Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Mediji o korupciji

Datum: 05.10.2019 

Medij: RTS1

Rubrika: Jutarnji program/RTS

Autori: 

Teme: Korupcija

Naslov: Populaciona politika i njeni efekti u Srbiji

Voditeljka:Za tri decenije prema procenama, svet će imati 9,7 milijardi ljudi, što je za dve milijarde više nego danas. Za Srbiju te prognoze ne važe. Ali važe neke druge, koje su posledica negativnog prirodnog priraštaja. Biće dakle manje radne snage, sporije će rasti BDP i sporije ćemo stizati Zapadnu Evropu. Koliko sporije, to znaju Sanja Ljubisavljević Bekić i njen sagovornik. Reporter:Do 2050. godine broj stanovnika u svetu biće veći gotovo za trećinu. Više može da očekuje svet, ne i centralna, istočna i jugoistočna Evropa, gde će zbog negativnog prirodnog priraštaja i emigracije pad populacije biti 13 procenata. Srbija će imati milion ljudi manje, najviše zbog tog što će se rađati manje dece, a onda i zbog iseljavanja iz zemlje. Šta treba da se uradi da bi se taj trend zaustavio i koje su posledice, pitamo profesora Ekonomskog fakulteta, Sašu Ranđelovića. Dobro jutro, hvala vam što ste naš gost. Saša Ranđelović, profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu:Dobro jutro. Reporter:Sada ćemo pogledati taj grafikon zbog čega imamo 15 odsto ljudi manje, kažu projekcije do 2050-te dve trećine razloga u prirodnom priraštaju, jedna trećina u emigraciji. Možemo li mi da preokrenemo taj trend?Saša Ranđelović, profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu:Javnim politikama je verovatno moguće delimično ublažiti ove trendove, pitanje je da li ih je moguće u potpunosti otkloniti s obzirom na njihove razmere. Reporter:Kratkoročne mere za podsticaj rađanja, da li one daju rezultate na duži rok?Saša Ranđelović, profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu:Dakle države po pravilu vode neki vid populacione politike, koji podrazumeva dodelu finansijskih podsticaja rađanju i slično. Srbija tu vodi relativno izdašnu politiku, ali  vidimo da su efekti ograničeni. I to je zapravu u skladu sa rezultatima koji postoje u istraživanjima vezanim za druge zemlje koje pokazuju učinkovitost takvih mera ograničena, zapravo ako želimo da se bavimo pronatalitetnim merama tu je bitno da stavimo fokus na pitanja koja smanjuju oportunitetne troškove roditeljstva. Dakle da učinimo obdaništa dostupna, pod povoljnijim uslovima, da budu opšte dostupna, zatim da se sprovedu reforme institucionalnog okruženja koji će olakšati uključivanje žena na tržište rada nakon porođaja i tako dalje. Dakle to su otprilike neke mere koje bi mogle da doprinesu blagom ublažavanju ovih trendova, ali čak i da se ostvare pozitivni efekti, oni će biti vidljivi tek kroz nekoliko decenija, ali kao što sam rekao, dakle iskustva drugih zemalja pokazuju da su dometi dakle direktnih mera relativno ograničeni. Kada je reč o emigraciji, dakle što je takođe bitan pokretač ovog pada, očekivanog pada stanovnika u Srbiji, dakle od čega zavisi odluka, bitna životna odluka u iseljavanju? Pa zavisi od premije, odnosno od razlike u dohotku koji možete ostvariti iseljavanjem, onda zavisi od razlike u upošljivosti koji imate u zemlji u odnosu na onu koju biste imali u inostranstvu, tamo gde biste se iselili i zavisi od opšteg uslova , opšteg institucionalnog okruženja. Dakle kvaliteta i dostupnosti zdravstvene zaštite, obrazovanja, kulturnog okruženja, stepena raširenosti korupcije, pravne sigurnosti i slično. Ova treća grupa faktora naročito bitna za odluke o iseljavanju mladih i obrazovanih ljudi, što je jedan od izazova sa kojima se Srbija suočava. Reporter:Manje stanovnika značiće manje radne snage. Sada ćemo da vidimo ko sa tim ima najviše problema. Bugarska, ako se ne varam,da, ali u Srbiji će biti za petinu manje radnika, to su projekcije do 2050. godine . Kakve posledice mogu tog procenta da budu?Saša Ranđelović, profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu:Smanjenje broja stanovnika i starenje stanovništva utiče na dva bitna pokretača dugoročnog privrednog rasta. Privredni rast zavisi od toga koliko radne snage imate, sa koliko kapitala raspolažete i kolika je produktivnost rada. Dakle demografija utiče i na raspoloživost radne snage, o čemu smo pričali, ali i na produktivnost rada u smislu da starenje stanovništva utiče na sklonost prihvatanju inovacija, preduzetništva i tako dalje. Tako da se očekuje zapravo da će usled ovih demografskih kretanja u naredne tri godine prosečna stopa rasta bruto domaćeg proizvoda po glavi stanovnika usporiti za oko 0,8 procentnih poena godišnje, odnosno da će po tom osnovu u naredne tri decenije Reporter:Sada ćemo to da vidimo. Sada ćemo to da vidimo, dakle usporava privredni rast u najjačim ekonomijama u Evropi u evrozoni, projekcije kažu da bi bez demografskih promena BDP po glavi stanovnika u Srbiji u naredne tri decenije porastao sa oko 25 procenata na više od 45 odsto proseka Zapadne Evrope. Pomenuli ste zbog starenja, emigracije imamo te lošije prognoze, 0,8 procentnih poena po godini, jel' da će biti manje? Kako će recimo to da utiče na zarade u Srbiji?Saša Ranđelović, profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu:Dakle kao što sam pomenuo dakle usporavanje prosečne stope rasta bruto domaćeg proizvoda po glavi stanovnika bi onda kumulativno u naredne tri decenije učinilo da  naš bruto domaći proizvod per kapita 2050. godine u Srbiji bude za gotovo četvrtinu manji od onoga koji bi bio ostvaren da ovih negativnih demografskih kretanja nema. Opet Srbija tu prikazana ovde na crvenom stubiću će imati nešto manje negativne efekte na privredni rast nego druge zemlje, ali on i dalje vidimo veoma značajan. U dugom roku i u srednjem i u dugom roku, zarade moraju pratiti rast produktivnosti , rast privredne aktivnosti. Dakle ako će negativna demografska kretanja uticati negativno na privredni rast, odnosno dolazi do usporavanja rasta privrede. To će neminovno uticati i na plate, raste sporije nego što bi rasle da takvih demografskih trendova nema.Reporter.Hvala vam što ste bili naš gost. Saša Ranđelović, profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu:Hvala vama.                         

