Predlozi TS za okrugli sto o medijima

Datum kreiranja: sreda, 14 avgust 2019

TS je pripremila predloge za naredni okrugli sto predstavnika vlasti i opozicije na kome će tema biti mediji.

U analizi "Pristup medijima i njihova kontrola - ključni problemi i moguća rešenja", TS je ukazala na glavne probleme u vezi sa ulogom medija i na glavne probleme u vezi sa postupanjem državnih organa.

Dali smo predloge za:
- rešavanje problema u vezi sa informisanjem građana o aktivnostima i programima učesnika na izborima
- rešavanje problema u vezi sa informisanjem građana o drugim bitnim pitanjima
- uređivanje medijske promocije učesnika na izborima
- rešavanje problema u vezi sa (ne)postupanjem državnih organa.

Celu analizu možete preuzeti sa sajta TS.