Dobra vest iz Ministarstva pravde - uvažena sugestija Poverenika

Datum kreiranja: ponedeljak, 30 decembar 2013
BEOGRAD, 30. decembra 2013. (Beta) - Ministarstvo pravde saopštilo je danas da će predložiti Vladi Srbije da podnese amandman na član Predloga zakona o opštem upravnom postukpu, koji predviđa da se mogućnost pristupa informacijama od javnog značaja u posedu vlasti uslovljava obavezom dokazivanja "pravnog interesa".

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Rodoljub Šabić 24. decembra naveo je da odredbe Predloga zakona "pristup informacijama u posedu vlasti uslovljavaju obavezom dokazivanja 'pravnog interesa' i ovlašćuje organe vlasti da od podnosioca zahteva zatraže da obrazloži taj interes".

On je istakao da je takvo uslovljavanje pristupa informacijama u posedu vlasti u direktnoj suprotnosti sa osnovnim načelima Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja.
rodoljub-sabic1
Šabić je istakao da taj zakon sadrži zakonsku pretpostavku postojanja javnog interesa, isključuje obavezu dokazivanja bilo kakvog posebnog interesa i obavezuje organ vlasti da u slučaju da smatra da prava javnosti treba ograničiti, on dokazuje postojanje interesa koji je pretežan u odnosu na interes javnosti da zna.

"Predložene odredbe podrazumevaju značajno snižavanje ostvarenog nivoa ljudskih prava u Srbiji", naveo je Šabić.

Ministarstvo pravde i državne uprave koje je pripremilo Nacrt zakona o opštem upravnom postupku istaklo je da uvažava sugestije Šabića i da će Vladi predložiti da podnese amandman na Predlog zakona kako bi se postupilo u skladu sa sugestijama poverenika.