----------------------------------------------------------

Datum: 05.10.2019 

Medij: pescanik.net

Link: https://pescanik.net/zamagljivanje-funkcionerske-kampanje/

Autori: @pescanik

Teme: Agencija za borbu protiv korupcijeMinićSrbija (Transparency Serbia)

Naslov: Zamagljivanje funkcionerske kampanje - Zlatko Minić

Ove dve kategorije, pseudo-događaji i stvarne aktivnosti funkcionera, mogu se razlučiti sa dva test pitanja - da li će ovo biti bitno nakon nekog vremena i da li je ovo moglo da se desi bez funkcionera. Foto: PeščanikNakon što je Vlada Srbije usvojila famozni Zaključak o poštovanju člana 29. st. 2-4. Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije (zvaničan naziv "Zaključak Vlade 05 broj 013-9473/2019"), režimski mediji su uglas uskliknuli da je rešen problem funkcionerske kampanje."Vlada Srbije Zaključkom sprečava funkcionersku kampanju", "Za funkcionersku kampanju predviđene su i sankcije", "Nema više političkih kampanja iz državnih fotelja", "Vlada Srbije zabranila funkcionersku kampanju", gudilo se u desetercu. "Analitičari" i "eksperti", potmognuti nekolicinom istraživača javnog mnjenja (ko zna zbog čega je zaključeno da baš oni treba da objasne opoziciji, vascelom srpstvu i građanstvu dalekosežni značaj Zaključka No 5) uveravali su nas, ne samo da se Zaključkom staje na kraj zloupotrebama javnih resursa, kojih ionako nije ni bilo, već i funkcionerskoj kampanji koje je možda malo i bilo, jer nije bilo Zaključka koji bi je sprečio.Tako smo, na primer, mogli da pročitamo da je direktor jedne agencije za istraživanje javnog mnenja zaključio da Zaključak "pokazuje čvrstu opredeljenost Vlade da sprovodi ono što je regulisano zakonima".Nema potrebe trošiti reči na besmislenost rešenosti da seZaključkom uredi sprovođenje zakona. Ali, narečeni direktor je, možda inesvestan toga, pogodio u centar - funkcionerska kampanja nije uređena zakonom.I Zaključak No 5 nema veze sa njom i on možda upravo dokazuje opredeljnostVlade da ne reguliše funkcionersku kampanju. Povrh svega, Zaključak ništa nereguliše, već preporučuje, jer da bi se regulisalo potrebno je izmeniti zakone.Vlast, istini za volju, jeste najavila i izmene zakona; videćemo šta će onedoneti i kako li će tek kliktati mediji, analitičari i istraživači kad tipredlozi osvanu na sajtu Vlade.Međutim, dok bi za tabloidno-analitičarsku apoteozuZaključka sumnjičavi opozicionari lako mogli zaključiti da je organizovana iplanirana manipulacija, šta reći za opoziciona tumačenja toga šta jeste, a štaje bila funkcionerska kampanja i kako je uređena.Tako smo, na primer, povodom posete Aleksandra Vučića radnicima Gradske čistoće mogli da pročitamo (gotovo ispravan) zaključak Pokreta slobodnih građana da je to "klasičan primer funkcionerske kampanje" koja je "odredbama više zakonskih propisa strogo zabranjena u pravnom sistemu Srbije".Šta je ovde gotovo ispravno, a šta je netačno? Pojam "funkcionerska kampanja" u javni diskurs je, ako se ne varam, uveo Zoran Gavrilović 2012. godine. Transparentnost Srbija u analizi kampanje 2012. piše o "porastu aktivnosti javnih funkcionera" i odvojeno o "političkoj promociji povezanoj sa korišćenjem javnih resursa". Već u izveštaju sa izbora 2014. i TS jasno definiše funkcionersku kampanju kroz aktivnosti (prevashodno promotivne) javnih funkcionera u predizbornom periodu, koje se prikazuju kao njihov "redovan rad", a suštinski su deo političke promocije.U ovih sedam godina koliko se bavi ovom temom, Transparentnost Srbija ju je nametnula u javnosti i izborila se da ona uđe u izveštaje OEBS/ODIHR i EU. Sada preti opasnost, ne samo da kao društvo propustimo priliku da se ova tema reguliše, već i da zatvorimo vrata da se to pitanje ozbiljno razmotri u doglednoj budućnosti. Naime, pogrešno tumačenje šta je zaista funkcionerska kampanja i šta treba regulisati, njeno brkanje ili poistovećivanje sa zloupotrebom javnih resursa ili sa stranačkim angažovanjem javnih funkcionera, bilo da je posledica neznanja i nerazumevanja ili smišljene manipulacije, može rezultirati time da se zaključi da je ovo pitanje rešeno, ako se (bolje) regulišu upravo stranačko