Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Mediji o korupciji

Datum: 04.10.2019 

Medij: 24 Sata      Strana: 2

Rubrika: U fokusu

Autori: Redakcija

Teme: Agencija za borbu protiv korupcije

Naslov: NOVA MERA VLADE ZA IZBORE

 Nova mera Vlade zaizbore

MINISTARSTVO FINANSIJA, na predlog Radne grupe za saradnju sa OEBS-om i Kancelarije za demokratske institucije i ljudska prava, izradilo je Nacrt izmena Zakona o finansiranju političkih aktivnosti, koji se od četvrtka nalazi u javnoj raspravi, saopšteno je iz Vlade.

Cilj izmena je, kako se navodi u saopštenju, pojačavanje odgovornosti učesnika izbora kada je reč o korišćenju i raspolaganju javnim resursima, kao i jačanju ovlašćenja Agencije za borbu protiv korupcije u pogledu sankcionisanja onih političkih subjekata koji ne poštuju odredbe zakona u izbornoj kampanji.

Suština navedenih izmena ogleda se u zabrani korišćenja sredstva iz budžeta Srbije, odnosno lokalnih budžeta, uključujući službene prostorije, vozila, vebsajtove i inventare državnih, pokrajinskih i lokalnih organa, javnih ustanova i javnih preduzeća, za potrebe izbornih kampanja.

Tekst nacrta objavljen je veb stranici Ministarstva finansija.

----------------------------------------------------------

Datum: 04.10.2019 

Medij: Alo      Strana: 8

Rubrika: Društvo

Autori: Redakcija

Teme: Javne nabavke

Naslov: RTS zaposlenima isplatio 600 miliona mimo zakona

 Državna revizorska institucija utvrdila brojne nepravilnosti u radu javnog servisa tokom 2018.

 RTS zaposlenima isplatio 600 miliona mimo zakona

Radio-televizija Srbije je tokom prošle godine uvećala zarade svojim zaposlenima za najmanje 262 miliona dinara, bez pravnog osnova isplatila 370 miliona na ime stimulativne naknade radnicima koji su se odlučili za sporazumni raskid radnog odnosa i nepravilno sprovela javne nabavke u iznosu od najmanje 439,89 miliona dinara.

Ove nepravilnosti utvrdila je državna revizorska institucija kontrolom poslovanja javnog servisa u 2018. godini.

Po nalazu državnih revizora, RTS je prošle godine nepravilno sproveo javne nabavke u iznosu od najmanje 439,89 miliona dinara bez PDV-a. Ta medijska kuća je nabavila dobra i usluga u vrednosti od najmanje 72,92 miliona dinara bez PDV-a bez sprovedenog postupka javne nabavke, iako nisu postojali razlozi za izuzeće od primene Zakona o javnim nabavkama.

- RTS je bez pravnog osnova isplatio stimulativne naknade zaposlenima za sporazumni prestanak radnog odnosa u iznosu od 370 miliona dinara - ističe se u izveštaju DRI.

Takođe, RTS je uvećao zarade zaposlenima za najmanje 262 miliona dinara zbog nepravilnog obračuna zarade po osnovu radnog učinka, uvećanja zarade zaposlenim po osnovu vremena provedenog na radu, kao i uvećanja po osnovu vremena provedenog na radu za časove rada noću, za visinski rad, za rad nedeljom i za rad praznikom.

- Ustanova je uvela uvećanje po osnovu smenskog rada kao novi element zarade, što nije u skladu sa članom 4 Zakona o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava, i po tom osnovu isplatila je 29 miliona dinara - piše u rezimeu izveštaja o reviziji pravilnosti poslovanja RTS-a u 2orB. godini.

Dodaje se da RTS nije izvršio uplatu u budžet Srbije najmanje 50 odsto dobiti po završnom računu za 2017. godinu u iznosu od 767,89 miliona dinara, niti je pribavio saglasnost Vlade Srbije da iz ostvarene dobiti po finansijskim izveštajima za 2017. godinu pokrije gubitak u skladu sa Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2018. godinu.

Ustanova je uvela uvećanje po osnovu smenskog rada kao novi elementzarade, što nije u skladu sa članom 4 Zakona o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata DRI

Cinjenice

 Državna revizorska komisija sprovela je od 14. januara do 15. novembra 2019. reviziju pravilnosti poslovanja RTS-a tokom 2018.  Pod kontrolom su bile javne nabavke, zarade i honorari ličnih rashoda, kao i raspodela i uplata dobiti.

Cilj revizijeje bilo utvrđivanje da li su odluke u vezi sa primanjima i izdacima donete, a transakcije izvršene u skladu sa zakonom, propisima, ovlašćenjima i planovima.

RTS: Poslujemo po zakonu

Povodom navoda Državne revizorske institucije, Radiotelevizija Srbijeje u saopštenju upućenom javnosti navela da posluje po Zakonu 0 javnim medijskim servisima, kao i svim ostalim zakonima RS.

- U izveštaju se nalazi 17 preporuka, od kojih se sedam odnosi na javne nabavke, dok se devet odnosi na obračun zarada i drugih primanja. Napominjemo da RTS obračun zarada i drugih ličnih primanja radi na osnovu kolektivnog ugovora i Zakona 0 radu, pri čemu se kolektivnim ugovorom u nekim segmentima mogu dati veća prava od Zakona 0 radu - navodi se u saopštenju.

----------------------------------------------------------

Datum: 04.10.2019 

Medij: Blic      Strana: 15

Rubrika: Hronika

Autori: Bojana Bogosav

Teme: Korupcija

Naslov: BRZA PRESUDA U „SLUČAJU TATON“ JE PORUKA JAVNOSTI

 Republički javni tužilac Zagorka Dolovac o ubistvu francuskog navijača  

 BRZA PRESUDA U„SLUČAJU TATON“ JE PORUKA JAVNOSTI  

 “Saradnja sa drugim zemljama, posebno Francuskom, veoma je važna u borbi protiv kriminaliteta. U tome pokazujemo značajne rezultate”, kaže republički javni tužilac Zagorka Dolovac.  

BOJANA BOGOSAV  

Republičkog javnog  

tužioca nedavno je nagradila Francuska, i predsednik Emanuel Makron,  

Ordenom Legije časti Francuske u rangu viteza. Upravo to bio je povod da tužilac posle četiri godine da prvi intervju za medije. U intervjuu za “Blic” ona je govorila o značaju međunarodne saradnje, sa Francuskom na čelu, ali i borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije.  

Nedavno vam je dodeljen Orden Legije časti Francuske kao  

rezultat dugogodišnje saradnje sa ovom zemljom. Kako je izgledala saradnja Republičkog javnog tužilaštva sa ovom zemljom?  

- Ambasada Francuske je u ime predsednika Emanuela Makrona meni i koleginici Gordani Janićijević dodelila ordene. Meni Legije časti Republike Francuske u rangu viteza, a Janićijevićevoj, mojoj zamenici koja je rukovodilac odeljenja za međunarodnu saradnju, dodelio je odlikovanje viteza nacionalnog reda za zasluge Francuske. Odlikovanja su dodeljena zbog odlične saradnje koju naša tužilaštva imaju poslednjih deset godina. U velikom broju slučajeva i predmeta sarađivali smo sa pravosudnim organima Francuske, jer naš posao se ogleda u podizanju optužnica koje rezultiraju presudama, gde izvršioci krivičnih dela dobijaju zasluženu kaznu. To je srž našeg posla i konkretna saradnja kojom su Francuzi veoma zadovoljni.  

Takođe, Republičko javno tužilaštvo je sa Upravom za kriminal i pomilovanja Ministarstva pravde Francuske zaključilo nekoliko sporazuma o saradnji, najznačajniji su zajednička deklaracija o saradnji o oblasti borbe protiv organizovanog kriminala, a druga je potpisivanje sporazuma o formiranju francusko-srpskih istražnih timova u oblasti suzbijanja kriminaliteta. Deklaracija koja se odnosi na istražne timove je posebno značajna s obzirom na to da je naša zemlja jedina van Evropske unije sa kojom su francuski organi zaključili ovakav sporazum.  

Koliko je slučaj Brisa Tatona uticao na razvijanje saradnje između pravosudnih organa Srbije i Francuske?  

- To je bio vrlo kompleksan predmet i mislim da smo ga kao tužilaštvo uradili kvalitetno. U toku rada bio je neophodan kontakt tužilaštva kako sa predstavnicima francuske ambasade, tako i porodice žrtve. Javno tužilaštvo pored krivičnog gonjenja ima i ulogu zaštite oštećenih. Mi smo kao tužilaštvo istrajali da taj postupak dobije svoj epilog na sudu što pre i da takvo efikasno postupanje bude poruka javnosti. Zbog toga smo uložili maksimalne napore i posvećenost u radu. Svi okrivljeni su pravosnažno osuđeni. Kritikama da se na presudu dugo čeka u ovom slučaju nije bilo mesta. Tužilaštvo je želelo da se obračuna sa nasiljem koje je doživelo eskalaciju upravo u vreme ubistva Brisa Tatona. To je bila nova etape saradnje sa Francuskom. Takođe, Srbija je u jednom predmetu koji se ticao potencijalnog terorizma dostavila podatke francuskim organima u rekordnom roku od dva sata, za šta su nas francuske kolege pohvalile.  

Kada bi Srbija  

trebalo da se pridruži Evrodžastu?  

- Evrodžast je jedna od važnih tema u poglavlju 24, a početkom novembra se očekuje da Srbija potpiše sporazum sa ovom institucijom. Sporazum sa Evrodžastom je veoma važan za pravosudnu saradnju. Pored zemalja koje su članice EU, Evrodžast u ovom trenutku ima sporazume sa zemljama koje ne pripadaju Evropskoj uniji. Mi sarađujemo u ovom trenutku na osnovu zahteva i zamolnica, a samo u prošloj godini smo imali 42 zahteva od ove institucije. Formirali smo i zajedničke istražne timove. Poređenja radi, u izveštajima o rezultatima međunarodne saradnje Evrodžasta, Švajcarska je bila na prvom mestu, dok Srbija na drugom mestu, dok su iza nas bile Norveška, SAD i druge zemlje. Smatram ovo velikim uspehom na koji smo ponosni.  

Na koje se sve načine Republičko javno tužilaštvo bori protiv organizovanog kriminala?  

- Mi smo jedna od retkih zemalja koja ima posebno tužilaštvo koje radi na predmetima organizovanog kriminala - Tužilaštvo za organizovani kriminal. Pre dva dana imali smo sastanak sa italijanskim tužiocem za borbu protiv mafije i terorizma Frederikom Kafijerom de Rahom, koji je protekao u prijateljskoj i kolegijalnoj atmosferi, jer mi sa tim tužilaštvom imamo dugogodišnju saradnju. U svim tim segmetima profesionalnog rada javno tužilaštvo u Srbiji postiže značajne rezultate. Mi posvećujemo posebnu pažnju borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije omogućavanjem međunarodne saradnje u smislu pružanja podrške nadležnim tužilaštvima. n  

Prema rečima Zagorke Dolovac,  

tužilaštvo je želelo da se obračuna sa nasiljem koje je doživelo eskalaciju  

upravo u vreme ubistva Brisa Tatona  

Evrodžast je jedna od važnih tema u poglavlju 24, a početkom novembra se očekuje da Srbija potpiše sporazum sa tom institucijom, kaže Zagorka Dolovac  

SA KOJIM IZAZOVIMA SE SUSREĆE TUŽILAŠTVO - Izazovi su veliki. Potrebno je obezbediti adekvatne uslove za rad i stručno usavršavanje. Bili smo suočeni sa dosta sistemskih izazova u proteklom periodu. Jedna od velikih promena je Zakonik o krivičnom postupku koji je uveo tužilačku istragu.  

Tužioci su pokazali da su dorasli situaciji i da su u stanju da tako krupne i velike promene usvoje i rade na potpuno drugačiji način. Zadovoljna sam implementacijom ovog zakonika.

----------------------------------------------------------

Datum: 04.10.2019 

Medij: Danas      Strana: 2

Rubrika: Sandžak

Autori: Redakcija

Teme: Transparentnost Srbija (Transparency Serbia)/Nemanja Nenadić

Naslov: Najlošija ocena za javna preduzeća i ustanove

 Pribojska lokalna samouprava po transparentnosti na 31. mestu  

 Najlošija ocena za javna preduzeća i ustanove  

 Priboj - U istraživanju „Indeks transparentnosti lokalne samouprave u Srbiji“, koje je sprovela organizacija Transparentnost Srbija, pribojska lokalna samouprava je među 145 opština, postigla solidno 31 mesto, sa ocenom 41.  

Transparentost Srbija sprovela je, ove godine, istraživanje, ocenjivanje i rangiranje svih gradova i opština na osnovu kriterijuma transparentnosti, određenih preko 95 indikatora. Konačne ocene, odnosno indeksi, bili su u rasponu od 0 do 100.  

Priboj je najbolje ocene dobio u okviru oblasti „Jedinica lokalne samouprave i građani", a najlošije na oblastima „Javna preduzeća i javne ustanove“ i „Informator o radu“. Posle grada Užica na petom mestu Priboj je najbolje rangirana opština u Zlatiborskom okrugu. Niže rangirane su opštine Nova Varoš na 45., Cajetina 54. Požega na 69. Arilje na 76. Prijepolje na 87. Bajina Bašta na 104, Sjenica na 105. i Kosjerić na 120. mestu  

Prema rezultatima tog istraživanja, opština Plandište je najbolje rangirana u Srbiji sa indeksom 67, dok drugo mesto dele opština Paraćin i grad Novi Pazar sa ocenom 66. Najlošije rangirane su opština Smederevska Palanka sa indeksom 12, a slede Preševo sa 13 i Svilajnac sa indeksom 18. U odnosu na prethodno istraživanje transparentnosti lokalnih samouprava u Srbiji, koje je vršeno pre četiri godine, rezultati ovogodišnjeg istraživanja se nisu znatno promenili.  

Programski direktor Transparentnosti Srbija Nemanja Nenadić, predstavljajući rezultate ovog istraživanja, rekao je da najveći izazov povećanju transparentnosti lokalnih samouprava predstavlja nepostojanje nacionalne politike koja bi se bavila tim pitanjem.  

Koordinator istraživanja Zlatko Minić rekao je da je transparentnost, neophodna kako bi se korupcija otkrila i da bi se sprečila. S. Bjelić

----------------------------------------------------------

Datum: 04.10.2019 

Medij: Danas      Strana: 3

Rubrika: Sandžak

Autori: Redakcija

Teme: Korupcija

Naslov: U kasi više 23 miliona dinara

 Skupština grada usvojila drugi rebalans budžeta  

U kasi više 23 miliona dinara  

 Novi Pazar - Skupština grada Novog Pazara, na poslednjem zasedanju, donela je odluku o drugom rebalansu budžeta. Po novoj odluci u gradskoj kasi će imati više za 23 miliona dinara. Nakon ove odluke, u ovogodišnjem gradskom budžetu ima 3331 milijardi dinara. Planirani suficit je ostao isti, 60 miliona dinara.  

