Monitoring nabavki za otklanjanje posledica poplava

oebs poplaveTransparentnost Srbija i u narednih šest meseci pratiće nabavke sprovedene po Zakonu o otklanjanju posledica poplava. U prostorijama TS, u četvrtak 13. maja je potpisan ugovor o donaciji sa Organizacijom za evropsku bezbednost i saradnju o podršci monitoringu. Projekat će trajati šest meseci.

Transparentnost Srbija je pratila nabavke u ovoj oblasti i u 2014. godini, a u izveštaju je zaključeno da primena ovog lex specialis-a nije dovela do porasta upotrebe pregovaračkog postupka po hitnosti, što je bilo jedna od početnih bojazni.

Transparentnost postupaka kod posmatanih nabavki je bila na većem nivou nego što je uobičajeno. Glavni identifikovani problem sa ovim nabavkama je isti onaj koji je vezan i za “uobičajene” nabavke – veoma mala konkurencija.

Na osnovu uvida u dokumentaciju, uverili smo se da je poseban Zakon imao korisne efekte u pogledu kontrole plaćanja za izvedene radove. Naime, pored standardne procedure, ovde je postojao i dodatni korak – verifikacija od strane stručne komisije koju je angažovala Vladina Kancelarija.

S druge strane, monitoring je pokazao da je u značajnom broju slučajeva došlo do kašnjenja u izvođenju radova u odnosu na ugovorene rokove.