angažovanje ili zloupotreba resursa. A to nije funkcionerska kampanja.U užem smislu funkcionerska kampanja se manifestuje krozpromotivne aktivnosti funkcionera u vreme izborne kampanje: posete firmama,školama, bolnicama, sudovima, otvaranje fabrika, gradilišta, sajmova,potpisivanja ugovora i memoranduma o izgradnji i ulaganju, stipendiranju,predstavljanje planova izgradnje, uručenje stipendija, pomoći i poklona,razgovor sa građanima, radnicima.Stoga je PSG gotovo u pravu kada tvrdi da je burek sa čistačima "klasičan primer funkcionerske kampanje". Zapravo je reč o promotivnoj aktivnosti, a da bi bila "klasična funkcionerska kampanja" nedostaju nam raspisani izbori. No, ne treba cepidlačiti. Vučić i vučići su od 2014. promotivne aktivnosti pretvorili u svakodnevicu, ubeđujući nas da je obilazak toaleta u školama ono što predsednik, premijer, ministri treba da rade (iako je reč o neispunjenom obećanju Vučića da će obići sve toalete, izuzev ako to nije radio "škodom" noću, bez medija, upravo da ne bi bilo predstavljeno kao promotivna aktivnost). U javnoj upotrebi se za to što funkcioneri čine i u periodu između izbornih ciklusa ustalio naziv "funkcionerska kampanja".Ono što je, međutim, potpuno netačno u saopštenju PSG jeste da je funkcionerska kampanja, odnosno promotivna aktivnost "strogo zabranjena u pravnom sistemu Srbije" i to "odredbama više zakonskih propisa". Nije. I ne bi trebalo da bude cilj da se ograniče promotivne aktivnosti (ma koliko neke od njih bile besmislene) van izborne kampanje. I ne može biti cilj da se čak i u vreme izborne kampanje zabrane sve aktivnosti koje mogu imati promotivni karakter. Naime, pored aktivnosti koje su osmišljene samo zbog toga da bi se funkcioner pojavio u medijima (pseudo-događaji), postoje i druge aktivnosti koje mogu imati promotivne elemente, kao što su posete inostranstvu, sastanci u kabinetu sa domaćim i stranim zvaničnicima, sportistima, umetnicima, sastanci na terenu sa domaćim zvaničnicima i učešće funkcionera na manifestacijama (konferencije, skupovi, okrugli stolovi, svečane akademije, obeležavanja značajnih datuma).Ove dve kategorije (pseudo-događaji i stvarne aktivnostifunkcionera) se mogu razlučiti sa dva test pitanja - da li će ovo biti bitnonakon nekog vremena (kakav će biti efekat) i da li je ovo moglo da se desi bezfunkcionera.Konačno, funkcionerska kampanja može, u određenim situacijama, predstavljati indirektnu zloupotrebu javnih resursa, kroz obezbeđivanje dodatne medijske promocije za funkcionera (odnosno partiju sa kojom ga birači identifikuju) i u kvantitativnom i kvalitativnom smislu. Ali nije reč o "klasičnoj" zloupotrebi resursa koja je regulisana propisima. Pri čemu su neki aspekti zloupotrebe loše regulisani.Tu, u prvom redu, mislim na mišljenje Agencije za borbu protiv korupcije, od pre nekoliko godina, u kojem je ona pogrešno tumačila da svi ministri imaju pravo da koriste službena vozila i prilikom obavljanja stranačkih aktivnosti, i onda kada nisu u pitanju lica koja uživaju neprestanu zaštitu. Ovde se praksa susreće sa Zaključkom. Nije sporno da javni funkcioneri mogu da učestvuju u stranačkoj kampanji, ali u svojstvu stranačkog funkcionera. Pitanje je da li će Zaključak (ili dodatno regulisanje zakonima) uticati da to angažovanje ne bude kombinovano sa (navodnim) funkcionerskim aktivnostima i nekorišćenjem službenih automobila (i durgih resursa) uprkos mišljenju Agencije. Naime, u svim monitorinzima beleženo je "kombinovanje" događaja - ministar ili premijer ili predsednik u 11h obiđe ambulantu, školu ili fabriku, pa u 12 ima stranački skup ili sastanak u lokalnom odboru, pa u 13 novu "funkcionersku aktivnost" u drugom mestu, pa razgovor sa građanima na štandu partije, i tako do stranačkog mitinga zakazanog za 18 ili 19h, koji direktno prenose lokalne televizije i one sa nacionalnom frekvencijom.Sve su to pitanja koja treba regulisati, ali to nije "klasična funkcionerska kampanja". Transparentnost Srbija već godinama predlaže kako da se "klasična funkcionerska kampanja" uredi i jedan takav predlog poslat je i radnoj grupi Vlade koja ovih dana i nedelja radi