Vulinov gest ne otklanja sumnje u podelu novca na konkursu

Datum kreiranja: sreda, 03 decembar 2014
vulinSamo par dana nakon što je javnost upoznata sa neregularnostima oko dodele sredstava nevladinim organizacijama, ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Aleksandar Vulin ponovo je uzburkao javnost najavom da će dva miliona evra namenjenih konkursu za nevladine organizacije biti uplaćena fondu za lečenje dece, piše Politika.

Mediji su objavili da su mnoge nevladine organizacije osnivane upravo zarad dobijanja sredstava na ovom konkursu, da je jednu držao muž, drugu žena, što je sve ukazivalo na moguće malverzacije. Neke od NVO, koje su se prijavile na konkurs da bi dobile novac, osnovane su samo par dana pre njegovog objavljivanja.

„Što se mene tiče, deca su korisnici tog novca, konkurs služi za unapređivanje socijalne zaštite”, rekao je Vulin. Prema njegovim rečima, sumnje na legalnost konkursa bačene su pre nego što je sam postupak okončan, zbog čega je konkurs prekinut, a novac preusmeren u fond za lečenje dece.

Međutim, pravnici i ekonomisti tvrde da Vulin ne može tek tako da novac namenjen nevladinim organizacijama preusmeri na drugu stranu i objašnjavaju da bi to predstavljalo kršenje Zakona o budžetskom sistemu. – Zakon o budžetskom sistemu propisuje jasnu proceduru za prenamenu sredstava i u ovom slučaju novac se mora vratiti u budžetsku rezervu za tekuću godinu da bi tek nakon toga iz rezervi bio raspoređen u pomenuti fond. Bitno je napomenuti da se radi o novcu sa budžetske linije 472 – naknada za socijalnu zaštitu iz budžeta a ne o novcu sa linije 481 – dotacije nevladinim organizacijama, jer se predstavlja kao da novac namenjen NVO sada biva usmeren za bolju namenu – objašnjava Danilo Ćurčić, pravni savetnik u Komitetu pravnika za ljudska prava.

On ističe da je zabrinjavajuće to što se zbog sumnji u zloupotrebe u sprovođenju konkursa, u Ministarstvu rada odlučuju da odustanu od finansiranja unapređenja usluga socijalne zaštite.

Javni poziv Vulina Državnoj revizorskoj instituciji (DRI) da proveri sporni konkurs, moraće da sačeka na reakciju. „Savet DRI još nije usvojio program revizije za 2015. godinu, što će biti učinjeno tokom decembra, tako da nismo u mogućnosti da saopštimo više informacija u vezi sa dopisom, odnosno revizijom”, kratko je odgovoreno za „Politiku” iz DRI.

Direktor Centra za praktičnu politiku Dragan Popović smatra da je prilikom dodele novca iz budžeta organizacijama socijalne zaštite, Ministarstvo za rad doniralo novac i onima koji ne ispunjavaju čak ni elementarne kriterijume. – Ustanovili smo da je od 122 nevladine organizacije koje su dobile novac, čak 61 osnovana tokom ove godine, a 44 NVO osnovane su u septembru i oktobru ove godine. Kako su organizacije koje su osnovane par dana nakon raspisivanja konkursa, 27. oktobra, mogle da dobiju novac od Ministarstva rada, kao što je to slučaj sa Kikindskim edukativnim centrom, osnovanim 30. oktobra, Centrom za integralne usluge u Šapcu, osnovanim 31. oktobra i Omladinskim klubom u Boljevcu, koji je osnovan 14. novembra?

Druga stvar koja upada u oči jesu adrese na kojoj se nalaze nevladine organizacije – u Ulici Gramšijeva broj dva na Novom Beogradu nalaze se čak tri nevladine organizacije koje su dobile pare iz budžeta i koje vode supružnici. Veliki broj NVO imaju apsolutno isti opis delatnosti, „od slova do slova”. – To znači da je 61 organizacija ili prepisivala jedna od druge opis delatnosti ili im je neko rekao šta da napišu da bi dobile pare – izričit je Popović.

Sagovornik Politike dodaje da ministar Vulin ne može da uzme taj novac namenjen korisnicima socijalne zaštite i da ih prebaci u fond za lečenje dece. – To je pravno nemoguće, a i da je moguće, vi kažnjavate korisnike socijalne zaštite zato što vas je neko uhvatio u prevari i očekujete da niko neće smeti da kaže ništa protiv, jer bi ga onda osudili zašto oduzima novac bolesnoj deci – ocenjuje Popović.

U „Transparentnosti Srbija” kažu da Ministarstvo za rad nema obavezu da finansira programe NVO ali ima obavezu da, kada to radi, poštuje pravila konkursa. Predstavnik ove organizacije Nemanja Nenadić kaže da je prenamena sredstava izvodljiva, ali ne odlukom ministra već Vlade Srbije. Vlada treba da donese odluku, odnosno rešenje da se taj novac prenese u budžetsku rezervu, pa da se onda da za neku drugu namenu.

Odluka vlade o transakciji do kraja nedelje

U Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja objašnjavaju da je članom 61. stav 12. Zakona o budžetskom sistemu definisano da se iznos aproprijacije, odnosno stavke koje nije moguće iskoristiti, prenese u tekuću budžetsku rezervu i može koristiti za namene koje nisu predviđene budžetom. „Obustavljanjem konkursa, dotacije nevladinim organizacijama do kraja godine neće biti utrošene. Na osnovu iznetog predloga ovog ministarstva odlučeno je da sredstva budu usmerena na Ministarstvo zdravlja, odnosno u budžetski fond za lečenje oboljenja, stanja ili povreda koje se ne mogu lečiti u Srbiji. Zahtev
Ministarstva za rad prosleđen je Ministarstvu finansija i do kraja nedelje očekuje se donošenje odluke Vlade Srbije, kažu u Ministarstvu rada.