Odložiti otkrivanje spomenika do otkrivanja podataka o troškovima izrade i postavljanja

Datum kreiranja: petak, 25 decembar 2020

vesic spomenikTransparentnost Srbija uputila je inicijativu gradskim vlastima da se otkrivanje spomenika Stefanu Nemanji odloži do ukidanja tajnosti podataka o troškovima njegove izrade i postavljanja.

Prenosimo pismo u celini:

 Grad Beograd

kabinet gradonačelnika

Dragoslava Jovanovića 2

Beograd

gradonačelnik prof. dr Zoran Radojičić

zamenik gradonačelnika Goran Vesić


Uvaženi gradonačelniče i zameniče gradonačelnika,


obraćamo vam se sa inicijativom da se svečano otvaranje spomenika Stefanu Nemanji odloži do ukidanja oznake tajnosti sa dokumenata o troškovima njegove izrade i postavljanja.

Prema trenutno dostupnim informacijama, Vlada Srbije proglasila je te informacije tajnim u julu 2018. godine, sa periodom važenja oznake tajnosti od pet godina. Sama odluka o određivanju tajnosti nije objavljena. 

Otvaranje spomenika je više puta najavljeno za neodređeni datum "po završetku radova na uređenju Savskog trga". Okončanje pomenutih radova bilo je najavljeno prvobitno za jul 2020. godine, potom za novembar i konačno za početak 2021. godine, za 27. januar. Bez obzira na dosadašnje kašnjenje i iskustva u vezi sa rokovima za završetak radova na uređenju nekih drugih lokacija u Beograda, gotovo je izvesno da će radovi biti okončani pre jula 2023. godine. 

Bilo bi, međutim, neprimereno da na spomenik i prigodnu svečanost padne bilo kakva senka sumnje i da taj, kako je ukazao doskorašnji generalni sekretar predsednika Republike, „simbol stvaranja srpske države“, visok 28 metara, nadvisi pitanje zbog čega je to jedini spomenik čiji su troškovi izrade i postavljanja proglašeni tajnim i da li je ta tajnost određena u skladu sa zakonom.

Iako proces stvaranja ni jedne, pa ni srpske srednjevekovne države nije u celosti transparentan, već je uključivao i niz tajnih dogovora i planova aktivnosti koji su sa dobrim razlogom bili skrivani od ondašnjeg Vizantijskog carstva, verujemo da nije bila namera da se kroz tajnost cene spomenika simbolično obeleže ti aspekti državotvornog procesa. Štaviše, ovde je reč o spomeniku rodonačelniku dinastije koja je ustanovila načelo zakonitosti, pa bi bilo primereno da se pre otkrivanja spomenika razveje svaka sumnja u pogledu toga da li je tajnost izrade i postavljanja spomenika zakonita.

Podsećamo da je današnja Republika Srbija, u kojoj se ovaj spomenik podiže, svoju državnost utemeljila na Ustavu. Prema članu 3. najvišeg pravnog akta „Vladavina prava je osnovna pretpostavka Ustava i počiva na neotuđivim ljudskim pravima“, a jedno od Ustavom zagarantovanih prava je „pravo na pristup podacima koji su u posedu državnih organa“. 

Imajući to u vidu, očekujemo da ćete prihvatiti našu inicijativu. Konačno, umesto dvogodišnjeg odlaganja, bolje rešenje bi bilo da založite svoj nesumnjivi autoritet kod
republičkih vlasti kroz inicijativu da se tajnost što pre opozove i da se dokumenti koji sadrže pomenute podatke objave.

Beograd, 25. decembar 2020.

za Transparentnost Srbija
programski direktor, Nemanja Nenadić
koordinator aktivnosti u oblasti lokalne samouprave, Zlatko Minić