na najavljenim izmenama zakona. Ključno pitanje je koliko ima volje da se takav predlog prihvati i uskrati prilika za dodatnu moćnu promociju. Buka koju su podizali "učesnici dijaloga", poput Đukanovića, da "oni" traže da se Vučiću "zabrani učeščće u kampanji" možda je posledica nerazumevanja, ali možda i signal da nema volje da se jasno kaže - Vučić, iako bi trebalo da je predsednik svih građana, može u stranačku kampanju i tu vam nećemo popustiti, ali neće biti funkcionerske kampanje i to ćemo rešiti zakonom.Teško je, naime, odreći se takve prilike i o tome svedoči i nedavno gostovanje na N1 Borisa Tadića, koji i posle sedam godina odbija da prizna da je vodio funkcionersku kampanju pre nego što je podneo ostavku, odnosno "skratio mandat". Jer Tadić je nizao promotivne aktivnosti u funkcionerskoj kampanji od raspisivanja parlamentarnih izbora 13. marta do "skraćivanja mandata" 4. aprila, pa je čak potom nastavio kao kandidat DS-a da se pojavljuje sa ministrima u njihovim promotivnim aktivnostima.A danas daje opravdanje za sve aktuelne i buduće promotivne aktivnosti rečenicom da "u politici vi morate ono što ste radili kao svoje deo, da prikažete kao svoje delo". Nije sporno, ali to možete da kažete na stranačkom mitingu, da stavite u stranački spot, ali ne da činite kao deo redovne predsedničke ili ministarske "dužnosti".Na kraju, Tadić se pridružio horu relativizatora izjavom da "funkcionerska kampanja podrazumeva da se zloupotrebljavaju državni resursi" (a on, kaže, nije zloupotrebljavao te resurse).Kako, konačno, regulisati funkcionersku kampanju?TS je radnoj grupi predložila da se član 29. Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije (odnosno član 50. novog Zakona o sprečavanju korupcije koji će početi da se primenjuje umesto njega septembra 2020) izmeni tako što će, pored ostalog biti propisano sledeće:Funkcioneru je zabranjeno da u tom svojstvu učestvuje uaktivnostima političkog subjekta (što znači da može kao stranački funkcioner,ali ne kao predsednik, premijer, ministar, gradonačelnik, direktor JP itd).U doba izborne kampanje, funkcioneru je zabranjeno da utom svojstvu organizuje promotivne aktivnosti organa javne vlasti, da ihsprovodi, kao i da učestvuje u promotivnim aktivnostima koje organizuju drugalica, izuzev:a) kada je propisana obaveza da se promotivna aktivnostizvrši u određeno vreme i na određeni način, i kada je jedino javni funkcionerovlašćen da tu obavezu ispuni;b) kada je reč o javnim manifestacijama, koje se poustaljenoj praksi sprovode u određeno vreme i uz obavezno učešće nosiocaodređene javne funkcije;v) kada je učešće funkcionera neophodno zbog održavanjameđunarodnih odnosa.Promotivna aktivnost "jeste aktivnost funkcionera, organavlasti ili drugog lica koja ima za cilj ili se može s razlogom očekivati da ćeimati za posledicu objavljivanje reči, lika ili glasa funkcionera u medijima".Prilog- izveštaji TS o izbornim (i funkcionerskim) kampanjama 2012, 2014, 2016, 2017.i 2018. godineMonitoring lokalnih izbora u Beogradu 2018 - finansiranje, postupanje državnih organa, funkcionerska kampanja i njeno medijsko praćenjeMonitoring centralnih informativnih emisija na pet TV stanica, tokom dva dana izborne kampanje i jednog dana izborne tišine, pred izbore za odbornike Skupštine grada Beograda, održane 4. marta 2018. godineFunkcionerska kampanja kao vid zloupotrebe javnih resursaFunkcionerska izborna kampanja 2017, njeno medijsko praćenje i nepostupanje državnih organaFinale dvogodišnje funkcionerske kampanje - Aktivnosti javnih funkcionera tokom kampanje za izbore u aprilu 2016.Novi akteri, isti sistem - Aktivnosti javnih funkcionera tokom kampanje za izbore 2014.Finasiranje predsedničke i parlamentarne izborne kampanje u Srbiji - maj 2012.Predlogradnoj grupi:"Funkcionerska kampanja" i druga povezana pitanja - predlog za jasnije razdvajanje političke i javne funkcijeAutor je novinar iz Beograda i saradnik Transparentnosti Srbija.Peščanik.net, 05.10.2019.Srodni link: Saopštenje za javnost TS od 4.10.2019 - Nedovoljne izmene Zakona o finansiranju političkih aktivnosti                                   

