Selektivna primena zakona

Datum kreiranja: nedelja, 31 avgust 2014
dragan-markovic-palma-jagodinaFunkcioneri su mnogo puta do sada pokazali da ne postoji pravilo koje može da ograniči njihovu volju ili, tačnije, samovolju. Sve dok se zakoni budu primenjivali selektivno i dok se pravni poredak bude prilagođavao trenutnim potrebama, bilo da je se to radi u veri da je reč o opštem dobru (borbi protiv korupcije, privlačenju investitora...) ili svesno radi ostvarivanja ličnih ili partijskih interesa, neće biti stabilnog napretka.

Stoga slučajevi pronalaženja rupa u propisima koji treba da spreče potencijalno koruptivne situacije nisu retkost. Dugogodišnji gradonačelnik Jagodine D.M. Palma od prošlih izbora je predsednik Skupštine grada i i istovremeno poslanik. Agencija za borbu protiv korupcije (kao i Republički odbor za rešavanje sukoba interesa pre nje) godinama su dokazivali da gradonačelnik ne može istovremeno biti poslanik. D.M. Palma više formalno nije gradonačelnik, ali je i dalje prvi čovek grada, pojavljuje se svuda, neformalno zastupna grad, pregovara sa investitorima, radi sve što je radio i ranije, samo neko drugi potpisuje papire.

Čini se da je Palminim stopama krenuo i gradonačelnik Topole Dragan Jovanović (http://goo.gl/c9v56Y). Sa stanovišta propisa sve je u redu. Sada je, kao i prethodno pomenutom slučaju, na građanima i medijima, da prate i procene da li funkcioneri zaista mogu da istovremeno odgovorno i sa punom posvećenošću obavljaju ove funkcije (i eventualne dodatne obaveze "gradonačelnika u senci").