Poslovni prostor bez nadoknade za stranku

Datum kreiranja: ponedeljak, 19 januar 2015
SNSMediji prenose da su odbornici grada Jagodine dodeli Srpskoj naprednoj stranci bez naknade poslovni prostor površine 36 kvadratnih metara (http://goo.gl/1O8aAB).

Lokalne samouprave imaju pravo da dodeljuju poslovni prostor na korišćenje političkim strankama bez nadoknade. Ali, da bi to učinile, moraju da poštuju pravila: 1) da bliže urede dodelu tih prostorija svojim aktom; 2) da to čine pod jednakim uslovima prema svim političkim subjektima.

Drugim rečima, odluka jagodinskih odbornika bi morala da ima osnovu u nekom opštem aktu koji uređuje davanje sredstava i taj opšti akt bi trebalo da predviđa da se prostorije u vlasništvu Grada dodeljuju svim strankama besplatno. Pojedinačnim odlukama se samo može operacionalizovati ta opšta odluka, odnosno dodeliti konkretne prostorije.