----------------------------------------------------------

Datum: 05.10.2019 

Medij: novosti.rs

Link: http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/politika/aktuelno.289.html:822534-Handanovic-Djilas-bio-najgori-gradonacelnik-u-istoriji-Beograda

Autori: @Novostionline

Teme: Agencija za borbu protiv korupcije

Naslov: Handanović: Đilas bio najgori gradonačelnik u istoriji Beograda

Član Glavnog odbora SNS rekao da se Đilas iz Češke vratio kao propali preduzetnik sa 74 hiljade evra, a da danas prijavljuje 25 miliona evra u nekretninamaČlan Glavnog odbora SNS Damir Handanović podsetio je da je najgori gradonačelnik u istoriji Beograda Dragan Đilas, grad zadužio za 1,2 milijarde evra, a svakog građanina za 630 evra, te je želeo u ime Beograđana da mu pošalje zahvalnicu za njegova nedela, ali da nije siguran od brojnih Đilasovih prijavljenih nekretnina na kojoj adresi bi ga našao. "Đilas je čovek koji je kao direktor Narodne kancelarije predsednika Republike, pa ministar za nacionalni investicioni plan, pa gradonačelnik Beograda, ojadio građane a svoje bogatsvo uvećao", rekao je Handanović. Handanović je dodao da se Đilas iz Češke vratio kao propali preduzetnik sa 74 hiljade evra, a da danas prijavljuje 25 miliona evra u nekretninama. "Mi zato imamo nedoumicu na koju adresu da pošaljemo zahvalnicu najgorem gradonačelniku Đilasu. Dogovorili smo se da uradimo još ovih zahvalnica i da pošaljemo na sve adrese koje je Đilas projavio Agenciji za borbu protiv korupcije, da budemo sigurni da će stići do Đilasa zahvalnica za to što je upamćen kao apsolutni prvak u krađi narodnih para", zaključio je Handanović. 

----------------------------------------------------------

Datum: 05.10.2019 

Medij: alo.rs

Link: https://www.alo.rs/vesti/politika/damir-handanovic-izneo-sokantne-informacije/256599/vest

Autori: Alo!

Teme: Agencija za borbu protiv korupcije

Naslov: Damir Handanović izneo šokantne informacije!

OBELODANIO KOLIKO VREDE ĐILASOVE NEKRETNINE AUTOR: Alo.rs DATUM I VREME: 05.10.2019. 11:37Član Glavnog odbora SNS rekao da se Đilas iz Češke vratio kao propali preduzetnik sa 74 hiljade evra, a da danas prijavljuje 25 miliona evra u nekretninama.Član Glavnog odbora SNS Damir Handanović podsetio je da je najgori gradonačelnik u istoriji Beograda Dragan Đilas, grad zadužio za 1,2 milijarde evra, a svakog građanina za 630 evra, te je želeo u ime Beograđana da mu pošalje zahvalnicu za njegova nedela, ali da nije siguran od brojnih Đilasovih prijavljenih nekretnina na kojoj adresi bi ga našao. "Đilas je čovek koji je kao direktor Narodne kancelarije predsednika Republike, pa ministar za nacionalni investicioni plan, pa gradonačelnik Beograda, ojadio građane a svoje bogatsvo uvećao", rekao je Handanović.   Handanović je dodao da se Đilas iz Češke vratio kao propali preduzetnik sa 74 hiljade evra, a da danas prijavljuje 25 miliona evra u nekretninama. "Mi zato imamo nedoumicu na koju adresu da pošaljemo zahvalnicu najgorem gradonačelniku Đilasu. Dogovorili smo se da uradimo još ovih zahvalnica i da pošaljemo na sve adrese koje je Đilas projavio Agenciji za borbu protiv korupcije, da budemo sigurni da će stići do Đilasa zahvalnica za to što je upamćen kao apsolutni prvak u krađi narodnih para", zaključio je Handanović. Bonus video Funkcioner Saveza za Srbiju Branko Miljuš ulazi u zgradu Rektorata      

----------------------------------------------------------

Datum: 05.10.2019 

Medij: Tanjug

Link: http://www.tanjug.rs

Autori: Redakcija

Teme: Agencija za borbu protiv korupcije

Naslov: Handanović: "Zahvalnica" Đilasu za najgoreg gradonačelnika

Handanović: "Zahvalnica" Đilasu za najgoreg gradonačelnikaBEOGRAD, 5. oktobra (Tanjug) - Član Glavnog odbora Srpske napredne stranke (SNS) Damir Handanović izjavio je danas da je Dragan Đilas zadužio Beograd za 1,2 milijarde evra, a svakog Beograđanina za 630 evra, čime je pokazao da je najgori gradonačelnik u istoriji prestonice.Na performansu koji su u centru grada priredili predstavnici SNS-a Handanović je najavio da će Đilasu uručitu "zahvalnicu za najgoreg gradonačelnika Beograada".Đilas je, kako je rekao, kao direktor Narodne kancelarije predsednika Republike, ministar za investicioni plan i gradonačelnik Beograda, "ojadio građane", a njegovo je bogatstvo raslo."Čovek koji je došao sa 74.000 evra iz Češke kao propali preduzetnik, napravio je 25 miliona evra u nekretninama koje je sam prijavio", naveo je Handanović i zapitao a gde je ono što se ne zna."Mi imamo sad nedoumicu gde ovu zahvalnicu da pošaljemo, tako da ćemo uraditi više zahvalnica i poslaćemo na sve adrese koje je on prijavio Agenciji za borbu protiv korupcije", rekao je Handanović.

