Konferencija za štampu

Organizacija Transparentnost – Srbija Vas poziva da prisustvujete

 

Konferenciji za štampu

Koja će se održati u četvrtak, 17. novembra 2011. godine sa početkom u 11.00 časova,

u hotelu „Continental“, Vladimira Popovića 10, sala Le Club.

 

 

Dnevni red:

 

11.00–11.10    Uvodna reč i predstavljanje glavnih nalaza istraživanja CRINIS[1] za Srbiju – prof. dr. Vladimir Goati, predsednik organizacije Transparentnost – Srbija

 

11.10–11.20 Uočene nepravilnosti i problemi u dosadašnjoj primeni Zakona o finansiranju političkih aktivnosti – Nemanja Nenadić, programski direktor organizacije Transparentnost – Srbija

 

11.20–11.30    Aktuelni problemi finansiranja političkih stranaka – Albanija – Lutfi Dervishi, izvršni direktor organizacije Transparency International Albania

 

11.30–11.40 Aktuelni problemi finansiranja političkih stranaka – Hrvatska- Zorislav Antun Petrović, predsednik upravnog odbora Transparency International Hrvatska

 

11.40–11.55  Pitanja i odgovori

 

 

Transparentnost – Srbija

 

Informativna služba

Beograd, 16. novembar  2011.

MATERIJAL:

 

Za dodatne informacije možete se obratiti g. Radetu Đuriću.[1] CRINIS Zapadni balkan – Osvetljavanje tokova novca u politici je međunarodno istraživanje o transparentnosti finansiranja političkih partija. Primerak publikacije sa rezultatima istraživanja biće obezbeđen za sve učesnike konferencije.