Odluka o rebalansu obrazložena povećanim prihodima od naknada za građevinsko zemljište i da će ta 23 miliona biti usmerena za izgradnju anglo sale u novopazarskoj Opštoj bolnici.  

- Grad će finansirati izgradnju objekta za anglo salu, a Ministarstvo zdravlja obezbediće opremu. Izgradnjom ovog objektabolje uslove ta lećenje neće imati samo građani Novog Pazara, već i okolnih opština, pa će deo sredstava za izgradnju anglo sale biti obezbeđen i iz budžeta opština Tutin i Sjenica - rekao je novopazarski gradonačelnik Nihat Biševac.  

Odbornici gradskog parlamenta bili su jednoglasni u donošenju odluke o Planu detaljne regulacije za rekonstrukciju puta Novi Pazar-Tutin, za deonicu koja prolazi kroz teritoriju grada. Doneta je i odluka o cenama toplotne energije za snabdevanje krajnjih kupaca po grupama, na varijabilni i fiksni deo, odnosno prema utrošku. Cena grejanja po kvadratnom metru ostala je ista, za zagrevanje stambenog prostora plaćaće se 102, a poslovnog 305 dinara po kvadratnom metru.  

Gradski parlament je prihvatio predlog JKP „Gradska toplana" i doneta je odluka o uslovima i načinima snabdevanja toplotnom energijom, Prema toj odluci grejna sezona će, u ovom gradu, moći da traje od 20. septembra do 10. maja sledeće godine, pod uslovom da temperatura tri dana uzastopno ne bude prelazila 12 stepeni.  

Usvojen je Lokalni akcioni plan partnerstva za otvorenu upravu za period 2019.-2020. A cilj je da se osigura konkretan napredak transparentnosti i otvorenosti rada javne uprave, uključivanja i osnaživanja građana i civilnog društva, borbe protiv korupcije i korišćenja novih tehnologija za poboljšanje usluga. Odlukom gradskih odbornika došlo je do promena u Izbornoj komisiji. Za zamenicu predsednika imenovana je Minela Kurtović iz Sandžačke narodne partije (SNP) umesto Rifata Tiganja.  

Doneta je i odluka o bratimljenju Novog Pazara sa Ohridom i turskim gradom Konja. S. Novosel

----------------------------------------------------------

Datum: 04.10.2019 

Medij: Danas      Strana: 2

Rubrika: Sandžak

Autori: S. Novosel

Teme: Transparentnost Srbija (Transparency Serbia)

Naslov: Sjenica bira LAF

 Sjenica bira LAF  

  1. Novosel  

Sjenica - Opština Sjenica raspisala je konkurs za izbor članova Lokalnog antikorupcijskog foruma (LAF), koji će pratiti sprovođenje Lokalnog antikorupdjskog plana (LAP). Konkurs će biti otvoren do 17. oktobra i na njemu mogu da učestvuju osobe sa prebivalištem u Sjenici, koje nisu osuđivane ili se protiv njih ne vodi krivični postupak, nisu javni funkcioneri, ne rade u organima javne uprave i da nisu članovi političke partije u poslednjih 18 meseci.  

Nakon, završetka konkursa Komisija za izbor članova LAF-a intervjuima i testiranjem proveriće znanje kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa. Na osnovu provere znanja biće napravljena rang lista, koja će biti prosleđena opštinskom parlamentu na razmatranje i usvajanje. LAP za Sjenicu usvojenje minulogleta. U njegovoj izradi učestvovali su eksperti beogradske organizacije Transparentnost Srbija, uz finansijsku podršku USAID. S. Novosel

----------------------------------------------------------

Datum: 04.10.2019 

Medij: Danas      Strana: 5

Rubrika: Politika

Autori: Nikola Samardžić

Teme: Korupcija

Naslov: Gulag i pendrek

 Gulag i p  

 Potrebno namje osveženje na tržištu radne snage, ali ne i radnesnageu policijskim  

uniformama države i partije odgovornih, nakon nacista, za najmasovnije Ijudsko stradanje u istoriji  

NIKOLA Samardžić  

Umesto proslave tridesetogodišnjicu pada Berlinskog zida vlast slavi KP Kine. Kinezi su u Srbiji imigranti od kraja devedesetih. Uvoz kineske robe, po dampinškim cenama, uništio je nekoliko grana domaće lake industrije, koja nije izdržala nefer konkurenciju. Verovatno je laskavo da bilo ko ima potrebu da se ovde nastani, kad se pretežno beži, i od onakvog rata i od ovakvog mira. Ljudske žrtve KP Kine, od političkih progona i eliminacija, do prekih sudova, a desetine miliona nestaloje u gladi 1959-1961, ta kontinuirana praksa razumljivje predmet divljenja vladajućih post-šešeljevaca i post-miloševićevaca. Pad komunizma i raspad Sovjetskog Saveza, ujedinjenje Nemačke, demokratizacija i evroatlantske integracije istočne Evrope, sve su to potvrde intimnog i sistemskog poraza našeg establišmenta. ''Prva'l Srbija pretežno proizvodi ekonomsku dobit, ali odbija da se poistoveti s politikom evropske i susedske integracije, ne prihvatajući pluralizam ideja, vrednosti i stavova. "Druga" Srbija pretežno troši ekonomsku dobit, ali ne prihvata otvoreno tržište, slobodnefinansijske institucije i privatizaciju. Zato je pad komunizma za establišment tragedija koja je u Evropi stavila tačku na jednopartijsku politiku, i državnu, plansku ekonomiju, na etnički i ekonomski nacionalizam.  

Nama su potrebni Kinezi kao  

privatni, a ne kao državni investitori, ili okupatori. Potrebno nam je osveženje na tržištu radne snage, ali ne i radne snage u policijskim uniformama države i partije odgovornih, nakon nacista, za najmasovnije Ijudsko stradanje u istoriji. Najmanje dve kineske države ne žele da budu jednopartijska, komunistička Kina. Srpskom establišmentu Tajvan i Hong Kong nisu uzor borbe za političke i ekonomske slobode, naprotiv, nezgodno su podsećanje kako su nas napuštale Slovenija i Hrvatska, uspešnije i srećnije, i kako je model jednopartijske i manijački ideologizirane dirigovane politike, ekonomije i kulture jednom zauvek propao kao etika i kao praksa. Osim ako ne nastavimo, sa Evropljanima, da branimo političke, ekonomske i kulturne slobode.  

Otpori galopirajućem povratku u šešeljistički kvislinški komunizam u stanju je hibernirajuće nemoći. Zato preostaje da Evropsku uniju pozivamo ne samo na političko partnerstvo, nego i na uzajamnu obavezu da se ne dopusti domino efekat, u širim evropskim okvirima, kojim su pretili svi presedani izprocesajugoslovenskedezintegracije. Ne mislim samo na posredovanjeoko izbornih uslova. Toje proces sjaši Kurta. Vlast i opozicija jednako su poželjni kandidati KP Kine i sličnih organizacija krvave prošlosti i nejasne budućnosti. Ako namerava da pomogne sebi, Evropa mora pomoći i Hong Kongu i Srbiji. Ne postoje granice slobode, ali je nesloboda jednako zanosna. Korupcija, kampanje ličnih progona i sistemskih laži, opstrukcije Kosova suprotne potpisanim sporazumima, politika mržnje prema Hrvatskoj, Bosni, Crnoj Gori, Makedoniji, Kosovu, evropskoj civilizaciji i Americi, oslonac Beograda na Peking i Moskvu, ova galopirajuća patologija prelivaće se na sve strane. Evropu možda potopiti neće, ali ćemo se udaviti mi, neće ni kineski pozornici.

----------------------------------------------------------

Datum: 04.10.2019 

Medij: Danas      Strana: 7

Rubrika: Društvo

Autori: Redakcija

Teme: Korupcija/Agencija za borbu protiv korupcije

Naslov: Dekan brani odluku da angažuje Martinovića za predavača

 Kontroverzna odluka da visoki funkcioner SNSpredaje nafakultetu u Kragujevcu  

 Dekan brani odluku da angažuje Martinovića za predavača  

 Kragujevac - Dekan Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu Vladimir Jakovljević smatra da su i interesovanje javnosti i njene reakcije na informaciju o mogućem angažovanju šefa naprednjaka u Skupštini Srbije - Aleksandra Martinovića, na tom fakultetu - preuranjene. Tim pre što, kako kaže, nadležnima još uvek nije ni predata dokumentacija za akreditaciju studijskog programa „Zdravstveno zakonodavstvo i administracija na doktorskim akademskim Menadžment zdravstvenog sistema“, na kojem bi Martinović mogao da bude angažovan.  

- Radi se o muldisciplinarnom studijskom programu, koji uključuje i pravo i ekonomiju i medicinu. Kako mi na našem fakultetu nemamo predavače iz svih tih oblasti moraćemo, ukoliko dobijemo akreditaciju za taj studijski program, da angažujemo i ljude sa strane. Deo nastave u okviru tog studijskog programa, i to onaj deo za koji je kompetentan, trebalo bi da drži i kolega Martinović. Ali, o tom-potom, još ni dokumentaciju za akreditaciju tog studijskog programa nismo predali, tvrdi Jakovljević za naš list.  

Izvori Danasa na FMN-u navodili su da je proces akreditacije studijskog programa na kojem će da bude angažovan i funkcioner SNS Aleksandar Martinović u toku, te da bi taj postupak trebalo da bude okončan do kraja godine. Tome u prilog ide i naše saznanje da je Pravni fakultet u Novom Sadu upravo dao saglasnost docentu u toj visokoškolskoj ustanovi Aleksandru Martinoviću, da može da predaje i na kragujevačkom Fa-Informacija našeg lista da bi funkcioner naprednjaka trebalo uskoro da počne da predaje i na doktorskim akademskim studijama FMU, zatekla je akademsku zajednicu. Pojedini univerzitetski profesori u Kragujevcu juče su se pitali da li Martinović „zadovoljava standarde naučne kompetentnosti“ za predavača na doktorskim studijama na FMN-u, odnosno, da li je „u vrhunskim časopisima objavio potreban broj naučnih radova iz discipline u kojoj će da bude angažovan kao predavač“. Drugi, pak, smatraju da je nelogično da jedan pravnik bude predavač na Medicinskom fakultetu, dok neki smatraju da je „u sveopštem cirkusu u kojem živimo i to moguće“... Z. Radovanović  

Mesečno 264.000 dinara  

Prema javno dostupnim podacima, Aleksandar Martinović na Pravnom fakultetu u Novom Sadu mesečno zarađuje 149.000 dinara. U Skupštini Srbije odrekao se poslaničke plate, koja je veća od 100.000 dinara, ali prima fiksni poslanički paušal od 30.000 dinara. Kao predsednik Skupštine opštine Ruma ima mesečnu apanažu od 25.000 dinara. Krajem prošlegodine, pod pritiskom javnosti, Agenciji za borbu protiv korupcije prijavioje i platu od 60.000 dinara koju prima kao predavač u Višoj medicinskoj školi u Cupriji.

----------------------------------------------------------

Datum: 04.10.2019 

Medij: Danas      Strana: 7

Rubrika: Društvo

Autori: Redakcija

Teme: Korupcija

Naslov: Vesićeve ambicije veće od njegovog obrazovanja

 Odeljenje jezika i književnosti SANU kritikovalo zamenika gradonačelnika zbog izjava o gondoli na Kalemegdanu  

 Vesićeve ambicije veće od njegovog obrazovanja  

 Beograd - Odeljenje jezika i književnosti Srpske akademije nauka i umetnosti ponovo je kritikovalo nameru gradskih vlasti da na Kalemegdanu u Beogradu izgrade gondolu, ali i rečnik zamenika gradonačelnika Gorana Vesića koji je stručne kritike na račun tog poduhvata nazvao „histerijom“.  

- Svojom odlučnošću da uprkos svim argumentima i upozorenjima, na Beogradskoj tvrđavi izgradi žičaru sa gondolom, Vesić preti da dovede u pitanje kulturno-istorijsku autentičnost ovog spomenika. Takvo njegovo reagovanje na sudove i upozorenja stručnjaka - čije argumente on kvalifikuje kao „histeriju“ - nalaže nam da se najodlučnije usprotivimo prepuštanju sudbine istorijskih i kulturnih spomenika, i identiteta naših gradova, ljudima čije su ambicije i moć u očiglednoj nesrazmeri sa njihovim obrazovanjem - saopštilo je juče ovo odeljenje SANU.  

Bez obzira što niko od struke niti institucija koje se bave zaštitom kulturne baštine nije dao saglasnost za izgradnju gondole, Goran Vesić je uporan da svoju nameru realizuje.  

- Od gondole će odustati jedino ako se povuče sa mesta zamenika gradonačelnika i prestane da uništava grad smatra Jugoslav Kiprijanović, predsednik Beogradskog odbora i član predsedništva Dveri. Naš sagovornik je ipak uveren da se gondola neće izgraditi i da se bliži kraj „bahate, bezobzirne i kriminalne" vlasti u Beogradu.  

Funkcioner Stranke slobode i pravde i predsednik opštine Stari grad Marko Bastać kaže za Danas da ga ne interesuje šta sanja Goran Vesić.  

- Ne postoji niko u Srbiji, osim njega, ko bi da pravi žičaru na Kalemegdanu nakon što je dokazano da je ovaj besmisleni projekat sporan pravno, funkcionalno, kao i sa stanovišta uništavanja kulturno istorijskog nasleđa. Vesić Goran insistira na tom besmislu da bi prikrio nivo korupcije i bezakonja koji je prethodio početku tog projekta kada su bez potrebnih dozvola počeli pripremni radovi i kada je plaćen avans za projekat koga neće biti jer ga ne podržava struka, a građani ne žele - ističe Bastać.  

SANU je podsetio da su se izgradnji žičare sa gondolom usprotivili Srpsko arheološko društvo, Odeljenje za arheologiju i Centar za teorijsku arheologiju Filozofskog fakulteta, Društvo konzervatora Srbije, Nacionalni komitet IKOMOSa, Nacionalni komitet IKOM-a, Evropa Nostra, Akademija arhitekture Srbije, Muzeološko društvo, svetski eksperti koji rade na zaštiti Rimskog foruma, atinskog Akropolja i carigradskih zidina, funkcioneri Uneska i Evropske banke, kao i stručnjaci dvadesetak organizacija koje se bave istraživanjem i zaštitom kulturne i prirodne baštine.  

„Na spisku institucija koje se protive izgradnji gondole na Kalemegdanu - a koje su za Gorana Vesića „agresivna manjina“ - nalazi se i Srpska akademija nauka i umetnosti“, naglasio j e SANU. K. Živanović

----------------------------------------------------------

Datum: 04.10.2019 

Medij: Danas      Strana: 2

Rubrika: Politika

Autori: P.D.