----------------------------------------------------------

Datum: 05.10.2019 

Medij: pink.rs

Link: http://www.pink.rs/politika/157673/handanovic-zahvalnica-ilasu-za-najgoreg-gradonacelnika

Autori: Redakcija

Teme: Agencija za borbu protiv korupcije

Naslov: Handanović: 'Zahvalnica' Đilasu za najgoreg gradonačelnika

Član Glavnog odbora Srpske napredne stranke (SNS) Damir Handanović izjavio je da je Dragan Djilas zadužio Beograd za 1,2 milijarde evra, a svakog Beograđanina za 630 evra, čime je pokazao da je najgori gradonačelnik u istoriji prestonice.Na performansu koji su u centru grada priredili predstavnici SNS-a Handanović je najavio da će Djilasu uručitu "zahvalnicu za najgoreg gradonačelnika Beograada".Đilas je, kako je rekao, kao direktor Narodne kancelarije predsednika Republike, ministar za investicioni plan i gradonačelnik Beograda, "ojadio građane", a njegovo je bogatstvo raslo.- Čovek koji je došao sa 74.000 evra iz Češke kao propali preduzetnik, napravio je 25 miliona evra u nekretninama koje je sam prijavio - naveo je Handanović i zapitao a gde je ono što se ne zna. - Mi imamo sad nedoumicu gde ovu zahvalnicu da pošaljemo, tako da ćemo uraditi više zahvalnica i poslaćemo na sve adrese koje je on prijavio Agenciji za borbu protiv korupcije - rekao je Handanović.    

----------------------------------------------------------

Datum: 05.10.2019 

Medij: kurir.rs

Link: https://www.kurir.rs/vesti/beograd/3334079/djilasu-utuciti-zahvalnicu-za-najgoreg-gradonacelnika-beograda-handanvic-zaduzio-je-prestonicu-za-12-milijarde-evra

Autori: @KurirVesti

Teme: Agencija za borbu protiv korupcije

Naslov: ĐILASU UTUČITI ZAHVALNICU ZA NAJGOREG GRADONAČELNIKA BEOGRADA Handanvić: Zadužio je prestonicu za 1,2 milijarde evra

Član Glavnog odbora Srpske napredne stranke (SNS) Damir Handanović izjavio je danas da je Dragan Đilas zadužio Beograd za 1,2 milijarde evra, a svakog Beograđanina za 630 evra, čime je pokazao da je najgori gradonačelnik u istoriji prestonice. Na performansu ...Foto: Kurir, Beta Dragan GojićGLAVNI GRADĐILASU URUČITI ZAHVALNICU ZA NAJGOREG GRADONAČELNIKA BEOGRADA Handanović: Zadužio je prestonicu za 1,2 milijarde evraBeograd 05.10.2019. 12:04h 05.10.2019. 12:23hČlan Glavnog odbora Srpske napredne stranke (SNS) Damir Handanović izjavio je danas da je Dragan Đilas zadužio Beograd za 1,2 milijarde evra, a svakog Beograđanina za 630 evra, čime je pokazao da je najgori gradonačelnik u istoriji prestonice. Na performansu koji su u centru grada priredili predstavnici SNS Handanović je najavio da će Đilasu uručitu "zahvalnicu za najgoreg gradonačelnika Beograada". Đilas je, kako je rekao, kao direktor Narodne kancelarije predsednika Republike, ministar za investicioni plan i gradonačelnik Beograda, "ojadio građane", a njegovo je bogatstvo raslo.  - Čovek koji je došao sa 74.000 evra iz Češke kao propali preduzetnik, napravio je 25 miliona evra u nekretninama koje je sam prijavio, naveo je Handanović i zapitao a gde je ono što se ne zna. - Mi imamo sad nedoumicu gde ovu zahvalnicu da pošaljemo, tako da ćemo uraditi više zahvalnica i poslaćemo na sve adrese koje je on prijavio Agenciji za borbu protiv korupcije, rekao je Handanović. (Kurir.rs/Tanjug)  Damir Handanović, SNS, Dragan Đilas, Beograd, gradonačelnik, gradonačelnik Beograda, prestonica,        

----------------------------------------------------------

Datum: 05.10.2019 

Medij: republika.rs

Link: https://www.republika.rs/vesti/srbija/161178/handanovic-ponizio-lidera-szs-djilas-dobije-zahavalnicu-najgoreg-gradonacelnika-beograda

Autori: Redakcija

Teme: Agencija za borbu protiv korupcije

Naslov: Handanović ponizio lidera SzS: Đilas da dobije zahavalnicu za najgoreg gradonačelnika Beograda

Član Glavnog odbora Srpske napredne stranke (SNS) Damir Handanović izjavio je danas da je Dragan Đilas zadužio Beograd za 1,2 milijarde evra, a svakog Beograđanina za 630 evra, čime je pokazao da je najgori gradonačelnik u istoriji prestonice.IZVOR: Tanjug, Republika subota, 5. 10. 2019.| 12:19 0Na performansu koji su u centru grada priredili predstavnici SNS Handanović je najavio da će Đilasu uručitu "zahvalnicu za najgoreg gradonačelnika Beograada".Đilas je, kako je rekao, kao direktor Narodne kancelarije predsednika Republike, ministar za investicioni plan i gradonačelnik Beograda, "ojadio građane", a njegovo je bogatstvo raslo.- Čovek koji je došao sa 74.000 evra iz Češke kao propali preduzetnik, napravio je 25 miliona evra u nekretninama koje je sam prijavio, naveo je Handanović i zapitao a gde je ono što se ne zna.- Mi imamo sad nedoumicu gde ovu zahvalnicu da pošaljemo, tako da ćemo uraditi više zahvalnica i poslaćemo na sve adrese koje je on prijavio Agenciji za borbu protiv korupcije, rekao je Handanović.     

