Obezbediti slobodu poslanika i urediti lobiranje

Saopštenje za javnost:

 

 

 
 

Obezbediti slobodu poslanika i urediti lobiranje

 

 

 

Transparentnost – Srbija pozdravlja nameru Narodne skupštine da konačno uredi način podnošenja ostavki narodnih poslanika i to tako da blanko-ostavke budu jasno stavljene van zakona. Slobodan mandat predstavlja tekovinu ugrađenu u temelje demokratije.

 

 

 

Međutim, naglašavamo da nas ipak onespokojava okolnost da je rešavanje ovog pitanja pokrenuto tek kada je ono visoko postavljeno na listu zahteva EU, i pored brojnih upozorenja domaće stručne javnosti i naše organizacije tokom niza godina kao i odluke Ustavnog suda Srbije iz aprila 2010 u pogledu ustavnosti pojedinih odredaba Zakona o lokalnim izborima koje tretiraju suštinski isti problem. Podsećamo da su osim „blanko-ostavki“ tom odlukom USS jasno označeni kao neustavni i elementi „posrednog proporcionalnog sistema“ (Zakon o izboru narodnih poslanika, član 84, stav 1, 2000.), to jest, odredbe koje omogućavaju partijskom vrhu da u deset dana nakon održanih izbora odredi ko će se sa liste kandidata zaista naći u skupštini, bez obzira na njihov redosled na izbornoj listi.

 

 

 

Najzad, kako bi se smanjio rizik da se sloboda odlučivanja pretvori u prodaju uticaja, smatramo da bi trebalo urediti lobiranje, kako je i predviđeno antikorupcijskom strategijom, koju je Skupština usvojila pre više od pet godina.

 

 

 

 

 

Transparentnost – Srbija

 

 

 

Beograd, 9. februar 2011.