Inicijativa usvajanje Nacionalnog akcionog plana za zelene javne nabavke

Datum kreiranja: utorak, 03 decembar 2019

Transparentnost Srbija podržala je predlog za pokretanje postupka za izradu i usvajanje Nacionalnog akcionog plana za zelene javne nabavke u Republici Srbiji. 

Detaljnije u dokumentu koji možete preuzeti sa sajta TS.