----------------------------------------------------------

Datum: 05.10.2019 

Medij: studiob.rs

Link: https://studiob.rs/handanovic-zahvalnica-dilasu-za-najgoreg-gradonacelnika/

Autori: Redakcija

Teme: Agencija za borbu protiv korupcije

Naslov: Handanović: "Zahvalnica" ?ilasu za najgoreg gradonačelnikaTanjug 

Dragan ?ilas zadužio Beograd za 1,2 milijarde evra, a svakog Beograđanina za 630 evra, čime je pokazao da je najgori gradonačelnik u istoriji prestonice, rekao član GO SNS Damir Handanović.  Dragan ?ilas zadužio Beograd za 1,2 milijarde evra, a svakog Beograđanina za 630 evra, čime je pokazao da je najgori gradonačelnik u istoriji prestonice, rekao član GO SNS Damir Handanović. Na performansu koji su u centru grada priredili predstavnici SNS-a, Handanović je najavio da će ?ilasu uručitu "zahvalnicu za najgoreg gradonačelnika Beograada".?ilas je, kako je rekao, kao direktor Narodne kancelarije predsednika Republike, ministar za investicioni plan i gradonačelnik Beograda, "ojadio građane", a njegovo je bogatstvo raslo."Čovek koji je došao sa 74.000 evra iz Češke kao propali preduzetnik, napravio je 25 miliona evra u nekretninama koje je sam prijavio", naveo je Handanović i zapitao a gde je ono što se ne zna."Mi imamo sad nedoumicu gde ovu zahvalnicu da pošaljemo, tako da ćemo uraditi više zahvalnica i poslaćemo na sve adrese koje je on prijavio Agenciji za borbu protiv korupcije", rekao je Handanović.   

----------------------------------------------------------

Datum: 05.10.2019 

Medij: naslovi.net

Link: https://naslovi.net/2019-10-05/radio-021/nedovoljne-izmene-zakona-o-finansiranju-politickih-aktivnosti/24252426

Autori: Redakcija

Teme: Transparentnost Srbija (Transparency Serbia)

Naslov: "Nedovoljne izmene Zakona o finansiranju političkih aktivnosti"

Radio 021 pre 40 minuta  |  BetaTransparentnost Srbija ocenila je da su korisne, ali ne i dovoljne izmene predviđene nacrtom izmena Zakona o finansiranju političkih aktivnosti. Transparentnost je kao korisnu izmenu istakla dužnost Agencije za borbu protiv korupcije da u toku izborne kampanje u roku od pet dana postupi po prijavama, utvrdi da li je došlo do povrede pravila i da tu odluku objavi. Međutim, oni su ocenili da aktuelni nacrt ne dotiče mnoge druge probleme koje su prepoznali i domaća javnost i međunarodne organizacije, iako je strateškim aktima sveobuhvatna izmena zakona bila planirana prvo za 2014, a zatim za 2016. godinu.  

----------------------------------------------------------

Datum: 05.10.2019 

Medij: 021.rs

Link: https://www.021.rs/story/Info/Srbija/225006/Nedovoljne-izmene-Zakona-o-finansiranju-politickih-aktivnosti.html

Autori: Redakcija

Teme: Agencija za borbu protiv korupcijeSrbija (Transparency Serbia)

Naslov: "Nedovoljne izmene Zakona o finansiranju političkih aktivnosti"

Transparentnost Srbija ocenila je da su korisne, ali ne i dovoljne izmene predviđene nacrtom izmena Zakona o finansiranju političkih aktivnosti.Transparentnost je kao korisnu izmenu istakla dužnost Agencije za borbu protiv korupcije da u toku izborne kampanje u roku od pet dana postupi po prijavama, utvrdi da li je došlo do povrede pravila i da tu odluku objavi.   Međutim, oni su ocenili da aktuelni nacrt ne dotiče mnoge druge probleme koje su prepoznali i domaća javnost i međunarodne organizacije, iako je strateškim aktima sveobuhvatna izmena zakona bila planirana prvo za 2014, a zatim za 2016. godinu.   "Nacrt izmena zakona ne rešava ni pojedine probleme na koje je ukazala Kancelarija za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR) posle parlamentarnih izbora 2016. i 2017, pa bi ga stoga trebalo značajno dopuniti", dodaje se u saopštenju.   Govoreći o kontroli finansiranja izborne kampanje, Transparentnost Srbije je istakla da je ostalo neuređeno šta sve Agencija za borbu protiv korupcije mora da uradi kada proverava izveštaje o finansiranju kampanje po službenoj dužnosti, šta treba da sadrži izveštaj o kontroli, u kojem roku taj izveštaj treba da bude završen i pokrenuti postupci protiv prekršilaca.   "Efikasnost kontrole finansiranja kampanje i transparentnost izvora finansiranja će i dalje otežavati mogućnost da se troškovi izborne kampanje plaćaju naknadno. Nasuprot preporukama ODIHR i dalje nisu propisana ograničenja troškova izborne kampanje, niti je obezbeđena javnost podataka o izvorima finansiranja tokom kampanje", navodi Transparentnost Srbija.   Ta organizacija ističe da nacrt ne donosi izmene ni u pogledu budžetskih izdvajanja za kampanju koja, kako su naveli, trenutno izrazito favorizuje najveće parlamentarne stranke.   "Svega 20 odsto tog novca se deli ravnopravno učesnicima izbora, što je nedovoljno za predstavljanje biračima, naročito na lokalnim izborima. Pored toga, od 2014. je omogućeno da se izborna kampanja plaća budžetskim novcem koji su parlamentarne stranke dobile za drugu namenu (redovan rad), čime se povećava neravnopravnost učesnika i podstiče vođenje skupih kampanja o trošku građana", dodaje se u saopštenju. Autor: Beta Preuzimanje delova teksta ili teksta u celini je dozvoljeno bez ikakve naknade, ali uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na www.021.rs. Preuzimanje fotografija je dozvoljeno samo uz saglasnost autora.   

