Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Korisne izmene, ali najbitniji problemi Zakona ostaju netaknuti

Datum kreiranja: sreda, 06 avgust 2014
skupstinaposlaniciNacrt izmena i dopuna Zakona o finansiranju političkih aktivnosti (http://mfin.gov.rs/pages/article.php?id=10650) sadrži niz korisnih izmena, kojima se preciziraju pojedine odredbe tog zakona koje trenutno nisu dovoljno jasne i stvaraju probleme, pre svega u kontroli finansiranja političkih stranaka, tako bi bilo nesumnjivo korisno da budu usvojene.

Međutim, nacrt ovih izmena, na kojem je radna grupa pod okriljem Ministarstva finansija (formirana 24.10.2013) radila devet meseci (rok iz Akcionog plana za sprovođenje antikorupcijske strategije bio je 6. mart 2014), ne donosi rešenje za pitanja koja su se do sada pokazala kao najproblematičnija.

Tu pre svega mislimo na pitanje vođenja "funkcionerske" kampanje, što je obilato korišćeno na svim dosadašnjim izborima, pitanje vremena do kada se moraju vratiti krediti i platiti troškovi izborne kampanje. Takođe, izmenama nije precizirano ni koji obim kontrole i u kojem roku bi trebalo da sprovede Agencija za borbu protiv korupcije (trenutno nije određeno).

Trenutno nisu predviđene ni promene u vezi sa budžetskim finansiranjem stranaka (koje je sada određeno na previsokom nivou).

Dobro je što se u ovom nacrtu ne nalaze neke izmene koje su pominjane u javnosti (npr. ideja da se strankama omogući vršenje humanitarnih aktivnosti), ali bi bilo bolje da su one izričito zabranjene, kako ne bi dolazilo do različitih tumačenja.

TS će svakako iskoristiti priliku da dostavi svoje priloge tokom javne rasprave o ovom nacrtu Zakona. Takođe napominjemo da smo radnoj grupi Ministarstva dostavili sve materijale sa analizama slabosti postojećeg pravnog okvira i predlozima za njegovu dopunu koje smo davali tokom proteklih nekoliko godina. Međutim, smatramo da bi javnu raspravu trebalo otvoriti ne samo o pitanjima koja su obuhvaćena aktuelnim nacrtom, već i o svim drugim njegovim odredbama.