost rada preduzeća u vlasništvu države i gradova

šabac javnost radaU Šapcu smo danas organizovali okrugli sto na temu „Javnost rada preduzeća u vlasništvu države i gradova“.

Razgovarali smo o ključnim novinama u nacrtu izmena i dopuna Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja i glavnim problemima u primeni tog zakona, 
kako preduzeća u vlasništvu države, gradova i opština moraju da obezbede javnost svog rada i koliko oni poštuju te zakonske obaveze, kakve efekte bi imalo nameravano ukidanje mogućnosti da građani traže informacije od dela preduzeća u vlasništvu države, koja preduzeća bi bila izuzeta i na koji način građani i mediji mogu uticati na to da se njihova prava ne umanje.

U uvodu su govorili Nemanja Nenadić, programski direktor Transparentnosti Srbija i Rodoljub Šabić, advokat iz Beograda.

Nakon diskusije na okruglom stolu, predstavnici TS, Zlata Đorđević i Nemanja Nenadić, održali su kratku radionicu sa predstavnicima organizacija civilnog društva, novinarima i drugim zainteresovanima. Govorili su koji način se mogu uputiti zahtevi privrednim društvima u vlasništvu države ili lokalne samouprave, šta može da bude predmet zahteva, kakvi se odgovori mogu očekivati u praksi i kakvu pomoć u vezi sa time može pružiti Transparentnost Srbija.