----------------------------------------------------------

Datum: 05.10.2019 

Medij: cenzolovka.rs

Link: https://www.cenzolovka.rs/drzava-i-mediji/firmi-gasiceve-supruge-za-medijske-projekte-najmanje-51-milion-dinara-ove-godine/

Autori: @Cenzolovka

Teme: Agencija za borbu protiv korupcijenabavke

Naslov: Firmi Gašićeve supruge za medijske projekte najmanje 5,1 milion dinara ove godine

Ova kruševačka firma koja proizvodi video program najviše novca dobila je marta upravo u Kruševcu - 1,9 miliona za dva projekta od kojih je jedan realizovan na lokalnoj RTV Kruševac, u vlasništvu Radoice Milosavljevića."Najsvežiji" konkurs na kome je ADD production dobila novac je u Trsteniku - 950.000.Osim toga, firma je dobila novac i u Aleksandrovcu (400.000), Raškoj (320.000), Ćićevcu (250.000) i Vrnjačkoj Banji (200.000). Osim toga, novac je stigao i od Ministarstva kulture i inofrmisanja za dva projekta - na jednom su dobili 700.000, a na drugom, za vesti na romskom jeziku, još 400.000 dinara.Nije poznato preko kojih medija će ovi projekti biti realizovani.Kako je Raskrikavanje ranije pisalo, već je ustaljena praksa dodeljivanja sredstava ljudima bliskim vlastima - prema podacima baze Kešformisanje, u prethodne dve godine je minimum 2,2 miliona evra sa medijskih konkursa otišlo firmama i medijima koji su povezani sa vladajućom SNS.Firme u vlasništvu članova Gašićeve porodice i ranije su dobijale sredstva na konkursima za javno informisanje. Zbog dodeljivanja novca kompaniji ADD production, Gašić je 2015. bio u sukobu interesa kao gradonačelnik Kruševca, kako je tada utvrdila Agencija za borbu protiv korupcije.Agencija je, naime, tada utvrdila da je tokom 2013. i 2014, dok je obavljao funkciju gradonačelnika Kruševca, Gašić sklopio četiri ugovora sa članovima svoje porodice - dva ugovora sa firmom ADD production i još dva sa BNZ Higijenic u kome se kao suvlasnik pojavljuje njegov sin Vladan.Međutim, i posle ovoga firme u vlasništvu Gašićeve porodice nastavile su da dobijaju novac iz budžeta, pa i na konkursima za medijsko sufinansiranje.Direktor ADD production je sin Bratislava Gašića, Vladan, donedavni vlasnik TV Zona Plus iz Niša. On je početkom oktobra ove godine vlasništvo prebacio na svog brata, 20-godišnjeg Nikolu Gašića.Prema podacima Kešformisanja, firma koja "drži" ovu televiziju, Zona Plus DOO, za medijske projekte je tokom 2017. i 2018. godine dobila 19,2 miliona dinara (više od 160.000 evra).Izveštavanje u partijskom interesuZvanične i objektivne ocene sprovedenih projekata nema - kako je i struka upozorila, projektnom sufinansiranju u Srbiji fali sistem evaluacije u kome bi stručnjaci proučili medijske priloge i tekstove za koje je dat lokalni novac i ocenili da li su sprovedeni u javnom interesu.Tako nije zvanično utvrđeno ni da li su građani na TV Zoni Plus imali prilike da zaista gledaju novinarske priloge u javnom interesu za koji su tokom dve godine platili gotovo 20 miliona dinara.Ipak, novinar Južnih vesti iz Niša Stefan Marković za Raskrikavanje kaže da i Zona plus, baš kao i ostale niške televizije, uglavnom služi za plasiranje onoga što je bitno aktuelnoj vlasti, dok javnog interesa ima tek u naznakama."Primera radi, Zona plus je objavila vest o tome kako Niš u oktobru dobija novogodišnju dekoraciju, ali kad je sprovođenje javne nabavke dovedeno u pitanje i pauzirano zbog navodnog nameštanja tendera, o tome nisu izveštavali", kaže Marković.Na ovoj televiziji, dodaje on, teško da ćete naići na kritičko izveštavanje, "ali ćete sasvim izvesno videti Vučićev miting u Beogradu ili nekom drugom mestu koje čak ova televizija i ne pokriva".               

----------------------------------------------------------