Teme: javne rasprave/Agencija za borbu protiv korupcije/Korupcija

Naslov: Vlada objavila Nacrt zakona o političkim kampanjama

 Vlada objavila Nacrt zakona o političkim kampanjama  

 Beograd - Ministarstvo finansija je na predlog Radne grupe za saradnju sa OEBS i Kancelarije za demokratske institucije i ljudska prava izradilo Nacrt izmena Zakona o finansiranju političkih aktivnosti, koji se od juče nalazi u javnoj raspravi, prenosi FoNet.  

Cilj izmena je, kako se navodi u saopštenju Vlade, pojačavanje odgovornosti učesnika izbora kada je reč o korišćenju i raspolaganju javnim resursima, kao i jačanju ovlašćenja Agencije za borbu protiv korupcije u pogledu sankcionisanja onih političkih subjekata koji ne poštuju odredbe zakona u izbornoj kampanji. Tekst Nacrta objavljen je veb-stranici Ministarstva fmansija. Vlada je navela da je izrada Nacrta izmena jedna u nizu aktivnost koje Vlada preduzima za unapređenje izbornog procesa.  

Suština navedenih izmena ogleda se u zabrani korišćenja sredstva iz budžeta Srbije, odnosno lokalnih budžeta, uključujući službene prostorije, vozila, veb-sajtove i inventare državnih, pokrajinskih i lokalnih organa, javnih ustanova i javnih preduzeća, za potrebe izbornih kampanja.  

Politički subjekt može da koristi za izbornu kampanju prostorije i usluge državnih organa ukoliko su te prostorije i usluge dostupne pod jednakim uslovima svim političkim subjektima, odnosno učesnicima izbora, navodi se u saopštenju.  

 P.D.

----------------------------------------------------------

Datum: 04.10.2019 

Medij: Dnevnik      Strana: 3

Rubrika: Politika

Autori: Redakcija

Teme: Korupcija/javne rasprave/Agencija za borbu protiv korupcije

Naslov: Javna rasprava o finansiranju stranaka

 Javna rasprava o finansiranju  

stranaka  

Ministarstvo finansija je, na predlog Radne grupe za saradnju s si Kancelarije za demokratske  

institucije i ljudska prava, izradilo Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o finansiranju političkih aktivnosti, čiji je cilj pojačavanja odgovornosti političkih subjekata - učesnika izbora, kada je reč o korišćenju i raspolaganju javnim resursima, kao i jačanju ovlašćenja Agencije za borbu protiv korupcije u pogledu sankcionisanja onih političkih subjekata koji ne poštuju odredbe zakona u izbornoj kampanji. Nacrt Zakona je na javnoj raspravi od 3. oktobra 2019. godine, a tekst Nacrta objavljen je veb-stranici Ministarstva finansija.

----------------------------------------------------------

Datum: 04.10.2019 

Medij: Kurir      Strana: 10

Rubrika: Vesti

Autori: Redakcija

Teme: Korupcija

Naslov: Nova procedura smanjuje korupciju

 Nova procedura smanjuje korupciju  

U Republičkom geodetskom zavodu uočeno je da se kupci Legalnih stanova u izgradnji u praksi sreću sa teškoćama prilikom upisa prava svojine zbog neslaganja površine stanova u izgradnji i nakon izgradnje. Na taj način stvarao se znatan koruptivni potencijal, a prepoznavši taj problem, RGZje svim svojim nadležnimjedinicama uputio raspisza pojednostavljenje procedure primene Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova.

----------------------------------------------------------

Datum: 04.10.2019 

Medij: Politika      Strana: 19

Rubrika: Srbija

Autori: M. Dugalić

Teme: Korupcija

Naslov: Direktor tražio novac od bivšeg policajca

 Direktor tražio novac od bivšeg policajca  

 Pred organima istrage u Kraljevu je da utvrde da li je uhapšeni direktor Zavoda za zaštitu spomenika kulture od bivšeg policajca tražio mito ili pozajmicu  

  1. Dugalić  

Kraljevo - Ivan Milunović, v. d. direktora Zavoda za zaštitu spomenika kulture u Kraljevu nedavno je uhapšen zbog sumnje da je zatražio i primio mito od vlasnika jednog objekta u Vrnjačkoj Banji. Zauzvrat, od Zavoda bi podnosilac takvog zahteva dobio saglasnost za nameravane radove na svom objektu, što je preduslov za dobijanje i građevinske dozvole, jer se ta zgrada nalazi u zoni takozvane prethodne zaštite. O ovom slučaju, od policije, pa ni iz Posebnog odeljenja tužilaštva za suzbijanje korupcije, novinari ne mogu, kako to obično biva usled interesa istrage, dobiti više informacija. Ali kako nezvanično a iz prilično pouzdanih izvora doznajemo, pomenuti direktor u svoj nameri nezakonite naplate usluge baš nije imao sreće. Pogodnost mu je bila što čovek, vlasnik objekta u Vrnjačkoj Banji radi u Švedskoj, znači, pretpostavka je da ima novac. Ta informacija direktoru je možda i poslužila da zateže s izdavanjem dozvole redovnim putem, ali bi, smatrao je, uz „podmazivanje” to moglo da ide brže i vanredno.  

S tim predlogom saglasio se u početku i tražilac dozvole, ali isprečilo se nešto sa čim direktor nije bio upoznat. Reč je o tome da je, pre odlaska na rad u inostranstvo, tražilac dozvole radio u MUP-u Srbije i to baš na poslovima suzbijanja korupcije. I kako se ono kaže, jednom policajac uvek policajac. Dalje se proces ovakvog dobijanja pozitivnog rešenja odvijao u saradnji s bivšim kolegama, pa je usledilo obeležavanje novčanica, snimanje, lisice i hapšenje usred dana u prometnoj gradskoj ulici. Doznajemo i da se u istrazi osumnjičeni direktor brani kako je bilo reči o pozajmici a ne mitu... No, valjada će se znati šta je istragom tačno utvrđeno i šta piše u optužnici, ako je, naravno, bude.  

U samom Zavodu za zaštitu spomenika kulture u Kraljevu takođe muk.  

Tamo nismo mogli dobiti sagovornika ni na temu, kojoj je ovaj slučaj samo povod, o tome kako se izdaju dozvole. Želeli smo objašnjenje pod kojim uslovima se odobrava gradnja na prostoru kulturno-istorijske celine koja je pod takozvanim nižim stepenom državne brige od utvrđenog kulturnog dobra - pod prethodnom zaštitom. Hteli smo da upitamo i da li je bilo objekata, koji su istorijski i kulturno bili značajni, a nemarom ili uz mito, bez uvažavanja mišljenja struke su oštećeni, izmenjeni ili uništeni.  

Za to nije bilo sagovornika, jer uhapšeni v. d. direktora zvanično nema v. d. zamenika. Zato su novinarska pitanja prosleđena Upravnom odboru, koji je zauzeo stav da „u ovom momentu ne bi trebalo razgovarati s medijima”.  

Nismo drugačiji odgovor ni očekivali, jer većina zaposlenih se pita: šta ako se v. d. direktora sa „službenog puta” ubrzo vrati, a neko se, u međuvremenu, ohrabrio da bez njegovog ovlašćenja s novinarima razgovara. A Upravni odbor je odavno „okrnjen”, bez predsednika, koji je ranije poneo ostavku, pa odluke potpisuje najstariji član, inače, s direktorom u kumovskim vezama... M. Dugalić  

Briga o  

kulturnim dobrima  

u netiri okruga Zavod za zaštitu spomenika kulture u Kraljevu svoju delatnost obavlja na području Raškog, Rasinskog, Moravičkog i Zlatiborskog okruga ili u 25 gradova i opština. Na tom području, shodno Zakonu o kulturnim dobrima, pod zaštitom je 311 nepokretnosti, od kojih je 179 utvrđeno, 95 kategorisano kao nepokretno kulturno dobro od velikog značaja i 33 od izuzetnog značaja.

----------------------------------------------------------

Datum: 04.10.2019 

Medij: Politika      Strana: 18

Rubrika: Srbija

Autori: O. M.

Teme: Korupcija

Naslov: Nazire se kraj afere „Indeks” duge deset godina

 Nazire se kraj afere „Indeks” duge deset godina  

 Više javno tužilaštvo za 27 okrivljenih za primanje mita i podstrekavanje na primanje mita predložilo pojedinačne kazne od dve do jedanaest godina zatvora  

  1. m.  

Smederevo - Pred Višim sudom u Smederevu, gde se od 2009. godine vodi postupak protiv optuženih za kupoprodaju ispita i diploma na Pravnom fakultetu u Kragujevcu, počelo je iznošenje završnih reči odbrane, potvrdila je za „Politiku” Slađana Bojković, predsednica sudskog veća. Na desetogodišnjicu afere „Indeks” trebalo bi očekivati i prvostepene presude, a da li će do kraja tekuće godine ovaj maratonski proces biti okončan, zavisiće u velikoj meri od okolnosti u postupku.  

- Tokom ovog meseca očekujem da bude okončano iznošenje završnih reči. Nakon toga, po zakonu, sledi objavljivanje presude, s tim što tužilac ima pravo da da odgovor, a veće, ukoliko smatra da treba da izvede još neki dokaz nakon što sasluša završne reči, može da otvori pretres i to učini. Pošto postoje određeni predlozi dokaza koji su dati u fazi završnih reči, o njima svakako mora da se odluči - kaže Bojkovićeva.  

Nezvanično, Više javno tužilaštvo za 27 okrivljenih za primanje mita i podstrekavanje na primanje mita, zatražilo više od 120 godina zatvora. Predložene pojedinačne kazne su od dve do jedanaest godina zatvora. Traži se i oduzimanje nezakonito stečene imovinske koristi.  

Za skoro polovinu optuženih za krivična dela davanje mita i zloupotreba službenog položaja, postupak je obustavljen zbog zastarelosti, pa su na optuženičkoj klupi ostali samo profesori koji se terete za primanje mita. Relativna zastarelost za ovo krivično delo nastupa posle 15, a apsolutna posle 30 godina.  

Najveća korupcionaška afera u srpskoj prosveti otkrivena je 2006. godine, a prva grupa osumnjičenih profesora i pomagača uhapšena je 20. februara 2007. Na prvoj optužnici našlo se 37 optuženih za primanje mita, a na drugoj još 49 osoba, pretežno studenata, koje su davale mito i posrednika. Optužnice su spojene za ukupno 89 optuženih za više od stotinu krivičnih dela. Suđenje je počelo tek 21. septembra 2009, i to iz osmog pokušaja. Optužnicom je precizirano da su šestice koštale od 500 do 1.000 evra, dok se do diploma pravnika dolazilo za 12.000 do 16.000 evra.  

Suđenje je za deset godina tri puta počinjalo ispočetka. Najpre zbog reforme pravosuđa 2010. godine, potom tri godine kasnije, kada je proces praktično bio u završnoj fazi, vraćen je na početak zbog izmene Zakona o krivičnom postupku. I na kraju u januaru 2015. Visoki savet sudstva doneo je odluku da se u svim sudovima imenuju novi porotnici, što je aferu „Indeks” treći put vratilo na početak.  

Među optuženim profesorima našla su se imena Bore Čejovića, Predraga Stojanovića, Svete Purića, Emilije Stanković, Ivana Čukalovića, Dragane Petrović i mnogih drugih. O. M.

----------------------------------------------------------

Datum: 04.10.2019 

Medij: Politika      Strana: 11

Rubrika: Ekonomija

Autori: Redakcija

Teme: Javne nabavke

Naslov: Mali i Ndegva o reformama i zajedničkim projektima

 Mali i Ndegva o reformama i zajedničkim projektima  

 Ministar finansija u Vladi Republike Srbije Siniša Mali sastao se juče sa direktorom kancelarije Svetske banke u Srbiji Stivenom Ndegvom, sa kojim je razgovarao o aktuelnim projektima koji se sprovode sa tom međunarodnom finansijskom institucijom i daljoj podršci započetim reformama.  

Ndegva i Mali su se složili da u osnovi ovih reformi treba da bude povećanje rasta bruto domaćeg proizvoda i privredne aktivnosti u zemlji, a predstavnici Svetske banke su pohvalili rezultate koje je Srbija već postigla u tom domenu.  

Ndegva je posebno pohvalio Predlog zakona o kontroli državne pomoći, koji je upravo u skupštinskoj proceduri, kao i Predlog zakona o javnim nabavkama.  

Sagovornici su razgovarali io zajmu razvojnog karaktera, koji je planiran za sledeću godinu, a čiji je cilj ostvarenje reformi kroz izmenu zakonodavnog okvira i nastavak unapređenja sistema javne uprave. Tema razgovora bila je i reforma zapošljavanja u javnom sektoru, a dogovorena je podrška Svetske banke i njenih eksperata u okviru pomenute oblasti.  

Na sastanku je istaknuto da će u narednom periodu Svetska banka napraviti petogodišnji plan (2020-2024) kojim će biti definisani ciljevi i okvir kroz koji će Svetska banka pružiti podršku Srbiji u pomenutom periodu. Takođe, Svetska banka će objaviti i Novu agendu rasta za Republiku Srbiju kroz koju će ukazati na potencijalne izvore rasta po sektorima.

----------------------------------------------------------

Datum: 04.10.2019 

Medij: Politika      Strana: 6

Rubrika: Politika

Autori: M. Čekerevac

Teme: javne rasprave

Naslov: Uvođenje reda u sivu zonu računovođa

 Uvođenje reda u sivu zonu računovođa  

 Komora ovlašćenih revizora izdavaće dozvole za rad, dok će registar voditi Agencija za privredne registre, a upis se obavlja po službenoj dužnosti, bez dodatnih troškova za privredu  

Podizanje nivoa kvaliteta finansijskog iz-  

veštavanja, čime se stvara jedan od preduslova za bolji poslovni ambijent u zemlji za podsticaj razvoja domaće privrede i privlačenje potencijalnih stranih investicija, cilj je zakona o računovodstvu io reviziji, rekao je juče resorni ministar Siniša Mali, predstavljajući ova akta u Skupštini Srbije. Poslanici vladajuće koalicije isticali su sve prednosti predloženih zakona, a ni opozicionari nisu imali većih primedbi, osim što su radikali podvukli da nije potrebno „osnivati nikakve komisije, sve te poslove mogu da rade ministarstva”.  

Obrazlažući predložena rešenja, ministar Mali je naveo pet razloga za donošenje zakona, među kojima su usklađivanje sa novim propisima EU, prihvatanje preporuke „Manivala” u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma, unapređenje postojećeg sistema nadzora i kontrole nad radom revizorske profesije i podizanje nivoa kvaliteta revizorskog i finansijskog izveštavanja u Srbiji, kroz unapređenje sistema obavljanja revizije.  

Prema njegovim rečima, ključne izmene u Zakonu o računovodstvu su, između ostalog, to pggo će Komora ovlašćenih revizora izdavati dozvole pravnim licima i preduzetnicima za rad, dok će registar voditi Agencija za privredne registre, pri čemu se upis u registar obavlja po službenoj dužnosti, bez dodatnih troškova za privredu. Naveo je da je jedan od uslova da najmanje jedna osoba u pravnom licu ima profesionalno zvanje iz oblasti računovodstva ili revizije. Istakao je da registar pružalaca računovodstvenih usluga.počinje da radi od 1. januara 2021, dok će od 1. januara 2022. biti obavezne e-fakgure. Govoreći o zakonu o reviziji, kazao je da se novim rešenjima obezbeđuje operativna nezavisnost Komisije za kontrolu državne pomoći.  

