Kako vam volja

Datum kreiranja: utorak, 26 avgust 2014
TSSFBNastavlja se šarada sa duplim i višestrukim funkcijama. Partijski lideri su izabrali da taj problem rešavaju partijskim odlukama, mimo insittucija (odnosno pooštravanja propisa) pa se u tom takmičenju u populizmu pravila postavljaju kao na dečijem igralištu – onaj ko je glasniji, taj je u pravu.

Kao što je TS već ukazivala, krenulo se od pogrešne premise – da se stranački kadrovi odriču višestrukih plaćenih funkcija. Nije problem u plaćanju već u moći i u činjenici da angažman na više funkcija često podriva poverenje građana da neko fizički stiže da odgovorno obavlja više funkcija. Partijsko tumačenje pravila tako lako može biti šire ili uže od onoga što je propisano Zakonom o Agenciji za borbu protiv korupcije i od onoga što Agencija dozvoljava. A to znači da partijska pravila ne služe da se zaštiti javni interes, već da se urede odnosi u partiji.

Tako je, i pored najave lidera socijalista, da svi partijski funkcioneri podnesu ostavke na duple plaćene funkcije, Slavica Đukić Dejanović odlučila da sačeka tumačenje Agencije za borbu protiv korupcije da li je u sukobu interesa kao poslanica i direktorka klinike „Dr Laza Lazarević“ (http://goo.gl/wxpejE). Ona će se, izgleda, strogo pridržavati zakona, čak i ako zakon dozvoljava više od onoga što je partija odredila kao limit.

Do 15. septembra bi trebalo da saznamo kakav je rezultat akcije odricanja koju su pokrenuli naprednjaci i, nadamo se, da čujemo obrazloženje koji su pozitivni efekti svega toga po građane – da li će biti manji izdaci za naknade ili manja koncentracija političke moći ako drugi stranački kadrovi raspodele plaćene funkcije ili plaćene funkcije koje nose veliku moć postanu neplaćene?

Trajno rešenje bila bi izmena zakona po kojoj bi druga funkcija mogla da se obavlja samo ako je funkcioner na to obavezan zakonom, pri čemu bi zbog te obaveze njegova osnovna plata bila veća (jer mu je ta funkcija u opisu posla), a posebna naknada za tu drugu funkciju se ne bi isplaćivala.