Javna rasprava za novi Zakon o Agenciji za borbu protiv korupcije

ParagrafMinistarstvo pravde je objavilo poziv za javnu raspravu o novom Zakonu o Agenciji za borbu protiv korupcije.  Najavljeno je da će rasprava trajati do 15. novembra 2016. Inače, TS je imala predstavnika u radnoj grupi za pripremu nacrta ovog zakona, ali napominjemo da objavljeni tekst nije rezultat opšte saglasnosti članova radne grupe, niti je bio predmet izjašnjavanja na njenim sastancima. Neki od predloga koje smo davali tokom izrade zakona su usvojeni, ali je veliki broj onih koji nisu. U svakom slučaju, TS će iskoristiti priliku da predloge ponovi ili da formuliše nove tokom javne rasprave, kao i tokom razmatranja predloga u Skupštini. Ukoliko imate ideje o tome šta da se promeni u odredbama Nacrta, možete ih podeliti i sa nama. U narednim danima ćemo predstaviti naše predloge za dopunu pojedinih odredaba.