Govoreći o Predlogu zakona o državnoj pomoći, ministar Mali je rekao da su najvažnije novine - jasno nabrojani instrumenti dodele javne pomoći radi lakšeg snalaženja davaoca državne pomoći, osim subvencija i povoljnih  

kredita, instrumenti mogu biti i prodaja ili korišćenje imovine u javnoj svojini, sa umanjenom naknadom ili bez naknade, otpis dela duga i drugo. Prema njegovim rečima, navedene su situacije koje ne predstavljaju državnu pomoć, takozvani Altmark kriterijum, kod uslura od opšteg ekonomskog interesa, ponašanje davalaca državne pomoći tako kako bi se ponašao tipičan učesnik na tržištu u privatnoj svojini, davanje garancija po tržišnim uslovima i drugo. Istakao je da su „zbir dodeljene državne pomoći, kao i pomoć male vrednosti postavljene na zakonski nivo”. Kazao je i da je zakonom predviđeno uvođenje registra državne pomoći, „koji je zapravo elektronska baza, najkasnije u roku od godinu dana od početka primene zakona”. Naglasio je i da je zakonom propisana jasna zastarelost povraćaja državne pomoći i to po isteku deset godina,  

počev od dana dodele pomoći.  

U raspravi je Aleksandar Stevanović (SMS) rekao da se ova tri zakona „mogu svesti na reči kao što su - kredibilnost, poverenje, čast, pouzdanost, kontrola”. Naveo je da su računovođe i revizori zamerili što javna rasprava o zakonima nije duže trajala i da su dosta podeljeni stavovi oko posedovanja sertifikata.  

Prema njegovim rečima, strukovna udruženja smatraju da su sertifikati u redu, a drugi ističu da to treba tržište da reguliše. Dodao je: „SMS je bliži stavu da je potrebno da pravno lice ima bar jednu osobu sa sertifikatom i to nije nikakvo ograničenje, pošto niko nije ograničio broj računovođa. Što se tiče državne pomoći, mi i dalje imamo preveliku državnu pomoć, ali je ona sada bolje usmerena nego ranije”.  

Zahvalivši Stevanoviću na „konstruktivnim komentarima i sugestijama”, ministar Mali kazao je da u ovom trenutku u Agenciji za privredne registre postoji nekoliko stotina preduzeća koja se bave pružanjem računovodstvenih usluga, nemaju nijednog zaposlenog, a ostvaruju prihode. Dodao je: „Cilj ovog zakona jeste da se uvede red u ovu, trenutno, sivu zonu, pogotovo što je to preporuka 'Manivala’, tela Saveta Evrope koje daje savete za sprečavanje pranja novca. Upravo zato je potrebno da sve bude transparentno, ko su ljudi koji se time bave i zato postoji obaveza sertifikata”. Govoreći o državnoj pomoći, Mali je naveo da je, na primer, u Nemačkoj državna pomoć prošle godine iznosila 43 milijarde evra, a u Francuskoj 17 milijardi evra, dok je Mađarska, koja nam je bliža po broju stanovnika izdvajala 3,3 milijarde evra državne pomoći. M. Čekerevac  

  1. Čekerevac  

Siniša Mali  

Nekoliko stotina preduzeća bavi se  

pružanjem  

računovodstvenih usluga, nemaju nijednog  

zaposlenog, a ostvaruju prihode  

Spisak najvećih poreskih dužnika do kraja godine Do kraja godine biće objavljen spisak sto najvećih poreskih dužnika, rekao je ministar Siniša Mali, odgovarajući poslaniku Miladinu Ševarliću, koji ga je optužio da izbegava odgovor na njegovo pitanje. Mali je kazao da je objavljivanje ove informacije jednom godišnje zakonska obaveza i da će ta obaveza biti ispunjena u narednih nekoliko nedelja. Na Ševarlićeve optužbe da je prethodnog dana izbegao da mu odgovori na ovo i još neka pitanja, Mali mu je kazao da većinu pitanja nije razumeo, da ovo jeste i da na njega može da mu odgovori.

----------------------------------------------------------

Datum: 04.10.2019 

Medij: Večernje novosti      Strana: 3

Rubrika: Politika

Autori: S.S.R.-V.M.

Teme: Agencija za borbu protiv korupcije/Finansiranje političkih stranaka

Naslov: Kukan i Flekenštajn u ulozi posrednika

 Kukan i Flekenštajn u ulozi posrednika

 DIJALOGOM između vlasti i opozicije, čija će prva runda biti održana 9. i 10. oktobra, posredovaće predstavnici Evropskog parlamenta Eduard Kukan i Knut Flekenštajn.

Na razgovore, na kojima će teme biti izborni uslovi, nadzorna tela, mediji, REM i RTS, glasački spiskovi i finansiranje kampanja, biće pozvani lideri svih partija koji imaju pravo da povedu još po jednog saradnika.

Plan je da budu održane tri runde razgovora do kraja godine. Na dnevnom redu naći će se i dugoročno popravljanje političke atmosfere, praksa i procedura u zakonodavnom domu.

Predsedavajući Spoljnopolitičkog odbora Evropskog parlamenta Dejvid Mekalister predložio je da se govori po azbučnom redu i da svi imaju po pet minuta. Svi predstavnici vlasti će se odazvati na poziv, dok je i dalje enigma ko će se od predstavnika opozicije pojaviti.

Kako nam je nezvanično rečeno u Demokratskoj stranci, demokrate polažu velike nade u posredovanje EU, a neizvesno je hoće li biti još članica Saveza za Srbiju. Tu će biti i Pokret slobodnih građana, čiji je lider Sergej Trifunović i tražio evropsko posredovanje.

Inače, u procesu unapređenja izbornog procesa, Ministarstvo finansija juče je objavilo nacrt izmena Zakona o finansiranju političkih aktivnosti. U tom dokumentu se precizira da političari u izbornoj kampanji ne smeju da koriste sredstva iz budžeta, niti resurse kojima raspolažu kao javni funkcioneri ili državni službenici. Zabranjeno je da u kampanji koriste i službene prostorije, vozila, veb-sajtove, inventar državnih organa ili javnih ustanova. Izuzetak od zabrane korišćenja službenih prostorija i usluga državnih organa, može se napraviti samo onda kada su te prostorije i usluge dostupne svim kandidatima pod istim uslovima.

Novina u predlogu Vlade jeste i

to da političke stranke, grupe građana i drugi učesnici izbora mogu prija v i t i zloupotrebe Agenciji za borbu protiv korupcije, dok po još važećim propisima, Agencija postupak pokreće isključivo po službenoj dužnosti. Propisan je i rok od pet dana, od kada je stranka obaveštena da postoji prijava protiv nje, da Agencija odluči da li je bilo zloupotrebe. Odluku o eventualnom kršenju zakona Agencija mora da objavi na svom sajtu u roku od 24 sata od njenog donošenja.

  1. S. R. - V. M.

EVROPSKI predstavnici predložili su da se razgovara bez prisustva javnosti i zamolili učesnike da se toga i pridržavaju i ne iznose detalje razgovora. Kukan i Flekenštajn će imati zadatak da na kraju svake runde razgovora saopšte rezultate i da li je došlo do konsenzusa.

----------------------------------------------------------

Datum: 04.10.2019 

Medij: Večernje novosti      Strana: 6

Rubrika: Ekonomija

Autori: Redakcija

Teme: Korupcija

Naslov: Mora brže do uknjižbe

 Mora brže do uknjižbe

 SVE službe za katastar nepokretnosti, kao i javni beležnici, dobili su nalog od rukovodstva Republičkog geodetskog zavoda da ne prave problem kupcima stanova u novogradnji kod kojih se ne poklapaju površine stanova u izgradnji i nakon izgradnje. To se odnosi na nekretnine za koje su kupoprodajni ugovori sklopljeni pre završetka gradnje, a kod kojih je pre useljenja došlo do izmena površine stambenog objekta. URGZ ističu da je ovaj raskorak služio kao prostor za korupciju, jer su službenici zahtevali dodatne procedure i kupce stanova su izlagali dodatnim troškovima. Obično su tražili zaključivanje aneksa ili pokretanje novih postupaka, što je odlagalo upis prava svojine.

- Takvi zahtevi su stizali od pojedinih službi za katastar nepokretnosti, ali i od javnih beležnika i drugih aktera u lancu upisa prava objašnjavaju u RGZ. - Stvarao se znatan koruptivni potencijal i postupalo u suprotnosti sa ciljem reformskog Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova. Zadatak registra je da se stanove uknjiži kad god su ispunjeni zakonski uslovi, a ne da istrajavanjem na nepotrebnim formalnostima služi kao povod za ostvarivanje raznih interesa pojedinaca koji nisu u vezi sa upisom prava u katastar.

Republički geodetski zavod je svim svojim nadležnim unutrašnjim jedinicama uputio raspis za pojednostavljenje procedure. U njemu se navodi da neslaganje površina ne predstavlja smetnju za upis prava svojine. Uknjižba se obavlja sa površinom iz elaborata geodetskih radova, koji se dostavlja uz upotrebnu dozvolu. Z. R.

- STAN bude prodat znatno pre

-STAN bude prodat znatno pre izdavanja upotrebne dozvole - navode u RGZ. - A zbog redovnih i dozvoljenih odstupanja u skladu sa tehničkim standardima u gradnji, dolazi do toga da se površina stana označena u ugovoru, odnosno projektovana površina, razlikuje od izgrađene površine tog istog stana u upotrebnoj dozvoli koja je osnov za konačan upis prava svojine.

----------------------------------------------------------

Datum: 04.10.2019 

Medij: Večernje novosti      Strana: 26

Rubrika: Regioni

Autori: Redakcija

Teme: Javne nabavke

Naslov: PROBLEMI SA PREVOZOM?

PROBLEMI SA PREVOZOM?

 OPŠTINSKO veće u Dimitrovgradu nije prihvatilo aneks ugovora prevoznika "Maksa-turs" o javnom prevozu na teritoriji opštine. Aneksom su tražene dodatne subvencije za javni prevoz na teritoriji opštine, međutim, većnici su odbacili taj zahtev. Prema rečima Vladice Dimitrova, predsednika opšti-

ne, iz istog razloga je raskinut ugovor i sa prethodnim autobuskim prevoznikom. Aktuelni prevoznik je prvobitno prihvatio da organizuje prevoz po postojećim cenama, ugovor sa prethodnim je raskinut, a onda je usledio predlog da se putem aneksa ugovora subvencije iz opštinske kase povećaju. Sredstva za tu namenu nisu planirana, pa će u narednom periodu uslediti postupak javne nabavke, koji će trajati tri meseca, što će izazvati probleme u javnom prevozu. V. Ć.

----------------------------------------------------------

Datum: 04.10.2019 

Medij: Večernje novosti      Strana: 11

Rubrika: Hronika

Autori: Redakcija

Teme: Korupcija

Naslov: DOKAZI SU NEZAKONITI A PRITISAK NEPRIMEREN

 DOKAZI SU NEZAKONITI A PRITISAK NEPRIMEREN

 PRVOSTEPENA presuda u aferi "Indeks" pred Višim sudom u Smederevu očekuje se krajem godine, a pozornost javnosti do tada, posle desetogodišnjeg suđenja, izazvale su predložene visoke kazne koje traži Tužilaštvo - ukupno 120 godina za 27 optuženih. Najveće kazne od po 11 godina zatvora, tužilac traži za profesore Draganu Petrović i Sveta Purića, kao i za nekadašnjeg šefa studentske službe Zorana Simića. Odbrana je tokom čitavog postupka ukazivala na nezakonito prikupljene dokaze koji se koriste u optužnici, na neprimeren pritisak javnosti uprkos tome što suđenje i dalje traje, ali i na pritiske i ucene koje trpe optuženi. Često je pominjana i politička konotacija ovog prosvetnog skandala.

Sada, predložene visoke kazne branioci smatraju neosnovanim i, kako kažu, besmislenim. Svoje dokaze za to obrazlagaće tokom oktobra. Ukoliko pored branilaca, profesori pravnih nauka budu želeli da sami iznesu svoju odbranu, ovo bi moglo da potraje i do kraja novembra. U nastavku glavnog pretresa, završne reči daće optuženi profesori Emilija Stanković, Nenad Đurđević i Ivan Čukalović.

Profesorka Dragana Petrović, koja na policijskom snimku uzima novac za koji se tvrdi da je mito, optužena je da je zahtevala i dobila ukupno 7.900 evra, zlatnu narukvicu i automobil marke BMV da bi, navodno, studentima upisivala prelazne ocene bez izlaska na ispit. Nju tužilaštvo tereti i da je bila glavni posrednik kod kolega za lažiranje ispita.

Inače, dr Dragana Petrović ubrzo nakon izlaska iz pritvora, u kom je provela deset meseci, stalno je zaposlena kao naučni saradnik na disciplini krivično pravo na Institutu za uporedno pravo u Beogradu, gde radi i danas. Kako stoji u biografiji na sajtu Instituta, uža specijalnost joj je organizovani kriminal i terorizam. Inače, Petrovićeva je 1995. odbranila doktorsku disertaciju na temu "Organizovanje zločinačkih udruženja", a sledeće godine izabrana je za docenta. Petrovićeva je trebalo da iznese odbranu pre dva dana, ali je od suda, na sopstveni zahtev, dobila dodatno vreme za pripremu završne reči, te će odbranu izneti 15. oktobra.

Inače, u vreme hapšenja profesora došlo je do tektonskih potresa u akademskoj, ali i celokupnoj javnosti, te se, podsetimo, pojavila čak i ideja da se Pravni fakultet u Kragujevcu ukine, i da se napravi studijski program pri Univerzitetu. To je, ipak, odbijeno kao radikalna mera. Tako, zbog maratonskog procesa, hipoteka optužbi opterećuje čitav Pravni fakultet u Kragujevcu.

Optuženi profesori, pod pretpostavkom nevinosti, do ovih dana drže predavanja i ocenjuju buduće pravnike, a mnogi su i napredovali. Tako su, nakon izlaska iz pritvora, dekan Sveto Purić i profesori Srđan Đorđević i Miodrag Mićović, postavljeni na rukovodeće funkcije u toj visokoškolskoj ustanovi. Profesor Predrag Stojanović je kasnije dobio zvanje dekana dva puta. Profesor Ivan Čukalović izabran je za sudiju Ustavnog suda Kosova, a redovni je profesor Pravnog fakulteta u Kragujevcu.

Nije bilo disciplinskih sankcija, kao ni poništenja ispita odnosno diploma, s obzirom na to da suđenje traje, i da krivica nikome nije dokazana. Do samo pre nekoliko dana, desetoro optuženih radili su kao redovni profesori u Kragujevcu. Od 1. oktobra penzionisani su Emilija Stanković, Milena Petrović, Božin Vlašković i Sveto Purić.

