Ukinuti obavezu overe potpisa za narodnu inicijativu, a ne samo naknade

Datum kreiranja: petak, 10 decembar 2021
skupstinaPredlog za izmenu Zakona o referendumu i narodnoj inicijativi o kojem će Skupština odlučivati danas, na osnovu predloga Vlade, a posle protesta građana, sadrži rešenje prema kojem se neće naplaćivati troškovi overe potpisa za narodnu inicijativu. Vlada je predložila rešenje prema kojem potpise građana za narodnu inicijativu ne bi overavali javni beležnici, već opštinske uprave. Na taj način se rešava problem troškova, koji bi, u slučaju narodne inicijative za donošenje ili izmenu zakona iznosili oko 10.000 evra.
 
Međutim, predlagači nisu predvideli sasvim realnu mogućnost nastanka drugog problema. Kada se prikupljaju potpisi za narodnu inicijativu to se obično čini na više mesta u gradovima, a ne u opštinskim prostorijama, tako da bi na svim tim punktovima moralo da bude obezbeđeno prisustvo opštinskih overitelja. Sasvim je izvesno da u nekim situacijama lokalne samouprave neće moći ili da neće želeti da izađu u susret organizatorima narodne inicijative i da obezbede celodnevno prisustvo zaposlenih na mestima gde se prikupljaju potpisi podrške.
 
Kako se ne bi remetio rad lokalnih samouprava i ograničavalo ostvarivanje ustavnog prava građana na narodnu inicijativu, Transparentnost Srbija je predložila da se obaveza overe potpisa u potpunosti ukine, a isti takav predlog smo davali i tokom javne rasprave. Posebno ukazujemo da u prethodnom Zakonu o referendumu ova obaveza uopšte nije postojala i da je ona suštinski nepotrebna – skupština će se u svakom konkretnom slučaju izjašnjavati o narodnoj inicijativi na osnovu njenog sadržaja, a ne na osnovu činjenice da li su svi podaci iz ličnih dokumenata potpisnika inicijative upisani ispravno, što bi trebalo da potvrde overitelji.
 
Pored toga, zakonsko rešenje pravi diskriminaciju između građana koji daju potpis elektronski, kada se overa potpisa ne traži, i onih koji to ne mogu da učine, zato što imaju ličnu kartu u obliku koji ne omogućava elektronsko potpisivanje. TS je dostavila ovaj predlog svim poslaničkim grupama, kao i Vladi, Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave i Republičkom sekretarijatu za zakonodavstvo.