Poziv na Okrugli sto

Transparentnost Srbija Vas poziva na

OKRUGLI STO

Beograd, Hotel PALAS, Topličin Venac 23, VI sprat

Sreda, 20. jul 2011.

DNEVNI RED

 

NOVA REGULATIVA O FINANSIRANjU POLITIČKIH STRANAKA I KAMPANjA

 


Moderator: prof. dr. Vladimir Goati, Transparentnost Srbija

 

11.00 - 11.10 Uvodni deo

11.10 - 11.25 Izrada podzakonskih akata i predstojeće aktivnosti Agencije u pogledu praćenja primene Zakona o finansiranju političkih aktivnosti; Zorana Marković, direktorka, Agencija za borbu protiv korupcije

 

11.25 - 11.40 Uloga Državne revizorske instituciji u kontroli finansiranja političkih

partija; Radoslav Sretenović, predsednik, Državna revizorska

institucija

 

11.40 - 11.55 Praćenje dužnosti emitera da obezbede oglašavanje u kampanji pod

jednakim uslovima i tretman „zakupljenih“ termina, Dragan Lukić,

načelnik službe za nadzor i analizu, Republička

radiodifuzna agencija

 

11.55 - 12.10 Predstavljanje najbitnijih odredba Zakona o finansiranju političkih aktivnosti, Nemanja Nenadić, Transparentnost Srbija

 

12.10 - 12.25 Kafe pauza


 

12.25- 12.40 Predstavljanje nalaza NIS-a (Procena društvenog integriteta u Srbiji) i poziv političkim strankama da predstave svoje antikorupcijske programe, Nemanja Nenadić, Transparentnost Srbija

 

12.40 – 13.45 Diskusija (U okviru diskusije svi zainteresovani predstavnici političkih stranaka će imati mogućnost da ukratko predstave antikorupcijske programe za koje se zalažu)

 

13.45 –14.00 Zaključna razmatranja i zatvaranje skupa

14.00                 Koktel