NA optuženičkoj klupi Višeg suda u Smederevu nalaze se Emilija Stanković, profesorka predmeta Rimsko pravo, u trenutku izbijanja afere i pomoćnica ministra prosvete za visoko obrazovanje, potom Dragana Petrović, profesorka Krivičnog prava, Sveto Purić, bivši dekan i profesor ekonomske politike, Božin Vlašković, profesor na Katedri za privredno pravo, Srđan Đorđević, koji predaje Uvod u pravo, Ivan Čukalović, šef Katedre za međunarodno javno pravo, Dragan Bataveljić, profesor Ustavnog prava, kao i Predrag Stojanović, šef Katedre za pravne i ekonomske nauke kome se, inače, sudi u odvojenom postupku. Među optuženima su i profesori Slobodan Panov, Milena Petrović, Jasmina Nektarijević, Nenad Đurđević, Radoje Brković, Miodrag Mićović, Slobodan Svorcan, Boro Čejović.

----------------------------------------------------------

Datum: 03.10.2019 

Medij: RTS1

Rubrika: Sportski dnevnik, RTS

Autori: Redakcija

Teme: Korupcija

Naslov: Konferencija u Beogradu

Spiker:Veliku senku na najpopularniju sprt na svetu baca dogovaranje ishoda utakmica korupcije i manipulacije. O tome misija OEBSa u Beogradu organiozivala je  konferenciju i to zatvorenu za javne medije. Reporter:Kako se dogovara ishod fudbalskih utakmica. U kojoj meri je direktno ili indirektno povezan organiozovani kriminal. Kao zemlja u kojoj se nisu nameštale samo utakmice već i titule šempiona države Italija se sada najviše  zalaže za suzbijaje korupciije u fudbalu. Federiko Kafeiro De Raho,glavni tužilac italijanske Direkcije za borbu protiv mafije i trerorizma:U Italij ipostoje različite mafijaške interesne grupe koje utiču na vođenje pojedinih utakmica pa čak i društva. Ovde smo da bismo naglasili šta je važno u borbi prpotiv korupcije nedamo u fudbalu. Reporter:Iako je do sada bilo mnogo polemika o regularnosti utakmica u Srbiji institucije koje imaju odgovornsot poručuju da je korupcija u fudbalu kod nas gotovo iskorenjena.Vladimir Rebić,direktor policije MUP Srbije:Republika Srbija ima nultu toleranciju prema kaorupciji i radiće na tome da svi za koji postoji sumnja budu procesuirani bez obzira na svoj položaj ,status ili posedovanje neke od partijskih knjižica.Reporter:U priči sa nemeštanjem fudbaldskih utakmica bitna je i poziciija javnog tužilštva.Zorica Stojšić,prvi zamenik republičkog javnog tiužioca:Pre svega u vidu specijalizacije nadležnih državnih organa a zatim i uvođenja najasavremenijeg  načina rada poput udarnih grupa ,oficira za vezi, i specijalizivanih fiuansijkih forenzičara kojisu stalno zaposelni u posebnim tužilaštvima i odelenjima.Federiko Kafeiro DE Raho:Pored delenja iskustava konkretni način i u kojima Italija pomaže Srbiji u suzbijanju ovog problema su obrazovanje i uzajamno učenje. Usaglašavanje sa Evropskim zakonima i stalna razmena korisnih informacija doprinosi zajedničkom cilju. Reporter:Kao najaktuleniji i trenutno najveći primer koprupcijen u fudbaliu navodi se domaćinstvo Katara za sledeće svetsko prvenstvo 2021 godine.                   

----------------------------------------------------------

Datum: 03.10.2019 

Medij: Prva televizija

Rubrika: Jutro/Prva TV

Autori: 

Teme: Korupcija

Naslov: Afera Indeks dobija epilog

Spiker:Živana dobro jutro! Afera indeks trebalo bi konačno da dobije epilog. Šta se očekuje?Novinar:Jovana, čitavu deceniju građani Srbije čekali su da saznaju da li su se na Pravnom fakultetu u Kragujevcu prodavali ispiti i diplome. Proces u slučaju afere indeks započet je još 2009. A izgleda da mu se konačno nazire kraj. Ukupna kazna za 27 optuženih zbog prodaje diploma mogla bi da bude 120 godina, pišu jutros Večernje novosti.       

----------------------------------------------------------

Datum: 03.10.2019 

Medij: Pink

Rubrika: Novo jutro/TV Pink

Autori: Redakcija

Teme: Korupcija

Naslov: Prelistavanje štampe

Gosti emisije "Novo jutro" na TV Pink u "Prelistavanju štampe" bili su Vladimir Marinković, potpredsednik Narodne skupštine i Milan Babović, zamenik glavnog i odgovornog urednika "Večernjih novosti".  Teme u fokusu bile su afera "Indeks" koja konačno dobija epilog, Kosovo i Metohija i tema iz "Blica" o protestu taksista.

----------------------------------------------------------

Datum: 03.10.2019 

Medij: N1

Rubrika: Dan uživo/N1

Autori: Redakcija

Teme: Agencija za borbu protiv korupcije

Naslov: Agencija ne vidi osnov za istragu

Spiker:Direktor Agencije za borbu protiv korupcije Dragan Sikimić tvrdi da nema osnova za pokretanje postupka protiv ministra Siniše malog i ako je privatna firma Milenijum tim koja je dobila vredne poslove u Beogradu dok je bio gradonačelnik njegovom bratu ustupio automobil i stan na korišćenje, piše portal Krik. Takva ocena navedena je u obaveštenju u ishodu postupanja po prijave protiv Siniše Malog koja je iz Agencije za borbu protiv korupcije stigla u mrežu za istraživanje kriminala i korupcije.  

----------------------------------------------------------

Datum: 03.10.2019 

Medij: Al Jazeera

Rubrika: Dnevnik/Al Jazeera

Autori: Redakcija

Teme: Agencija za borbu protiv korupcije

Naslov: Nema osnova za postupak protiv Malog

Spikerka:Agencija za borbu protiv korupcije tvrdi da nema osnova za pokretanje postupka protiv aktuelnog ministra finansija Srbije Siniše Malog, prenosi rtal "Krik". Privatna građevinska firma "Milenijum tim" koja je dobila vredne poslove u Beogradu dok je Siniša Mali bio gradonačelnik, njegovom bratu ustupila je automobil i stan na korišćenje. Agencija navodi da Siniša Mali nije prekršio zakon u odnosima sa kompanijom "Milenijum tim". "Krik" navodi da je Agencija  proveravala period od kada je Siniša Mali ministar finansija, odnosno poslednjih godinu dana. 

----------------------------------------------------------

Datum: 04.10.2019 

Medij: Prva televizija

Rubrika: Noćni žurnal.

Autori: 

Teme: Agencija za borbu protiv korupcije

Naslov: Zakon o finansiranju političkiih aktivnosti

Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o finansiranju političkih aktivnosti koji je na predlog Radne grupe za saradnju sa OEBS i ?ancelarije za demokratske institucije i ljudska prava izradilo Ministarstvo finansija od danas je u javnoj raspravi, saopšteno je nakon današnje sednice Vlade.

----------------------------------------------------------

Datum: 03.10.2019

Medij: nedeljnik.rs

Link: https://www.nedeljnik.rs/odgovor-rektorke-ivanke-popovic-zasto-je-za-srbiju-najvaznija-evropska-unija-srdan-andelic-o-starim-i-novim-munjama-i-miletu-izasao-je-novi-nedeljnik/

Autori: Nedeljnik.rs

Teme: Ljiljana Smajlović

Naslov: Odgovor rektorke Ivanke Popović; Zašto je za Srbiju najvažnija Evropska unija; Srđan Anđelić o starim i novim "Munjama" i "Miletu" - Izašao je novi Nedeljnik

Fotografije: Đorđe Kojadinović za Nedeljnik; Profimedia REKTORKA - Rektorka Ivanka Popović zatražila je od Odbora za profesionalnu etiku da do 4. novembra donese konačnu odluku o doktorskoj disertaciji ministra Fotografije: Đorđe Kojadinović za Nedeljnik; Profimedia REKTORKA - Rektorka Ivanka Popovićzatražila je od Odbora za profesionalnu etiku da do 4. novembradonese konačnu odluku o doktorskoj disertaciji ministra finansija,studenti su vratili ključeve Rektorata, a profesorki Popović,simbolično, poklonili i čuvarkuću. O tih dvanaest dana i onome štotek sledi, o pritiscima na Univerzitet i akademsku zajednicu, o tomeda li "profesori ćute", rektorka Ivanka Popović govorilaje u velikom intervjuu za Nedeljnik - prvo posle ispita koji jedržala na matičnom Tehnološko-metalurškom fakultetu, a potom i usvojoj kancelariji u Rektoratu. KREDIBILITET - Ako ćemo iskreno, Srbisu samo jednom sami izabrali svog vođu. I to je bio Milošević, štose baš nije pokazalo kao najbolje rešenje, piše glavni urednikVeljko Lalić u uvodniku novog broja Nedeljnika. EU I MI - Tačno je da Srbiji ne idenaruku kratkovidost aktuelnih političkih lidera unutar EU kojiproširenje EU na države Zapadnog Balkana vide više kao noviproblem nego njegovo rešenje. Ali sami smo za to krivi. Beograd jepostao šampion u sportu zvanom "nikad ne propusti priliku dapropustiš priliku". Ispred nosa su nam dvadeset godinaprolazili vozovi za EU i sada moramo peške, što ne znači da trebada se vučemo kao puževi, mogli bismo da počnemo i malo da trčimo:dobro je za zdravlje, piše Željko Pantelić u velikoj analizisrpske spoljne politike u novom Nedeljniku. ARHIEPISKOP - Svako vreme nameće i svoje probleme. Da li je lakše bilo u vremenu patrijarha Arsenija III Čarnojevića, kada su pravoslavni odlazili sa Kosova i Metohije? Ipak, niko od episkopa SPC, a niko ni od episkopa drugih pravoslavnih crkava koji su upoznati sa istorijom SPC ne smatra da Kosovo i Metohija nije srce SPC. I kao što čovek pazi na svoje srce, logično je da se pazi i na srce duhovnosti, a to za Srbe jeste Kosovo i Metohija, kaže za Nedeljnik arhiepiskop ohridski Jovan Vraniškovski. MOJA AMERIKA - "Šta sve trebaprepisati iz tuđih zakona, čak i ako stranci to od nas i ne traže",piše Ljiljana Smajlović u kolumni u novom broju Nedeljnika. ŠIRAK I MI - Uobičajena verzija pričepo kojoj je Širak odlučio da prekine tradicionalno savezništvoFrancuske i Srbije 1995. godine glasi da su mu prve glavobolje umandatu naneli upravo Srbi. Francuski "miraž" oboren je30. avgusta 1995. kod Pala, a dvojicu pilota zarobila je Vojska RS.Ista verzija događaja kazuje da se Širak tada trajno odredio premaSrbiji. Ali istina ima mnogo više nijansi, otkriva Nedeljnik u novombroju. DBR - Svi čitaoci Nedeljnika na poklondobijaju novi broj Digital Business Review. Tema broja: digitalnilanci snabdevanja. ANĐELIĆ - Toliko se mutnih tipovaokoristilo o malo slobode što smo osvojili 5. oktobra da je logičnoda nam je sada sam pojam apstraktan i dalek, kaže za novi NedeljnikSrđan Anđelić, scenarista serije "Mile protiv tranzicije"i filma "Munje" čiju novu seriju "Ujka - novihorizonti" gledamo ovih dana. GRETA - Biti globalni fenomen valjda neminovno znači i biti smešten pod lupu javnosti, da te nazivaju "mentalno bolesnim švedskim detetom" i okrutno ti se rugaju na Tviteru. Šta ovo govori o onima koji to rade Greti Tunberg? Digitalno izdanje Nedeljnika dostupno je na Novinarnici                                      

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Datum: 03.10.2019

Medij: Fonet

Link: http://www.fonet.rs

Autori: Redakcija

Teme: Mediji

Naslov: DAČIĆ: NEKA SVIMA ISTRAŽE IMOVINU

DAČIĆ: NEKA SVIMA ISTRAŽE IMOVINU

BEOGRAD, 03. oktobar 2019. (FoNet) - Ministar inostranih

poslova i predsednik Socijalističke partije Srbije (SPS)

Ivica Dačić poručio je danas kako mediji mogu slobodno da

pišu o imovini funkcionera i istražuju, "ali svima redom".

 

Na pitanje FoNeta da li je koalicija sa Srpskom naprednom

strankom (SNS) stabilna posle optužbi u medijima na račun

kadrova SPS i kako komentariše navode koji dovode u vezu sa

korupcijom ljude bliske njegovoj stranci, Dačić je rekao da

je od svih javnih funkcionera zahtevao da "vode računa" o

svojoj imovini i da sve prijavljuju Agenciji za borbu protiv

korupcije.

"I ovaj tekst koji je izašao danas, u njemu ne piše da je

prijavljeno sve. Nek' pišu slobodno, nek' istraže, ali svima

redom. Što se mene tiče, odmah sve izveštaje o imovini mogu

da dobiju", rekao je Dačić za FoNet posle međunarodnog skupa

u SANU o srpsko-ruskim odnosima, na kom je učestvovao.

(kraj) vip/jd 12:17

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Datum: 03.10.2019

Medij: Beta

Link: http://www.beta.rs

Autori: Redakcija

Teme: Mediji\Represija nad medijima

Naslov: Uefa će proveriti zbog čega je Zvezda uskratila akreditacije novinarima Danasa

Uefa će proveriti zbog čega je Zvezda uskratila akreditacije novinarima Danasa

BEOGRAD, 3. oktobra 2019. (Beta) - Evropska fudbalska unija (Uefa) kontaktiraće upravu fudbalskog kluba Crvena zvezda i proveriće zbog čega je odlučeno da se uskrate akreditacije novinarima dnevnog lista Danas, navodi se u odgovoru evropske kuće fudbala na pismo koje je uputilo Nezavisno udruženje novinara Srbije (NUNS).

NUNS je pre dva dana obavestio Uefu da je uprava Zvezda drugi put u razmaku od mesec dana uskratila novinarima Danasa pravo da izveštavaju sa utakmice u Ligi šampiona, čime je prekršila srpski Zakon o javnom informisanju i medijima kojim je "zabranjena neposredna ili posredna diskriminacija urednika medija, novinara i drugih lica u oblasti javnog informisanja, naročito prema njihovoj političkoj opredeljenosti i uverenju ili drugom ličnom svojstvu".

To udruženje je izrazilo uverenje da su kritički tekstovi o poslovanju Crvene zvezde, koje je objavljivao Danas, razlog da uprava beogradskog kluba odluči da uskrati akreditaciju tom dnevnom listu.

