Rasprava o regulisanju javnih nabavki korak u dobrom pravcu

U Beogradu (konferencijski centar Danas-a, ulica Vladimira Popovića br. 38-40 ) će 6. septembra 2012., sa početkom u 10 časova biti održana javna rasprava o predlogu novog Zakona o javnim nabavkama. Reč je o tekstu koji su februara ove godine zvanično podneli narodni poslanici iz Srpske napredne stranke, koja je i organizator ove javne rasprave. Tekst predloga je dostupan na http://www.parlament.gov.rs/upload/archive/files/cir/pdf/predlozi_zakona/376-12.zip

 

Sudeći po najavama predsednika Narodne skupštine, ovaj zakon će se veoma brzo naći na dnevnom redu parlamenta. Iako Transparentnost Srbija smatra da problemi u javnim nabavkama zahtevaju brzu intervenciju zakonodavca, verujemo da brzina ne bi smela da ide na uštrb kvaliteta. Još jednom podsećamo i na to da za ostvarenje bitnog napretka u borbi protiv korupcije u javnim nabavkama nije dovoljno samo izmeniti Zakon o javnim nabavkama, već i druge propise (naročito Krivični zakonik, Zakon o prekršajima i budžetske propise), ali i obezbediti da organi zaduženi za nadzor i kontrolu dobiju dovoljan stepen autonomije i primerene resurse za ostvarenje tog cilja.

 

Budući da u Srbiji, na žalost, još uvek ne postoji obaveza organizovanja javnih rasprava kada su predlagači zakona narodni poslanici, organizovanje ovog skupa vidimo kao potencijalno dobar način da se o predloženim normama izjasne predstavnici naručilaca, ponuđača, nevladine organizacije i drugi zainteresovani subjekti. Da bi se ti ciljevi postigli smatramo da je potrebno da predlagači zakona omoguće dostavljanje konkretnih predloga za izmenu i dopunu i nakon sutrašnjeg skupa. Pored toga, Transparentnost Srbija, takođe smatra da je neophodno podnosiocima argumentovanih predloga dati obrazloženi odgovor o prihvatljivosti tih sugestija i da i predlozi i odgovori trebaju biti objavljeni na skupštinskom ili stranačkom veb-sajtu.

 

Smatramo da ovu priliku za davanje predloga treba iskoristiti, ne samo kako bi javne nabavke bile uređene bolje nego što su sada već i kako bi se na delu proverila iskazana spremnost novih vlasti da rade otvorenije i da se efikasnije bore protiv korupcije, nego što je to bilo do sada.

 

 

Transparentnost – Srbija, Beograd 5. septembar 2012.