Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Od danas zakoniti vd u EPS-u, ali nezakoniti u Pošti

Datum kreiranja: petak, 04 mart 2022

JP politički uticajOdlukom Vlade Srbije o imenovanju Miroslava Tomaševića za vršioca dužnosti direktora Elektroprivrede Srbije vraćen je privid zakonitosti u vezi sa upravljanjem najvećim javnim preduzećem u zemlji. Privid jer je 2012. godine zakonom ustanovljena  obaveza izbora direktora na konkursu. EPS je od tada samo 17 meseci imao rukovodioca izabranog na konkursu, a poslednji konkurs, raspisan, 2017. godine još nije okončan.

Vlada Srbije, međutim, sada ima jedan valjan razlog zbog kojeg ne može da imenuje direktora na konkursu, već samo vršioca dužnosti.  To je, naime, uređeno članom 17. Zakona o Vladi, koji reguliše nadležnosti vlade kojoj je prestao mandat, odnosno koja je u “tehničkom mandatu”.

EPS, inače, nije usamljen slučaj. Od 34 preduzeća u vlasništvu Srbije, u kojima se za izbor direktora primenjuje Zakon o javnim preduzećima, trenutno samo njih osam ima direktore izabrane na konkursu, dva imaju zakonite v.d, a u 24 istekao je mandat direktora, v.d. direktora, ili je direktor imenovan bez konkursa.

Od tih 34, u 19 preduzeća, ni jedan jedini dan od usvajanja Zakona iz 2012. kojim je uvedena obaveza raspisivanja konkura, na čelu nije bila osoba izabrana na konkursu. U još dva direktori izabrani na konkursu proveli su manje od šest meseci na rukovodećem mestu.

Od 26 preduzeća kojima nemaju direktore izabrane na konkursu, njih pet nemaju ni raspisan konkurs, u po jednom su konkursi raspisani 2021. i 2020. godine, u 18 raspisan je (i nije završen do danas) 2017. godine, a u jednom nije okončan čak ni konkurs raspisan 2013. godine.

Od osam preduzeća (od ukupno 34) u kojima je trenutno na čelu direktor izabran na konkursu, u svim slučajevima izabran je dotadašnji direktor ili v.d, a u pet od tih osam on ili ona bili su ujedno jedini kandidati.

Pošto smo pomenuli da EPS od danas ima zakonitog v.d. direktora, da pomenemo i da Pošta od danas nema zakonitog v.d. direktora jer je isteklo 12 meseci od postavljanja Zorana Đorđevića.

Pošta je među preduzećima koja nikada nisu imala direktora izabranog na konkursu. I u tom preduzeću je konkurs raspisan (i nikad okončan) 10. marta 2017. godine i ovo JP bi, sa još 17 ovih dana moglo da obeleži lep jubilej – pet godina od raspisivanja konkursa.

Ceo pregled imenovanja i razrešenja direktora i v.d. direktora u 34 JP i preduzeća u državnom vlasništvu, pod naslovom „Konkursi, vd stanje, izbor direktora - sva republička JP i preduzeća u državnom vlasništvu – 4. mart 2022“ možete preuzeti sa sajta TS, iz rubrike „Inicijative i analize“.