Novinari Danasa nisu izveštavali sa utakmica protiv Jang Bojsa i Olimpijakosa, a u oba slučaja u klupskom dopisu navedno je da su akreditacije uskraćene zbog "velikog interesovanja medija".

"Koristimo priliku da izrazimo zahvalnost što ste nam poslali ove informacije. Nijedna od strana koju pominjete - novine Danas i FK Crvena zvezda, nije do ovog trenutka pokrenula ovo pitanje kod Uefa, ni direktno, ni posredstvom delegata Uefa koji su imenovani za utakmice sa Jang Bojsom i Olimpijakosom", navodi se u odgovoru Uefe.

Dodaje se da je, prema propisima evropske kuće fudbala, komunikacija sa medijima u nadležnosti kluba, a u skladu s tim i poslovi akreditacije novinara i snimatelja.

"Naša služba za odnose sa medijima c´e u narednim nedeljama kontaktirati FK Crvena zvezda u vezi ovog slučaja, kako bismo bolje razumeli karakter tih odluka i nadamo se, pomogla da dve strane prevazidju medjusobne prepreke", navodi se u pismu koje je Uefa poslala NUNS-u.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Datum: 03.10.2019

Medij: b92.net

Link: https://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2019&mm=10&dd=03&nav_category=11&nav_id=1599219

Autori: Redakcija

Teme: Udruženje novinara Srbije (UNS)

Naslov: Kad institucije stave tačku, ko svira kraj na društvenim mrežama? - Info

Kad institucije stave tačku, ko svira kraj na društvenim mrežama?Profesor Raša Karapandža ističe da će, ukoliko se još jednom potvrdi da je doktorska disertacija Siniše Malog autentična, nastaviti da iznosi dokaze protiv nje.Politika 2 Izvor: B92  Podeli četvrtak, 3.10.2019. | 12:04 - 13:10Profesor Raša Karapandža ističe da će, ukoliko se još jednom potvrdi da je doktorska disertacija Siniše Malog autentična, nastaviti da iznosi dokaze protiv nje.On je gostujući na N1 rekao da će, ako Etička komisija FON-a ne proglasi doktorat plagijatom, nastaviti sa svojim dosadašnjim aktivnostima putem društvenih mreža i iznošenjem u javnost novih dokaza u korist tvrdnje da disertacija nije originalno delo ministra finansija Srbije.Profesor Karapandža najavio je gostovanje u Novom danu N1 u svom već prepoznatljivom stilu.Hey @EBRD and @WorldBank it would be great if your representatives in Serbia could watch @N1infoBG at 9am local time. This will be an interview with me which is run by @MileticMinja. It's important and you are involved too. Thank you!Pročitajte još:Slučaj Malog: Gde prestaje politička borba a počinje digitalno nasiljePostavili smo pitanje - ko proglašava kraj u internet-utakmicama između političkih aktera i da li se produžeci mogu svirati unedogled?Kraj može da izostane, a politička borba u digitalnom svetu može ići do krajnjih granica ukoliko bar jedna strana ima interes da se internet-arena kontinuirano podgreva. Zbog takvih korisnika društvenih mreža se i sviraju produžeci.Digitalno nasilje u političkom kontekstu nije prepoznato kao kategorija, jer se pojavilo gotovo istovremeno sa društvenim mrežama. Korisnici internet-platformi neretko koriste potencijal digitalnih alatki poput targetiranja, plasiranja laži, takozvanog botovanja ili sprovođenja antikampanjeU prostoru u kom ne važe klasični institucionalni mehanizmi zaštite konstantno delovanje na društvenim mrežama, u mnogim slučajevima, lako može da preraste u digitalno nasilje.Psiholog Nebojša Jovanović procenjuje da internet-arena, ipak, nije prostor u kojem je apsolutno sve dozvoljeno, iako tako na prvi progled izgleda."Zavisi da li su profili javni ili je identitet sakriven. To uglavnom ide preko Tvitera, koji je, koliko sam ja video, postao mreža za političke obračune. Postale su česte tužbe za netačne izjave iznesene na Tviteru, pa se stiče utisak kao da se tu neka regulativa uvodi i da se ono što napišete na društvenoj mreži smatra javnom rečju izrečenu u medijima", kaže Jovanović i dodaje da je posebno problematično to što većina ljudi tu ne otkriva svoj identitet, zbog čega "mogu da pišu sve i svašta".Internet-prostor još nije omeđen mehanizmima koji bi sprečili digitalno nasilje, naglašava Jovanović, zbog čega su društvene mreže postale neizostavno oruđe u borbi protiv političkih protivnika."Postoje tzv. botovi sa zadatkom i to je organizovano tako da im niko ništa ne može, jer uglavnom delaju putem lažnih profila koje kreiraju sa ciljem da progone i blate određene osobe bez ikakvih posledica, što u realnom svetu ne bi bilo moguće. To je otvorilo put za nasilje ne samo u politici, već i u drugim oblastima. Lako je da pričate nešto što nije provereno ukoliko imate platformu koja to dozvoljava. To važi i za one koji istupaju javno svojim imenom i prezimenom. Društvene mreže dozvoljavaju mnogo toga", ističe psiholog.Na pitanje ko je sudija koji svira kraj i da li postoji crvena linija pred kojom bi bilo moguće zaustaviti potencijalni digitalni progon, Jovanović ističe da "to niko ne zna"."Ne znam gde je crvena linija na društvenim mrežama. Što se tiče Univerziteta, crvena linija je odgovor organa koji su zaduženi da o tome donose sud. Kada se sve iscrpi, može da se ide na višu instancu, da se traži dalja provera i to ima svoj kraj onda kada se nešto zvanično proglasi ili ne proglasi ispravnim. A da li neko ima pravo da iznosi, i pored toga, ono što smatra da je istinito, to već nije regulisano zakonski koliko ja znam", kaže Jovanović.Društvene mreže uticale su aktivno na polarizaciju javnog mnjenja, a stepen ostrašćenosti zavisi ponajviše od informisanosti, a još češće od neinformisanosti publike, istakao je Jovanović."Mnogo zavisi ko čini publiku do koje dolaze određene informacije. Imate opštu publiku koja 99 posto niti hoće, niti ima mogućnosti ili interesovanja da proverava nešto. Niti može to da proveri, ako im to nije struka. I onda smo u situaciji da li da verujemo ili da ne verujemo. Stvara se neko javno mnjenje od uglavnom neobaveštenih izvora koji veruju jednoj ili drugoj strani, pa dolazimo do situacije - koja strana je jača, imaće veće javno mnjenje. I to može da ide unedogled", zaključuje Jovanović.Na pitanje da li će se, u ovom konkretnom slučaju, digitalna borba nastaviti na društvenim mrežama u nedogled, čak i kad institucije kažu svoje, Jovanović kaže "u teoriji - da!".Nino Brajović iz Udruženja novinara Srbije ističe da zabrana pristupa internetu niti je moguća niti je u skladu sa demokratskim diskursom. Međutim, globalni prostor u kom se odigrava potencijalna politička borba definiše otežana kontrola, kao i plasiranje infomacija širokog spektra sadržaja, ali i istinitosti.I dok su pravila u medijima jasno definisana, bilo da je reč o štampanim ili onlajn izdanjima i njihovim platformama na društvenim mrežama, fizička lica na društvenim mrežama ne podležu istim zakonskim ograničenjima i mehanizmima pred kojima bi odgovarali, ukoliko se izuzmu pretnje i ugrožavanje bezbednosti."Internet je dostupan svima. Ja na ulici mogu da vičem 'gore ovaj, dole onaj', ali koliko god da urličem to neće imati isti efekat kao kad to napišem na mreži gde spisak onih koji to vide može da bude ogroman", ističe Brajović, i objašnjava mogući epilog situacije."Ukoliko se donese odluka verifikovana od strane zvaničnih institucija, a neko to osporava, ministar može da traži i pravnu zaštitu pred sudovima. To je jak mehanizam. Autoritet jedino ima komisija koja odlučuje o prigovorima , što znači da, ukoliko imate društveno verifikovanu odluku, možete da štitite svoja prava pred nadležnim organima", naglašava Brajović.Na pitanje šta očekuje da će se dešavati kada institucije stave tačku na pitanje doktorske disertacije ministra finansija, Brajović dodaje "pitanje šta je za koga tačka".TANJUG/Ministarstvo finansija/ bk                            

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Datum: 03.10.2019

Medij: Fonet

Link: http://www.fonet.rs

Autori: Redakcija

Teme: Mediji

Naslov: RESURS CENTAR ZA MEDIJE I NVO

RESURS CENTAR ZA MEDIJE I NVO

BEOGRAD, 03. oktobar 2019. (FoNet) - Izvršna direktorka

Građanskih inicijativa Maja Stojanović izjavila je da je

počeo rad Resurs centar za medije čiji je  cilj pomoć i

podrška medijima civilnog duštva, kao i lokalnim i

regionalnim medijima u naporima da opstanu u veoma teškim

uslovima.

Stojanović je navela da je, posle razgovora u Valjevu, Nišu,

Vranju i Kragujevcu sa predstavnicim medija i civilnog

društva, jasno uočena potreba da postojeći Resurs centar

proširi svoju delatnost i na oblast informisanja.

U saopštenju se navodi da će Resurs centar podrazumevati

širok raspon usluga, od informacija o raspisanim, pre svega,

medjunarodnim konkursima, asistiranja i saveta u pisanju i

sprovođenju projekata, do stvaranja mreža medija i

organizacija civilnog društva.

Građanske inicijative, za sada, nude takozvanu Help desk

podršku, odnosno pružanje odgovora telefonom svakog dana.

Tu je i tehnička podrška koja će se organizovati u okviru

posebnih sesija definisanih na osnovu specifičnih potreba

lokalnih medija.

Planira se i održavanje info sesija za veći broj

organizacija, kao i treninga o temama i sadržajima koji su

zajednički za medije i organizacije civilnog društva.

Postojanje lokalnih profesionalnih medija je od ogromnog

interesa za celo društvo, a posebno za organizacije civilnog

društva, rekla je Stojanović, navodi se u saopštenju.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Datum: 03.10.2019

Medij: danas.rs

Link: https://www.danas.rs/drustvo/uefa-odgovorila-nuns-u-provericemo-zasto-je-zvezda-uskratila-akreditacije-danasu/

Autori: @OnlineDanas

Teme: Udruženje novinara Srbije (UNS)

Naslov: UEFA odgovorila NUNS-u: Proverićemo zašto je Zvezda uskratila akreditacije Danasu

UEFA će kontaktirati upravu Fudbalskog kluba Crvena zvezda povodom njene odluke da uskrati akreditacije novinarima dnevnog lista Danas, navodi se u brzom odgovoru Unije evropskih fudbalskih asocijacija na pismo koje joj je uputilo Nezavisno udruženje novinara Srbije (NUNS).Utakmica: Crvena zvezda - Olimpijakos Foto: BETA/BRANISLAV BOZIC/DS NUNS je, kako se navodi u saopštenju, pre dva dana obavestio UEFA da je uprava FK Crvena zvezda po drugi put u razmaku od mesec dana uskratila novinarima Danasa pravo da izveštavaju sa utakmice u okrilju evropske Lige šampiona čime je prekršila srpski Zakon o javnom inormisanju i medijima kojim je "zabranjena neposredna ili posredna diskriminacija urednika medija, novinara i drugih lica u oblasti javnog informisanja, naročito prema njihovoj političkoj opredeljenosti i uverenju ili drugom ličnom svojstvu". U pismu koje je predsedniku UEFA Aleksandru Čeferinu uputio predsednik NUNS-a Željko Bodrožić ukazano je da se radi o diskriminatorskom ophođenju prema jednom  od najuglednijih medija u Srbiji. "Zbog istraživačkih i analitičkih tekstova o poslovanju Crvene zvezde, novinari Danasa već su bili upozoravani od čelnika kluba da će im biti uskraćeno zvanično prisustvo na stadionu, pa i za evropske utakmice, a ta pretnja je konačno ostvarena 26. avgusta, pred utakmicu sa Jang Bojsom, a ponovljena pred današnju utakmicu sa Olimpijakosom. U oba slučaja u klupskom dopisu kaže se da su novinarima Danasa usraćene akreditacije 'zbog velikog interesovanja medija', što je po nama u NUNS-u samo banalan i loš izgovor za neprimerenu osvetu, nedostojnu kluba velikog imena i tradicije",navedeno je u pismu NUNS-a . "Koristimo priliku da izrazimo zahvalnost što ste nam poslali ove informacije. Nijedna od strana koju pominjete - novine Danas i FK Crvena zvezda - nije do ovog trenutka pokrenula ovo pitanje kod UEFA, ni direktno, ni posredstvom delegate UEFA koji su imenovani za utakmice sa Jang Bojsom i Olimpiakosom", navodi se u odgovoru Evropske fudbalske organizacije. Dodaje se da je, prema propisima UEFA, komunikacija sa medijima u nadležnosti kluba, a u skladu s tim i poslovi akreditacije novinara i snimatelja. "Naša služba za odnose sa medijima će u narednim nedeljama kontaktirati FK Crvena zvezda u vezi ovog slučaja, kako bi bolje razumeli karakter tih odluka, i, nadamo se, pomogla da dve strane prevaziđu međusobne prepreke", navodi se na kraju pisma koje je UEFA poslala NUNS-u. List Danas ponovo nepoželjan na "Marakani" akreditacija, Crvena zavezda, list Danas, nuns, uefaBeograd  

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Datum: 03.10.2019

Medij: Beta

Link: http://www.beta.rs

Autori: Redakcija

Teme: Mediji\Represija nad medijima

Naslov: Novinarke: Tužbe Jutke protiv Blica i novinarke pritisak na profesionalce

Novinarke: Tužbe Jutke protiv Blica i novinarke pritisak na profesionalce

BEOGRAD, 3. oktobra 2019. (Beta) -  Grupa "Novinarke protiv nasilja prema ženama" je danas ocenila da su tužbe koje je bivši predsednik opštine Brus, Milutin Jeličić - "Jutka", optužen za seksualno uznemiravanje, podneo protiv redakcije "Blica" i novinarke tog dnevnog lista Ivane Jasnić Mastilović, "pritisak na novinarke koje svoj posao obavljaju profesionalno, informišu javnost, pružaju glas onima sa manje i kritički izveštavaju o onima sa više moći".

Uz podršku Ivani Jasnić Mastilović i redakciji "Blica", grupa novinarki im je zahvalila zbog "istrajnosti u pisanju o slučaju seksualnog uznemiravanja Marije Lukić i drugih žena od strane lokalnog moćnika" - Jeličića.

Izveštavanjem o ženama koje su preživele seksualno nasilje, novinarska profesija "može doprineti promeni klime i smanjenju tolerancije na sve forme nasilja prema ženama", stoji u saopštenju.

