Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Nadzorni odbor za izbore izabran, a da li funkcioniše?

Datum kreiranja: sreda, 13 maj 2020

skupstina srbije sajtTransparentnost Srbija uputila je Narodnoj skupštini inicijativu i zahtev u vezi sa delovanjem Nadzornog odbora za izbore, koji je u decembru 2019. godine formiran prvi put posle gotovo 20 godina.

TS je pozvala Skupštinu da obezbedi uslove za ispunjavanje zakonskih obaveza Nadzornog odbora. Ovo telo nema jasno definisan status (nije ni državni organ ni radno telo parlamenta), nema izričito uređene odnose sa Skupštinom, ne poseduje svoj budžet niti internet prezentaciju.

TS je, stoga, pozvala Skupštinu da na svom sajtu što pre objavi i redovno ažurira sledeće informacije:

  1. Baner na naslovnoj stranici koji bi upućivao na informacije o sastavu Nadzornog odbora, njegovim nadležnostima, radu i načinu obraćanja Nadzornom odboru
  2. Informacije o zakazanim i održanim sednicama Nadzornog odbora (dnevni red, zapisnik)
  3. Informacije o raspoloživim kanalima i načinu komunikacije između zainteresovanih građana i pravnih lica, učesnika izbora, institucija, medija i drugih sa Nadzornim odborom
  4. Informacije o načinu postupanja Nadzornog odbora sa primljenim predstavkama koje se odnose na pitanja iz nadležnosti ovog tela (npr. očekivani rokovi za postupanje, čuvanje podataka o podnosiocu predstavke, način obaveštavanja podnosilaca i celokupne javnosti o postupanju po predstavkama)
  5. Informacije o drugim vidovima vršenja nadzora (npr.na koji način će Nadzorni odbor, osim po predstavkama, pratiti predizborne aktivnosti, kontrolisati postupanje sredstava javnog obaveštavanja u vezi sa obezbeđivanjem ravnopravnih uslova za predstavljanje podnosilaca izbornih lista i kandidata)
  6. Drugi dokumenti nastali u radu Nadzornog odbora – inicijative medijima, učesnicima izbora i državnim organima, obraćanja javnosti, utvrđene nepravilnosti i drugo
  7. Linkovi koji vode ka drugim institucijama koje su nadležne za postupanje po pitanjima od značaja za rad Nadzornog odbora (Agencija za borbu protiv korupcije, Regulatorno telo za elektronske medije, Republička izborna komisija i drugi), pri čemu bi trebalo zatražiti da i te institucije na sličan način upute posetioce svojih internet prezentacija ka Nadzornom odboru.

TS je takođe od Skupštine zatražila informaciju o tome da li je do sada primala dopise namenjene Nadzornom odboru ili njegovim članovima, i na koji način ih je upoznavala sa sadržajem tih dopisa, da li je to telo, i kada, održalo sednice ili neformalne sastanke u prostorijama Narodne skupštine, da li je Služba Narodne skupštine na neki drugi način pružala podršku u radu Nadzornom odboru. TS je zatražila i sve dokumente u vezi sa pomenutim aktivnostima.

Cela inicijativa i zahtev dostupni su na sajtu TS