Javnost rada centralnih i lokalnih organa vlasti

Transparentnost – Srbija vas poziva na konferenciju za štampu "Javnost rada centralnih i lokalnih organa vlasti" koja će se održati u četvrtak, 28.2.2019. u prostorijama organizacije Transparentnost – Srbija, Beograd, Palmotićeva 31/III sprat, sa početkom u 11.00 časova

 Dnevni red

Miša Bojović, saradnica TS i Danilo Pejović, finansijski direktor TS

 

O temama konferencije:

Transparentnost Srbija je, počev od 1. septembra 2018, sprovodila istraživanje u okviru kojeg smo pratili pojedine bitne aspekte javnosti rada Vlade, Skupštine, ministarstava, javnih preduzeća i drugih organa vlasti na centralnom nivou, kao i većih gradova koji funkcionišu na nivou lokalne samouprave.

Između ostalog, u okviru ovog istraživanja smo se bavili sledećim temama:

Javnost rada je jedan od najvažnijih načina za sprečavanje korupcije. Kao takva, ona je bitan element Akcionog plana za poglavlje 23 EU integracija, ali i mnogih propisa. Javnost rada je takođe u vezi sa mnogim drugim inicijativama, kao što su Partnerstvo za otvorenu upravu i inicijativa za otvorene podatke. Mnoge informacije su, međutim, i pored izričitih zakonskih obaveza i dalje nedostupne ili su neažurne. S druge strane, u gotovo svim oblastima je potrebno i poboljšanje propisa kako bi organi vlasti objavljivali veći broj bitnih podataka i kako bi to činili u obliku koji je pogodan za dalju upotrebu. Na konferenciji ćemo ukazati i na ključne nedostatke aktuelnih nacrta zakona (o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, javnim nabavkama, o prevenciji korupcije), nacrtu revizije AP za poglavlje 23 i na prioritete za borbu protiv korupcije u Republici Srbiji u 2019. godini.