Novinarke protiv nasilja je grupa više od 30 novinarki koje se bore protiv nasilja nad ženama, formirana na inicijativu Programa UN za razvoj u Srbiji i Fonda B92.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Datum: 03.10.2019

Medij: beta.rs

Link: https://beta.rs/vesti/drustvo-vesti-srbija/117404-uefa-ce-proveriti-zbog-cega-je-zvezda-uskratila-akreditacije-novinarima-danasa

Autori: Redakcija

Teme: Udruženje novinara Srbije (UNS)

Naslov: Uefa će proveriti zbog čega je Zvezda uskratila akreditacije novinarima Danasa

Evropska fudbalska unija (Uefa) kontaktiraće upravu fudbalskog kluba Crvena zvezda i proveriće zbog čega je odlučeno da se uskrate akreditacije novinarima dnevnog lista Danas, navodi se u odgovoru evropske kuće fudbala na pismo koje je uputilo Nezavisno udruženje novinara Srbije (NUNS)... Evropska fudbalska unija (Uefa) kontaktiraće upravu fudbalskog kluba Crvena zvezda i proveriće zbog čega je odlučeno da se uskrate akreditacije novinarima dnevnog lista Danas, navodi se u odgovoru evropske kuće fudbala na pismo koje je uputilo Nezavisno udruženje novinara Srbije (NUNS). NUNS je pre dva dana obavestio Uefu da je uprava Zvezda drugi put u razmaku od mesec dana uskratila novinarima Danasa pravo da izveštavaju sa utakmice u Ligi šampiona, čime je prekršila srpski Zakon o javnom informisanju i medijima kojim je "zabranjena neposredna ili posredna diskriminacija urednika medija, novinara i drugih lica u oblasti javnog informisanja, naročito prema njihovoj političkoj opredeljenosti i uverenju ili drugom ličnom svojstvu". To udruženje je izrazilo uverenje da su kritički tekstovi o poslovanju Crvene zvezde, koje je objavljivao Danas, razlog da uprava beogradskog kluba odluči da uskrati akreditaciju tom dnevnom listu. Novinari Danasa nisu izveštavali sa utakmica protiv Jang Bojsa i Olimpijakosa, a u oba slučaja u klupskom dopisu navedno je da su akreditacije uskraćene zbog "velikog interesovanja medija". "Koristimo priliku da izrazimo zahvalnost što ste nam poslali ove informacije. Nijedna od strana koju pominjete novine Danas i FK Crvena zvezda, nije do ovog trenutka pokrenula ovo pitanje kod Uefa, ni direktno, ni posredstvom delegata Uefa koji su imenovani za utakmice sa Jang Bojsom i Olimpijakosom", navodi se u odgovoru Uefe. Dodaje se da je, prema propisima evropske kuće fudbala, komunikacija sa medijima u nadležnosti kluba, a u skladu s tim i poslovi akreditacije novinara i snimatelja. "Naša služba za odnose sa medijima će u narednim nedeljama kontaktirati FK Crvena zvezda u vezi ovog slučaja, kako bismo bolje razumeli karakter tih odluka i nadamo se, pomogla da dve strane prevazidju medjusobne prepreke", navodi se u pismu koje je Uefa poslala NUNS-u. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Datum: 03.10.2019

Medij: krstarica.com

Link: https://www.krstarica.com/vesti/srbija/uefa-ce-proveriti-zbog-cega-je-zvezda-uskratila-akreditacije-novinarima-danasa/

Autori: @krstarica

Teme: Udruženje novinara Srbije (UNS)

Naslov: Uefa će proveriti zbog čega je Zvezda uskratila akreditacije novinarima Danasa

Evropska fudbalska unija (Uefa) kontaktiraće upravu fudbalskog kluba Crvena zvezda i proveriće zbog čega je odlučeno da se uskrate akreditacije novinarima dnevnog lista Danas, navodi se u odgovoru evropske kuće fudbala na pismo koje je uputilo Nezavisno udruženje novinara Srbije (NUNS). NUNS je pre dva dana obavestio Uefu da je uprava Zvezda drugi put u razmaku od mesec dana uskratila novinarima Danasa pravo da izveštavaju sa utakmice u Ligi šampiona, čime je prekršila srpski Zakon o javnom informisanju i medijima kojim je "zabranjena neposredna ili posredna diskriminacija urednika medija, novinara i drugih lica u oblasti javnog informisanja, naročito prema njihovoj političkoj opredeljenosti i uverenju ili drugom ličnom svojstvu". To udruženje je izrazilo uverenje da su kritički tekstovi o poslovanju Crvene zvezde, koje je objavljivao Danas, razlog da uprava beogradskog kluba odluči da uskrati akreditaciju tom dnevnom listu. Novinari Danasa nisu izveštavali sa utakmica protiv Jang Bojsa i Olimpijakosa, a u oba slučaja u klupskom dopisu navedno je da su akreditacije uskraćene zbog "velikog interesovanja medija". "Koristimo priliku da izrazimo zahvalnost što ste nam poslali ove informacije. Nijedna od strana koju pominjete - novine Danas i FK Crvena zvezda, nije do ovog trenutka pokrenula ovo pitanje kod Uefa, ni direktno, ni posredstvom delegata Uefa koji su imenovani za utakmice sa Jang Bojsom i Olimpijakosom", navodi se u odgovoru Uefe. Dodaje se da je, prema propisima evropske kuće fudbala, komunikacija sa medijima u nadležnosti kluba, a u skladu s tim i poslovi akreditacije novinara i snimatelja. "Naša služba za odnose sa medijima će u narednim nedeljama kontaktirati FK Crvena zvezda u vezi ovog slučaja, kako bismo bolje razumeli karakter tih odluka i nadamo se, pomogla da dve strane prevazidju medjusobne prepreke", navodi se u pismu koje je Uefa poslala NUNS-u. (Beta) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Datum: 03.10.2019

Medij: Beta

Link: http://www.beta.rs

Autori: Redakcija

Teme: Mediji

Naslov: Portal: Eduard Kukan i Knut Flekenštajn posrednici EP u dijalogu vlasti i opozicije u Srbiji

Portal: Eduard Kukan i Knut Flekenštajn posrednici EP u dijalogu vlasti i opozicije u Srbiji

BEOGRAD, 3. oktobra 2019. (Beta) -  Bivši evroposlanici Eduard Kukan i Knut Flekenštajn biće posrednici Evropskog parlamenta na sastancima predstavnika vlasti i opozicije u Srbiji, 9. i 10. oktobra, preneo je portal European Western Balkans (EWB).

Pozivjući se na nepotvrdjena saznanja, portal je naveo da će se poslanici aktuelnog saziva EP zaduženi za Srbiju, uključivati u taj dijalog u narednim rundama razgovora vlasti i opozicije.

Navodi se i da su na razgovor 9. i 10. oktobra pozvani predsednici svih poslaničkih grupa u Skupštini Srbije, kao i da svaka grupa ima pravo da dovede još jednog političara i, opciono, političkog savetnika.

"Dijalog će se odvijati bez prisustva medija, po 'Čatam haus' pravilima. Teme o kojima će se raspravljati sledeće nedelje biće izborna administracija, mediji i uloga REM-a i RTS-a, transparentnost biračkih spiskova, finansiranje kampanja i obuka birača", naveo je portal.

Dodaje se da se do kraja godine očekuju još dve runde sastanaka, u koje će po navodima EWB verovatno biti uključeni evropski poslanici iz Delegacije EP za Srbiju, kojom predsedava Tanja Fajon, i novi izvestilac EP za Srbiju, koji još uvek nije izabran.

Podseća se da su Kukan i Flekenštajn bili deo "trojke" Evropskog parlamenta koja je posredovala u rešavanju političke krize u Makedoniji 2015-2016. godine.

Bivši poslanici Evropskog parlamenta Eduard Kukan i Knut Flekenštajn krajem avgusta su u Beogradu odvojeno razgovarali sa predstanicima vlasti i opozicije.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Datum: 03.10.2019

Medij: Beta

Link: http://www.beta.rs

Autori: Redakcija

Teme: Represija nad medijima\Udruženje novinara Srbije (UNS)\Mediji

Naslov: Medijska strategija: Nepoverenje u porastu

Medijska strategija: Nepoverenje u porastu

Medijska strategija je i dalje "kamen spoticanja" u odnosima izmedju srpskih vlasti i medijskih udruženja i asocijacija, a minimum medjusobnog poverenja uspostavljenog tokom višemesečnog zajendičkog rada predstavnika vlasti i medijske zajednice na tom dokumentu  doveden je u pitanje. Predstavnik Nezavisnog udruženaj novinara Srbije (NUNS) u zajedničkoj radnoj grupi za izradu strategije Vukašin Obradović je, nezadovoljan odnosom vlasti, podneo ostavku. Definitivna odluka o tome da li će neka od vodećih udruženja i asocijacije da se povuče iz te radne grupe će verovatno biti doneta u narednim danima, ali se ipak očekuje da većina pošalje svoje predstavnike kako bi se posao završio.

Povod za ponovno podizanje tenzija je činjenica da je vlada pre nekoliko meseci u Brisel poslala predlog teksta strategije koji se bitno razlikuje oko koga se  usaglasila zajenička radna grupa u kojoj su bili zastupljeni predstavnici medija i vlasti. Stvar dodatno otežava i činjenica da vlada uopšte nije objavila koju je verziju teksta poslala u Brisel. Informacija o sadržini predloga je postala dostupna javnosti  Srbiji nakon što je vest "procurela" iz Brisela. Premijera Ana Brnabić je izjavila da je u Briselu slučajno prosledjena pogrešna verzija teksta, ali nema objašnjenja kako se to dogodilo, odnosno ko je, kako i zašto uneo izmene mimo dogovora postignutog u zajedničkoj radnoj grupi.

Premijerka se pre desetak dana sastala sa članovima Radne grupe za izradu Medijske strategije (uključujući i predstavnike medijskih asocijacija i udruženja) i pokušala da ih uveri da je reč o nenamernoj greški. Postignut je dogovor da se u roku od 30 dana uskladi Nacrt Medijske strategije kako bi je Vlada usvojila do kraja godine. Na ovaj način, dokument na kome je počelo da se radi u julu prošle godine ponovo se našao na stolu posle niza nesporazuma izmedju Vlade i medijskih udruženja i asocijacija. Rad na popravkama počeo je ove nedelje, ali uz značajne rezerve predstavnika novinarskih udruženja i medijskih asocijacija.

Ali, to ne znači i obnavljanje i normalizaciju dijaloga izmedju vlade i medijske zajednice, prekinutog krajem prošle godine. S pravom se postavlja i pitanje koliko će nastavak rada na Medijskoj strategiji, (osim dalekosežnog značaja koji po pravilu treba da ima strategija za neku oblast), imati praktičnog efekta na poboljšanje uslova na medijskoj sceni. Stvaranje uslova za slobodan rad medija i normalizacija stanja na medijskom tržuštu su, inače, bili povod za početak pregovora. Premijerkino izvinjenje možda će biti dovoljno za nastavak kontakta, ali ne i za istinsko medjusobno razumevanje i povratak poverenja  medijske zajednice u vlasti.

Regulator medija

Radna grupa za izradu Medijske strategije za period 2019.-2025, koju su činili po devetoro predstavnika države i medijske zajednice, završila je rad 31. decembra 2018. godine. Postignut je visok nivo saglasnosti i usaglašen tekst je poslat u javnu raspravu. Kako je bilo dogovoreno, posle toga Nacrt Medijske strategije je trebalo da bude poslat u Brisel, u Evropsku komisiju, čiji eksperti bi dali svoje mišljenje na ponudjeni tekst. Očekivalo se, budući da je postignut konsenzus u radnoj grupi, da velikih izmena neće biti, ali su takva očekivanja pala u vodu kada je otkriveno da je Vlada Srbije poslala u Brisel bitno izmenjen tekst dokumenta što je izazvalo buru nezadovoljstva u medijskoj zajednici.

U zajedničkom saopštenju Medijske koalicije navedeno je niz izmena u “briselskom” dokumentu u odnosu na verziju koju je predložila Radna grupa. Izbačen je, na primer, predlog isključivanja nadležnog Odbora za kulturu i informisanje Skupštine Srbije iz procesa predlaganja članova Saveta Regulatora elektronskih medija (REM), kao i utvrđivanje jasnih merila koja kandidat za člana Saveta mora da ispunjava, kao što su stručna sprema, radno iskustvo u oblasti od značaja za rad regulatora, sposobnosti, moralni kredibilitet, profesionalna prepoznatljivost.

Vlada Srbije odbila je i predlog da se iz procesa usvajanja Statuta REM-a, njegovog finansijskog plana i podzakonskih akata isključi Skupština i organi izvršne vlasti. Ova mera bi omogućila da REM-ova dokumenta usvaja samostalno u celosti, uz prethodno sprovođenje javne rasprave, s tim da ostane naknadna kontrola ustavnosti i zakonitosti, te kontrola trošenja sredstava. Uloga REM-a  je u fokusu zbog ozbiljnih primedaba medijskih udruženja i asocijacija na rad elektronskih medija sa nacionalnim frekvencijama i njihovog uverenja da to telo više vodi računa o interesu vladajućeg bloka nego o javom interesu.

Naglašeno je da je u tekstu Nacrta izostavljena obaveza jasnog definisanja nadležnosti REM-a u pogledu praćenja ponašanja emitera tokom predizborne kampanje, kao i obaveza REM-a da prati ponašanje emitera i objavljuje o tome izveštaje u toku kampanje i po njenom završetku. Nije prihvaćen ni stav da REM obavezno objavljuje monitoring i rezultate monitoringa, kao i preduzete mere protiv emitera koji su prekršili zakonske i programske obaveze kako je to predvidela Radna grupa.

Savet za štampu

I Upravni odbor Saveta za štampu negodovao je zbog izmena Nacrta strategije jer je, kako je navedeno, iz njega sada izbačen Savet za štampu čiji je zadatak da prati poštovanje Kodeksa novinara Srbije u štampanim i onlajn medijima, kao i da rešava žalbe pojedinaca na sadržaje štampanih medija. „Brisanjem Saveta za štampu i uvođenjem nekog neodređenog samoregulatornog tela anonimni autor izmena Strategije je jednim potezom obesmislio i omalovažio sve naše napore u proteklih osam godina da unapredimo profesionalne standarde i građanima pružimo zaštitu od lošeg novinarstva“, naveo je UO Saveta za štampu.

Upravni odbor navodi da je u delu Strategije koji se odnosi na projektno sufinansiranje bilo predviđeno da poštovanje etičkih standarda bude obavezujući kriterijum, odnosno da štampani i onlajn mediji koji konkurišu za javna sredstva moraju da prihvate nadležnost Saveta za štampu, a da je u trenutnoj verziji Nacrta izraz „Savet za štampu“, na predlog televizija Vranje i Bujanovac, zamenjen rečima „samoregulatorno telo“.

„Sumnjamo da se iza ove promene krije namera medija koji najčešće krše Kodeks i ne priznaju nadležnost Saveta za štampu da osnuju svoja samorugulatorna tela i time legalizuju zloupotrebu državnog novca, što je Vlada, izmenom u tekstu Strategije, očigledno podržala. Od Vlade Srbije zato očekujemo da otkloni naše sumnje time što će prihvatiti tekst koji je utvrdila Radna grupa“, navodi se u saopštenju Upravnog odbora Saveta za štampu, u kome su predstavnici Asocijacije medija, Lokal presa, Nezavisnog udruženja novinara Srbije i Udruženja novinara Srbije.

U odeljku o poboljšanju bezbednosnih, socio-ekonomskih i profesionalnih uslova za rad novinara i medijskih radnika, u Nacrtu Medijske strategije, za razliku od predloga Radne grupe, ubačeno je da je potrebno definisati pojam cenzure i „mapirati sve aktere od kojih cenzura dolazi“, kao i „pojam pritiska na medijske radnike i uređivačku politiku“. Ova mera, međutim, nije detaljnije obrazložena.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Datum: 03.10.2019

Medij: Tanjug

Link: http://www.tanjug.rs

Autori: Redakcija

Teme: Mediji

Naslov: Knut i Flekenštajn posreduju u prvoj rundi dijaloga u parlam

Knut i Flekenštajn posreduju u prvoj rundi dijaloga u parlam

BRISEL, 3. oktobra ( Tanjug) - Prvi sastanak Medupartijskog dijaloga u Skupštini Srbije kome posreduje Evropski parlament održace se 9 i 10. oktobra u Beogradu, a razgovorima ce posredovati Eduard Kukan i Knut Flekenštajn, sazanje Tanjug u Briselu.

Tema dijaloga bice izborni uslovi, nadzorna tela, mediji, uloga REM i RTS, glasacki spiskovi i finansiranje kampanja.

Sastanak Medupartijskog dijaloga u Skupšini Srbije 9 i 10. oktobra trebalo bi da bude prva od tri runde dijaloga u ovom formatu, koji bi se održali do kraja ove godine, a koji bi za temu imali kljucna pitanja za popravljanje uslova za paralmentarne izbore u Srbiji 2020. godine.

Naredna faza dijaloga uz posredovanje Evropskog parlamenta odnosila bi se na dugorocno popravljanje politicke atmosfere, praksi i procedura u Parlamnetu Srbije, receno je Tanjugu u diplomatskim izvorima u Briselu.

Predlog predsedavajuceg Spoljnopolitickim odborm Evropskog parlamenta Dejvida Mekalistera za prvu rundu dijaloga je da se u pet sesija razgovara o izbornim uslovima i nadzornim telima, medijima i ulozi REM i RTS, obuci glasaca i transprentonosti glasackih spiskova i finasiranju kampanja.

Na sastanke su pozvani svi lideri politickih grupa u pratnji jednog predstavnika stranke ili politickog savetnika.

U ime Evropskog parlamenta razgovorima ce prisustvovati i podržavati dijalog nekadašnji parlamentarci Eduard Kukan i Knut Flekenštajan.

Tokom diskusije o svakoj od navedenih tema politicke grupe ce dobiti rec po alfabetskom redu u trajanju od pet minuta.

Flekenštajn i Kukan bi na kraju svake od sesija trebalo da sumiraju oblasti konsenzusa i predstave ih na kraju runde dijaloga.

Iz Evropskog parlamenta zatražili su i da sastanci budu zatvoreni za medije, a da se ucesnici pridržavaju pravila da ne imenuju izvore sa razgovora.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Datum: 03.10.2019

Medij: beta.rs

Link: https://beta.rs/su-pro-media/supromedia-srpski/117412-medijska-strategija-nepoverenje-u-porastu

Autori: Redakcija

Teme: Udruženje novinara Srbije (UNS)

Naslov: Medijska strategija: Nepoverenje u porastu

Medijska strategija je i dalje kamen spoticanja u odnosima izmedju srpskih vlasti i medijskih udruženja i asocijacija, a minimum medjusobnog poverenja uspostavljenog tokom višemesečnog zajendičkog rada predstavnika vlast Medijska strategija je i dalje "kamen spoticanja" u odnosima izmedju srpskih vlasti i medijskih udruženja i asocijacija, a minimum medjusobnog poverenja uspostavljenog tokom višemesečnog zajendičkog rada predstavnika vlasti i medijske zajednice na tom dokumentu doveden je u pitanje. Predstavnik Nezavisnog udruženaj novinara Srbije (NUNS) u zajedničkoj radnoj grupi za izradu strategije Vukašin Obradović je, nezadovoljan odnosom vlasti, podneo ostavku. Definitivna odluka o tome da li će neka od vodećih udruženja i asocijacije da se povuče iz te radne grupe će verovatno biti doneta u narednim danima, ali se ipak očekuje da većina pošalje svoje predstavnike kako bi se posao završio. Povod za ponovno podizanje tenzija je činjenica da je vlada pre nekoliko meseci u Brisel poslala predlog teksta strategije koji se bitno razlikuje oko koga se usaglasila zajenička radna grupa u kojoj su bili zastupljeni predstavnici medija i vlasti. Stvar dodatno otežava i činjenica da vlada uopšte nije objavila koju je verziju teksta poslala u Brisel. Informacija o sadržini predloga je postala dostupna javnosti Srbiji nakon što je vest "procurela" iz Brisela. Premijera Ana Brnabić je izjavila da je u Briselu slučajno prosledjena pogrešna verzija teksta, ali nema objašnjenja kako se to dogodilo, odnosno ko je, kako i zašto uneo izmene mimo dogovora postignutog u zajedničkoj radnoj grupi. Premijerka se pre desetak dana sastala sa članovima Radne grupe za izradu Medijske strategije (uključujući i predstavnike medijskih asocijacija i udruženja) i pokušala da ih uveri da je reč o nenamernoj greški. Postignut je dogovor da se u roku od 30 dana uskladi Nacrt Medijske strategije kako bi je Vlada usvojila do kraja godine. Na ovaj način, dokument na kome je počelo da se radi u julu prošle godine ponovo se našao na stolu posle niza nesporazuma izmedju Vlade i medijskih udruženja i asocijacija. Rad na popravkama počeo je ove nedelje, ali uz značajne rezerve predstavnika novinarskih udruženja i medijskih asocijacija. Ali, to ne znači i obnavljanje i normalizaciju dijaloga izmedju vlade i medijske zajednice, prekinutog krajem prošle godine. S pravom se postavlja i pitanje koliko će nastavak rada na Medijskoj strategiji, (osim dalekosežnog značaja koji po pravilu treba da ima strategija za neku oblast), imati praktičnog efekta na poboljšanje uslova na medijskoj sceni. Stvaranje uslova za slobodan rad medija i normalizacija stanja na medijskom tržuštu su, inače, bili povod za početak pregovora. Premijerkino izvinjenje možda će biti dovoljno za nastavak kontakta, ali ne i za istinsko medjusobno razumevanje i povratak poverenja medijske zajednice u vlasti. Regulator medija Radna grupa za izradu Medijske strategije za period 2019.-2025, koju su činili po devetoro predstavnika države i medijske zajednice, završila je rad 31. decembra 2018. godine. Postignut je visok nivo saglasnosti i usaglašen tekst je poslat u javnu raspravu. Kako je bilo dogovoreno, posle toga Nacrt Medijske strategije je trebalo da bude poslat u Brisel, u Evropsku komisiju, čiji eksperti bi dali svoje mišljenje na ponudjeni tekst. Očekivalo se, budući da je postignut konsenzus u radnoj grupi, da velikih izmena neće biti, ali su takva očekivanja pala u vodu kada je otkriveno da je Vlada Srbije poslala u Brisel bitno izmenjen tekst dokumenta što je izazvalo buru nezadovoljstva u medijskoj zajednici. U zajedničkom saopštenju Medijske koalicije navedeno je niz izmena u "briselskom" dokumentu u odnosu na verziju koju je predložila Radna grupa. Izbačen je, na primer, predlog isključivanja nadležnog Odbora za kulturu i informisanje Skupštine Srbije iz procesa predlaganja članova Saveta Regulatora elektronskih medija (REM), kao i utvrđivanje jasnih merila koja kandidat za člana Saveta mora da ispunjava, kao što su stručna sprema, radno iskustvo u oblasti od značaja za rad regulatora, sposobnosti, moralni kredibilitet, profesionalna prepoznatljivost. Vlada Srbije odbila je i predlog da se iz procesa usvajanja Statuta REM-a, njegovog finansijskog plana i podzakonskih akata isključi Skupština i organi izvršne vlasti. Ova mera bi omogućila da REM-ova dokumenta usvaja samostalno u celosti, uz prethodno sprovođenje javne rasprave, s tim da ostane naknadna kontrola ustavnosti i zakonitosti, te kontrola trošenja sredstava. Uloga REM-a je u fokusu zbog ozbiljnih primedaba medijskih udruženja i asocijacija na rad elektronskih medija sa nacionalnim frekvencijama i njihovog uverenja da to telo više vodi računa o interesu vladajućeg bloka nego o javom interesu. Naglašeno je da je u tekstu Nacrta izostavljena obaveza jasnog definisanja nadležnosti REM-a u pogledu praćenja ponašanja emitera tokom predizborne kampanje, kao i obaveza REM-a da prati ponašanje emitera i objavljuje o tome izveštaje u toku kampanje i po njenom završetku. Nije prihvaćen ni stav da REM obavezno objavljuje monitoring i rezultate monitoringa, kao i preduzete mere protiv emitera koji su prekršili zakonske i programske obaveze kako je to predvidela Radna grupa. Savet za štampu I Upravni odbor Saveta za štampu negodovao je zbog izmena Nacrta strategije jer je, kako je navedeno, iz njega sada izbačen Savet za štampu čiji je zadatak da prati poštovanje Kodeksa novinara Srbije u štampanim i onlajn medijima, kao i da rešava žalbe pojedinaca na sadržaje štampanih medija. "Brisanjem Saveta za štampu i uvođenjem nekog neodređenog samoregulatornog tela anonimni autor izmena Strategije je jednim potezom obesmislio i omalovažio sve naše napore u proteklih osam godina da unapredimo profesionalne standarde i građanima pružimo zaštitu od lošeg novinarstva", naveo je UO Saveta za štampu. Upravni odbor navodi da je u delu Strategije koji se odnosi na projektno sufinansiranje bilo predviđeno da poštovanje etičkih standarda bude obavezujući kriterijum, odnosno da štampani i onlajn mediji koji konkurišu za javna sredstva moraju da prihvate nadležnost Saveta za štampu, a da je u trenutnoj verziji Nacrta izraz "Savet za štampu", na predlog televizija Vranje i Bujanovac, zamenjen rečima "samoregulatorno telo". "Sumnjamo da se iza ove promene krije namera medija koji najčešće krše Kodeks i ne priznaju nadležnost Saveta za štampu da osnuju svoja samorugulatorna tela i time legalizuju zloupotrebu državnog novca, što je Vlada, izmenom u tekstu Strategije, očigledno podržala. Od Vlade Srbije zato očekujemo da otkloni naše sumnje time što će prihvatiti tekst koji je utvrdila Radna grupa", navodi se u saopštenju Upravnog odbora Saveta za štampu, u kome su predstavnici Asocijacije medija, Lokal presa, Nezavisnog udruženja novinara Srbije i Udruženja novinara Srbije. U odeljku o poboljšanju bezbednosnih, socio-ekonomskih i profesionalnih uslova za rad novinara i medijskih radnika, u Nacrtu Medijske strategije, za razliku od predloga Radne grupe, ubačeno je da je potrebno definisati pojam cenzure i "mapirati sve aktere od kojih cenzura dolazi", kao i "pojam pritiska na medijske radnike i uređivačku politiku". Ova mera, međutim, nije detaljnije obrazložena. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Datum: 03.10.2019

Medij: Beta

Link: http://www.beta.rs

Autori: Redakcija

Teme: Mediji

Naslov: Insajder: REM pokrenuo postupak protiv TV Hepi zbog vredjanja profesora Sinanija

Insajder: REM pokrenuo postupak protiv TV Hepi zbog vredjanja profesora Sinanija

BEOGRAD, 3. oktobra 2019. (Beta) - Više javno tužilaštvo preduzeće sve radnje u okviru svojih ovlašćenja povodom uvreda koje je urednik televizije Hepi Milomir Marić izneo na račun profesora Filozofskog fakulteta Danijela Sinanija, navedeno je u odgovoru Tužilaštva na pitanje Insajdera da li ima osnova za pokretanje procesa za utvrdjivanje krivične odgovornosti u tom slučaju.

Član Saveta Regulatornog tela za elektronske medije (REM) Goran Peković naveo je za Insajder da je danas na vanrednoj sednici Saveta doneta odluka o pokretanju postupka protiv TV Hepi.

Glavni urednik TV Hepi Milomir Marić je u jutarnjem programu pre tri dana izneo niz uvreda na račun profesora Filozofskog fakulteta Danijela Sinanija, koji je sa rektorkom Ivankom Popović učestvovao u pregovorima sa studentima udruženja "Jedan od pet miliona", koji su 12 dana blokirali zgradu Rektorata Univerzieta u Beogradu.

Marić je u programu naveo da će o doktoratu odlučivati Hašim Tači i Ramuš Haradinaj, uz objašnjenje da je "jedan njihov predstavnik član te komisije", aludirajući na Sinanija, podsetio je Insjader.

Mediji su preneli i da je Marić apsotrofirao "sumnjivo prezime" Sinanija i rekao da on ne može da bude moralni sudija, jer bi na Kosovu "Tači i Haradinaj Srbina koji bi to pokušao streljali".

Takođe je naveo da Sinani predaje albanski jezik, što nije tačno, i da je profesor "roke mandoljine".

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Datum: 03.10.2019

Medij: Beta

Link: http://www.beta.rs

Autori: Redakcija

Teme: Represija nad medijima\Mediji

Naslov: Maja Pavlović: Mesec dana nakon sastanka sa Vučićem stvari počele da se pomeraju sa mrtve tačke

Maja Pavlović: Mesec dana nakon sastanka sa Vučićem stvari počele da se pomeraju sa mrtve tačke

BEOGRAD, 3. oktobra 2019. (Beta) - Mesec dana nakon što se vlasnica lokalne novosadske televizije Kanal 9 sastala sa predsednikom države i okončala treći štrajk gladju, stvari su, kako je ocenila, počele da se pomeraju sa mrtve tačke, prenela je televizija N1.

Kako je Pavlović za N1 navela, stigla je presuda Upravnog suda koju čekaju pet godina, a dogovoren je i popust za plaćanje taksi lokalnim medijima izvan Beograda.

"Pa neke stvari su počele da se dešavaju", kazala je Pavlović za N1.

To je tek početak, a sledeći korak biće pronalaženje dugoročnog rešenja, poručili su iz Asocijacije nezavisnih elektronskih medija.

Maja Pavlović, vlasnica Kanala 9 prvi put štrajkovala je gladju deset dana, a drugi put 23, dok je trećeg puta štajkovala gladju 19 dana.

A poslednjih nekoliko dana trećeg štrajka gladju bila je ispred Predsedništva Srbije, sve dok je na sastanak nije pozvao predsednik Aleksandar Vučić.

-------------------------------------------------------------------------------------------------